SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Ruch ze spadkiem wpływów o 44 proc. i 57 mln zł straty, ubyło 210 kiosków

W ub.r. przychody grupy kapitałowej Ruch skurczyły się o 44 proc. do 694,74 mln zł, a jej strata netto zmalała z 310,39 do 56,84 mln zł. Na koniec roku spółka miała 1 333 kiosków i saloników, o 231 mniej niż rok wcześniej. W br. spółka chce osiągnął 750 mln zł przychodów i mieć 1 550 punktów sprzedażowych.

fot. Ruch / materiały prasowe Article

Dominującą spółką w grupie kapitałowej jest Ruch, który jako jedyny prowadzi sprzedaż zewnętrzną. Od jesieni 2018 roku spółka jest w trakcie dwóch przyspieszonych postępowań układowych, o które wnioskowała w związku z rosnącym zadłużeniem wobec kontrahentów, głównie wydawców prasowych.

Sprzedaż prasy 32 proc. w dół, produkty tytoniowe sprzedane Orlenowi

Według opublikowanego właśnie sprawozdania finansowego w ub.r. przychody Ruchu ze sprzedaży prasy i wydawnictw (głównie książek) zmalały rok do roku o 31,7 proc. do 355,47 mln zł. Sprzedaż prasy w kanale detalicznym poszła w dół o 17,7 proc. do 93,37 mln zł, a w kanale hurtowym - o 35,6 proc. do 261,46 mln zł.

- Zmniejszenie przychodów ze sprzedaży prasy jest głównie efektem kurczenia się rynku. Duży wpływ na spadek sprzedaży prasy miało również wstrzymanie przez Wydawców dostaw prasy w IV kwartale 2018 r., które utrzymywało się też w pierwszych miesiącach roku 2019 - uzasadniono w raporcie. Zaznaczono, że firma zrezygnowała z najmniej efektywnych punktów sprzedaży.

Sprzedaż prasy w prenumeracie przez Ruch spadła z 57,96 do 36,92 mln zł

Z kolei wpływy Ruchu ze sprzedaży dób szybkozbywalnych poszły w dół z 617,99 do 230,44. Spółka zaznaczyła, że spadek o ok. 300 mln spowodowało sprzedanie na początku ub.r. zapasów wyrobów tytoniowych Orlenowi. Następnie koncern paliwowy przekazał te produkty Ruchowi do sprzedaży w modelu komisowym. Wpływy z tego tytuły wyniosły w ub.r. 20,62 mln zł.

- Na spadek przychodów z FMCG, szczególnie w I półroczu 2019 roku, negatywnie wpłynęła erozja sieci detalicznej - przyznał Ruch.

Ubyło 213 kiosków, nowy model współpracy z Żabką

W ub.r. do Ruchu należało średnio 231 własnych kiosków i saloników prasowych, o 213 mniej niż w 2018 roku. Dodatkowo liczba wynajmowanych punktów sprzedaży zmalała o 97 do 320.

Firma tłumaczy to reorganizacją, która zakończyła się w ołowie ub.r. - Pod koniec II kwartału 2019 roku wdrożono nową strukturę organizacyjną, zmieniono podział regionów, położono większy nacisk na współpracę z Agentem, w tym zwiększono częstotliwość wizyt oraz zmieniono sposób rekrutacji Agentów. W efekcie wyżej wymienionych działań począwszy od III kwartału erozja sieci własnej wyhamowała, natomiast począwszy od IV kwartału 2019 liczba punktów w sieci własnej zaczęła rosnąć - opisała. Dodatkowo wskutek decyzji administracyjnych lokalnych władz musiała zamknąć 60 punktów własnych.

Z kolei liczba obsługiwanych punktów należących do innych firm zmniejszyła się o 964 do 13 819, mimo że Ruch zaczął dostarczać prasę na 750 stacji paliwowych Orlenu. Jednocześnie firma na mocy aneksu do umowy zmieniła model współpracy z Żabką: skupiła się na obsłudze jej sklepów o największym potencjale sprzedażowym. Do połowy ub.r. dostarczała prasę do ok. 2 450 sklepów, a na koniec roku tylko do 1 850, z których ok. 1 550 było w tej grupie nowych.

- Od połowy roku 2019 kanał hurtowy wskazuje dodatni churn co oznacza, że liczba punktów pozyskiwanych do współpracy jest wyższa niż liczba punktów utraconych - podkreślił Ruch

Według danych Izby Wydawców Prasy w lutym ub.r. Ruch obsługiwał 23,1 proc. dystrybucji prasy, wobec 29,93 proc. rok wcześniej. Natomiast jego główny konkurent Kolporter osiągnął wzrost w skali roku o 3,81 pkt proc. do 55,76 proc.

Przychody Ruchu z usług zwiększyły się z 94,57 do 103,86 mln zł, przy czym wyłącznie dzięki pojawieniu się 20,62 ze sprzedaży komisowej.

Wpływy z usług pocztowych i kurierskich zmalały z 37,15 do 34,33 mln zł, a z ekspozycyjnych, promocyjnych i dystrybucyjnych - z 22,77 do 19,97 mln zł.

18 mln zł ze sprzedaży nieruchomości

W ub.r. Ruch sprzedał 10 nieruchomości za łącznie 17,9 mln zł. 8,8 mln zł z tej kwoty przeznaczył na spłatę kredytu w rachunku bieżącym, a resztę na bieżącą działalność.

Firma wyliczyła, że w grudniu ub.r. zbyła nieruchomości nieoperacyjne w Elblągu przy ul. Stefczyka, w Kłodzku przy ul. Mickiewicza, w Lubaczowie przy ul. Słowackiego, w Przemyślu przy ul. Mickiewicza, w Szczecinie przy ul. Hangarowej, w Katowicach przy ul. Goetla oraz w Inowrocławiu przy ul. Marcinkowskiego i Przypadek. Natomiast w styczniu br. sprzedała nieruchomości w Rybniku przy ul. Poligonowej oraz w Łodzi przy ul. Kopernika.

W konsekwencji wartość brutto posiadanych przez firmę nieruchomości zmalała w ciągu roku z 33,46 do 14,88 mln zł. Po odliczeniu 7,44 mln zł na amortyzację wartość netto na koniec ub.r. wynosiła 7,32 mln zł.

Koszty 13 proc. w dół, ubyło 11 pracowników

Wydatki operacyjne grupy kapitałowej Ruch wyniosły w ub.r. 276,57 mln zł, co wobec 319,29 mln zł rok wcześniej oznacza spadek o 13,4 proc. Koszty usług obcych zmalały z 239,98 do 206,76 mln zł, nakłady na wynagrodzenia - z 30,13 do 28,39 mln zł, a na ubezpieczenia społecznego i inne świadczenia pracownicze - z 5,99 do 5,84 mln zł.

W ub.r. w grupie Ruch pracowały na etacie średnio 334 osoby, o 11 mniej niż rok wcześniej. Liczba pracowników na stanowiskach kierowniczych zmalała o jednego do 87, tych na pozostałych stanowiskach - o siedmiu do 235, a tych zawieszonych - o trzech do 12.

Członkowie zarządu spółek Ruch i Ruch Marketing zarobili 2,33 mln zł, a osoby z rad nadzorczych tych firm - 375,3 tys. zł.

Wyższa marża, mniejsze straty

Grupa Ruch zanotowała w ub.r. spadek zysku sprzedażowego brutto z 241,45 do 193,7 mln zł oraz wzrost marży sprzedażowej brutto z 19,48 do 27,88 proc.

Strata EBITDA firmy zmniejszyła się z 51,32 do 37,78 mln zł, a strata netto - z 310,39 do 56,84 mln zł. W 2018 roku na stracie brutto i netto zaciążyło 270,44 mln zł odpisu na obligacje Lurena Investments, do wiosny br. właściciela Ruchu.

Zeszłoroczna strata netto spowodowała, że ujemny kapitał własny firmy pogłębił się z 291,65 do 349,21 mln zł.

Epidemia wyłączyła część kiosków

W sprawozdaniu z działalności, przygotowanym na początku kwietnia, Ruch informował, że wskutek epidemii jak dotąd zamknięto jedynie 51 jej punktów sprzedaży, w przypadku 30 prosili o to ajenci (firma określa ich jako mianem agentów) z powodu obaw o swoje zdrowie.

W pierwszych tygodniach lockdownu przychody detaliczne Ruchu zmalały o ok. 25 proc., natomiast w ok. 60 punktach sprzedażowych firmy działających na lotniskach, w szpitalach, biurowcach, terenach uczelni lub dworcach PKP nastąpił spadek o ok. 40 proc.

