SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Rok 2010 pod lupą branży radiowej; prognozy na 2011 r.

Jaki był mijający rok dla branży radiowej? Oceniają m.in.: Jarosław Hasiński, Mateusz Kirstein, Leszek Kozioł, Dariusz Grzywaczewski, Jacek Kapela i Bogusław Potoniec.

Rok 2010 pod lupą branży radiowej; prognozy na 2011 r.

Portal Wirtualnemedia.pl kontynuuje serię podsumowań mijającego roku w mediach i reklamie. Dziś na temat kończącego się roku i kolejnych 12 miesiącach wypowiadają się przedstawiciele najważniejszych stacji radiowych.

- Raport: Badacze rynku o 2010 r. - prognozy na 2011 r.
- Rok 2010 pod lupą branży PR - prognozy na 2011
- 2010 rok w internecie - prognozy na 2011 (reklama/hosting)
- 2010 rok w internecie - prognozy na 2011 (agencje)
- 2010 rok w internecie - prognozy na 2011 (portale/org. branżowe)
- Polska reklama w 2010 r. - prognozy na 2011 (agencje)
- Reklama w 2010 r. - prognozy na 2011 (domy mediowe)

Jakie było najważniejsze wydarzenie w 2010 roku? Czego należy się spodziewać w branży w 2011? Co osiągnęły i planują poszczególne firmy? Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedzi w poniższym tekście.Jarosław Hasiński, prezes Polskiego Radia
Najważniejsze wydarzenie, sukces i porażka branży w 2010 roku
Dla całego polskiego rynku medialnego największe konsekwencje wynikną z połączenia Polsatu Cyfrowego z Polsatem. Dzięki temu powstał wielki gracz, który ma duże szanse na zajęcie w przyszłości pozycji lidera,  szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę, że już nie długo będzie dysponował jako pierwszy na teranie naszego kraju rewolucyjną technologią dostępu do szerokopasmowego internetu. Za sukces uznaje natomiast utrzymanie dobrej kondycji finansowej Polskiego Radia mimo trudnych z punktu widzenia bieżącego zarządzania i planowania warunków funkcjonowania Spółki. Porażką jest wciąż nie rozwiązany systemowo problem skutecznego finansowania mediów publicznych i brak zajęcia konkretnego stanowiska co dalej z mediami publicznymi.

Człowiek lub ludzie, którzy w 2010 roku wywarli największy wpływ na rynek
Moim  zdaniem na rynku radiowym nie można było w tym roku wskazać jednej osobowości, która w jakiś szczególny sposób wpłynęła na rynek. Należy na niego spoglądać szerzej, jako na ważny element całego rynku prasowego w Polsce. Coraz większe znaczenie dla mediów jako całości mają wiodący menadżerowie wielkich koncernów medialnych proponujących swoim klientom zintegrowaną, mobilną, konwergentną ofertę. I to nie jest tylko polska tendencja. Warto przy tym zwrócić uwagę, że działalność zarządzanych przez nich organizacji przekłada się coraz wyraźniej także na inne sfery życia zarówno biznesowego jak i społecznego.
Jeśli chodzi o konkretne zmiany personalne na polskim rynku z mojego punktu widzenia to właśnie Polskie Radio poszczycić się może najlepszymi transferami. Dotyczy to zarówno znanych nazwisk dziennikarskich jak i menadżerów znakomicie czujących tę branżę. Do najbardziej spektakularnych należały powroty do PR Zygmunta Hajzera i Romana Czejarka. Od lat kojarzeni z Programem 1 i jego sztandarowymi pasmami jak  Lato z Radiem czy Sygnały Dnia wpisali się w utrzymanie wysokiego poziomu merytorycznego i warsztatowego stacji. Podobna sytuacja miała miejsce z powrotem  Marka Niedźwieckiego - ikony Programu 3, który bez wątpienia wzmocnił Trójkę, podkreślając jednocześnie charakter i niepowtarzalność tej Anteny.  Możemy się także pochwalić pozyskaniem wybitnych specjalistów czujących nowoczesne radio. Dyrektor Programu 4 Krzysztof Łuszczewski wprowadził do naszej firmy powiew nowoczesnego myślenia o Radiu, a przy tym potrafił zrozumieć specyfikę i oczekiwania związane z działaniem radia publicznego.

Kryzys w 2010 roku
2010 rok był trudny dla całej branży medialnej. Oceniam jednak, że był to ożywczy czas, dający pozytywne perspektywy. Coraz bardziej jednoznaczne stało się, że kończy się era jednowymiarowego podejście do mediów i ich poszczególnych rodzajów. Dotyczy to także radia.  W 2010 roku specyficzna była sytuacja samej branży radiowej w Polsce. Widzieliśmy  jednego zdecydowanego lidera oraz walkę innego z gigantów o powrót do gry i odwrócenie wieloletniej negatywnej tendencji. Zdecydowanie  najlepiej w tym czasie wypadły programy Polskiego Radia, które w większości zanotowały wzrost słuchalności, Trójka biła systematycznie swoje rekordy a Jedynka zdaje się, ze już na stałe odwróciła swój niekorzystny trend zaliczając wysoki wzrost słuchalności.   Ponadto ważne było to, że ustabilizowała się sytuacja na rynku reklamy radiowej, z czego najbardziej skorzystało Polskie Radio osiągając przeszło 20% wzrost, czyli znacznie lepszy przyrost przychodów reklamowych w stosunku do średniej rynkowej. Co jednak najważniejsze wszystko wskazuje, że Radio jako medium na rynku reklamowym wciąż ma potencjał i nie ma takiego dramatu jak w przypadku prasy drukowanej.

Najważniejsze wydarzenia i sukcesy Państwa firmy w 2010 roku
Najistotniejszą kwestią było utrzymanie Spółki Polskie Radio w dobrej kondycji finansowej. Przy systematycznie spadających wpływach (o kilkanaście milionów) z abonamentu i konieczności realizacji misji w takim samym zakresie jak dotychczas było to bardzo trudne. Szczególnie, że pierwsze prognozy płynące z KRRiTV były wręcz katastrofalne. Po pierwsze jednak prowadzonemu przeze mnie Zarządowi udało się wynegocjować korzystny dla radia  podział środków abonamentowych. Po drugie znacznie ograniczyliśmy koszty oraz poprawiliśmy znacznie wpływy reklamowe. Dzięki temu m.in. oddaliliśmy widmo, zapowiadanych na początku roku zwolnień grupowych. Za sukces zdecydowanie należy uznać także realizację naszych sztandarowych tegorocznych projektów – mojepolskieradio.pl oraz Radio na wizji, wprowadzających naszą Spółkę w świat Radia 2.0 i dających dobre perspektywy przychodowe na przyszłość.

Co wydarzy się w branży w 2011 roku
Myślę, że nowy rok przyniesie dalszą konsolidacje na rynku mediów oraz wiążącą się z tym ich systematyczną już konwergencję. Realizując skrupulatnie nasze plany, wsparte przez ambitne zamierzenia regulatora, wbrew temu co wielu sądzi, rola Polskiego Radia może rosnąć. Mamy wielki potencjał i jeśli go wykorzystamy będziemy naprawdę znaczącym graczem na polskim rynku radiowym. Uważam jednocześnie, że w ogóle pozycja i znaczenie mediów publicznych wciąż będą znaczące biorąc pod uwagę ich tradycje, rolę społeczną i przywiązanie do nich Polaków.

Plany na 2011 rok
Niestety zanosi się na dalsze zaciskanie pasa i skrupulatne liczenie każdej wydawanej złotówki. Nie zamierzamy jednak rezygnować z naszych planów opartych o Strategię Rozwoju spółki do 2015 roku. Niezbędne będzie dalsze rozwijanie oferty opartej o nasze zasoby, znakomitych dziennikarzy i projekty nowo-technologiczne redefiniujące funkcje współczesnego radia, a szerzej wszystkich mediów. Nasza najbliższa przyszłość to kolejne tematyczne kanały internetowe, rozszerzenie dwustronnej komunikacji ze słuchaczami, wejście jak najszerzej z naszym bardzo bogatym kontentem programowym i szeroka promocja brendu Polskie Radio i jego poszczególnych anten.Mateusz Kirstein, redaktor naczelny i dyrektor programowy Radia ZET i Chilli ZET
Najważniejsze wydarzenie, sukces i porażka branży w 2010 roku
- Katastrofa  smoleńska, która była wielkim  testem także dla stacji radiowych.
- Przyjęcie przez Radio ZET nowej strategii marki
- Bezprecedensowe połączenie w jedną sieć stacji Radia PLUS (Eurozet) i VOX FM (Time)

Sukces:
- Stale rosnąca słuchalność „Trójki”, której nie zaszkodziły ani personalne roszady ani polityczne zawirowania.

Porażka:
- Nie lubię publicznie krytykować innych ludzi i ich pracy.

Człowiek lub ludzie, którzy w 2010 roku wywarli największy wpływ na rynek
Takim  człowiekiem  był  Minister  Bogdan Zdrojewski, któremu udało się poruszyć całą branżęnadawców radiowych planami  wprowadzenia nowej koncepcji promowania polskiej muzyki. 

Transfery roku to powroty roku - Marka Niedźwieckiego do "Trójki" i Wojtka Jagielskiego do Radia ZET.

Kryzys w 2010 roku
Myślę, że najwięksi gracze mogą ten rok zaliczyć do udanych. Tego optymizmu raczej jednak nie podziela większość nadawców koncentrujących się na rynkach lokalnych, gdzie kryzys pojawił się z opóźnieniem.

Najważniejsze wydarzenia i sukcesy Państwa firmy w 2010 roku
Dla Radia ZET rok 2010 to przede wszystkim powrót do korzeni i przyjęcie nowej strategii marki. W tym roku obchodziliśmy również 20. urodziny Radia ZET, między innymi przyznając wyjątkową Nagrodę Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego "Dziennikarz XX-lecia".

Co wydarzy się w branży w 2011 roku?
Czeka nas kontynuacja dobrze znanych tematów – cyfryzacja, synergia radia z internetem, etc. Warto pamiętać, że 2011 będzie rokiem przygotowań mediów do Euro 2012 - wydarzenia w Polsce bez precedensu.

Plany na 2011 rok
Radio ZET będzie konsekwentnie wdrażać przyjętą strategię.Leszek Kozioł, prezes Radia ESKA
Najważniejsze wydarzenie, sukces i porażka w branży w 2010 roku
Wydarzeniem bez precedensu było porozumienie dwóch konkurencyjnych grup radiowych: Grupy Radiowej Time i Eurozet.  Dzięki niemu, możliwe było połączenie sieci katolickich: Radia VOX i Radia PLUS i powstanie sieci radiowej skupiającej 20 stacji radiowych i docierającej z programem do ponad 15 mln. potencjalnych słuchaczy. Wcześniej procesy konsolidacji rynku zachodziły po fuzjach kapitałowych. Teraz powstał projekt radiowy, którego podstawą jest współpraca kontraktowa.

Człowiek lub ludzie, którzy wywarli największy wpływ na rynek w minionym roku
Nie zauważyłem spektakularnych zachowań i osobowości na rynku radiowym.

Kryzys w 2010 roku
Rok 2010 był zdecydowanie lepszy od roku 2009, w którym wszyscy uczestnicy rynku reklamowego odczuwali wyraźne spadki budżetów reklamowych. Wrócili najwięksi reklamodawcy, zaczęły rosnąć ceny, co pozwala z większym optymizmem planować rok 2011.

Najważniejsze wydarzenia i sukcesy w Państwa firmie w 2010 roku
Wydarzeniem roku były dwudzieste urodziny Radia ESKA. Pierwsza stacja sieci ESKA – Radio ESKA Warszawa, rozpoczęła emisję programu radiowego w październiku 1990 roku i znalazła się w grupie pionierów rynku komercyjnych mediów elektronicznych.  Ten jubileusz jest okazją do podsumowań i refleksji.  Radio ESKA odniosło wielki sukces na polskim rynku radiowym. Pomimo tego, że nie otrzymało w 1994 roku koncesji ogólnopolskiej, potrafiło zbudować silną sieć lokalnych stacji radiowych, która na stałe zyskała pozycję w pierwszej trójce komercyjnych sieci ogólnopolskich.

Co wydarzy się w branży w 2011 roku
Od kilku lat obserwujemy rosnącą rolę Internetu, jako platformy komunikacyjnej. Internet stał się pełnoprawnym medium i dołączył do mediów tradycyjnych, takich jak radio, prasa i telewizja. Rok 2011 i lata następne będą kontynuacją rosnącego znaczenia tego medium.  Myśląc o działalności radiowej, trzeba uwzględniać komplementarność oferty radia i Internetu. Komplementarność ta dotyczy zarówno oferty kontentowej, jak też reklamowej. Rośnie również rola Internetu, jako kanału dystrybucji tradycyjnej oferty radiowej. Już dzisiaj, ponad 10% naszych odbiorów słucha Radia ESKA przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do Internetu. Internet otwiera olbrzymie możliwości dostarczania oferty coraz lepiej dopasowanej do oczekiwań odbiorów. Platforma FABRYKAMUZY.PL, którą w tym roku uruchomiliśmy, jest właśnie odpowiedzią na oczekiwania naszych słuchaczy i jestem przekonany, że ten kanał dystrybucji stanie się wkrótce równie ważny jak radiodyfuzja naziemna. Wymaga to oczywiście przedefiniowania znaczenia słowa „radio”.

Plany na 2011 rok
W ostatnich latach konsekwentnie powiększamy zasięg techniczny sieci ESKA i będziemy o to zabiegali również w roku 2011. Mam nadzieję, że KRRiT zechce nas w tych dążeniach wspierać i planując zagospodarowanie eteru, uwzględniać potrzebę dalszego równoważenia rynku. Dzisiejsza sytuacja, gdy jedna z sieci radiowych zdobyła prawie 30% udziału w rynku, przypomina modele afrykańskie, a nie europejskie. To nie jest dobre dla rynku i pluralizmu informacyjnego, a zmiana tego stanu rzeczy jest możliwa tylko poprzez zwiększanie zasięgu takich projektów jak Radio ESKA, szczególnie, że najbliższe lata to możliwość podziału niewielkich już zasobów wolnych częstotliwości.

Jednak planując kolejne lata, myślimy nie tylko o radiu, ale również o telewizji i internecie, bo dzisiaj ESKA to nie tylko sieć radiowa, ale kanał telewizyjny ESKA TV oraz silny portal rozrywkowy ESKA.PL.

ESKA stała się radosną stroną życia młodych Polaków, obecną we wszystkich rodzajach mediów elektronicznych.Jacek Kapela, prezes zarządu Audytorium17
Najważniejsze wydarzenie, sukces i porażka branży w 2010 roku
Najważniejsze wydarzenie:
Na to pytanie odpowiem z perspektywy osoby zajmującej się od lat biznesem reklamowym w radiu: z tego miejsca najważniejszym wydarzeniem roku bez wątpienia był upadek największego (w swoim czasie) brokera reklamy radiowej – CR Media Consulting S.A. CRMC było bardzo ważnym graczem na rynku reklamy radiowej. Współpracowało z każdą stacją radiową w Polsce (blisko 240). Tuż przed zakończeniem działalności obsługiwało około połowy rynku domów mediowych w zakresie konsultingu, planowania i zakupu kampanii radiowych. Warto zaznaczyć, iż CRMC było pierwszym brokerem na rynku (działało od 1996 r.) i w zasadzie budowało i kształtowało rynek reklamy radiowej i rynek brokerski. Dlatego zakończenie działalności tej firmy miało tak znaczący wpływ na rynek. CRMC pozostawiło po sobie „w spadku” dużą cześć rynku do zagospodarowania przez dotychczasową konkurencję. Był to „prezent” oddany konkurencji w wyniku upadku firmy. Duże domy mediowe, agencje reklamowe i pozostali klienci – obsługiwani dotychczas przez CRMC – rozszerzyli portfolio Radiowego Doradztwa Reklamowego (Agora), ułatwiły rozwój działalności brokerskiej TIME lub stały się klientem bezpośrednim stacji radiowych, w szczególności tych dużych, ogólnopolskich.
Zatem w pierwszych miesiącach b.r. – za sprawą CR Media - dokonało się nowe rozdanie na rynku radiowym. W szczególności zmienił się obraz dużego, „hurtowego” rynku ogólnopolskiego.

