SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

RPP nie obniżyła stóp proc. i przeszła na neutralne nastawienie wpaździerniku

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała na dotychczasowym poziomiestopy procentowe w październiku i przeszła na (nieformalne)neutralne nastawienie w polityce monetarnej, ponieważ wnajbliższych miesiącach oczekuje stabilizacji inflacji napodwyższonym poziomie.

Październikowa projekcja inflacyjna Narodowego Banku Polskiego(NBP) wskazuje bowiem na wyższy niż oczekiwano w czerwcu wzrostwskaźnika cen przy nieco wyższym tempie wzrostu PKB, wynika zkomunikatu banku centralnego, opublikowanego po posiedzeniuRady.

RPP tradycyjnie deklaruje, że jej dalsze decyzje będąuwzględniać napływające informacje dotyczące perspektyw wzrostugospodarczego i inflacji, sytuację na rynkach finansowych w Polscei na świecie, informacje dotyczące sektora finansów publicznychoraz kształtowanie się kursu złotego. Nastąpiła jednak zmiananieformalnego nastawienia RPP w prowadzeniu polityki pieniężnej złagodnego na neutralne.

"Rada ocenia prawdopodobieństwo ukształtowania się inflacji wśrednim okresie poniżej lub powyżej celu inflacyjnego za zbliżone.W ocenie Rady, oczekiwana poprawa globalnej koniunktury, dokonaneobniżki stóp procentowych NBP wraz ze zmniejszeniem stopy rezerwyobowiązkowej powinny sprzyjać powrotowi gospodarki na ścieżkępotencjalnego tempa wzrostu" - głosi komunikat.

Rada na posiedzeniu skupiła się na ocenie sytuacji zewnętrznej ikrajowej. W jej ocenie ostatnie dane wskazują na dalszą poprawęaktywności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych oraz w strefieeuro, choć aktywność ta utrzymuje się na niskim poziomie. W obugospodarkach ponownie nieznacznie podwyższono prognozy wzrostu PKBna 2010 r. Według RPP, nadal trudno ocenić skalę i trwałośćoczekiwanego ożywienia, szczególnie w warunkach utrzymujących sięproblemów sektora finansowego i perspektyw stopniowego ograniczaniapakietów stymulacyjnych.

"Dane za III kw. 2009 r. dotyczące polskiej gospodarki, w tymdane o produkcji przemysłowej, produkcji budowlano-montażowej orazsprzedaży detalicznej, a także większość wskaźników koniunkturysygnalizują poprawę aktywności gospodarczej w tym kwartale.Utrzymuje się niekorzystna sytuacja na rynku pracy: spadazatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw oraz rośnie stopabezrobocia. Towarzyszy temu jednak nieco wyższy od oczekiwań wzrostwynagrodzeń w przedsiębiorstwach" - czytamy dalej.

We wrześniu br. roczna inflacja CPI obniżyła się do 3,4%, tj.nieznacznie poniżej górnej granicy odchyleń od celu określonej napoziomie 3,5%, pozostając jednak powyżej celu inflacyjnego NBPwynoszącego 2,5%. Do obniżenia się inflacji przyczynił się przedewszystkim spadek rocznej dynamiki cen żywności.

"Utrzymywanie się rocznego wskaźnika inflacji na podwyższonympoziomie wynika w znacznym stopniu z dotychczasowych podwyżek cenregulowanych oraz wcześniejszej deprecjacji kursu złotego.Utrzymywanie się relatywnie wysokiego poziomu inflacji bazowejoznacza, że dotychczasowe osłabienie popytu nie w pełnizneutralizowało wzrost cen regulowanych i wcześniejszej deprecjacjikursu walutowego" - napisano w komunikacie.

Jednakże RPP zwraca uwagę, że prognozowane w październikowejprojekcji roczne tempo wzrostu cen konsumpcyjnych jest w całymhoryzoncie projekcji wyższe od oczekiwanego w projekcji czerwcowej.Podobnie jest w przypadku ścieżki wzrostu gospodarczego.

"Zgodnie z październikową projekcją - przy założeniuniezmienionych stóp procentowych - inflacja znajdzie się z50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,3-3,5% w 2009 r.(wobec 2,8-3,5% w projekcji czerwcowej), 0,8-2,2% w 2010 r. (wobec1,1-3,2%) oraz 1,1-3,2% w 2011 r. (wobec 0,8-3,4%)" - czytamy wkomunikacie.

"Roczne tempo wzrostu PKB zgodnie z październikową projekcjąznajdzie się natomiast z 50-procentowym prawdopodobieństwem wprzedziale 1,1-1,5% w 2009 r. (wobec -0,4-1,1% w czerwcowejprojekcji), 0,8-2,8% w 2010 r. (wobec 0,2-2,5%) oraz 2,2-4,2% w2011 r. (wobec 2,4-4,5%)" - napisał bank centralny.

W ocenie Rady, w najbliższym okresie inflacja może nadalkształtować się na podwyższonym poziomie głównie ze względu narelatywnie wysoki roczny wskaźnik cen regulowanych, w tym przedewszystkim cen nośników energii oraz cen żywności. W kierunkuutrzymania podwyższonej inflacji może także oddziaływać wzrost cenropy naftowej, częściowo łagodzony przez dotychczasową aprecjacjęzłotego, a także możliwy dalszy wzrost cen regulowanych.

"Jednak w średnim okresie niska presja popytowa i ograniczenietempa wzrostu kosztów pracy, przy utrzymującej się niepewnościdotyczącej przyszłego tempa wzrostu gospodarczego, powinnyprowadzić do spadku inflacji" - podsumowano w komunikacie.

Żaden z dwunastu ankietowanych przez agencję ISB ekonomistów nieoczekuje poluzowania obecnie obowiązujących parametrów politykipieniężnej w tym roku. Zdaniem większości, kolejnym krokiem Rady -ale już oczywiście w nowym składzie - będą podwyżki stópprocentowych w okolicach połowy 2010 r. Zgodnie natomiast twierdzą,że nadszedł czas na zmianę nastawienia w polityce monetarnej naneutralne.

W listopadzie nastąpiła pierwsza - od lutego 2006 r. - 25-pkt.obniżka stóp procentowych, a grudzień, styczeń, luty, marzec orazczerwiec przyniosły kolejne cięcia i obecnie główna stopa wynosi3,50%. W maju RPP Rada obniżyła natomiast stopę rezerwyobowiązkowej o 0,5 pkt. proc. z 3,5% do 3,0%. Decyzja ta obowiązujeod 30 czerwca 2009 r.

  • Więcej informacji:
  • RPP
Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

Dołącz do dyskusji: RPP nie obniżyła stóp proc. i przeszła na neutralne nastawienie wpaździerniku

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl