SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Publicis Groupe ruszą z nową agencją Yotta, na czele Anna Sakowicz

Publicis Groupe utworzył w swoich strukturach nową agencję Yotta. Ma ona oferować oferuje klientom dostęp do wiedzy, doświadczenia i narzędzi, tworzonych przez kilkanaście lat, z których dotychczas korzystały firmy współpracujące z agencjami Publicis Groupe. Dyrektorką generalną agencji Yotta jest Anna Sakowicz, chief data & analytics officer w Publicis Groupe.

Anna Sakowicz, fot. Publicis Groupe Article

Utworzenie agencji Yotta ma być odpowiedzią na rosnący popyt na kompleksowe usługi związane z wykorzystaniem danych i technologii w działaniach marketingowych oraz jednocześnie naturalną konsekwencją dynamicznego rozwoju kompetencji analityczno-badawczych w Publicis Groupe.

– Nasi klienci wiedzą, że dogłębna wiedza na temat biznesu, komunikacji, marki i konsumentów, jest fundamentem wszystkich działań, które dla nich realizujemy. Zdajemy sobie sprawę, jak ogromnym wyzwaniem dla firm jest osiągnięcie dojrzałości w wykorzystaniu digitalu, analityki, danych i technologii w marketingu i sprzedaży. Jednocześnie wiemy, że innej drogi do rozwoju biznesu po prostu nie ma, dlatego w ostatnich latach tak mocno postawiliśmy na rozwój własnych kompetencji w tych dziedzinach. Cieszę się, że dzisiaj procentuje to narodzinami agencji Yotta, która ma ambicje kształtować rynek analityki, badań i technologii w marketingu – mówi Piotr Piętka, CEO Publicis Groupe w Polsce, krajach bałtyckich i w Ukrainie.

Zespół stu specjalistów

Yotta to niemal stuosobowy zespół konsultantów, analityków, badaczy oraz specjalistów od technologii marketingowych i reklamowych, z wieloletnim doświadczeniem w pracy dla polskich i międzynarodowych klientów.

- Yotta tworzy nową kategorię agencji doradczo-wdrożeniowych. Oferujemy nie tylko doradztwo biznesowe, ale bierzemy odpowiedzialność za wdrożenia tych rekomendacji. Jako praktycy potrafimy nie tylko doradzić, co powinno być zrobione, ale jesteśmy w stanie taki projekt przenieść na poziom operacyjny – mówi Anna Sakowicz, chief data & analytics officer i dyrektorka Generalna w Yotta. - Mamy konkretne dowody, że takie podejście jest skuteczne. Zarząd firmy otrzyma od nas rekomendacje strategicznych kierunków rozwoju, dowie się co należy zrobić w krótkiej i długiej perspektywie. Wskażemy w co inwestować, jak zwiększyć efektywność działań komunikacyjnych, jakie technologie wdrożyć, jakie dane monitorować, jak je łączyć, gdzie i jaką wiedzę pozyskać o konsumencie oraz jak te punkty połączyć w spójną całość, przekładającą się na pożądane efekty biznesowe. Z wnioskami przyjdziemy do konkretnych działów i specjalistów, gotowi by wspólnie z nimi wdrażać uzgodnione z zarządem rozwiązania.

Oferta agencji Yotta stworzona została wokół wyzwań, z jakimi muszą mierzyć się prezesi, szefowie marketingu czy technologii, w następujących kategoriach: biznes (agencja przedstawi rekomendacje i wdrożenia oparte o technologie i dane, dopasowane do potrzeb biznesowych klientów, pozwalające skutecznie wyprzedzić konkurencję), marka (w tym obszarze przedstawiane będą rekomendacje i wdrożenia mające pozytywny wpływ na brand, na budowanie jego siły oraz atrybutów, rozwiązania pozwalające na monitorowanie i reagowanie na zmieniające się trendy, postawy i zachowania konsumentów), komunikacja (tworzone będą rekomendacje i wdrożenia mające na celu zmaksymalizowanie zwrotu z inwestycji, dzięki przeanalizowaniu i zrozumieniu wpływu poszczególnych elementów komunikacji marketingowej na cele biznesowe) i konsument (chodzi o rekomendacje i wdrożenia poprawiające jakość prowadzonej komunikacji z konsumentami, wpływające w efekcie na ich doświadczenia z marką marki i przynoszące poprawę wszystkich KPI biznesowych). 

