SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Polskie Wydawnictwo Rolnicze z 38,5 mln zł wpływów. Zysk zmalał do 260 tys. zł po aktualizacji aktywów finansowych

W ub.r. Polskie Wydawnictwo Rolnicze zanotowało wzrost przychodów o 1,1 proc. do 38,5 mln zł oraz 258,5 tys. zł zysku netto (wobec 2,52 mln zł rok wcześniej). Firma zarabia przede wszystkim ze sprzedaży prenumeratowej i reklam w swoich czasopismach, jej zysk zmalał wskutek prawie 2 mln zł kosztów aktualizacji aktywów finansowych.

Article

Polskie Wydawnictwo Rolnicze bezpośrednio i poprzez swoje spółki zależne Hortpress i AgriContact wydaje szereg  czasopism o tematyce rolniczej (m.in. „Tygodnik Poradnik Rolniczy”, miesięczniki „Top Agrar Polska”, „Sad Nowoczesny” i „WiOM Warzywa i Owoce Miękkie”, dwumiesięczniki „Profi” i „Elita - Dobry Hodowca”, kwartalnik „Biuletyn Producenta Pieczarek”), a także serwisy internetowe Traktorpool.pl (służący do handlu maszynami i urządzeniami rolniczymi), Sadnowoczesny.pl, Warzywaiowoce.pl i Abcochronyroslin.pl.

W ub.r. przychody firmy wniosły 38,5 mln zł, w tym 263,2 tys. zł od spółek zależnych, wobec odpowiednio 38,08 mln zł i 250,6 tys. zł w 2017 roku. W sprawozdaniu złożonym w KRS spółka wyliczyła, że w ub.r. zanotowała przede wszystkim 16.79 mln zł przychodów ze sprzedaży prenumerat swoich czasopism i 17,92 mln zł z reklam w nich.

1,55 mln zł przyniosła sprzedaż usług internetowych, 1,09 mln zł - pozostałych usług, a 818,6 tys. zł - pozostała sprzedaż. Ponadto firma zanotowała 284,9 tys. zł ze sprzedaży wyrobów gotowych i 57,7 tys. zł  ze sprzedaży towarów i materiałów.

95 proc. przychodów zanotowano w kraju, a pozostałe 5 proc. z eksportu do innych krajów Unii Europejskiej.

Sama spółka Hortpress miała w ub.r. 5 mln zł wpływów sprzedażowych, 1,09 mln zł straty netto i 25 pracowników etatowych. Natomiast AgriContract zanotowała 1,68 mln zł przychodów i 129,2 tys. zł straty netto, pracowało w niej 30 osób.

Koszty w dół, zatrudnione 124 osoby

Wydatki operacyjne Polskiego Wydawnictwa Rolniczego wyniosły w ub.r. 35,98 mln zł, co wobec 36,4 mln zł oznacza spadek o 1,1 proc. Wyraźnie zmalały nakłady na wynagrodzenia - z 14,54 do 13,6 mln zł.

>>> Praca.Wirtualnemedia.pl - tysiące ogłoszeń o pracę

Na koniec ub.r. w firmie zatrudnione były 124 osoby (sześć mniej niż w 2017 roku), w tym 114 w pełnym wymiarze. W sprawozdaniu wyliczono, że to 40 redaktorów czasopisma, 10 grafików komputerowych, 18 pracowników administracji i wsparcia, 7 pracowników działu marketingu, 22 pracowników działu ogłoszeń, 10 informatyków oraz 17 pracowników kolportażu i obsługi klienta.

Wzrosły natomiast nakłady wydawcy na usługi obce (z 15,52 do 15,88 mln zł), zużycie materiałów i energii (z 1,76 do 1,92 mln zł) oraz amortyzację (z 1,46 do 1,51 mln zł).

Zysk w dół wskutek 1,97 mln zł na aktualizację aktywów finansowych

Przy wzroście przychodów i spadku wydatków poprawiła się rentowność sprzedażowa Polskiego Wydawnictwa Rolniczego. Zysk ze sprzedaży wzrósł w skali roku z 1,68 do 2,52 mln zł.

Natomiast zysk operacyjny zmalał z 3,23 do 2,94 mln zł, na co głównie wpłynął spadek pozostałych wpływów operacyjnych z 2,18 d o1,24 mln zł. Firma zanotowała w ub.r. tylko 52,8 ty. zł zysku z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych, podczas gdy rok wcześniej miała z tego 990,2 tys. zł.

Natomiast koszty finansowe spółki poszły w górę z 55,8 tys. zł do 2,03 mln zł, głównie wskutek 1,97 mln zł nakładów na aktualizację aktywów finansowych. W sprawozdaniu nie sprecyzowano, że chodzi o należności od Ruchu, natomiast wielu dużych i średnich wydawców w zeszłorocznych sprawozdaniach poczyniło podobne odpisy lub aktualizacje na środki, których nie uda się odzyskać od tego kolportera.

W konsekwencji zysk brutto Polskiego Wydawnictwa Rolniczego zmniejszył się z 3,28 do 1,03 mln zł, a po opłaceniu podatku dochodowego (770,6 tys. zł w ub.r., a 761,7 tys. zł rok wcześniej) zysk netto poszedł w dół z 2,52 do 258,5 tys. zł.

100 proc. udziałów wydawnictwa ma niemiecka spółka Landwirtschaftsverlag. Jego zeszłoroczny zysk zdecydowała się przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Jakie są wyniki innych wydawców prasowo-internetowych?

W ub.r. grupa kapitałowa Polska Press zanotowała spadek wpływów sprzedażowych o 0,8 proc. do 426,3 mln zł oraz 9,64 mln zł zysku netto (wobec 4,76 mln zł rok wcześniej). Samo wydawnictwo Polska Press osiągnęło wzrost przychodów z reklam o 2,8 proc., natomiast jego wpływy ze sprzedaży prasy i usług poligraficznych zmalały o 7,5 proc.

Wydawnictwo Bauer w ub.r. zanotowało spadek wpływów sprzedażowych o 6,2 proc. do 464,33 mln zł, natomiast jego zysk netto zmalał ze 119,8 do 94,39 mln zł. Firma wydała 19,5 mln zł na aktualizacji wartości aktywów niefinansowych, toczyły się wobec niej działania prawne na łączną kwotę 7,75 mln zł.

W ub.r. Edipresse Polska, jedna z kilku spółek, w których grupa Edipresse realizuje swoją działalność mediową w Polsce, zanotowała spadek przychodów sprzedażowych netto o 5,7 proc. do 153,66 mln zł i 26,44 mln zł straty netto, z czego 20,3 mln zł jest księgowym efektem restrukturyzacji prawnej grupy polegającej na przeniesieniu udziałów między spółkami w naszym kraju. Firma odpisała 8,34 mln zł należności od Ruchu. Cała grupa kapitałowa Edipresse Polska zanotowała w ub.r. 175,04 mln zł przychodów (po spadku o 5,9 proc. w skali roku) i 9,91 mln zł straty netto.

W ub.r. grupa kapitałowa Agora zanotowała spadek wpływów sprzedażowych o 2,1 proc. do 1,14 mld zł i 9,4 mln zł zysku netto. Wzrosły jej przychody z biletów w kinach Helios i sprzedaży „Gazety Wyborczej”, a zmalały z reklam kinowych.

W ub.r. wydawnictwo Burda Media Polska zanotowało spadek wpływów sprzedażowych o 8,2 proc. do 145 mln zł, a jego zysk netto zmalał z 2,65 mln zł do 679 tys. zł, do czego przyczyniły się odpisy zapasów i należności. Mocno zmniejszyły się przychody ze sprzedaży magazynów i książek, a minimalnie wzrosły wpływy reklamowe. Liczba pracowników zmalała o 19.

W ub.r. firma ZPR Media, wydająca wówczas „Super Express”, miała 50,49 mln zł wpływów ze sprzedaży prasy i książek, 19,36 mln zł z reklam prasowych, 8,83 mln zł z internetowych i 3,12 mln zł z telewizyjnych. Dokonała 9,2 mln zł odpisów dotyczących głównie należności od Ruchu. Łącznie zanotowała spadek wpływów sprzedażowych o 47,4 proc. do 130,62 mln zł, wskutek sprzedaży spółek telewizyjnych i magazynów.

Infor Biznes, wydawca „Dziennika Gazety Prawnej” i związanych z nim serwisów internetowych, zanotował wzrost przychodów sprzedażowych o 1,7 proc. do 59,48 mln zł. Wynik netto firmy zmalał z 1,87 mln zł zysku do 2,04 mln zł straty, głównie wskutek odpisania 6,41 mln zł należności od Ruchu.

Bonnier Business Polska, wydawca „Pulsu Biznesu” i Grupy Bankier.pl, w ub.r. osiągnął wzrost przychodów sprzedażowych o 4,5 proc. do 62,27 mln zł oraz kosztów operacyjnych o 11 proc. do 59,5 mln zł. Zwiększyły się jej wpływy z e-commerce i reklam, natomiast zmalały ze sprzedaży „Pulsu Biznesu” i eventów. Wydawca dostał 3 mln zł dywidendy od spółki zależnej Prawomaniacy.

Spółka Vistera wydająca miesięcznik „Vogue Polska” w ub.r. zanotowała 19,64 mln zł wpływów sprzedażowych, 25,23 mln zł kosztów operacyjnych i 5,63 mln zł straty netto. W br. chce zwiększyć nakład magazynu i pozyskać do niego nowych reklamodawców.

W ub.r. Niezależne Wydawnictwo Polskie, wydawca tygodnika „Gazeta Polska”, zanotował 18 mln zł przychodów sprzedażowych (wobec 15,09 mln zł rok wcześniej), a wynik netto spółki poprawił się z 539,9 tys. zł straty do 311,9 tys. zł zysku. Zarząd firmy podkreśla, że dzięki uruchomieniu własnego działu sprzedaży reklam wpływy z tego źródła zwiększyły się o 33,2 proc. Narzeka natomiast na duży wzrost kosztów druku i ogromną presję płacową na rynku pracy.

W ub.r. firma Spes wydająca „Nasz Dziennik” zanotowała spadek przychodów sprzedażowych o 8 proc. do 18,21 mln zł, a jej wynik netto pogorszył się w skali roku z 1,56 do 3,12 mln zł. Spółka zatrudnia 89 osób, ograniczyła koszty usług obcych, a więcej wydała na wynagrodzenia oraz zużycie materiałów i energii.

W ub.r. Polska Agencja Prasowa zanotowała wzrost skonsolidowanych przychodów sprzedażowych o 4 proc. do 52,56 mln zł oraz 3,65 mln zł straty netto (wobec 2,04 mln zł straty rok wcześniej). Zmalały przychody ze sprzedaży serwisów ogólnoinformacyjnych i ekonomicznych oraz Centrum Prasowego, a wzrosły z PAP Foto, obsługi medialnej i wynajmu. Na koniec ub.r. firma zatrudniała 401 osób.

>>> Praca.Wirtualnemedia.pl - tysiące ogłoszeń o pracę

W ub.r. spółka Forum wydająca „Gazetę Polską Codziennie” zanotowała spadek przychodów sprzedażowych o 6,7 proc. do 14,75 mln zł oraz 1,75 mln zł straty netto, wobec 32,3 tys. zł zysku rok wcześniej. Wydawca liczy na pozyskanie nowych reklamodawców i wpływy z obecności na kongresach gospodarczych.

Wydawnictwo Marquard Media Polska zanotowało spadek przychodów sprzedażowych o 24,3 proc. do 29,12 mln zł oraz 665 tys. zł zysku netto (wobec 10,58 mln zł straty rok wcześniej). Firma liczy, że w efekcie restrukturyzacji od drugiej połowy br. nie będzie już potrzebowała wsparcia finansowego od swojego właściciela.

Z kolei firma Media Service Zawada, wydająca głównie czasopisma i książki dla dzieci, w ub.r. zanotowała spadek przychodów o 7,8 proc. do 40,21 mln zł oraz zysku netto z 2,11 mln zł do 879,8 tys. zł. Ma 2,6 mln zł zaległych należności od przeżywających ogromne problemy spółek dystrybucyjnych Ruch, Super Siódemka i WIKR.

Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

Dołącz do dyskusji: Polskie Wydawnictwo Rolnicze z 38,5 mln zł wpływów. Zysk zmalał do 260 tys. zł po aktualizacji aktywów finansowych

1 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
oleg
.... i tak oto niemiaszki doją POLSKICH ROLNIKÓW!! Kiedy ta repolonizacja mediów? Było obiecane, ale to chyba tylko wyborcze puste hasła
odpowiedź