SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

RPP nie obniżyła stóp proc. i przeszła na neutralne nastawienie w październiku

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała na dotychczasowym poziomie stopy procentowe w październiku i przeszła na (nieformalne) neutralne nastawienie w polityce monetarnej, ponieważ w najbliższych miesiącach oczekuje stabilizacji inflacji na podwyższonym poziomie.

Październikowa projekcja inflacyjna Narodowego Banku Polskiego (NBP) wskazuje bowiem na wyższy niż oczekiwano w czerwcu wzrost wskaźnika cen przy nieco wyższym tempie wzrostu PKB, wynika z komunikatu banku centralnego, opublikowanego po posiedzeniu Rady.

RPP tradycyjnie deklaruje, że jej dalsze decyzje będą uwzględniać napływające informacje dotyczące perspektyw wzrostu gospodarczego i inflacji, sytuację na rynkach finansowych w Polsce i na świecie, informacje dotyczące sektora finansów publicznych oraz kształtowanie się kursu złotego. Nastąpiła jednak zmiana nieformalnego nastawienia RPP w prowadzeniu polityki pieniężnej z łagodnego na neutralne.

"Rada ocenia prawdopodobieństwo ukształtowania się inflacji w średnim okresie poniżej lub powyżej celu inflacyjnego za zbliżone. W ocenie Rady, oczekiwana poprawa globalnej koniunktury, dokonane obniżki stóp procentowych NBP wraz ze zmniejszeniem stopy rezerwy obowiązkowej powinny sprzyjać powrotowi gospodarki na ścieżkę potencjalnego tempa wzrostu" - głosi komunikat.

Rada na posiedzeniu skupiła się na ocenie sytuacji zewnętrznej i krajowej. W jej ocenie ostatnie dane wskazują na dalszą poprawę aktywności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych oraz w strefie euro, choć aktywność ta utrzymuje się na niskim poziomie. W obu gospodarkach ponownie nieznacznie podwyższono prognozy wzrostu PKB na 2010 r. Według RPP, nadal trudno ocenić skalę i trwałość oczekiwanego ożywienia, szczególnie w warunkach utrzymujących się problemów sektora finansowego i perspektyw stopniowego ograniczania pakietów stymulacyjnych.

"Dane za III kw. 2009 r. dotyczące polskiej gospodarki, w tym dane o produkcji przemysłowej, produkcji budowlano-montażowej oraz sprzedaży detalicznej, a także większość wskaźników koniunktury sygnalizują poprawę aktywności gospodarczej w tym kwartale. Utrzymuje się niekorzystna sytuacja na rynku pracy: spada zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw oraz rośnie stopa bezrobocia. Towarzyszy temu jednak nieco wyższy od oczekiwań wzrost wynagrodzeń w przedsiębiorstwach" - czytamy dalej.

We wrześniu br. roczna inflacja CPI obniżyła się do 3,4%, tj. nieznacznie poniżej górnej granicy odchyleń od celu określonej na poziomie 3,5%, pozostając jednak powyżej celu inflacyjnego NBP wynoszącego 2,5%. Do obniżenia się inflacji przyczynił się przede wszystkim spadek rocznej dynamiki cen żywności.

"Utrzymywanie się rocznego wskaźnika inflacji na podwyższonym poziomie wynika w znacznym stopniu z dotychczasowych podwyżek cen regulowanych oraz wcześniejszej deprecjacji kursu złotego. Utrzymywanie się relatywnie wysokiego poziomu inflacji bazowej oznacza, że dotychczasowe osłabienie popytu nie w pełni zneutralizowało wzrost cen regulowanych i wcześniejszej deprecjacji kursu walutowego" - napisano w komunikacie.

Jednakże RPP zwraca uwagę, że prognozowane w październikowej projekcji roczne tempo wzrostu cen konsumpcyjnych jest w całym horyzoncie projekcji wyższe od oczekiwanego w projekcji czerwcowej. Podobnie jest w przypadku ścieżki wzrostu gospodarczego.

"Zgodnie z październikową projekcją - przy założeniu niezmienionych stóp procentowych - inflacja znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,3-3,5% w 2009 r. (wobec 2,8-3,5% w projekcji czerwcowej), 0,8-2,2% w 2010 r. (wobec 1,1-3,2%) oraz 1,1-3,2% w 2011 r. (wobec 0,8-3,4%)" - czytamy w komunikacie.

"Roczne tempo wzrostu PKB zgodnie z październikową projekcją znajdzie się natomiast z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 1,1-1,5% w 2009 r. (wobec -0,4-1,1% w czerwcowej projekcji), 0,8-2,8% w 2010 r. (wobec 0,2-2,5%) oraz 2,2-4,2% w 2011 r. (wobec 2,4-4,5%)" - napisał bank centralny.

W ocenie Rady, w najbliższym okresie inflacja może nadal kształtować się na podwyższonym poziomie głównie ze względu na relatywnie wysoki roczny wskaźnik cen regulowanych, w tym przede wszystkim cen nośników energii oraz cen żywności. W kierunku utrzymania podwyższonej inflacji może także oddziaływać wzrost cen ropy naftowej, częściowo łagodzony przez dotychczasową aprecjację złotego, a także możliwy dalszy wzrost cen regulowanych.

"Jednak w średnim okresie niska presja popytowa i ograniczenie tempa wzrostu kosztów pracy, przy utrzymującej się niepewności dotyczącej przyszłego tempa wzrostu gospodarczego, powinny prowadzić do spadku inflacji" - podsumowano w komunikacie.

Żaden z dwunastu ankietowanych przez agencję ISB ekonomistów nie oczekuje poluzowania obecnie obowiązujących parametrów polityki pieniężnej w tym roku. Zdaniem większości, kolejnym krokiem Rady - ale już oczywiście w nowym składzie - będą podwyżki stóp procentowych w okolicach połowy 2010 r. Zgodnie natomiast twierdzą, że nadszedł czas na zmianę nastawienia w polityce monetarnej na neutralne.

W listopadzie nastąpiła pierwsza - od lutego 2006 r. - 25-pkt. obniżka stóp procentowych, a grudzień, styczeń, luty, marzec oraz czerwiec przyniosły kolejne cięcia i obecnie główna stopa wynosi 3,50%. W maju RPP Rada obniżyła natomiast stopę rezerwy obowiązkowej o 0,5 pkt. proc. z 3,5% do 3,0%. Decyzja ta obowiązuje od 30 czerwca 2009 r.

  • Więcej informacji:
  • RPP
Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

Dołącz do dyskusji: RPP nie obniżyła stóp proc. i przeszła na neutralne nastawienie w październiku

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl