SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Marcin Pery: ipla z filmami i 3 mln użytkowników

Marcin Pery, prezes spółki Redefine zarządzającej internetowąaplikacją wideo ipla, zapowiada wprowadzenie do niej filmów i opcjizapisu na dyskach. Za rok platforma ma mieć 3 mln użytkownikówmiesięcznie.

Tomasz Wojtas: Aplikacja ipla wystartowała półtora rokutemu. Jak ocenia Pan dotychczasowy rozwój tegoprojektu?
Marcin Pery, prezesRedefine: Tak naprawdę dopiero rok temu, w grudniu 2008roku udostępniliśmy pierwszą stabilną wersję platformy ipla (1.0).Wcześniej, przed czerwcowymi mistrzostwami Europy w piłce nożnej,mieliśmy tylko trzy miesiące na przygotowanie wersji beta, której -szczerze mówiąc - dużo wówczas brakowało. Można więc powiedzieć, żemija właśnie rok od prawdziwego startu projektu. W tym czasie m.in.udostępniliśmy w ipla kilkadziesiąt seriali, liczących często pokilkaset odcinków, programy rozrywkowe, informacyjne i relacjesportowe, łącznie kilkanaście tysięcy godzin treści wideo.Zmieniliśmy też znacznie interfejs aplikacji tak, aby optymalnieprezentować jej zwiększające się zasoby wideo. Dzisiaj jesteśmydumni z tego, co udało nam się osiągnąć przez ostatnie kilkanaściemiesięcy.

Megapanel za sierpień br. pokazuje, że z ipli korzystamiesięcznie ok. 660 tys. real users. Z drugiej strony informujecie,że aplikację pobrano już 2,5 miliona razy. Skąd taróżnica?
W sierpniu br. aplikacja ipla miałarzeczywiście wg badania Megapanel PBI/Gemius 660 tysięcyużytkowników (real users). Bazując na naszych wewnętrznych danychszacuję, że w wynikach za wrzesień liczba użytkowników aplikacjiipla znacząco przekroczy 700 tysięcy, a za październik - osiągniemilion.
Liczba pobrań aplikacji była dla nas szczególnie istotna wpoprzednim roku, kiedy nie byliśmy jeszcze obecni w badaniuMegapanel PBI/Gemius i wówczas była to jedyna liczba pokazującapopularność naszej aplikacji. Należy pamiętać, że internauci częstoczyszczą dyski, przeinstalowują systemy operacyjne, instalują nawetpo kilka razy różne aplikacje, wskutek czego liczba instalacji jestzawsze większa niż liczba aktywnych aplikacji.

Jednocześnie ipla jest uwzględniana w Megapanelu wwąskiej kategorii aplikacji desktopowych. Nie utrudnia toporównywania się z konkurencyjnymi serwisamiwideo?
Utrudnia. Problem porównywania się z serwisamikonkurencyjnymi jest jednak poważniejszy. Trzeba zwrócić uwagę, żeniektóre serwisy internetowe www udostępniające treści wideoistniejące w badaniu Megapanel PBI/Gemius takie jak tvp.pl,tvn24.pl czy plejada.pl oprócz materiałów wideo zawierają dużotreści nie-wideo, np. teksty, zdjęcia. Dlatego wyniki oglądalnościtych serwisów zawierają zarówno dane o oglądaniu treści wideo, jakteż czytaniu tekstów i oglądaniu zdjęć. Tymczasem prezentowaneprzez nas wyniki oglądalności platformy ipla dotyczą jedynieoglądania treści wideo bez uwzględniania innych dodatkowychaktywności internautów. Według mnie najważniejszym wskaźnikiem,który powinien być pokazywany w wynikach oglądalności telewizjiinternetowych, jest czas, przez jaki użytkownicy oglądają materiaływideo. Przecież właśnie czas jest wskaźnikiem, na podstawie któregookreślany jest udział w rynku tradycyjnych stacji telewizyjnych.Tak samo powinien być określany potencjał telewizji internetowych.Rozmawiam z innymi podmiotami i PBI na temat znalezienianajlepszego sposobu mierzenia telewizji internetowych. Możedocelowo w wynikach badania mogłaby zostać wydzielona osobnakategoria telewizji internetowych?

