SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Agora szykuje strategię na pięć lat

Grupa Agora zaczyna prace nad strategią swojego rozwoju na lata 2023-2027. Chce ją ukończyć w br.

Siedziba Agory (fot. materiały prasowe)Article

W komunikacie giełdowym Agora zaznaczyła, że przy przygotowywaniu strategii na lata 2023-2027 zostaną wykorzystane wnioski z przeprowadzonego procesu przeglądu opcji strategicznych działalności internetowej firmy.

Przegląd opcji dotyczących pionu internetowego Agora ogłosiła w czerwcu ub.r. Zaznaczyła równocześnie, że zdecydowała o „połączeniu dotychczasowego segmentu Prasa z pionem Gazeta.pl w jeden obszar biznesowy Grupy Agora realizujący wspólny cel wzrostu subskrypcji cyfrowych oraz wpływów reklamowych ze wszystkich powierzchni serwisów internetowych Agory”.

Przeciw takiemu połączeniu, a także związanym z nim zwolnieniu dyrektora wydawniczego „Gazety Wyborczej” Jerzego Wójcika, zaprotestowało kierownictwo „GW” na czele z redaktorem naczelnym Adamem Michnikiem. W konsekwencji zarząd Agory poinformował o wstrzymaniu prac nad integracją biznesową pionu internetowego i prasowego.

Jerzy Wójcik został zwolniony dyscyplinarnie pod koniec listopada, co wywołało kolejne protesty zespołu „Gazety Wyborczej”. Jej kierownictwo podkreśliło, że nie akceptuje tej decyzji. Wójcik skierował pozew do sądu pracy.

Poprzednia strategia Agory na lata 2018-2022

W połowie 2018 roku grupa Agora ogłosiła strategię do 2022 roku. Planowała, że w 2022 roku firma zanotuje ok. 1,6 mld zł wpływów i ok. 200 mln zł zysku EBITDA. Jeśli chodzi o przychody, to 1,31-1,36 mld zł ma pochodzić z obecnej działalności, a 290-320 mln zł z nowych projektów, a w zysku EBITDA - 155-165 mln zł ma być z bieżących biznesów, a 45-50 mln zł z nowych.

Agora zamierzała zainwestować przez cztery lata maksymalnie 930 mln zł, z czego do 430 mln zł w swoją obecną działalność. 49 proc. z tej kwoty ma być wydane na sieć kin Helios.

Realizację strategii, a także działalność kilku segmentów grupy Agory, zwłaszcza kin Helios (w tym sieci gastronomicznych) oraz Grupy AMS zajmującej się reklamą zewnętrzną, mocno zahamowała seria lockdownów ogłoszonych od wybuchu epidemii wiosną 2020 roku.

Agora z serią przejęć, cięcia w prasie i internecie

W ramach poprzedniej strategii Agora zrealizowała kilka akwizycji. Jesienią 2018 roku i w połowie 2019 roku w ramach dwóch rund finansowania kupiła 24 proc. udziałów czeskiej firmy marketingu internetowego ROI Hunter. Wydała 4,4 mln euro.

W lutym 2019 roku za 130 mln zł przejęła 40 proc. udziałów Eurozetu, właściciela m.in. Radia ZET. Kilka miesięcy później zapowiedziała kupno od SFS Ventures, w ramach opcji call, pozostałych 60 proc. udziałów. Jednak prezes UOKiK po trwającym ponad rok postępowaniu nie zgodził się na realizację transakcji.

Agora zaskarżyła tę decyzję do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, proces ruszył pod koniec ub.r. Od kilku tygodni firma rozmawia z SFS Ventures o wydłużeniu okresu, w którym może zrealizować opcję call.

W połowie 2019 roku należąca do Agory spółka AMS przejęła 60 proc. udziałów spółki Piano Group, operatora sieci MoveTV obejmującej ponad 900 ekranów w 191 klubach fitness w całej Polsce. Zapłaciła początkowo 6,5 mln zł zaliczki, po kilku miesiącach w związku z lepszymi od prognoz wynikami Piano Group podwyższyła wycenę kupionego pakietu do 14,9 mln zł.

Po wybuchu epidemii wiosną 2020 roku Agora zrezygnowała z dalszego wydawania miesięczników „Logo” i „Avanti”, zwalniając kilkanaście osób. Równocześnie uruchomiła program dobrowolnych odejść dobrowolnych w swojej spółce Goldenline, z którego skorzystało 26 pracowników, prawie 80 proc. zatrudnionych tam osób. W połowie 2020 roku Agora sprzedała, za cenę nieistotną przy skali jej biznesu, spółkę zależną Domiporta kupioną 12 lat temu za 45 mln dolarów.

W ramach poprzedniej strategii Helios wszedł w branżę gastronomiczną. Jesienią 2018 roku należąca do niego spółka Foodio Concepts uruchomiła kilka pierwszych lokali Papa Diego z kuchnią meksykańską. Dodatkowo rozwijała sieć Van Dog oferującą różnego rodzaju hot-dogi. Zaraz po wybuchu epidemii Foodio Concepts złożył wniosek o upadłość, a Helios za nieistotną kwotę sprzedał udziały spółki (Agora dokonała w związku z tym odpisu w wysokości 8,7 mln zł).

Helios nie wycofał się natomiast z sieci burgerowni Pasibus, w którą zainwestował na początku 2019 roku.

W Agorze podczas epidemii najmocniej ucierpiały kina Helios

W trzecim kwartale ub.r. przychody sprzedażowe grupy Agora w zeszłym kwartale zwiększyły się rok do roku ze 193 do 266,4 mln zł. Kwotowo najmocniej wzrosły wpływy z biletów do kin Helios - z 16,2 do 46 mln zł, czyli o 184 proc.

Procentowo mocniej w górę poszły przychody ze sprzedaży barowej w kinach (o 219,8 proc. do 25,9 mln zł) oraz produkcji i dystrybucji filmów (o 471,4 proc. do 4 mln zł. W zeszłym kwartale Helios sprzedał 2,4 mln biletów, o 159,1 proc. więcej niż przed rokiem. To dynamika wyższa niż na całym rynku kinowym, gdzie według danych Boxoffice.pl nastąpił wzrost o 123,1 proc. do ponad 7,7 mln sprzedanych biletów.

Największe źródło wpływów firmy - sprzedaż reklam w prasie, internecie, kinach i na outdoorze - zwiększyło się o 14,2 proc. do 125,5 mln zł. Natomiast wpływy ze sprzedaży prasy, książek i płyt CD/DVD wzrosły o 4,2 proc. do 34,4 mln zł.

Udział sprzedaży reklam w łącznych wpływach firmy zmalał rok do roku z 56,9 do 47,1 proc., natomiast udział biletów kinowych wzrósł z 8,4 do 17,3 proc., a sprzedaży barowej w kinach - z 4,2 do 9,7 proc.

Cały segment filmowo-książkowy Agory osiągnął w trzecim kwartale ub.r. wzrost przychodów o 121,3 proc. do 105,1 mln zł. - To głównie zasługa dynamicznie odbudowującej się po pandemii działalności kinowej - zaznaczono w sprawozdaniu finansowym firmy. Natomiast działalność gastronomiczna w ramach tego pionu zanotowała wzrost wpływów o 25,8 proc. do 8,3 mln zł.

Znacząco w górę poszły też przychody segmentu internetowego - o 14,4 proc. do 51,6 mln zł. Wynika to głównie w wyższej sprzedaży reklam przez pion Gazeta.pl i spółkę Yieldbird.

W pierwszych trzech kwartałach ub.r. przychody grupy Agora wzrosły tylko o 0,3 proc. do 614,2 mln zł. Przesądziło o tym dłuższe zamknięcie kin w pierwszej połowie br. (zostały otwarte pod koniec maja) niż rok wcześniej w związku z epidemią.

- Grupa Agora szybko odbudowuje swoje wyniki - rosną wszystkie kategorie naszych wpływów i to we wszystkich obszarach działalności. Najlepsze od 2008 r. rezultaty trzeciego kwartału zawdzięczamy intensywnej pracy całego zespołu oraz korzystnej sytuacji rynkowej, a zwłaszcza szybującej w górę frekwencji kinowej i rekordowym wydatkom na rynku reklamy w Polsce - komentuje Bartosz Hojka, prezes Agory.

- Co istotne, na sukces Grupy Agora w minionym kwartale wpłynęła poprawa wyników operacyjnych we wszystkich segmentach biznesowych Agory. Cieszą nas też wymierne efekty obranego przed kilku laty kursu na cyfryzację - już niemal połowa przychodów reklamowych Grupy pochodzi z usług cyfrowych, a w przypadku wpływów ze sprzedaży treści w cyfrze udział ten sięga 40 proc. - dodaje.

Koszty z mniejszym wzrostem

Wydatki operacyjne miały znacznie niższą dynamikę od wpływów - w trzecim kwartale ub.r. zwiększyły się o 29,3 proc. do 255,2 mln zł. Koszty usług obcych wzrosły o 36 proc. do 93,7 mln zł, a wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych - o 23,3 proc. do 75,7 mln zł.

W ujęciu trzech kwartałów nastąpił spadek kosztów operacyjnych o 1,3 proc. do 680,1 mln zł, także dzięki zmniejszeniu się wartości odpisów aktualizujących z 28,7 do 2,4 mln zł.

Wydatki finansowe grupy Agora w trzecim kwartale ub.r. zwiększyły się z 11,4 do 18,1 mln zł, głównie wskutek wzrostu kosztu różnych zmian kursów walut (z 6,9 do 13,3 mln zł).

Agora na plusie operacyjnym

Kwartalny zysk EBITDA firmy poszedł w górę z 33,2 do 49,8 mln zł, a wynik operacyjny - z 4,3 mln zł straty do 11,2 mln zł zysku. Natomiast strata brutto zmalała z 10,5 do 4,8 mln zł, a strata netto - z 9 do 1,5 mln zł.

W pierwszych trzech kwartałach pogorszyła się rentowność na poziomie EBITDA (z 73,4 do 56,4 mln zł zysku ), a poprawiła na poziomie operacyjnym (z 77,2 do 65,9 mln zł straty) i netto (z 97,2 do 70,8 mln zł straty).

Na koniec września ub.r. zadłużenie grupy Agora z tytułu kredytów i leasingu wyniosło 841,9 mln zł (z czego 677,8 mln zł to zobowiązania z tytułu leasingu wynikające z MSSF 16). Jednocześnie firma miała 99,9 mln zł w gotówce i jej ekwiwalentach oraz 0,8 mln zł udzielonych pożyczek. W konsekwencji jej zadłużenie netto miało wartość 742 mln zł.

Agora bez dywidendy, zmiany w zarządzie

Od ponad dwóch dekad Agora jest notowana na warszawskiej giełdzie. Głównym akcjonariuszem są Agora Holding z walorami stanowiącymi 11,6 proc. kapitału i 35,36 proc. głosów na walnym zgromadzeniu.

Po wybuchu epidemii kurs giełdowy firmy zmalał nawet do 4,4 zł pod koniec października 2020 r., natomiast w czerwcu i lipcu ub.r. wzrósł do 10-11 zł. W 2020 i 2021 r. Agora nie wypłacała dywidendy.

Z początkiem czerwca ub.r. członkiem zarządu firmy został Tomasz Grabowski. Nadzoruje pion technologii, działy technologiczne odpowiedzialne za rozwój funkcjonalności dla Gazeta.pl i Wyborcza.pl oraz rozwój innowacji technologicznych i dział big data. Na początku sierpnia do zarządu została mianowana Agnieszka Siuzdak-Zyga, nadzoruje pion Gazeta.pl.

Natomiast w drugiej połowie października z zarządu Agory odeszła Agnieszka Sadowska. Z firmą była związana przez 22 lata, jako członkini zarządu od wiosny 2017 roku nadzorowała segmenty prasy (w tym działalność poligraficzną), internetu i reklamy zewnętrznej.

Na najbliższym walnym Agory jako kandydat do zarządu ze strony Agory-Holding, głównego akcjonariusza firmy, zostanie zgłoszony Wojciech Bartkowiak, dyrektor operacyjny „Gazety Wyborczej”. Bartkowiak ma też objąć po Jerzym Wójciku funkcję dyrektora wydawniczego „GW”.

Dołącz do dyskusji: Agora szykuje strategię na pięć lat

10 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
Mm
Wywalić Michnika i to cale jego szemrane towarzystwo bo ciagna spółkę ku bankructwu.
odpowiedź
User
Kurs
Kurs Agory 7,44 PLN spadek o 47,79% w ciągu ostatnich 5 lat.
odpowiedź
User
gg
zostancie przy popcornie, przynajmniej to jako tako ogarniacie..
odpowiedź