Centrum Prasowe Wirtualnemedia.pl

Tekst, który zaraz przeczytasz jest informacją prasową.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

2015-05-13

A A A POLEĆ DRUKUJ

Grupa Ergis po pierwszym kwartale 2015 roku. Bardzo dobre wyniki finansowe, realizacja inwestycji przed terminem.

Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, zanotowała po pierwszym kwartale 2015 roku przychody w wysokości  blisko 165 mln zł (czyli o 0,7% wyższe niż w tym samym okresie rok wcześniej), zysk operacyjny sięgający 10,7 mln zł (o 16,8% wyższy niż w tym samym okresie 2014 roku) oraz zysk netto w wysokości 7,8 mln zł (wzrost o 31,8% w porównaniu z I kwartałem 2014 roku).

Na bardzo dobre wyniki finansowe wpłynęły prowadzone w ostatnich latach inwestycje, w tym unowocześnianie linii produkcyjnych, jak również korzystna sytuacja surowcowa w I kwartale tego roku.

Grupa w ostatnim czasie zrealizowała program inwestycji rozwojowych o wartości przekraczającej
20 mln zł, przed terminem uruchamiając kolejną linię do druku fleksograficznego w spółce Flexergis w Nowym Sączu oraz drugą linię do
produkcji taśm PET w fabryce ERGIS S.A. w Oławie.

WYNIKI FINANSOWE – SZCZEGÓŁY 

Wyniki finansowe Grupy ERGIS po I kwartale 2015 roku przedstawia poniższa tabela:

 

w tys. PLN

I kw. 2015

I kw. 2014

Zmiana

Przychody ze sprzedaży

164 994

163 915

+0,7%

Zysk operacyjny

10 746

9 201

+16,8%

Zysk brutto

10 092

7 662

+31,7%

EBITDA

16 500

14 700

+12,2%

Niezrealizowane różnice kursowe

+254

+69

+268,1%

Zysk netto

7 816

5 930

+31,8%

Przychody ze sprzedaży Grupy w I kwartale były wyższe o 0,7% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku i został osiągnięty mimo wzmocnienia kursu złotego w relacji do euro.

Grupa zanotowała wzrost sprzedaży opakowań przemysłowych (o 17,2%) w rezultacie przeprowadzonej w ostatnich dwóch latach wymiany parku maszynowego w fabryce w Oławie i uruchomienia tam produkcji folii nanoErgis. W segmencie sprzedaży opakowań drukowanych Grupa również zanotowała wzrost
(o 3,1%) w efekcie rozbudowy parku maszynowego spółki Flexergis. Pozytywnie na wyniki wpłynęły także niskie ceny surowców w I kwartale tego roku.

Zanotowany spadek w grupie folii miękkich PVC (o 12,4%) dotyczył folii izolacyjnych. Spadek w grupie twardych folii opakowaniowych (o 9,4%) wynikał z zaostrzonej konkurencji cenowej na rynku krajowym.

Zysk brutto oraz zysk netto wypracowane w I kwartale 2015 były znacząco wyższe niż w tym samym kwartale 2014, zarówno z powodu poprawy rentowności operacyjnej, jak i niższych kosztów odsetek.

 PROGRAM INWESTYCYJNY

Grupa zakończyła przed terminem realizację programu inwestycyjnego, zaakceptowanego przez Radę Nadzorczą we  wrześniu 2014 roku.  Program obejmował następujące elementy:

  • Inwestycja w nową linię do druku fleksograficznego w spółce Flexergis w Nowym Sączu, o wartości
    8,5 mln PLN.
  • Inwestycja w drugą linię do produkcji taśm PET w fabryce ERGIS S.A. w Oławie, o wartości 12 mln PLN.

Pierwszy kwartał zamknęliśmy bardzo dobrymi wynikami finansowymi, do których przyczyniły się przede wszystkim efekty prowadzonych w ostatnich latach inwestycji. Na uwagę zasługuje wzrastający udział produktów innowacyjnych w zyskach spółki, ze szczególnym uwzględnieniem największego jak dotąd sukcesu rozwojowego: wprowadzenia na rynki europejskie unikatowej folii stretch nanoErgis. Był to ponadto kolejny kwartał, w którym większość wzrostu wynikała ze sprzedaży prowadzonej na innych niż Polska rynkach Unii Europejskiej. Są to dowody, że od lat nasza Grupa wykorzystuje, panujący w naszej części Europy, sprzyjający klimat do rozwoju działalności przemysłowej - powiedział Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu ERGIS SA.


dostarczył infoWire.pl
Tylko na WirtualneMedia.pl

Zaloguj się

Logowanie

Nie masz konta?                Zarejestruj się!

Nie pamiętasz hasła?       Odzyskaj hasło!

Galeria

PR NEWS

Społeczność Serwis społecznościowy branży mediów, reklamy, PR, badań i internetu ZAREJESTRUJ SIĘ