Jak często użytkownicy korzystają z ipli? Jakie sąnajpopularniejsze treści?
Obecnie każdego dnia ponad 80 tys. użytkowników aplikacji iplapoświęca średnio ponad godzinę na oglądaniu materiałów wideo.Średni dzienny czas oglądania wideo na platformie ipla jestkilkukrotnie dłuższy niż w przypadku konkurencyjnych telewizjiinternetowych, na których użytkownicy spędzają dziennie po kilka,kilkanaście minut. W ipla najpopularniejsze są seriale, materiałysportowe oraz rozrywkowe. Wielu użytkowników ogląda nawet po kilkaodcinków ulubionych seriali z rzędu. Wśród materiałów sportowych irozrywkowych dużą popularnością cieszą się zarówno transmisje "nażywo", jak i skróty odtwarzane w modelu VoD.

Jaki odsetek użytkowników korzysta z płatnych kontVIP?
Konta VIP wprowadziliśmy na początku października, więc po upływiezaledwie półtora miesiąca trudno o obiektywną ocenę tego projektu.Z uzyskiwanych wyników jesteśmy na razie bardzo zadowoleni, ale naostateczne oceny przyjdzie czas za kilka miesięcy. Z jednej stronymógł bowiem zadziałać efekt nowości, który przyciągnął do tejfunkcji internautów, a z drugiej strony - nie promowaliśmy jeszczekont VIP w żadnej kampanii informacyjnej. W najbliższym czasierozpoczniemy szerokie działania promocyjne, w których będziemyinformować o zaletach kont VIP, a także innych nowościach.

Jakich?
Pierwszym z kierunków rozwoju jest pozyskiwanie nowych,atrakcyjnych treści. Przygotowując zawartość platformy ipla, napoczątku skupiliśmy się na udostępnieniu internautom materiałówstacji z Grupy Polsat. Obecnie pracujemy nad pozyskaniem praw dotreści pochodzących od innych producentów i dystrybutorów, zarównoseriali jak też i filmów. Udostępnianie seriali jest dla platformybardzo korzystne z punktu widzenia budowania lojalnościużytkowników. Z kolei obecność filmów fabularnych bardzo korzystniewpłynie na zwiększenie ogólnej atrakcyjności oferowanychtreści.

Niezależnie od rozbudowy bazy treści planujemy wprowadzenienowych funkcjonalności aplikacji. Jedną z nich będzie np. opcjazapisywania wybranych materiałów przez użytkowników na dyskachlokalnych, żeby mogli je odtworzyć później, np. kiedy podróżują inie mają dostępu do internetu. Konsekwentnie rozwijamy również naplatformie ipla funkcje społecznościowe. W ostatniej wersjiaplikacji wprowadziliśmy np. opcję komentowania na żywo oglądanychmateriałów, obserwowania co oglądają nasi znajomi orazrekomendowania materiałów wideo. Dodajemy też do oferty platformygry stworzone przez nasz dział nobagames. Postrzegam ten kierunekrozwoju jak bardzo atrakcyjny i obiecujący, gdyż granice międzygrami a wideo coraz bardziej się zacierają.


