Centrum Prasowe Wirtualnemedia.pl

Tekst, który zaraz przeczytasz jest informacją prasową.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

2023-05-18

A A A POLEĆ DRUKUJ

„Legitna praca” – ważna kampania PIP skierowana do młodych

Upowszechnienie wiedzy dotyczącej prawa pracy, uświadamianie zagrożeń czyhających na młodych pracowników w ich pierwszej pracy oraz informowanie o możliwości skorzystania z pomocy w zakresie prawa pracy to główne cele kampanii „Legitna praca”, którą Państwowa Inspekcja Pracy kieruje do młodych osób, które właśnie wkraczają na rynek pracy.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) twierdzi, że prawdopodobieństwo poważnego wypadku w pracy jest wyższe w przypadku osób w wieku 18–24 lata niż starszych pracowników. Ponadto, młodsi pracownicy mogą być narażeni na złe warunki pracy, prowadzące do rozwoju chorób zawodowych jeszcze w młodości lub na późniejszym etapie życia. Przyczyną tego może być brak doświadczenia, a także dojrzałości fizycznej i psychicznej młodych pracowników. Nie zawsze traktują oni poważnie otaczające ich zagrożenia w miejscu pracy.

Inne czynniki zwiększające ryzyko nieszczęśliwego wypadku młodych osób w miejscu pracy to:

- niedostateczne umiejętności i przeszkolenie,
- brak świadomości swoich praw i obowiązków pracodawcy,
- brak pewności siebie, aby wyrażać swoje opinie i egzekwować prawa,
- lekceważenie przez pracodawców konieczności zapewnienia młodym pracownikom dodatkowej ochrony.

Kampania skierowana do młodych

Jako że młodzi pracownicy stanowią szczególną grupę na rynku pracy, którą warto edukować i zapewnić pomoc w odnalezieniu się na początku kariery zawodowej, Państwowa Inspekcja Pracy przygotowała kampanię społeczną „Legitna praca”, skierowaną właśnie do młodzieży.

Główne cele kampanii to:

1. Upowszechnianie wiedzy o przepisach prawa pracy dot. zatrudniania.
2. Kształtowanie świadomości zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy.
3. Informowanie o możliwościach skorzystania z pomocy merytorycznej udzielanej przez Państwową Inspekcję Pracy przy eliminowaniu nieprawidłowości w zatrudnieniu.
4. Tworzenie kultury bezpieczeństwa wśród młodych pracowników, poprzez kreowanie postaw i wartości związanych z eliminowaniem ryzyka zawodowego.

Ochronić przed zagrożeniami

Kampanię „Legitna praca” wspiera Agata Kornhauser-Duda. Pierwsza Dama wskazuje zagrożenia, które często spotykają młodych pracowników.  

„Każdego roku młodzi ludzie podejmują pracę sezonową. Chcąc ich uchronić przed takimi zjawiskami, jak: nieotrzymywanie należnego wynagrodzenia lub jego zaniżanie, wydłużanie godzin pracy czy nieopłacanie składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, Państwowa Inspekcja Pracy zdecydowała się przeprowadzić kampanię „Legitna praca”” – mówi Agata Kornhauser-Duda.

Pierwsza Dama zachęca również do korzystania z fachowej, merytorycznej pomocy Państwowej Inspekcji Pracy.

„Celem tej inicjatywy jest popularyzowanie wśród młodzieży szkół średnich i studentów przepisów z zakresu prawnej ochrony pracy, bezpiecznych i higienicznych warunków jej wykonywania, a także propagowanie wiedzy o zagrożeniach zawodowych występujących w środowisku pracy. Młodzi ludzie mogą zwrócić się o pomoc merytoryczną do Państwowej Inspekcji Pracy, która zadbała, by w miesiącach letnich jej jednostki przeprowadzały akcje informacyjne na terenie danego województwa. Inne działania kampanijne zakładają: organizowanie konkursów wiedzy o przepisach prawa pracy, dyżury telefoniczne, spotkania informacyjne i dni otwarte. Chętni będą mogli otrzymać nieodpłatnie wydawnictwa, przygotowane w zrozumiałej i przystępnej formie, ilustrowane praktycznymi przykładami” – mówi Agata Kornhauser-Duda.

Kampanię „Legitna praca” wspiera również Wojtek Kaczmarczyk, prezenter z kanału „Do Roboty”, o którym można powiedzieć, że „żadnej pracy się nie boi”. Znany youtuber zachęca:

„Jeśli zaczynasz swoją pierwszą pracę w życiu, sprawdź swoje prawa. Wejdź na: prawawpracy.pl

Prawa w pracy

Więcej informacji o kampanii „Legitna praca” można przeczytać na stronie www.prawawpracy.pl

Tam znajdują się także:

- praktyczne porady,
- odpowiedzi na najpopularniejsze pytania z zakresu prawa pracy, dotyczącego młodych pracowników,
- wiedza podana w przystępny sposób – plakaty, filmiki.

Podmiotami wspierającymi kampanię "Legitna praca" są: Komenda Główna OHP, Zielona Linia, Do kariery.
 

Tylko na WirtualneMedia.pl

Zaloguj się

Logowanie

Nie masz konta?                Zarejestruj się!

Nie pamiętasz hasła?       Odzyskaj hasło!

Galeria

PR NEWS

Społeczność Serwis społecznościowy branży mediów, reklamy, PR, badań i internetu ZAREJESTRUJ SIĘ