Yotta, jako agencja doradczo-wdrożeniowa, będzie nową marką w portfolio Publicis Groupe w Polsce obok innych agencji działających w kluczowych dla marketingu obszarach kompetencyjnych: creative & content (Saatchi & Saatchi, Publicis, Leo Burnett, LiquidThread), media (Starcom, Zenith, Spark Foundry, Performics), influence (MSL, Publicis Consultants), commerce (Digitas, &IS), production (Prodigious) oraz investment.


Jako Publicis Groupe wprowadzacie właśnie na rynek nową agencję - Yotta. Skąd pomysł na taką nazwę?

Anna Sakowicz: Yotta oznacza 10 do 24 potęgi, czyli do najwyższej możliwej, która posiada swoją nazwę. Jest to bezpośrednie nawiązanie do środowiska danych i liczb, w którym funkcjonujemy - nieustająco przeliczamy efektywność, oceniamy, jak przekłada się ona na biznes naszych klientów i ich zwroty z inwestycji. Nasza praca polega na tym, że pokazujemy klientom co powinni robić, żeby podejmować w świadomy sposób decyzje, żeby opierać te decyzje o dane, żeby móc wykorzystać to, co z tego wynika, a także co powinno się zmienić w ich działaniu czy ofercie – szczegółowo co powinni wzmocnić, a z czego zrezygnować. W skrócie - gwarantujemy, że współpraca z nami podniesie biznes klienta do najwyższej możliwej potęgi - potęgi Yotta.
 
Czy Yotta to projekt lokalny, polski czy też część struktury międzynarodowej?

Yotta to agencja lokalna, która dotychczas była wewnętrznym departamentem - Data Science - w Publicis Groupe Polska, z kilkunastoletnią historią współpracy z klientami agencji należących do Grupy Publicis na 17 rynkach świata. Ponadto, Yotta tworzy nową kategorię agencji doradczo-wdrożeniowych działających w obszarze danych i technologii, niejako wyprzedzając rosnący trend wykorzystywania danych w marketingu na świecie. Przed laty działania o charakterze analitycznym były czymś dodatkowym, pewnego rodzaju dodatkiem, który zamawiali klienci naszych agencji przy okazji innych działań mediowych czy kreatywnych. Obecnie wykorzystanie danych i technologii na nich opartych jest zdecydowanie ważniejsze w biznesie, a dla niektórych marek np. z kategorii FMCG, bankowość i finanse czy beauty stało się wręcz kluczowe. Zmianę tę można porównać do ewolucji jaką przeszedł swojego czasu digital, który naście lat temu odgrywał rolę drugoplanową, a dzisiaj jest odrębną przestrzenią usług o znaczeniu priorytetowym dla marketingu i sprzedaży produktów oraz usług.

Yotta ma być agencją doradczo-wdrożeniową w dziedzinie danych i technologii. Na czym polega ten model?

Oferujemy nie tylko doradztwo biznesowe, ale również odpowiadamy za wdrożenia tych rekomendacji. Odróżnia nas to od konsultingu, że nie tylko pokazujemy, co trzeba zmienić, ale jesteśmy w stanie fizycznie taki projekt zrealizować, przenieść projekt na poziom operacyjny i to z pełną odpowiedzialnością za rezultat zmian. Znajduje to odbicie w naszej ofercie, gdzie nie mówimy o produktach, a o wyzwaniach biznesowych klientów. Oferujemy rozwiązania dla biznesu, brandu, komunikacji i konsumenta. Komunikację i marketing widzimy szeroko, patrzymy na to całościowo i także od strony technologii, znając proces działań agencji mediowych, kreatywnych, performance’owych, PRowych czy influencerskich, które są częścią Grupy Publicis.
 
Yotta ma zajmować się doradztwem i wdrożeniami rozwiązań wspierających rozwój biznesu firm przez wykorzystanie danych i technologii. O jakich danych i technologiach mówimy?

Oferujemy pełne spektrum działań, od zrozumienia konsumenta i narzędzi wspierających budowanie jego doświadczeń z marką do biznesu (realne efekty biznesowe). Mamy doświadczenie w marketingu, strategii, komunikacji i mediach. Dbamy o przełożenie naszych działań na efekty biznesowe – dajemy sprawdzone, możliwe do wdrożenia, realne, przynoszące konkretne efekty rekomendacje. Nasze podejście do technologii określamy jako ‚technology agnostic’. Technologia jest dla nas jedynie środkiem do celu, kluczowe jest wyzwanie biznesowe na jakie ma odpowiadać. Rekomendacje opieramy o najlepsze technologie, łącząc umiejętnie ze sobą narzędzia i maksymalnie wykorzystując ich możliwości. Posiadamy własny zespół developerów, który tworzy produkty dla klientów oraz na nasze własne potrzeby.

Koncentrujemy się na obszarze AdTech i MarTech, na rozwiązaniach bazujących na analizie danych czy biznesu. Przykładów jest wiele – weźmy choćby jeden z gorących, choć relatywnie prostych tematów jakim są  wdrożenia GA4 na stronie czy inne wdrożenia związane ze światem bez 3rd party cookies (jak Consent mode, Server-SideTagging, Enhancedconversion, Ale także szeroko pojęte tematy z obszaru Google Marketing Platform, gdzie jesteśmy certyfikowanym parterem.
Realizując różne wdrożenia dla klientów wykorzystujemy istniejące u nich platformy i technologie dobudowując dedykowane rozwiązania, które z jednej strony integrują dane a z drugiej dostarczają wymaganych funkcji biznesowych.  Przykładem może być realizowana przez nas właśnie aplikacja dla działów marketingu, sprzedaży i planowania produkcji, która pozwala na planowanie aktywności marketingowych i łączenie ich z realizacją celów biznesowych – od planowania w łańcuchu dostaw do stopnia realizacji celów sprzedażowych.
Nasze zadanie polegało z jednej strony na zaprojektowaniu i uruchomieniu aplikacji webowej, a z drugiej – na zaprojektowanie procesów związanych z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych z różnych systemów biznesowych klienta (np. SalesForce i SAP).  Takie hybrydowe podejście jest doceniane przez klientów – a nam pozwala na dostarczenie maksymalnej wartości  biznesowej przy optymalizacji kosztów dzięki wykorzystywaniu istniejącej infrastruktury.

Jak te dane i technologie są wykorzystywane w działaniach marketingowych i dlaczego ich rola w budowaniu strategii i komunikacji jest dziś tak istotna?

Moment, w którym się znajdujemy przypomina mi ten z 2000 roku, gdy miałam przyjemność tworzyć jeden z pierwszych agencyjnych działów internetowych na polskim rynku. Wtedy wielu traktowało taki ruch jako ciekawą niszę – ja mocno wierzyłam w siłę i znaczenie tego medium i nie pomyliłam się. Podobnie jak wcześniej internet, działania o charakterze pomiarowym, analitycznym wciąż są dla niektórych czymś dodatkowym, pewnego rodzaju bonusem, który zamawia się przy okazji innych działań mediowych czy kreatywnych. Ja wierzę, iż to właśnie teraz, w czasie wielu wyzwań z jakimi się mierzymy, wykorzystanie danych i technologii na nich opartych jest kluczowe do podejmowania świadomych decyzji w biznesie. To świadoma inwestycja, którą się podejmuje, bo się zwraca.
Klienci zgłaszają się do nas z różnymi wyzwaniami – od marketingowej transformacji cyfrowej, a więc o naprawdę dużym kalibrze, przez modelowanie ekonometryczne, aż do testów, która kreacja lepiej działa. Współpracujemy zarówno z tak zwanym C-level, czyli CEO, CTO, CMO – dla nich szczególnie atrakcyjna jest nasza oferta biznesowa, ale również z szeroko pojętym marketingiem, w tym brand managerami, którzy chętnie wykorzystują rozwiązania brandowe, komunikacyjne czy z kategorii Consumer Insights, a także ekspertami od danych i technologii (data stewardami, ekspertami od marketing automation czy webanalityki), którzy szukają zarówno doradztwa, jak i specjalistów od wdrożeń.
 