Czyli filmy pojawią się w ipli?
Tak, planujemy dodawanie zarówno polskich, jak i zagranicznychprodukcji w systemie VoD. Kwestią do rozstrzygnięcia pozostajemodel, w którym zdecydujemy się udostępnić filmy. Osobiście wierzęw model bezpłatnego udostępniania filmów w sieci, tak jak tofunkcjonuje w amerykańskim serwisie hulu.com (choć z drugiej stronypojawiły się ostatnio informacje o tym, że będzie on wprowadzałopłaty). Niestety, wielu producentów i dystrybutorów nie wyobrażasobie udostępniania swoich treści w internecie w modelu reklamowym.Rozmowy na ten temat są trudne, ponieważ z jednej strony internetpostrzegany jest jako niewielki rynek, a z drugiej - właścicielepraw są przyzwyczajeni do tradycyjnego schematu dystrybucyjnegotreści wideo: kina - DVD - telewizje płatne - telewizje otwarte.Nie wiadomo do końca, w którym miejscu tego łańcucha można wstawićudostępnianie w sieci, żeby jego pozostałe ogniwa na tym nieucierpiały. Dystrybutorzy ciągle więc zastanawiają się, kiedy i jakwprowadzać filmy do internetu. Trzeba brać pod uwagę, że branżainternetowa w porównaniu z telewizyjną, podobnie jak polski rynek wperspektywie ogólnoświatowej, mają stosunkowo niewielkie znaczenie,co ma wpływ na postrzeganie nas przez globalne koncerny filmowe. Wkażdym razie mimo tych trudności w najbliższym czasie planujemywprowadzenie filmów do oferty platformy ipla.

Jak radzicie sobie na rynku reklamowym? Przeglądajączasoby ipli, zauważyłem głównie baneryautopromocyjne.
Przyjęliśmy założenie, że naplatformie ipla będziemy sprzedawać powierzchnię reklamową pocenach adekwatnych do jej wartości, nigdy poniżej. Wychodzimybowiem z założenia, że dostarczenie materiałów wideo jestkosztowniejsze niż chociażby treści tekstowych, a atrakcyjne treściwideo bardziej angażują odbiorców i oferują reklamodawcom większemożliwości. W związku z tym dostępne w ipla formy reklamowe (np.filmy reklamowe odtwarzane przed właściwym materiałem wideo lubkomunikat reklamowy wyświetlany na dole ekranu podczas odtwarzaniamateriału) są w stosunku do oferty konkurencji nominalnie droższe -choć wierzymy, że oferowany stosunek jakości do ceny jest lepszy.Obecnie staramy się uświadamiać reklamodawców, że takie formyreklamowe przy atrakcyjnych i profesjonalnych treściach wideo mająwyższą wartość promocyjną niż np. spoty przed krótkimi filmikami wmałych boksach na witrynach www. To przekonywanie wciąż trwa, alejuż przynosi efekty - dynamicznie wzrasta nam liczba zapytań odreklamodawców.
Szeroka obecność form autopromocyjnych wynika z chęci edukacjinaszych użytkowników. Wielu internautów instaluje aplikację ipla wcelu obejrzenia konkretnych materiałów, np. ulubionego serialu, niewiedząc często, że na ipla dostępne są też inne treści. Stąd wynikapotrzeba poinformowania użytkowników, jak bogate są zasoby naszejaplikacji. Podobnie zresztą robią tradycyjne telewizyjne -materiały autopromocyjne stanowią nieraz nawet jedną trzecią blokówreklamowych.

Kiedy w takim razie ipla może osiągnąć prógrentowności?
Projekt stworzenia od podstaw platformyipla (m.in. napisanie aplikacji, zakup serwerów i łącz,digitalizacja materiałów wideo) to duża inwestycja. Dośćpowiedzieć, że nad rozwojem i utrzymaniem ipla pracuje dziś ponadsto osób. Wspólnie z właścicielami przyjęliśmy założenie, żeprojekt powinien zacząć na siebie zarabiać w ciągu trzech lat. To,czy nakłady zwrócą się w tym czasie, będzie zależeć również odczynników zewnętrznych, a przyznać trzeba, że sytuacja panującaostatnio na rynku reklamowym niestety nie pomaga. Papierkiemlakmusowym dla naszego projektu będzie w mojej opinii nadchodzącyrok - wierzę, że reklamodawcy się do nas przekonają, a internaucibędą chcieli płacić za atrakcyjne treści. Dodatnie przepływyfinansowe powinny zostać osiągnięte w 2011 roku.

