SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Cityboard Media z mniejszym zyskiem, wpływy 11 proc. w górę

Firma reklamy zewnętrznej Cityboard Media zamknęła 2022 rok przychodami ze sprzedaży w kwocie 58,44 mln zł i 5,05 mln zł zysku netto. Duży wpływ na działalność spółki mają m.in. wprowadzone w wielu miastach uchwały krajobrazowe.

Article

Przychody Cityboard Media ze sprzedaży usług wyniosły w 2022 roku 58,44 mln zł i był wyższe wobec 2021 roku o 11,4 proc. Z tego 58,38 mln zł stanowiły wpływy z usług na rynku polskim, a 85,6 tys. zł - przychody ze sprzedaży usług poza Polską.

Koszty działalności operacyjnej wzrosły rok do roku o 12,2 proc. - z 47,21 mln zł w 2021 roku do 52,96 mln zł w 2022 roku. Najwięcej wśród nich stanowiły wydatki na usługi obce - 42, 57 mln zł (wobec 40,31 mln zł rok wcześniej).

Wzrosły też koszty wynagrodzeń, mimo że spółka nie zwiększyła zatrudnienia - nadal zatrudniała 6 osób. Na wynagrodzenia pracowników spółka przeznaczyła 782,2 tys. zł wobec 576,3 tys. zł rok wcześniej, a na wynagrodzenie zarządu - 19,5 tys. zł.

W zarządzie niezmiennie zasiadają Michał Stan i Marcin Stan.

Zysk ze sprzedaży wzrósł rok do roku z 5,1 mln zł do 5,71 mln zł, zaś zysk z działalności operacyjnej zmalał z 7,28 mln zł (2021 rok) do 6,73 mln zł (2022 rok).

Zysk netto zmalał z kolei z 6,05 mln zł do 5,05 mln zł. Spółka zamierza go przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Cityboard Media ma zlecenia z kancelarii premiera

Długofalowa optymalizacja kosztów we wszystkich obszarach

Na koniec 2022 roku Cityboard Media posiadała łącznie około 2858 ekranów reklamowych na terenie całej Polski. "Liczba ta odzwierciedla ograniczenia wynikające z sukcesywnie wprowadzanych w kolejnych miastach aktów wykonawczych dotyczących Ustawy Krajobrazowej. Niezależnie od ww. wpływ na wielkość zasobów miały zmiany własnościowe terenów i uwarunkowania efektywności ekonomicznej. Potrzeba zastępowania zdemontowanych zasobów nowymi w 2022 roku ograniczona została wydłużonym procesem inwestycyjnym wynikającym z interpretacji prawa budowlanego dotyczącego zasad lokalizowania i budowania urządzeń reklamowych. Kontynuowany jest proces lokalizowania urządzeń reklamowych w obszarach nie objętych Uchwałą Krajobrazową" - czytamy w sprawozdaniu finansowym spółki.

Zarząd Cityboard Media zdecydował o kontynuacji procesu optymalizacji kosztów we wszystkich obszarach. "Optymalizacja kosztów
eksploatacyjnych sieci z uwagi na wysoką inflację i inne koszty z tym związane oraz przewlekłość procesów inwestycyjnych wynikających z ciągłych zmian uwarunkowań prawnych, będzie miała charakter długofalowy. Na przestrzeni roku 2022 optymalizacja kosztów operacyjnych pozwoliła na utrzymanie kosztów w zbliżonej wartości w stosunku do roku 2021. Proces optymalizacji kosztów w roku 2022 okazał się procesem trudnym w realizacji co było konsekwencją postępującej inflacją i innymi uwarunkowaniami
ekonomicznymi" - informuje spółka.
W sprawozdaniu z działalności zarząd Cityboard Media podkreśla, że głównym czynnikiem, który miał wpływ na destabilizacje kosztów okazał się brak orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie niektórych zapisów tzw. Uchwały Krajobrazowej.

"Wprowadzane przez samorządy terytorialne lokalne plany dotyczące dostosowania urządzeń reklamowych do nowych wymagań zmuszają spółkę do znacznego ograniczania stanu posiadania własnych zasobów urządzeń reklamowych. Demontaże urządzeń reklamowych legalnie wybudowanych w latach poprzednich, w końcówce roku 2021 stały się codziennością. Niezależnie samorządy terytorialne tworzą nowe plany zagospodarowania w tym dotyczących urządzeń reklamowych lub modyfikują dotychczas obowiązujące oraz wdrażają przepisy, które preferują konkretne formaty firm konkurencyjnych do spółki.

Zarząd spółki podkreśla, że oszacowanie wyniku finansowego w 2023 roku jest trudne, "bowiem w głównej mierze zależy od czynników takich jak poziom inflacji, który będzie miał bezpośrednie przełożenie na wzrostu kosztów, zaniechania przez
wielu klientów spółki prowadzenia działalności promocyjnej wynikających z uwarunkowań ekonomicznych, ograniczenia przez dużych reklamodawców wydatków na promocje czy konieczność ograniczenia zasobów sieci urządzeń reklamowych".