SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Więcej uprawnień dla abonentów TP SA

Zmiana umowy o połączeniu sieci Tele2 z siecią Telekomunikacji Polskiej S.A

Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty wydał w dniu 4 listopada 2004 r. decyzję w sprawie zmiany umowy o połączeniu sieci Tele2 z siecią Telekomunikacji Polskiej S.A. w zakresie umożliwiającym abonentom TP S.A. dostęp za pośrednictwem numeru NDS lub preselekcji do usług miejscowych i strefowych świadczonych przez Tele2.

Zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne abonent stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej eksploatowanej przez operatora o znaczącej pozycji rynkowej może wybrać dowolnego operatora świadczącego usługi telefoniczne poprzez:
" preselekcję (złożenie u dotychczasowego operatora dyspozycji o kierowaniu połączeń przez sieć wybranego operatora) lub
" numer dostępu do sieci (cztero- lub pięciocyfrowy numer NDS wybierany przy każdym połączeniu telefonicznym).
Do tej pory abonenci sieci stacjonarnych mogli wybrać alternatywnego operatora dla realizacji połączeń telefonicznych międzystrefowych, międzynarodowych i do sieci telefonii komórkowych. Natomiast nie mogli wybrać operatora w zakresie usług miejscowych i strefowych z uwagi na brak stosownych umów pomiędzy TP S.A. i pozostałymi operatorami. Ponadto TP S.A. złożyła wniosek do Prezesa URTiP o zawieszenie realizacji tych uprawnień z uwagi na brak możliwości technicznych.

Spółka Tele2 już w dniu 14 lipca 2003 r. wystąpiła do TP S.A. o zmianę umowy o połączeniu sieci w zakresie usług miejscowych i strefowych. Jednak do dnia wystąpienia z wnioskiem do Prezesa URTiP operatorzy nie doszli do porozumienia. Oznacza to, że zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne Prezes URTiP mógł z urzędu dokonać zmiany w umowie między operatorami na wniosek jednej ze stron (1 marca 2004 r. wniosek złożyła Tele2).
Decyzja Prezesa URTiP z 4 listopada 2004 r. umożliwi abonentom TP S.A. realizację uprawnienia do wyboru Tele2 jako operatora połączeń miejscowych i strefowych (w obrębie jednej strefy numeracyjnej). Jest to więc pierwsza precedensowa decyzja Regulatora, która otwiera rynek telefonicznych połączeń miejscowych i strefowych dla operatorów alternatywnych. Kolejnym etapem na drodze do pełnej liberalizacji polskiego rynku usług telekomunikacyjnych będzie zatwierdzenie oferty ramowej w sprawie uwolnienia lokalnej pętli abonenckiej (tzw. ostatniej mili - od centrali telefonicznej do gniazdka abonenckiego).
Zdaniem Prezesa URTiP Witolda Grabosia, z punktu widzenia współpracy między TP S.A. a Tele2, wprowadzenie przez Tele2 usług miejscowych i strefowych z wykorzystaniem numerów NDS nie będzie oznaczało konieczności wprowadzenia istotnych zmian na centralach, ponieważ nie pojawi się na nich żadna nowa usługa międzyoperatorska. Prezes URTiP ustalił więc dwutygodniowy termin na przeprowadzenie przez obu operatorów niezbędnych testów, po których możliwe będzie  uruchomienie usług.

W decyzji ustalono również, iż świadczenie usług miejscowych i strefowych na terenie całego kraju będzie się odbywać poprzez już istniejące punkty styku sieci (PSS) pomiędzy Tele2 i TP S.A. Obecnie obaj operatorzy posiadają PSS na poziomie 12 central tranzytowych, na których są realizowane połączenia międzystrefowe, międzynarodowe i do sieci komórkowych, za pomocą numeru dostępu NDS lub preselekcji. Prezes URTiP uznał, że narzucenie konieczności budowy dodatkowych 102 PSS na poziomie central miejscowych i strefowych (postulowane przez TP S.A.) odsunęłoby znacznie w czasie możliwość zaoferowania przez Tele2 abonentom TP S.A. usług miejscowych i strefowych. Przyjęte przez Prezesa URTiP rozstrzygnięcie nie oznacza oczywiście zakazu ustalenia przez obie spółki innego poziomu dostępu.
Stanowisko Prezesa URTiP poparła Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) reprezentująca opinię operatorów telekomunikacyjnych. Operatorzy zrzeszeni w Izbie zaakceptowali model zakładający budowę 12 punktów styku, ponieważ jest to liczba, którą alternatywni operatorzy są w stanie zrealizować. Przy wysokich kosztach przyłączenia sieci, przyjęcie modelu zakładającego, iż dla każdego rodzaju połączeń konieczny będzie oddzielny punkt styku, uczyni niemożliwym podejmowanie działalności telekomunikacyjnej przez nowo wchodzące podmioty. W efekcie doprowadzi to do zamrożenia cen lub wyeliminowania przez TP S.A. konkurencji z rynku. KIGEiT wskazywała, iż koszty budowy, czy rozbudowy punktów styku w rzeczywistości i tak są pokrywane przez operatorów w postaci opłat interkonektowych płaconych TP S.A.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ważny interes strony, jak również ważny interes społeczny. Prezes Witold Graboś uznał, że jest to pierwsza decyzja otwierająca rynek połączeń lokalnych, przez co ma służyć dalszej liberalizacji rynku telekomunikacyjnego w Polsce. Niezbędne jest zatem, aby postanowienia tej decyzji zostały niezwłocznie wprowadzone w życie, gdyż przyczynią się do zwiększenia zakresu świadczonych powszechnie usług telekomunikacyjnych oraz wpłyną na obniżenie ich cen, a przez to stworzą warunki dla rozwoju konkurencyjnego rynku.
 Od decyzji Prezesa URTiP stronom przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W przedmiotowej sprawie należy dodać, iż zostało także zakończone postępowanie w sprawie zawieszenia uprawnień abonentów TP S.A. w zakresie wyboru operatora świadczącego usługi miejscowe i strefowe poprzez preselekcję i numer dostępu NDS.
W dniu 5 października 2004 r. Prezes URTiP po przeanalizowaniu możliwości technicznych i prawnych wydał decyzję zawieszającą uprawnienia abonentów TP S.A. przyłączonych do central analogowych w zakresie wyboru operatora, świadczącego usługi telefoniczne miejscowe i strefowe poprzez preselekcję. Abonenci central analogowych (do czasu ich wymiany na centrale cyfrowe) mogą wybrać alternatywnego operatora jedynie za pomocą numeru dostępu NDS.
Ponadto Prezes URTiP odmówił zawieszenia uprawnień abonentów TP S.A. obsługiwanych przez centrale cyfrowe - mogą więc oni wybrać alternatywnego operatora świadczącego usługi miejscowe i strefowe zarówno poprzez preselekcję, jak i numer NDS - poinformował Jacek Strzałkowski, Rzecznik Prasowy URTiP.

Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

Dołącz do dyskusji: Więcej uprawnień dla abonentów TP SA

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl