SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Netflix z nową metodą kompresji obrazu. Lepsza jakość w 4K przy mniejszym zużyciu danych

Netflix zaczął stosowanie w swoim serwisie nowego, dynamicznego sposobu kompresowania danych w wypadku treści w standardzie 4K z HDR. W konsekwencji jakość odtwarzanych filmów i seriali ma być wyższa przy niższym wskaźniku bitrate dla użytkowników korzystających z materiałów w standardzie premium. Bitrate i jakość obrazu ma być dynamicznie dostosowywana do charakteru wyświetlanych treści i stopnia ich skomplikowania.

Article

Bitrate to wskaźnik oznaczający ilość danych przesyłanych w sieci w jednostce czasu. Zwykle jest on podawany w megabitach na sekundę i stanowi jeden z istotnych czynników mających wpływ na jakość obrazu transmitowanego w internecie.

W marcu br. w związku z pandemią koronawirusa Netflix obniżył bitrate streamingu o 25 proc. w Europie, co miało ograniczyć ruch w europejskich sieciach internetowych. Z kolei w maju serwis rozpoczął powrót do poprzedniego wskaźnika bitrate.

Mniejszy bitrate, lepsza jakość

Teraz Netflix na swoim blogu poinformował o zastosowaniu nowej metody kompresji obrazu, która pozwala na uzyskanie lepszej jakości obrazu przy niższym wskaźniku bitrate.

Serwis ujawnia, że zmiana dotyczy przede wszystkim użytkowników treści premium, którzy mają możliwość oglądania filmów i seriali w jakości 4K z zastosowaniem HDR.

Dotąd w wypadku takich materiałów Netflix stosował sztywne ustawienia, zgodnie z którymi oferował jakość 4K przy bitrate na poziomie 8, 10, 12 oraz 16 Mb/s. Teraz platforma zaczyna stosować dynamiczny sposób kompresji obrazu, który zmienia się w zależności od stopnia skomplikowania i złożoności oglądanych tytułów.

Czytaj także: Twórcy serialu "Gra o tron" pracują dla Netfliksa. Na początek "Wspomnienie o przeszłości Ziemi"

W swoim wpisie Netflix podaje na przykładach sposób działania nowego rozwiązania. Z wykresów wynika, że w kilku rodzajach treści (filmie lub serialu typu thriller, sitcomie oraz filmie animowanym) udaje się osiągnąć wyższą jakość obrazu w wybranych rozdzielczościach przy jednoczesnym znaczącym obniżeniu wartości bitrate i ilości pobieranych danych z internetu. Szczególnie korzystne wyniki występują w wypadku mniej dynamicznych skomplikowanych obrazach, takich jak serial sitcom czy animacja.

Thriller

Sitcom

Film animowany

Netflix opublikował także inne przykłady mające świadczyć o zaletach nowego sposobu dynamicznej kompresji danych. Serwis zapowiada, że zapowiedziane rozwiązanie dotyczące jakości obrazu przy niższym bitrate będzie stopniowo wprowadzane dla użytkowników oferty premium na kolejnych rynkach. Na razie nie wiadomo w jakim stopniu i kiedy metoda zostanie zastosowana także w Polsce.

Jednak niektórzy użytkownicy alarmowali na platformie Reddit o przypadkach znacznego obniżenia jakości obrazu w standardzie 4K po zastosowaniu nowej metody kompresji.

W drugim kwartale br. Netflix osiągnął wzrost przychodów o 24,9 proc. do 6,15 mld dolarów oraz 720 mln dolarów zysku netto. Liczba jego subskrybentów zwiększyła się o 10,09 mln do 192,95 mln. Prognozuje, że trzecim kwartale zyska tylko 2,5 mln subskrybentów. Na stanowisko CEO został powołany Ted Sarandos, będzie je dzielił z Reedem Hastingsem.

Czytaj także: Netflix z darmową ofertą. Na liście „Zabójczy rejs”, „Dwóch papieży” i pojedyncze odcinki seriali

 

Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

Dołącz do dyskusji: Netflix z nową metodą kompresji obrazu. Lepsza jakość w 4K przy mniejszym zużyciu danych

3 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
wizyjny
ni e d aj si e sz pi cl ow ac(na w m wi e le ni ew yg od ny ch sl ow w op in ia ch je st za ka za ne) st os uj do pr ze gl ad an ia do da te k bl ok er re kl am ad gu ar d, kto ry zn aj dz ie sz na ch ro me go og le co.m / we b st or e i ap ps ap pl e co.m (na te le fo nie, mu si sz wc ho dz ic z fi re fo ks, ki wi, y an de ks i sa fa ri br ow se r) wl a cz ta m, w se kc ji tr yb uk ry ty, op cj e pr yw at no sc i a zn ik ni e sz li cz ni k om ja ko un ik al ny uz yt ko wn ik.