Sukces branży – świetna współpraca medium „radio” z kolegą z rynku, tj. internetem. Znaczenie Internetu rośnie z roku na rok, zarówno wśród społeczeństwa – konsumentów mediów, jak i biznesu reklamowego. Radio płynnie i w naturalny sposób przechodzi z eteru do Internetu, który stał się dodatkowym kanałem dystrybucji programu radiowego. Radio zatem doskonale radzi sobie w okresie powszechnej digitalizacji.

To sukces z punktu widzenia biznesowego. A z perspektywy programowej i „użyteczności” medium dla słuchaczy? Bez wątpienia radio jako szybkie medium informacyjne doskonale zdało egzamin w okresie wiosennych powodzi. To były bardzo trudne chwile dla społeczeństwa. Szybkość i aktualność informacji liczyła się jak nigdy dotychczas. Relacje z miejsc dotkniętych powodzią, informacje o sytuacji która zmieniała się z godziny na godzinę, etc. W tej roli doskonale sprawdziły się stacje regionalne zlokalizowane w centrum wydarzeń, wysyłając swoich reporterów w teren. I tu bez wątpienia „należy się” kilka słów ciepłego uznania dla naszych Rozgłośni Regionalnych Polskiego Radia. Te stacje, z których każda dysponuje kilkoma nadajnikami rozmieszczonymi w różnych miastach każdego regionu i rozbudowanym zespołem korespondentów, stały się bardzo ważnym i cennym źródłem bieżącej informacji o sytuacji w terenie. Dało się to odczuć po gigantycznej liczbie telefonów słuchaczy do stacji, rekordowej aktywności internatów na portalach Rozgłośni Regionalnych PR gdzie zamieszczano aktualne informacje z danego terenu. Radio regionalne potwierdziło po raz kolejny, iż jest ważnym i potrzebnym kanałem komunikacji w polskim eterze.

Porażka branży – hm.. nie mam zwyczaju skupiać się na porażkach, ale jeżeli już mam jakąś wskazać, to zdecydowanie warto przypomnieć, iż dotychczas nie ma standardu badania słuchalności radia w internecie. Radio w internecie zagościło na dobre. I w świadomości słuchaczy, i w biznesie radiowców. Ten rynek rośnie. Wszelkie badania potwierdzają, iż słuchaczy z kwartału na kwartał jest coraz więcej. Stacji także. Jednak dotychczas nie ma standardu ciągłego badania konsumpcji tego medium (nie licząc pojedynczych projektów badawczych). To na pewno ważne zadanie dla branży na najbliższy czas.

Kryzys w 2010 roku
Rok 2010 to gojenie ran po kryzysie z 2009 r., który niewątpliwie był bardzo widoczny w branży. Rok bieżący nie jest to okresem znaczących wzrostów, ale dało się jednak odczuć większą ochotę klientów na inwestycje radiowe. Oczywiście nie zmienia to faktu, iż klienci nadal mają duże wymagania co do efektywności i atrakcyjności cenowej.

O ile rynek wzrośnie? Minione miesiące (styczeń – październik 2010) – wg wydatków cennikowych w stacjach ogółem – "pokazują” wzrost rynku o blisko 17% vs. rok miniony. To wzrost cennikowy. Po nałożeniu filtra w postaci dodatkowych bonusów, emisji gratisowych dodawanych dla dużych klientów przez stacje do reklamy płatnej, etc. realnym wydaje się być oszacowanie wzrostu rynku radiowego w skali roku na poziomie kilku procent (ok. 4%).

Najważniejsze wydarzenia i sukcesy Państwa firmy w 2010 roku
Rok 2010 dla Audytorium17 Sp. z o.o. był bardzo dynamicznym okresem. Sporo zmian, a bilans na koniec roku bardzo pozytywny. Spółka przeszła zmiany organizacyjne, w tym zmiany kadrowe: prezesa zarządu i zespołu A17. To na co warto zwrócić uwagę – przeprowadziliśmy pozytywnie procedurę rozwoju organizacyjnego w postaci znaczącego podwyższenia kapitału zakładowego. Cel podwyższenia kapitału Spółki – to rozwój firmy. Uruchomiono również nowy serwis WWW Audytorium17. To elegancka i nowoczesna wizytówka firmy, a jednocześnie źródło wszechstronnej wiedzy dla naszych klientów – o nas jak i o całej Grupie Radiowej 17-tu Rozgłośni Regionalnych Polskiego Radia i aktualnym rozkładzie sił na rynku radiowym.

W tym punkcie warto również zaznaczyć rozwój sprzedaży A17. Moim celem było poszerzenie portfolio klientów i wzrost sprzedaży. O dobrodziejstwach wynikających z dywersyfikacji klientów i przychodów nie trzeba przekonywać. Cel udało się zrealizować – sprzedaż poszerzona a jej wartość znacząco wzrosła. W mijającym roku zrealizowaliśmy kampanie reklamowe dla firm z różnych branż gospodarki, również dla sektora publicznego który jest nas bardzo ważną grupą klientów.

Dla przykładu podam dwa ostatnie bardzo duże projekty zrealizowane na antenie A17 – kampanie ogólnopolskie Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Dla MEN Zespół A17 zapewnił tzw. full serwis, tj. emisja spotów, audycji, zapowiedzi, produkcja materiałów dźwiękowych łącznie z kreacją i scenariuszem. Przeprowadziliśmy również konkurs na antenie i zapewniliśmy dystrybucję nagród. Pełna obsługa łącznie z opracowaniem mechanizmu całej akcji.

Natomiast warto zaznaczyć, iż kampania GDDKiA zrealizowana na antenie A17 otrzymała „Złote Orły” dla najlepszej kampanii społecznej roku (aktualny news z dnia 13 grudnia). Dla nas to źródło ogromnej satysfakcji zawodowej.

Obie kampanie łączy wspólna cecha: nie są przekazem komercyjnym, ale mają wymiar społeczny. Wspólnie z MEN przekonywaliśmy Polaków, iż nauka w Polsce może być ciekawą przygodą oraz do zalet posyłania maluchów do przedszkoli i nauki wczesnoszkolnej. Natomiast akcja GDDKiA miała na celu podniesienie bezpieczeństwa poruszania się na polskich drogach i zmniejszenie liczby wypadków. Miło nam, iż swoją pracą mieliśmy wkład w tak ważne przekazy społeczne.

Najważniejsze jednak, iż „na koniec dnia” klient ma poczucie, iż został profesjonalnie obsłużony a kampania którą dla niego zrealizowaliśmy jest najwyższej miary i przynosi oczekiwane rezultaty. I to jest dla nas zawsze priorytetem.

Co wydarzy się w branży w 2011 roku
Rynek radiowy w Polsce jest już rynkiem dosyć dojrzałym. W zasadzie dzieli się na 6 grup radiowych: Grupa RMF, Eurozet, Polskie Radio (ogólnopolskie), TIME, AGORA, Audytorium17.

Łącznie w.w. stanowią ponad 90% udziału w czasie słuchania. Największe dystrybucje (poszerzanie grup radiowych) na rynku miały już miejsce. Rozkład sił jest wyraźny. Poszczególne grupy radiowe mają klarowne, sformatowane produkty radiowe dla słuchaczy. Zatem nie dostrzegam w nadchodzącym nowym roku żadnych spektakularnych wydarzeń na rynku. Oczywiście proces konsolidacji nie zakończył się, i należy się spodziewać, iż jeszcze ktoś z kilkudziesięciu dotychczas niezależnych stacji będzie dołączał do dużych grup, lub tworzył własne, mniejsze sojusze. Stacje radiowe już dawno przekonały się, że w pojedynkę na tym rynku nie jest łatwo. Udział w grupie radiowej, to współpraca programowa, cześć „gotowego” programu (czyli obniżanie kosztów), znane logo, jednoczenie sił w konkurowaniu o klienta, udział w większych budżetach, nie tylko tych lokalnych na które skazana jest stacja działająca wyłącznie lokalnie w pojedynkę „na swoim” terenie.

Jeżeli chodzi o trendy – na pewno będziemy obserwować dalszą, postępująca migrację radia z eteru do internetu. A dokładniej: rozszerzanie działalności radiowej o internet, który dla radia jest dodatkowym kanałem dystrybucji sygnału radiowego. W tej chwili już wszyscy przedstawiciele głównych sił radiowych zainwestowali w ten kanał. W internecie odbieramy nie tylko sygnał radia „naziemnego”, ale również możemy posłuchać stacji internetowych, niedostępnych z eteru. Bez wątpienia liczba użytkowników radia w internecie i znaczenie tego kanału dystrybucji dla radiofonii będą rosły. Internet będzie dodatkowym, uzupełniającym kanałem dystrybucji programu radiowego. W wielu przypadkach (np. audycje i transmisje „na żywo”) może być doskonałym uzupełnieniem wizji w przekazie radiofonicznym.

Z punktu widzenia biznesu reklamy radiowej ważne jest to, że radio i internet – jako media, doskonale się uzupełniają. To uzupełnienie jest dwojakie: internet – jak już pisałem powyżej – staje się dodatkowym kanałem dystrybucji dla radia. Korzystają z tego i nadawcy, i słuchacze. Ponadto radio ze swojej specyfiki jako medium „towarzyszące”, w naturalnym sposób uzupełnia się z internetem a nie wyklucza w „konsumpcji” przez użytkownika. To istotne w kontekście wzrostu znaczenia internetu i postępującej ekspansji reklamy internetowej. Analizy minionych okresów i roku bieżącego pokazują, iż internet, notując największą dynamikę wzrostu wartości reklamy (w tym roku szacowany wzrost na poziomie blisko 20%) na tle innych mediów, zyskuje głównie „kosztem” prasy (tracą zarówno dzienniki, jak i magazyny). Natomiast radio zachowuje swój dosyć stabilny udział w torcie reklamowym, utrzymując się w przedziale 7 - 8% wartości rynku reklamowego ogółem w Polsce.

Patrząc na rynek radiowy w Polsce warto również zaznaczyć, iż dotychczas nie rozwijają się w Polsce w widocznym zakresie stacje tematyczne, zajmujące się określoną, wąską tematyką z przewagą słowa mówionego a nie muzyki. Formatowanie stacji przez lata sprowadzało się do kształtowania przede wszystkim profilu muzycznego i ramówki programu dostosowanej do określonej grupy słuchaczy. Czy radio pójdzie jednak dalej - w ślady telewizji? W telewizji stacje tematyczne kwitną. Na rynku radiowym są pojedyncze inicjatywy tematyczne,  np. Radio Hobby, Radio Bajka (to drugie w roku bieżącym uruchomiło nadawanie w eterze w dwóch miastach – Warszawa i Kraków, dotychczas działając wyłącznie w internecie). Trudno jednak mówić o trendzie w oparciu o te pojedyncze projekty. Radio „naziemne” to jednak duża inwestycja i spore koszty. Aby na to zarobić, trzeba istotnych wskaźników słuchalności w badaniach konsumpcji radia. Nie ma wyników, nie ma zysków z reklamy. Dlatego to trudny biznes dla stacji tematycznych i niszowych. Czy rynek będzie łaskawy dla takich inicjatyw, a słuchacze docenią wąski program? Na pewno będę to z ciekawością obserwował.

Plany na 2011 rok
Jednym zdaniem plan na 2011 r., to:
Dalszy rozwój sprzedaży i przekonanie kolejnych klientów, iż Grupa Radiowa Audytorium17 jest bardzo atrakcyjnym kanałem komunikacji marketingowej.

Udział w rynku w czasie słuchania w grupie celowej: 25+ zapewnia nam pierwsze miejsce wśród sieci radiowych. Słucha nas blisko 14 mln Polaków każdego tygodnia! W tym roku zanotowaliśmy najwyższe wskaźniki słuchalności od wielu lat. Do tego średnia cena reklamy (2,9 tys. – spot 30 sek.) jest u nas kilkukrotnie niższa niż w dużych stacjach ogólnopolskich (RMF FM, ZET). Zasięgiem pokrywamy niemalże całą Polskę. Mamy dużą elastyczność programową i zapewniamy pełną obsługę profesjonalnego zespołu (audycje, konkursy radiowe, produkcja reklam, etc.). To fakty które docenia coraz większa liczba klientów. W moim odczuciu – z perspektywy wielu lat pracy na rynku reklamy radiowej – to Grupa Radiowa posiadająca duży potencjał i będąca atrakcyjnym „produktem” dla klienta.

Zdradzając trochę szczegółów na rok 2011: tuż po nadchodzących Świętach uruchamiamy nowy produkt w naszej ofercie: „Audytorium Premium” – to pakiet składający się z 17-tu „dużych” Rozgłośni Regionalnych Polskiego Radia oraz z 6-ściu anten miejskich, posiadanych przez RR. To bardzo ciekawa oferta dla klienta – za niewielką dopłatą klient uzyska reklamę nie w 17, ale w 23 stacjach radiowych. Zwiększymy zasięg w młodszych targetach – stacje miejskie są słuchane przez młodego słuchacza, co wynika z ich profilu.

W zakresie nowych ofert na etapie projektowej są również inne produkty i plany rozszerzenia działalności Firmy. Szczegóły przedstawimy dla klientów w 2011 r.

W roku 2011 przypada również 10-ta rocznica działalności Audytorium17 (3 lipca). To już 10 lat pracy, zdobywania doświadczenia, budowanie potencjału i zaufania klientów. To dla nas ważna data którą stosownie uczcimy wspólnie z naszymi klientami.


Dariusz Grzywaczewski, prezes Radia PiN
Najważniejsze wydarzenie, sukces i porażka branży w 2010 roku
Dla wszystkich, zdaje się, najważniejszą sprawą było przetrwać kolejny trudny rok. Nie wydaje mi się, żeby w branży zaszły jakieś spektakularne wydarzenia. Co najwyżej kilka ciekawych projektów internetowych, które - póki co – stanowią uzupełnienie ofert programowych rozgłośni radiowych.

Kryzys w 2010 roku
Rynek jest i będzie ciągle trudny. Zaostrzyła się konkurencja o budżety reklamowe wśród mediów. Sprzyja temu będzie ciągle asymetryczny układ sił między rozproszonymi mediami a skonsolidowanymi dysponentami budżetów reklamowych. Niepewna sytuacja gospodarki światowej przekłada się na dość asekuracyjne działania reklamodawców.

Klienci, przyzwyczajeni do warunków, jakie otrzymywali w 2009 i w pierwszej połowie 2010, będą z trudem się godzić na rosnące koszty dotarcia. Dlatego trzeba będzie oferować im także w najbliższej przyszłości coraz bardziej urozmaiconą ofertę.

Najważniejsze wydarzenia i sukcesy firmy w 2010 roku
Rozpoczęcie nadawania Radia PiN w kolejnych dwóch miastach.

Co wydarzy się w branży w 2011 roku
Będzie postępować konsolidacja rynku, nie tylko w obszarze jednego rodzaju mediów, ale między nimi. W konsekwencji przetrwają te biznesy radiowe, które funkcjonują w dużych grupach medialnych. To niekoniecznie musi się już stać w 2011 roku, ale ta tendencja na pewnie będzie w czasie jego trwania widoczna.

Internet powoduje, że podział na tradycyjne media będzie przebiegał gdzie indziej niż dotychczas. Rozgłośni radiowej, która tego nie dostrzega i nie rozpocznie ekspansji w Internecie, będzie trudno utrzymać się na rynku.

Dlatego właśnie coraz większe znaczenie w biznesie radiowym będzie odgrywał internet. Docelowo przestrzeń kreowana przez internet, zawładnie wszystkimi znanymi nam mediami. Oczywiście przede wszystkim, jako kanał dotarcia. Ale przez swoją specyfikę, choćby widoczne już zacieranie się granic między rodzajami mediów, wymusi także zmiany samych mediów.

Plany Państwa firmy na 2011 rok
Rozwój na kolejne aglomeracje, w których jest grupa celowa Radia PIN. Utrzymanie wysokiego poziomu merytorycznego radia oraz dbałość o jego wizerunek.Marcin Jedliński, dyrektor sieci Radio PLUS
Najważniejsze wydarzenie, sukces i porażka branży w 2010 roku
Z mojego punktu widzenia, najważniejszym wydarzeniem w branży radiowej było zdecydowanie porozumienie grup medialnych Eurozet i TIME, umożliwiające ponowne połączenie i wspólne prowadzenie sieci Radia Plus.

Człowiek lub ludzie, którzy w 2010 roku wywarli największy wpływ na rynek
Bardzo chciałbym napisać o kimś innym, ale w tym roku najszerzej okienko transferowe otworzyła Grupa Eurozet. Zmiany zaszły na kilku strategicznych stanowiskach w Radiu ZET: Agnieszka Radawiec zastąpiła Agatę Dyląg, Wojtek Jagielski - Rafała Freyera, w roli konsultanta powrócił Rafał Olejniczak.

Grupa Eurozet wzmocniła się o cały Dział Komunikacji Produktów Mariusza Woźniczki.

Radio to przede wszystkim głosy, a tu sporo nowych nazwisk pojawiło się w Radiu Plus: Anna Popek, Mira Jankowska, Marcin Bąk, Robert Klonowski, Artur Moczarski, Marek Zając.

Warto też z pewnością odnotować powrót Marka Niedźwieckiego do Trójki. Co ciekawe, nie odbił się on takim echem, jak transfer w pierwszą stronę.

Kryzys w 2010 roku
Większość poważnych graczy dobrze poradziła sobie z kryzysem. Tendencje wzrostowe, które pojawiły się w tym roku wymagały z pewnością dobrej strategii oraz dużej aktywności handlowców. Myślę jednak, że prawdziwym czasem próby dla rynku może okazać się przyszły rok.

Co wydarzy się w branży w 2011 roku
W branży radiowej spodziewam się przetasowań. Wiele stacji zdecydowało się na zmiany, które prawdopodobnie zmienią układ sił w czołówce. Ze szczególnym zainteresowaniem będę obserwował jednak nie tylko "mainstream" ale stacje, które zdecydowały się na wyrazisty wizerunek.

Plany na 2011 rok
Radio Plus zamierza wykorzystać potencjał jaki stworzyło powiększenie sieci Plus. Przed nami długa droga, ale pierwszych efektów oczekuję w drugiej połowie roku.


Bogusław Potoniec, prezes ESKA Rock
Najważniejsze wydarzenie, sukces i porażka w branży w 2010 roku
Porażka 2010 roku to zapowiadana przez Ministerstwo Kultury nowelizacja zapisów ustawy o radiofonii i telewizji, dotyczących udziału w radiowych playlistach utworów polskojęzycznych. Proponowana niefortunna forma zapisu może oznaczać, że około 40% muzyki, nadawanej przez stacje radiowe w porze największej słuchalności, będą stanowiły utwory z tekstami w języku polskim (w Europie nigdzie nie wprowadza się dziś tak drastycznych przepisów).

Obecnie stacje zobowiązane są do emitowania 33% utworów polskojęzycznych, mogą jednak decydować o porze ich nadawania – o tym, ile polskich utworów zostanie wyemitowanych w prime-timie, decydują badania preferencji słuchaczy. A te wykazują, że utwory anglojęzyczne, zwłaszcza wśród młodych odbiorców, są znacznie bardziej popularne. Polskiej muzyki produkuje się mało, a tej w nowoczesnych stylach po polsku nie nagrywa się niemal wcale. Przeanalizowaliśmy utwory nadesłane do stacji radiowych przez 12 miesięcy. Utwory polskojęzyczne stanowiły zaledwie 17,7% otrzymanych przez stacje piosenek. W przypadku konkretnych formatów wygląda to jeszcze gorzej: CHR (nowe hity) – 1,4%, chillout – 0,3%, dance – 0,1%.

Jeśli zsumujemy obowiązki koncesyjne i te, które dojdą po znowelizowaniu ustawy, okaże się, że dyrektor programowy będzie mógł decydować zaledwie o nieco ponad 40% programu swojej stacji. Czy z czterdziestoprocentową władzą nad programem będzie mógł konkurować z coraz powszechniej dostępnym radiem w Internecie, które ma funkcjonować, jak zapowiada Ministerstwo Kultury, bez żadnych ograniczeń?

To wszystko sprawia, że zapowiadane zmiany grożą rewolucją na polskim rynku radiowym – repertuar większości stacji upodobni się, zniknąć mogą ambitne, niszowe formaty, a młodzi odbiorcy wybiorą muzykę w Internecie.

Człowiek lub ludzie, którzy wywarli największy wpływ na rynek w minionym roku
Jeśli chodzi o transfery, najbardziej spektakularny festiwal zmian personalnych funduje nam od połowy 2009 r. Radio ZET: nowy prezes, nowy brand manager, nowy dyrektor programowy, nowy szef muzyczny, nowa ekipa poranna, nowi dziennikarze – wszystkich zmian na pewno nie spamiętałem. No i nowa strategia programowo-promocyjna, ogłoszona z wielką pompą minionej jesieni. Z oceną efektów tych zmian należy się jeszcze wstrzymać, bo naprawianie radia wymaga czasu, póki co wyniki Radia ZET na poziomie tych sprzed roku i wciąż ponad 10 proc. za RMF FM.

Jeśli o zmianach personalnych w radiu mowa, to warto jeszcze zauważyć powrót na stanowisko szefa programowego Trójki Magdy Jethon. Trójka ma się dobrze, jak nigdy (wzrost udziału w rynku słuchalności z 5.8% przed trzema laty do 7,6% dziś), bo duch zmian, wprowadzonych przez Magdę Jethon (i jej poprzednika), nie zaginął, nawet gdy ona zniknęła z radia. To z pewnością zasługa mocnej, trójkowej ekipy programowej, która ewidentnie odnalazła sens działania, gdy okazało się, że nie musi już ścigać się ze stacjami komercyjnymi i znów może robić „swoje” radio. Ciekawe, jak długo politycy na to pozwolą…

Kryzys w 2010 roku
Ten rok był z pewnością lepszy niż 2009, zarówno pod względem zainteresowania reklamodawców radiem, jak i wysokości samych wydatków. Ale klimat kryzysu jeszcze nie przeminął . Wciąż każdą złotówkę, którą mamy wydać, oglądamy z każdej strony.

Najważniejsze wydarzenia i sukcesy w Państwa firmie w 2010 roku
W 2010 roku największym sukcesem Radia ESKA Rock jest wzrost słuchalności – jak zauważyły w grudniowym podsumowaniu WirtualneMedia.pl – o 36% w porównaniu z wynikami sprzed roku. Choć jesteśmy stacją z niszowym, rockowym formatem, to w miastach, w których nadajemy, zbudowaliśmy łącznie ponaddziesięcioprocentowy zasięg dzienny w grupie docelowej 20-39. Stawiając konsekwentnie na antenowe osobowości i ambitny, unikatowy format muzyczny, osiągnęliśmy efekt zarezerwowany dotąd wyłącznie dla stacji popowego mainstreamu. To dobry sygnał dla słuchaczy, bo pokazuje, że warto się dla nich starać i proponować to, czego jeszcze na rynku nie było. Im bardziej rynek radiowy będzie się otwierał, czy to dzięki rewolucji cyfrowej, czy też za sprawą coraz bardziej wszechobecnego Internetu, tym bardziej doceniana będzie oryginalność oferty. Sukces ESKI Rock jest na to najlepszym dowodem.

Co wydarzy się w branży w 2011 roku
Przed nami dyskusja o przyszłości radia cyfrowego, którego pojawienie się może spowodować istotne zmiany na rynku.
 
Poza tym, z niepokojem, ale i nadzieją na znalezienie rozsądnego kompromisu, będziemy obserwować parlamentarne losy pomysłów Ministerstwa Kultury związanych ze zwiększeniem udziału utworów polskojęzycznych w programach stacji radiowych.

Plany na 2011 rok
ESKA Rock zamierza kontynuować dotychczasową strategię. Mamy wiele nowych pomysłów programowo-promocyjnych na 2011 rok, ale o nich, tradycyjnie, pierwsi dowiedzą się słuchacze.

Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

Dołącz do dyskusji: Rok 2010 pod lupą branży radiowej; prognozy na 2011 r.

17 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
haha
Najbardziej wyczerpujaca odpowiedz dal p.kirstein. Jaki dyrektor takie radio...
odpowiedź
User
tyczyński
jak co roku nie ma RMF FM - tchórze nie mają nic ciekawego do powiedzenia,
odpowiedź
User
planer
Bo RMF w tym roku dał ciała, nie zrobił nic ciekawego i kryje, że traci słuchaczy. Czym więc ma się chwalić? Od dwóch lat słychać tylko że ktoś odszedł z RMF. Tam już nie ma rozsądnych ludzi.
odpowiedź
User
novum
kiedy ruszy nowy standard badania sluchalnosci?chodzi mi o metodologie pasywną!
odpowiedź
User
Puzon
A po co RMF ma coś komentować? Oni nie gadają tylko wygrywają!!!! Nie jest sztuka sadzić się za znawce - sztuka jest wygrywać!!!!
odpowiedź