- Zarząd Spółki zdaje sobie sprawę z konieczności redukowania kosztów przy jednoczesnej maksymalizacji sprzedaży, stąd w zakresie redukcji kosztów nastąpiło wstrzymanie do odwołania rekrutacji zewnętrznych, wdrożono restrykcyjną politykę zatwierdzenia wydatków, zredukowano limity paliwowe, zrezygnowano z kilku umów B2B w ramach toczących się projektów, wynegocjowano redukcję czynszów dla kilkunastu punktów sprzedaży detalicznej oraz wynegocjowano obniżenie czynszów na powierzchnie magazynowe Wszelkie projekty, które wymagały dodatkowych nakładów inwestycyjnych zostały wstrzymane do czasu ustabilizowania się sytuacji (stan na dzień 7 kwietnia) - wyliczyła firma.

Zapowiedziała, że chce rozszerzać własną sieć sprzedażową, w czym barierą w ostatnich latach była duża rotacja ajentów. - Pozyskiwanie Agentów na rynku, gdzie poziom bezrobocia jest na rekordowo niskim poziomie również stanowi dla Spółki duże wyzwanie - przyznała.

Dodała, że w br. chce osiągnąć 750 mln zł przychodów sprzedażowych netto i na koniec roku mieć 1 550 własnych kiosków i saloników.

Ruch ma zostać przejęty przez Orlen

Ruch, mający wielomilionowe zaległe zobowiązania wobec wydawców prasowych i kredytującego spółkę Alior Banku, jest w trakcie dwóch przyspieszonych postępowań układowych. Pierwsze postępowanie (PPU1), ogłoszone we wrześniu 2018 roku, obejmuje podmioty, którym kolporter był wtedy winny po minimum milion złotych. Natomiast PPU2, ogłoszone w połowie lutego ub.r., dotyczy podmiotów z należnościami od Ruchu wynoszącymi od 100 tys. zł do 1 mln zł. Ruch jest winien wydawcom 162 mln zł.

W ramach PPU1 wierzytelności Ruchu wynoszą 143 mln zł i mają zostać zredukowane o 80 proc., czyli o 114 mln zł. W przypadku PPU2 kwota zobowiązań to 19 mln zł, a poziom umorzenia - 50 proc.

Układy z wierzycielami w ramach obu postępowań przegłosowano w kwietniu ub.r., a we wrześniu zostały zatwierdzone przez sąd. Pod koniec ub.r. kilku wydawców złożyło skargi na decyzję sądu.

Na początku czerwca br. spółka zależna Alior Banku za symboliczną złotówkę kupiła 100 proc. akcji Ruchu od firmy Lurena Investments kontrolowanej przez Igora Chalupca, byłego prezesa Ruchu. Docelowo 65 proc. akcji Ruchu ma objąć PKN Orlen.

Jednocześnie Orlen dostał zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta na przejęcie Ruchu. Wkrótce po tej decyzji przelał pieniądze na spłatę wierzycieli zadłużonej spółce. Do spłaty na razie nie doszło, bo dalej są rozpatrywane są skargi na decyzje sądu o zatwierdzeniu porozumień układowych.

Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

Dołącz do dyskusji: Ruch ze spadkiem wpływów o 44 proc. i 57 mln zł straty, ubyło 210 kiosków

8 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
sebix
i na co, po co to komu?
8 6
odpowiedź
User
aaaa
co oni zamierzają tam sprzedawać?
- e prasę?
- e bilety?
- orlenowskie hot dogi?
- węgiel?
- a może dewocjonalia?

zakładając pracę 6-20 codzienne koszty stałe to pracownik ok 210 PLN
czyli ok 420 gazet dziennie
a gdzie tu inne koszty
10 4
odpowiedź
User
Twoję imię/nick
Autora, który podpisuje się jako TW, właściciel portalu musi natychmiast wysłać na kurs poprawnej polszczyzny.
Zresztą nie tylko jego. Większość autorów ma problem z poprawnym posługiwaniem się językiem polskim.
trudno się posługiwac językiem polskim jak się robi tylk copy/paste materiałów przesyłanych newsletterem. Nawet ich nie czytają.
4 2
odpowiedź