SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Agora negocjuje przejęcia kilku podmiotów. „Śledzimy informacje o sprzedaży Eurozet”

Agora negocjuje przejęcia kilku podmiotów, w tym - firm wspierających handel w internecie. Jak powiedział w piątek prezes Bartosz Hojka firma śledzi informacje dotyczące ewentualnej sprzedaży Eurozet, nadawcy programów radiowych w tym m.in. Radia ZET.

W trzecim kwartale br. grupa kapitałowa Agora zanotowała wzrost wpływów sprzedażowych o 2,9 proc. do 258,8 mln zł oraz 2,8 mln zł straty netto (wobec 1,6 mln zł straty rok wcześniej). Wzrosły przychody należących do niej firm AMS i Yieldbird, a zmalały wpływy z radia, druku i „Gazety Wyborczej”.

Rośnie Helios

W raporcie finansowym Agora uzasadnia, że do wzrostu jej wpływów w minionym kwartale najbardziej przyczyniły się wyższe przychody z kin Helios oraz sprzedaży usług reklamowych. Wpływy Heliosa z biletów zwiększyły się o 15,5 proc. do 55 mln zł, a ze sprzedaży barowej - o 12,8 proc. do 21,1 mln zł. Natomiast przychody z reklamy kinowej zmalały o 16,1 proc. do 7,8 mln zł.

Mimo to łączne wpływy Agory z usług reklamowych zwiększyły się o 2,3 proc. do 122,3 mln zł. Nastąpiło to głównie dzięki wzrostowi przychodów z reklamy internetowej (o 12,7 proc. do 34,6 mln zł) oraz zewnętrznej (o 9,2 proc. do 36,9 mln zł).

Reklamą zewnętrzną zajmuje się spółka AMS, natomiast w segmencie internetowym najmocniej urosła spółka Yieldbird oferująca sprzedaż reklam w modelu programatycznym.

Traci prasa

W zeszłym kwartale zmalały natomiast przychody Agory w segmencie druku (o 9,8 proc. do 18,4 mln zł), radia (o 6,2 proc. do 22,7 mln zł) oraz prasy (o 6,7 proc. do 51,5 mln zł). W tym ostatnim wpływy ze sprzedaży „Gazety Wyborczej” spadły o 4 proc. do 21,8 mln zł, a ze sprzedaży reklam w niej - o 2,5 proc. do 19,3 mln zł. Zdecydowanie mocniej zmalały przychody z czasopism, m.in. dlatego że Agora z końcem ub.r. zamknęła magazyny „Magnolia” i „Dom & Wnętrze” (w październiku br. zrezygnowała natomiast z pism „Cztery Kąty”, „Ładny Dom”, „Dziecko” i „Niezbędnik Ogrodnika”).

Koszty operacyjne grupy Agora w minionym kwartale wyniosły 262,9 mln zł, o 0,9 proc. więcej niż rok wcześniej. Najbardziej, o 6,1 proc. do 102,4 mln zł, wzrosły wydatki na usługi obce, co jest związane głównie z zakupem kopii filmów do kin Helios oraz rozwojem spółek Yieldbird i AMS. Znacznie niższe (spadek o 14,2 proc. do 21,1 mln zł) były natomiast koszty amortyzacji.

W efekcie zysk EBITDA Agory wzrósł w skali roku z 15,5 do 17 mln zł, natomiast wynik EBIT poprawił się z -9,1 do -4,1 mln zł. Natomiast strata netto firmy wzrosła z 1,6 do 2,8 mln zł.

Przyczynił się do tego m.in. fakt, że Agora w minionym kwartale nie zanotowała żadnych wpływów ze zbycia udziałów, podczas gdy rok wcześniej miała 10,2 mln zł takich przychodów (sprzedała wtedy mniejszościowe udziały nadawcy stacji Metro TV).

Z kolei w trzech kwartałach br. przychody Agory wyniosły 795,1 mln zł (4,8 proc. mniej niż rok wcześniej), koszty operacyjne - 808,9 mln zł (po spadku o 3 proc. w skali roku), a wynik netto - 7,1 mln zł zysku (wobec 7 mln zł straty w pierwszych trzech kwartałach ub.r.). Przychody firmy ze zbycia udziałów wzrosły rok do roku z 10,2 do 26,7 mln zł (w połowie br. Agora sprzedała pakiet akcji Stopklatki).

Na koniec września br. Agora miała 142 mln zł środków pieniężnych, w tym 26,1 mln zł w kasie, na rachunkach i lokatach bankowych oraz 115,9 mln zł zainwestowanych w krótkoterminowe papiery wartościowe.

W minionym kwartale w kinach Helios sprzedano 2,8 mln biletów, o 9,1 proc. więcej niż rok wcześniej. W konsekwencji wpływy z biletów wzrosły w skali roku o 15,5 proc. do 55,1 mln zł, a ze sprzedaży barowej - o 12,8 proc. do 21,1 mln zł. Natomiast w trzech kwartałach te przychody zwiększyły się dużo mniej.

Z kolei wpływy z reklamy kinowej wyniosły w zeszłym kwartale 7,8 mln zł (po spadku o 16,1 proc. rok do roku), a w trzech kwartałach - 19,8 mln zł (15,4 proc. mniej niż rok wcześniej). Agora tłumaczy to spadkiem przychodów barterowych.

Od stycznia do września br. Wydawnictwo Agora sprzedało ok. miliona egz. książek i płyt, a jego wpływy wzrosły rok do roku o 15,2 proc. do 28 mln zł.

W minionym kwartale koszty usług obcych wzrosły w skali roku o 8,3 proc. do 44,3 mln zł (głównie z uwagi na wyższe wydatki na kopie filmów), a nakłady na wynagrodzenia i inne świadczenia dla pracowników - o 6,8 proc. do 12,5 mln zł.

Segment prasowy Agory zanotował spadek wpływów - w trzech kwartałach o 8,6 proc. do 155,9 mln zł, a w samym trzecim kwartale o 6,7 proc. do 51,5 mln zł. Zmalały zarówno przychody ze sprzedaży egzemplarzowej, jak i z reklam.

W przypadku „Gazety Wyborczej” w trzech kwartałach wpływy sprzedażowe zmniejszyły się o 5,3 proc. do 66,4 mln zł, a przychody reklamowe - o 7,1 proc. do 58,6 mln zł. Zdecydowanie bardziej, o ponad 30 proc., zmalały wpływy z magazynów.

Jednocześnie ograniczono wydatki na materiały i usługi poligraficzne oraz na wynagrodzenia. Natomiast koszty reprezentacji i reklamy w minionym kwartale wyniosły 8,4 mln zł, o 12 proc. więcej niż rok wcześniej.

W zeszłym kwartale wynik EBITDA pionu prasowego to 0,5 mln zł straty (wobec 2,4 mln zł zysku rok wcześniej). Natomiast w trzech kwartałach strata EBITDA wyniosła aż 20,9 mln zł, głównie wskutek odpisu w wysokości 16,3 mln zł na należności od Ruchu.

W pionie reklamy zewnętrznej Agora w minionym kwartale miała 37,3 mln zł wpływów (9,1 proc. więcej niż rok wcześniej), a w trzech kwartałach - 120,5 mln zł (po wzroście o 5,1 proc. w skali roku). - Do wzrostu przychodów reklamowych segmentu w trzecim kwartale 2018 r. przyczyniła się pozytywna dynamika wydatków reklamodawców na kampanie reklamowe realizowane na nośnikach typu Premium Citylight oraz na środkach komunikacji miejskiej - podano w sprawozdaniu finansowym firmy.

Jednocześnie zwiększyły się koszty operacyjne: od stycznia do września br. wyniosły 104,3 mln zł (9,1 proc. więcej niż rok wcześniej), a w zeszłym kwartale - 35,2 mln zł (7 proc. w górę).

Zysk EBITDA w minionym kwartale miał wartość 7 mln zł (wobec 6 mln zł rok wcześniej), a w trzech kwartałach br. - 30,8 mln zł (po spadku o 1,5 mln zł w skali roku).

Segment internetowy Agory osiągnął wzrost wpływów sprzedażowych o ponad 6 proc. - w zeszłym kwartale o 6,4 proc. do 39,8 mln zł, a w trzech kwartałach br. o 6,8 proc. do 126,5 mln zł. - Głównym czynnikiem odpowiadającym za wzrost wpływów segmentu zarówno w trzecim kwartale, jak i w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. były wyższe przychody ze sprzedaży reklam wypracowane przez spółkę Yieldbird (w tym na powierzchniach własnych Gazeta.pl) - komentuje firma.

Koszty operacyjne zmalały znacznie mniej - w trzech kwartałach br. o 3,6 proc. do 113,8 mln zł. Najbardziej, o 13-14 proc., poszły w górę wydatki na usługi obce.

W efekcie zysk EBITDA pionu w trzech kwartałach zwiększyły się w skali roku z 12,3 do 16,3 mln zł, a w minionym kwartale - z 3,6 do 5,5 mln zł.

W segmencie radiowym Agora w zeszłym kwartale zanotowała spadek wpływów o 6,2 proc. do 22,7 mln zł, z czego przychody reklamowe zmalały o 9,1 proc. do 19 mln zł.

Jednocześnie koszty operacyjne zmniejszyły się o 3,2 proc. do 20,9 mln zł, głównie dzięki spadkowi wydatków na usługi obce o 7,1 proc. do 9,1 mln zł.

W minionym kwartale zysk EBITDA pogorszył się w skali roku z 3,5 do 2,8 mln zł, a w trzech kwartałach - zwiększył się z 10,3 do 12,9 mln zł.

Segment druku zanotował spadki wpływów: w minionym kwartale o 9,8 proc. do 18,4 mln zł, a w trzech kwartałach - o 34,3 proc. do 54,5 mln zł.

Mocno zmalały też koszty operacyjne: w trzecim kwartale br. o 15,2 proc. do 20,6 mln zł, a w trzech kwartałach - o 35 proc. do 58,9 mln zł. Procentowo najbardziej spadły koszty amortyzacji - w trzech kwartałach o 67,5 proc. do 5,2 mln zł.

W minionym kwartale pion zanotował 0,8 mln zł straty EBITDA, wobec 1,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Dobry rok kina

- Powtórzenie wyniku frekwencyjnego z ubiegłego roku, jest prawdopodobne i byłoby kolejnym sukcesem branży kinowej - poinformował w piątek na konferencji prasowej Tomasz Jagiełło, członek zarządu Agory.

Przedstawiciel Agory podał, że frekwencja w kinach w październiku była dużo wyższa niż przed rokiem, ze względu na dużą widownię "Kleru", a dodatkowo "dobry" repertuar na listopad i grudzień sprawia, że grupa pozytywnie zapatruje się na frekwencję kinową w czwartym kwartale.

Jagiełło dodał jednocześnie, że obecny wzrost liczby kin, szczególnie w dużych miastach, nie przekłada się istotnie na frekwencję kinową.

"Nowe kina mają wpływ na frekwencję jedynie w mniejszych miastach" - powiedział.

Po trzech kwartałach 2018 roku w Polsce sprzedano 40,7 mln biletów kinowych, ok. 1 proc. więcej niż w rekordowym 2017 roku.

Jagiełło poinformował, że wzrost cen energii, która jest istotną składową kosztów działalności kinowej, może zostać skompensowany przez Helios m.in. wyższą sprzedażą barową. Grupa będzie starała się, by wyższy koszt energii nie przełożył się na marżę biznesu kinowego, ale nie planuje podwyżek cen biletów.

Hojka liczy na segment prasowy

Prezes Bartosz Hojka podał, że liczy na poprawę wyników segmentu prasowego Agory w czwartym kwartale m.in. dzięki podjętym inicjatywom ograniczającym koszty.

Dodatkowo, od listopada Agora podwyższyła ceny "Gazety Wyborczej, średnio o około 10 proc.

"W sprawie wyników segmentu prasy nie byłbym takim pesymistą. Segment prasowy, po wyłączeniu odpisu na należności spółki Ruch, radzi sobie dobrze. Podjęliśmy szereg działań m.in. po stronie kosztowej, które pozytywnie wpłyną na wyniki IV kw." - powiedział prezes.

Czas na akwizycje

W październiku br. „Puls Biznesu” podał, że firma Czech Media Invest, która zaledwie kilka miesięcy temu kupiła Grupę Eurozet (nadawca Radia ZET, Antyradia, Meloradia i Chillizet) chce ją sprzedać. Właściciel Eurozetu ma chcieć sprzedaży, ale do transakcji może dojść, jak tylko zaoferowana cena będzie satysfakcjonująca.

Wśród potencjalnych inwestorów wymieniano właściciela Cyfrowego Polsatu Zygmunta Solorza, spółkę Fratrię (wydaje m.in. tygodnik „Sieci” i portal wPolityce.pl) oraz należącą do Zbigniewa Benbenka Grupę ZPR Media. Dwie ostanie zdementowały te doniesienia, natomiast Cyfrowy Polsat był kiedyś zainteresowany kupnem Radia ZET, ale obecnie nie jest to pewne.

Także Grupa Radiowa Agory unika jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy jest zainteresowana kupnem Radia ZET. Choć firma zaznacza, że śledzi informacje dotyczące ewentualnej sprzedaży nadawcy radiowego. Zgodnie z opublikowaną w czerwcu strategią, grupa nie wyklucza akwizycji w żadnym z obszarów działalności.

- W domenie publicznej nie ma żadnej oficjalnej informacji na temat możliwości przejęcia Grupy Eurozet - odpowiada portalowi Wirtualnemedia.pl Bartosz Hojka, prezes Agory.

Negocjacje prowadzi się w zamkniętych gabinetach, a nie publicznie. Ale - jak zauważa Hojka - bywają sytuacje, gdy właściciel ogłasza, iż prowadzi poszukiwania inwestora. Czy Agora otrzymała propozycję kupna Eurozetu?

- W przypadku rzekomej sprzedaży Eurozetu wciąż pozostajemy w obszarze spekulacji. Byłoby bardzo nieeleganckie wobec zespołu Eurozetu oraz nowego inwestora tej grupy, czyli naszego konkurenta na polskim rynku mediowym, żeby przyłączać się do tych spekulacji tak długo, jak długo nie ma żadnej oficjalnej wiadomości na ten temat - ucina Bartosz Hojka.

Agora negocjuje w sprawie potencjalnych przejęć "kilku" podmiotów m.in. z branży usług biznesowych wspierających handel w internecie.

- Nie chcemy przesądzać, kiedy może dojść do transakcji - powiedziała Anna Kryńska-Godlewska, członek zarządu Agory.

We wrześniu grupa podała, że zainwestuje w sumie 4,4 mln euro w czeską spółkę ROI Hunter, która oferuje możliwość umieszczenia reklamy bezpośrednio na Facebooku i w wyszukiwarce Google. Agora podała, że została mniejszościowym udziałowcem ROI Hunter i w dwóch rundach finansowania obejmie w sumie prawie 24 proc. akcji w jej podwyższonym kapitale zakładowym. Czeska spółka współpracuje z ponad 250 firmami z sektora e-commerce.

W czerwcu, w strategii na lata 2018-2022 Agora podała, że chce wydać ok. 500 mln zł na rozwój nowych biznesów. Większość tej kwoty ma trafić na przejęcia, m.in. w segmentach "rozrywka i gastronomia" oraz usługach biznesowych wspierających handel w internecie (e-commerce).

Dołącz do dyskusji: Agora negocjuje przejęcia kilku podmiotów. „Śledzimy informacje o sprzedaży Eurozet”

17 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
gosc1
I znów o Agorze, info co drugi dzień. Agora chyba wam płaci. Agora upada i każdy to wie dlatego taki szum medialny
odpowiedź
User
Gość
Antypolska gazeta.
odpowiedź
User
Gość
Antypolska gazeta.
odpowiedź