W marketingu i sprzedaży konieczne jest wykorzystywanie digitalu, analityki, danych i technologii. Dlaczego to tak istotne w rozwoju biznesu?

W Publicis Groupe uważamy, że pozytywna zmiana doświadczeń konsumentów z markami, to dzisiaj najważniejsza droga do wzrostu wartości marek i biznesu przedsiębiorstw. W naszej organizacji analityka, strategia, dane, wiedza, są priorytetem w pracy dla Klientów. Od nich się zaczyna i na nich się kończy cały projekt. Żeby poprawiać doświadczenia konsumentów z markami na całej ścieżce zakupowej, trzeba te doświadczenia poznać i zrozumieć, wiedzieć, gdzie szukać wiedzy, jakie pytania zadawać i jak zarządzać informacją, by była najbardziej przydatna w marketingu czy sprzedaży. Wprowadzane na podstawie rekomendacji analitycznych zmiany należy monitorować i stale wyciągać wnioski, testować i uczyć się.
Już wiele lat temu zauważyliśmy potrzebę wykorzystywania danych w marketingu i zaczęliśmy tworzyć usługi oparte o dane, konsekwentnie poszerzając kompetencje i tworząc produkty stanowiące odpowiedź na potrzeby klientów agencji należących do Grupy. Z całą pewnością katalizatorem zmian i przyspieszeniem trendów przez nas obserwowanych była pandemia i związany z nią rozwój e-commerce, ale nie tylko. Korzyści wykorzystywania danych w handlu tradycyjnym są także ogromne i co więcej – mierzalne. Jesteśmy w czasie transformacji wiec trzeba reagować, wnieść spokój do decyzji klientów – dzięki współpracy z nami  mogą być pewniejsi w podejmowaniu swoich decyzji, jesteśmy dla nich partnerem  i  doradcą na trudne czasy.

Yotta ma być nową kategorią agencji doradczo-wdrożeniowych. Ma oferować nie tylko doradztwo biznesowe, ale też brać odpowiedzialność za wdrożenia tych rekomendacji. Na czym ta odpowiedzialność agencji ma polegać?

Jeżeli jesteś klientem, który potrzebuje uruchomić albo przyspieszyć w swojej firmie projekty z zakresu wykorzystania danych i technologii w marketingu, to albo słyszysz, że masz problem i ktoś Ci go nawet nazywa, ale nie wskazuje co masz dalej z tą wiedzą zrobić, albo masz pod ręką firmy gotowe zrealizować dla Ciebie jakiś projekt, ale to Ty musisz im powiedzieć, co konkretnie mają zrobić, bo same skupiają się tylko na realizacji. Dzieje się tak gdyż na rynku działają albo konsultanci, albo wdrożeniowcy. Widzimy, że to nie jest sprawny model. Klienci też to widzą. Dlatego my obie te specjalizacje połączyliśmy. Jesteśmy zarówno konsultantem jak i wdrożeniowcem. I mamy konkretne dowody, że takie podejście – kompleksowe a zarazem odpowiedzialne za rezultat - jest skuteczne.
Świetnym przykładem jest  nasze rozwiązanie Data Driven Transformation To kilkuetapowy, kompleksowy proces dotyczący danych, platform, procesów i zasobów, przez który przeprowadzamy firmę lub wybrane jej części. W procesie identyfikujemy zmiany, jakie należy wprowadzić, projektujemy rozwiązania dopasowane do specyfiki firmy, a także wdrażamy je w organizacji.

