Centrum Prasowe Wirtualnemedia.pl

Tekst, który zaraz przeczytasz jest informacją prasową.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

2023-05-18

A A A POLEĆ DRUKUJ

Europejskie Forum Teatralne zakończone. Ustalono plan działania teatru przyszłości w świecie wielostronnego kryzysu.

 

Europejskie Forum Teatralne (ETF), które odbyło się w Teatrze im. J.K. Opolskiego w Opolu w dniach 11-13 maja 2023 r., było okazją dla całego sektora do wspólnego opracowania kierunku rozwoju branży. ETF pochyliło się nad "wyzwaniami stulecia", przed którymi stoi sektor: demokracja, gotowość cyfrowa, zrównoważony rozwój i zielona transformacja. Ostatecznym celem ETF było wzmocnienie pozycji profesjonalistów z sektora teatralnego, aby mogli zaangażować się w międzynarodową współpracę.

Blisko 200 delegatów, którzy wzięli udział w edycji 2023 Europejskiego Forum Teatralnego (ETF) w Opolu, aktywnie uczestniczyło w trzydniowym programie obejmującym warsztaty, prezentacje, obrady i występy artystyczne. Wśród publiczności znaleźli się profesjonaliści z całej Europy – dyrektorzy artystyczni, menedżerowie, twórcy teatralni, dramaturdzy, szefowie ds. stosunków międzynarodowych, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej. Ich wkład odegrał kluczową rolę w opracowaniu i zredagowaniu Zaleceń Opolskich – planu przyszłej współpracy horyzontalnej i współpracy z sektorami publicznymi w całej Europie, które zostaną opublikowane przez Komisję w czerwcu 2023 roku. 

Zalecenia Opolskie podkreślają znaczenie teatru dla globalnych społeczności w następstwie wojny na Ukrainie, pandemii Covid-19 i globalnego kryzysu klimatycznego. Delegaci uczestniczący w dyskusjach zwrócili także uwagę na kruchość teatrów oraz sposób, w jaki sektor ten może stać się bardziej zrównoważony i gotowy stawiać czoła licznym wyzwaniom dzisiejszego świata. 

Wyzwania stulecia 

Zalecenia Opolskie zostały sformułowane w oparciu o trzy "Wyzwań Stulecia" stojące przed teatrem, określone w Programie Prac Komisji Europejskiej na rok 2023, oraz wartości szwedzkiej prezydencji UE, które leżą u podstaw Europejskiego Forum Teatralnego 2023.

Do „Wyzwań stulecia” należą:

1. Demokracja, współpraca międzynarodowa i siła teatru

2. Zrównoważony rozwój i zielone transformacje

3. Gotowość cyfrowa 

Kluczowe priorytety polityki 

W ramach dążenia do zamierzonych celów uczestnicy ETF skupili się na następujących kluczowych zagadnieniach:

       #KrucheKonteksty: Reagowanie na nową normalność. Jak zauważono w programie prac Komisji Europejskiej na rok 2023, obecne kryzysy tylko podkreślają potrzebę dalszego przyspieszania przez Europę radykalnej transformacji w wielu sektorach.

       Zdrowie psychiczne i integracja społeczna: Zdrowie psychiczne i integracja społeczna: Ponieważ zdrowie psychiczne jest ściśle związane z integracją społeczną, teatr musi wykorzystać swój potencjał, aby wzmocnić pozycję ludzi dzięki podejściu partycypacyjnemu, które obejmuje profesjonalistów i amatorów. W ten sposób teatr może przyczynić się do budowania zdrowych demokracji ze zdrowymi obywatelami.

       Europejski Zielony Ład i #NowyEuropejskiBauhaus: Teatr może dawać innym przykład, wprowadzając zrównoważone myślenie do głównego nurtu i odpowiednio przekształcając produkcje teatralne, działalność i budynki.

       #Mobilność i wschodzący artyści: Sektor teatralny musi stać się bardziej zróżnicowany i integracyjny. Oznacza to potrzebę promowania mobilności w wielu kierunkach: europejskie teatry muszą rozszerzać swoje tournée poza Europę w zrównoważony sposób, jednocześnie szukając sposobów na przyciąganie artystów do Europy.

       #SwobodaTworzenia: wolność artystyczna i eksperymenty: Tworzenie „cyfrowej bezpiecznej przestrzeni”, w której artyści będą mogli wyrażać siebie i współpracować z innymi twórcami ponad restrykcyjną polityką nacjonalistyczną.

       Warunki pracy profesjonalistów teatralnych: Pandemia odcisnęła ogromne piętno na branży teatralnej. Sektor, w którym już i tak istnieje dużo niepewności, potrzebuje nowych modeli biznesowych, aby złagodzić finansowe skutki inflacji i bieżących kryzysów opisanych powyżej.

Informacje o edycji ETF 2023

Europejskie Forum Teatru odbyło się w Teatrze JK Opole w Opolu w dniach 11-13 maja 2023 roku. Wydarzenie przyciągnęło 200 interesariuszy z całego europejskiego sektora teatralnego i sztuk performatywnych, a jego celem było stworzenie nowego planu działania, który uczyni europejski sektor teatralny bardziej zrównoważonym, sprawiedliwym i lepiej przygotowanym do sprostania obecnym i przyszłym wyzwaniom.

Szczegółowe informacje, w tym program wydarzenia, dostępne są pod adresem: https://culture.ec.europa.eu/event/european-theatre-forum-2023

Tylko na WirtualneMedia.pl

Zaloguj się

Logowanie

Nie masz konta?                Zarejestruj się!

Nie pamiętasz hasła?       Odzyskaj hasło!

Galeria

PR NEWS

Społeczność Serwis społecznościowy branży mediów, reklamy, PR, badań i internetu ZAREJESTRUJ SIĘ