ch ro me go og le co.m / we b st or e, do da tek do pr ze gl ad ar ki um at ri ks i wy la cz w n im ws zy st ki e zb ed ne el em en ty wi tr yn a ob ci az e nie pro ce so ra i r am mo c no sie zm ni ej sz y.

wy la cz sa mo st ar tu ja ce wi de o do da tk ie m di sa bl e ht ml 5 au to pl a y.
nie po tr af i sz na wi tr yn a ch po ra dz ić so bi e z ko mu ni ka te m o wy łą cz en ie bl ok ow an ia re kl am?
we jd z na
ddddd.oooo.bbbbb.rrrrrrrr.eeeeee.ppppppp. rrrrrrrrr.ooooooo.gggggg.rrrrrr.aaaaa.mmmmm.yyyyyy.ppppllllll
po po ra dy jak się go po zb yć. wp i sz w wy sz uk iw ar ce do me nę pl us mó j ni ck a tr af i sz.

mmmmmm.yyyyyyyyyyyyy-mmmmmm.oooooooo.bbbbbbb.iiiiiiiiiiiiiii.llllllllllllll.eeeeeeeee.ppppppppllllllllllll
wi tr yn a dla pr ep ai do wc ow. ra nk in gi op er at or ow ofe rt na ka rte, pa ki et ow in te rn et ow ych.

dddddddddddddddddd.eeeeeeeeeeeeeeeeee.rrrrrrrrrrrrrrrrrrr.i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.ccccccccccc.kkkkkkkkkkkkk
odpowiedź
User
toxwf
z.a ka so wa n ie pod ra po rt wp is ow sy gn al iz ac yj ny ch, ob ar cz e wi rt ua ln e wi na z.a no to ry cz ne uk ry wa nie af er y i w ef ek ci e ro zw al an ie br an zy. be de zw al cz al i ro zg la sz al wi ne w m na we t gd y in ny ch zo st aw ie w sp ok oj u. ta k ze za st an ow sie mo de ra to r.

Jezeli ktos, szczegolnie z branzy jeszcze mnie nie zna, to trafi z wyszukiwarki po nicku na Interie, czy Dobreprogramy a stamtad, poprzez adresy we wpisach na moj magazyn tekstow.

Nie wysilajcie sie branzowcy z minusami, bo plusow moge w kazdej chwili nabic sobie ile chce, w koncu nie od parady mianuje sie ekspertem od virtualu.

Lepiej pomyslcie jak mnie razem przekupic? Czas gra na wasza niekorzysc. Im dluzej bede uczyl ludzi, tym wiecej na zawsze odetnie wam zyski,.. 900 tys. U.U przez rok. :)) Wystarczy sledzic raport.y z ostatnich lat Interii ile spadla a mogla sie bic o szczyt. Nie ma takich specow ktorzy mogli by mnie pokonac w internecie, wiec nie li cz ci e na c ud. :)) de ri ck
odpowiedź
User
A
z.a ka so wa n ie pod ra po rt wp is ow sy gn al iz ac yj ny ch, ob ar cz e wi rt ua ln e wi na z.a no to ry cz ne uk ry wa nie af er y i w ef ek ci e ro zw al an ie br an zy. be de zw al cz al i ro zg la sz al wi ne w m na we t gd y in ny ch zo st aw ie w sp ok oj u. ta k ze za st an ow sie mo de ra to r.

Je ze li kt os, sz cz eg ol ni e z br an zy je sz cz e mn ie ni e z na, to tr af i z wy sz uk iw ar ki po nic ku na In te ri e, czy do br ep ro gr am y a st am ta d, po pr ze z ad re sy we wp is a ch na m oj ma ga zy n te ks to w.

Nie wy si la jci e si e br an zo wc y z mi nu sa mi, bo pl us ow mo ge w ka zd ej ch wi li na bi c so bi e il e ch ce, w ko nc u nie od pa ra dy mi an uj e si e ek sp er te m od vi rt ua lu.

Le pi ej po my sl ci e ja k mn ie ra ze m pr ze ku pi c? Cz as gr a na wa sz a ni ek or zy sc. Im dl uz ej be de uc zy l lu dz i, ty m wi ec ej na za ws ze od et nie w am zy sk i,.. 900 tys. U.U przez rok. :)) wy st ar cz y sl ed zi c ra po rt.y z os ta tn ich la t In te rii il e sp ad la a mo gl a si e bi c o sz cz yt. Nie ma ta ki ch sp ec ow kt or zy mo gl i by mn ie po ko na c w in te rn ec ie, wi ec nie li cz ci e na c ud. :)) de ri ck
odpowiedź