Jak będzie wyglądał proces doradzania klientowi i wdrażania przyjętej strategii?

Zarząd firmy otrzyma od nas rekomendacje strategicznych kierunków rozwoju, dowie się co należy zrobić w krótkiej i długiej perspektywie. I to w każdym z czterech obszarów którymi się zajmujemy: rozwoju biznesu, budowania marki, optymalizacji działań komunikacyjnych oraz wiedzy o konsumencie. Wskażemy, między innymi, jak poukładać strategię komunikacji, w co inwestować, jak zwiększyć efektywność działań, jakie technologie wdrożyć, jakie dane monitorować, jak je łączyć, gdzie i jaką wiedzę pozyskać o konsumencie oraz jak te punkty połączyć w spójną całość, przekładającą się na pożądane efekty biznesowe. Ale z wnioskami przyjdziemy również do konkretnych działów i specjalistów. Jesteśmy gotowi, aby wspólnie z nimi wdrożyć konkretne projekty i działania, które staną się podstawą do kolejnych optymalizacji. Jako praktycy schodzimy bowiem na poziom szczegółów. Jesteśmy w stanie pokazać, np. która kreacja przynosi pożądany efekt, który story board działa na dany atrybut marki i w jaki sposób. Jesteśmy w stanie wskazać konkretne produkty, w jaki sposób i w jakim czasie promować, aby maksymalizować zyski z ich sprzedaży. Prognozujemy zwroty z inwestycji w marketing, które dotychczas były niemierzalne tj. praca z influencerami. Pokazujemy z kim powinna nawiązać współpracę marka i policzyć jej wpływ na sprzedaż czy wizerunek.

Na rynku istnieją już firmy, które specjalizują się w poszczególnych tematach (takich jak rozwój biznesu, budowanie marki itp) - na czym ma polegać przewaga Yotty nad nimi?

Oczywiście na rynku działają firmy, specjalizujące się w poszczególnych tematach, którymi my się zajmujemy, ale to my te specjalizacje w unikatowy sposób połączyliśmy. Jesteśmy prekursorami w kategorii doradczo-wdrożeniowej. Nie ma agencji, do której można porównać nasze usługi, nasza konkurencja z kategorii Konsultingu nie obejmuje tak kompleksowego obszaru usług, jak my. Agencje specjalistyczne znowu, nie posiadają części doradczej o tak szerokim spektrum doświadczeń.
 
Oferta Waszej nowej agencji będzie skierowana do Waszych dotychczasowych klientów? Czy będą mogły korzystać z niej marketerzy, którzy np. w zakresie kreacji pracują z agencjami spoza Waszej grupy?

Na tym właśnie polega zmiana polegająca na utworzeniu agencji Yotta. Dotychczas pracowaliśmy niemal wyłącznie dla klientów agencji należących do Publicis Groupe. Projekty i zadania, które dla nich realizujemy pozostają dla nas oczywiście priorytetem, ale tworząc Yottę wychodzimy na rynek zewnętrzny, bo zdajemy sobie sprawę jak ogromny jest dzisiaj popyt na nasze usługi i kompetencje. Każdy marketer chcący dzisiaj przyspieszyć lub rozpocząć działania wykorzystujące dane i technologie, może się do nas o taką pomoc zwrócić.

Dołącz do dyskusji: Publicis Groupe ruszą z nową agencją Yotta, na czele Anna Sakowicz

6 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
pion
Apex, Yotta - kolejne maszynki do robienia marży..taki produkt jak XAXIS
1 0
odpowiedź
User
SISI
A tak konkretnie to o co chodzi ? :)))
0 0
odpowiedź
User
x
Zdumiewa mnie jak wiele słów można napisać o prostym fakcie zmiany nazwy zespołu, który istniał w tych agencjach od lat. Iście barokowy przerost formy nad treścią
2 0
odpowiedź