Zamierzacie rozwijać się w kierunku informacyjnym, którywyznaczają serwisy wideo TVP i TVN24, czy rozrywkowym, tak jakserwisy wideo portali horyzontalnych?
Zdecydowaniechcemy rozwijać się w stronę rozrywki. Grupa Polsat nie jestpostrzegana jako medium informacyjne, za to jest liderem w zakresieprogramów rozrywkowych. Nie chcemy się więc ścigać w dostarczaniunewsów, bo w tym nie jesteśmy specjalistami.

Czy w ipli pojawią się kolejne kanały - po PolsacieNews, TV Biznes i autorskim Ipla Sport?
Zastanawiamy się nad tym, stawiając sobie zasadnicze pytanie: czychcemy transmitować "na żywo" kanały dostępne w telewizji, czytworzyć na ich podstawie własną ofertę dla odbiorców. Bliżej nam dotej drugiej opcji. W internecie bardziej od treści "live" liczą siętreści dostępne "na żądanie". Głównym powodem korzystania przezinternautów z platformy ipla nie jest chęć oglądania kanałówtelewizyjnych dostępnych w sieciach kablowych i na platformachcyfrowych. Ważniejsze jest to, że użytkownicy mogą w naszejaplikacji znaleźć i obejrzeć ulubione programy wtedy, kiedy tylkochcą.
Dodatkowym problemem z transmisjami na żywo są obiektywne problemytechnologiczne związane z jakością sieci teleinformatycznych wPolsce. Organizując ostatnio największą transmisję na żywo winternecie (walka bokserska Adamek - Gołota), pomimo poniesieniaznaczących kosztów inwestycyjnych, napotkaliśmy spore problemy zdostarczeniem sygnału wszystkim zainteresowanym internautom. Byćmoże infrastruktura internetowa w Polsce nie dojrzała jeszcze dotego, żeby przeprowadzać relacje "live" tak, jak robią to telewizjekorzystające z satelity, anten analogowych czy sieci kablowych.

Myślicie nad stworzeniem mobilnej wersjiipli?
Myślimy, choć na razie nie zdecydowaliśmy się na uruchomienietakiego projektu. Oprócz występujących dzisiaj trudnościtechnicznych (transmisje pakietowe w systemach mobilnych są drogiei nie gwarantują wymaganych przepustowości) występują jeszczeproblemy dotyczące oddzielnych pól eksploatacji praw autorskich dotreści wideo. Telewizja tradycyjna, internet, systemy mobilne -każde z tych pól wymaga oddzielnych licencji, których uzyskanie niejest łatwe i tanie. Ponadto ekrany w telefonach komórkowych sąstosunkowo niewielkie, więc lepiej nadają się do oglądaniakrótkich, a nie długich form wideo. Na razie nie mam więc zbytdużego przekonania do takiego projektu.

Czy w związku z przygotowywaną przez Cyfrowy Polsat ofertąszerokopasmowego dostępu do internetu planujecie bliższą współpracęz tą spółką?
W najbliższym czasie zwrócimy się do Cyfrowego Polsatu z prośbą opodjęcie rozmów na ten temat. Kluczowe jest znalezienie optymalnegomodelu biznesowego, który usatysfakcjonuje obie spółki, ajednocześnie uczyni nasze oferty atrakcyjniejsze dla odbiorców.Samo rozszerzenie zasięgu internetu szerokopasmowego jestoczywistym zwiększeniem możliwości rozwoju takich projektów jakipla.

Jaki jest oczekiwany wzrost popularności ipli w 2010roku?
Pod koniec przyszłego roku chcemy mieć miesięcznie 3 mlnużytkowników.

Dołącz do dyskusji: Marcin Pery: ipla z filmami i 3 mln użytkowników

1 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
Romek
Ipla jest już 8 lat.
odpowiedź