SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

KRRiT musi przeprowadzać konsultacje

KRRiT przyjeła zasady postępowania konsultacyjnego

Wczoraj KRRiT przyjeła zasady postępowania konsultacyjnego - poinformowała Wirtualnemedia.pl Dorota Jasłowska, rzeczniczka przewodnicz±cej KRRiT.

- Obowiązek przyjęcia i postępowania zgodnie z przyjętymi "zasadami" nałożyły na KRRiT unormowania prawne przytoczone w uzasadnieniu. Pragnę tylko uściślić, że obowiązek konsultowania będzie dotyczył zadań strategicznych, a więć np. przygotowanie projektu strategii rozwoju mediow elektronicznych, czy projektu strategii wprowadzania technologii cyforwych, czy też  przygotowania planu zadań i działania Rady na dany rok itp. - dodała Dorota Jasłowska

Oto treść dokumentu:

Na podstawie dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej oraz innych dyrektyw o komunikacji elektronicznej, prawo telekomunikacyjne w art. 15 nakłada na Krajową Radę obowiązek przeprowadzania postępowania konsultacyjnego w zakresie określonym w art. 10 ust. 3 przed podjęciem decyzji m.in. w sprawie analizy rynku oraz nałożenia, zniesienia, utrzymania lub zmiany obowiązków regulacyjnych w stosunku do przedsiębiorcy telekomunikacyjnego o znaczącej pozycji lub nie posiadającego takiej pozycji.
Dalsze regulacje dotyczące postępowania konsultacyjnego zawarte są w art. 16 i 17 prawa telekomunikacyjnego.
 Zasada konsultacji wynika też z zasad ogólnych określonych w kodeksie postępowania administracyjnego (Rozdział 2), jak również m.in. z ustawy o izbach gospodarczych z dnia 30 maja 1989 r. (z późn. zmianami).
 Niezależnie od tego, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyjmuje zasady "Zasady postępowania konsultacyjnego" w wyniku uchwalenia "Zasad etycznych pracy KRRiT". gdzie zawarła zasadę konsultacji z zainteresowanymi stronami, po to by umożliwić im wyrażenie na piśmie stanowiska do projektu przygotowywanego rozstrzygnięcia lub elementu polityki audiowizualnej realizowanego przez KRRiT.
 Krajowa Rada przeprowadza konsultacje, by poznać poglądy zainteresowanych stron, uzyskać lepsze rozeznanie możliwych konsekwencji praktycznych podjęcia jakiegoś rozstrzygnięcia, bądź realizowania jakiejś koncepcji lub polityki, oraz by uzyskać wiedzę, którą będzie brała pod uwagę przed podjęciem uchwały lub decyzji.

1. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przeprowadza postępowanie konsultacyjne przed przyjęciem rozstrzygnięcia we wszystkich sprawach o istotnym znaczeniu dla radiofonii i telewizji oraz rynku mediów elektronicznych.
2. Przewodniczący KRRiT ogłasza w siedzibie oraz na stronach internetowych rozpoczęcie postępowania konsultacyjnego, określając przedmiot i termin postępowania konsultacyjnego oraz udostępniając projekt rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem.
3. W przypadku, gdy konsultacja dotyczy elementu polityki audiowizualnej lub szerszej koncepcji, Krajowa Rada publikuje materiał przedstawiający problem oraz warianty działania, które bierze pod uwagę.
4. W przypadkach przewidzianych prawem, Przewodniczący KRRiT informuje inne organy o  wszczęciu postępowania konsultacyjnego.
5. O ile KRRiT nie ustali innego terminu, postępowanie konsultacyjne trwa 30 dni od dnia ogłoszenia rozpoczęcia tego postępowania. Wyniki tego  postępowania, a także niezastrzeżone stanowiska uczestników postępowania  konsultacyjnego ogłaszane są w siedzibie i na stronie internetowej KRRiT.
6. Po zakończeniu postępowania konsultacyjnego, Przewodniczący KRRiT w ciągu 14 dni ogłosi komunikat o podjętym rozstrzygnięciu czy uchwale wraz z uzasadnieniem. W tym czasie KRRiT może zwrócić się do uczestników konsultacji z prośbą o szersze przedstawienie swojego stanowiska.
7. W wyjątkowych przypadkach, wymagających pilnego działania ze względu na bezpośrednie i poważne zagrożenie konkurencyjności lub interesów użytkowników,  Przewodniczący KRRiT, może bez przeprowadzenia postępowania konsultacyjnego wydać decyzję na okres nieprzekraczający 6 miesięcy. Wydanie kolejnej decyzji w tej samej sprawie poprzedza się postępowaniem konsultacyjnym.
8. KRRiT poda do publicznej wiadomości, który Departament Biura KRRiT odpowiedzialny jest za konkretne postępowanie konsultacyjne.
9. Niezależnie od formalnych postępowań konsultacyjnych, KRRiT korzystać będzie z innych form podtrzymywania kontaktu z zainteresowanymi środowiskami i zapoznawania się z ich poglądami.

Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

Dołącz do dyskusji: KRRiT musi przeprowadzać konsultacje

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl