SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

ATM Grupa: 0,17 mln zł zysku netto w I kw. 2012 r., spadek o 68,3% r/r

ATM Grupa, producent programów TV i filmów, miała 0,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 1,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ATM Grupa: 0,17 mln zł zysku netto w I kw. 2012 r., spadek o 68,3% r/r

Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 0,37 mln zł wobec 1,91 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 23,77 mln zł wobec 27,44 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2012 roku spółka miała 1,14 mln zł zysku netto wobec 2,70 mln zł zysku rok wcześniej.
 

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-311 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-311 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-311 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży  i dochody z dotacji23 77327 4365 6946 904
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej3691 90788480
III. Zysk (strata) brutto4201 995101502
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej4751 499114377
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej4751 499114377
VI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany do podmiotu dominujacego1701 44241363
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej10 14617 3182 4304 358
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-916-33 134-219-8 337
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-5082 474-122623
X. Przepływy pieniężne netto, razem8 722-13 3422 089-3 357
XI. Aktywa razem364 894294 29787 68173 356
XII. Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe147 86662 99535 53115 702
XIII. Zobowiązania długoterminowe60 72335 43714 5918 833
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe87 14327 55820 9406 869
XV. Kapitał własny217 028231 30252 15057 654
XVI. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego216 014230 88251 90657 549
XVII. Kapitał zakładowy8 6008 6002 0672 144
XVIII. Liczba akcji (w szt.)86 000 00086 000 00086 000 00086 000 000
XIX. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,0020,01700,004
XX. Rozwodniona liczba akcji86 000 00086 000 00086 000 00086 000 000
XXI. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,0020,01700,004
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)2,512,680,60,67
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)2,512,680,60,67
XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,020,1800,05
XXV. Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy4,16164,0119  
XXVI. Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie4,1753,9742  
JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE    
XXVII. Przychody ze sprzedaży  i dochody z dotacji17 30317 6904 1444 451
XXVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej4912 926118736
XXIX. Zysk (strata) brutto8803 152211793
XXX. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej1 1362 702272680
XXXI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej1 1362 702272680
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 7757 3804251 857
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej5 705-16 4661 366-4 143
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-97-96-23-24
XXXV. Przepływy pieniężne netto, razem7 383-9 1821 768-2 310
XXXVI. Aktywa razem300 933262 91872 31265 535
XXXVII. Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe97 71043 77623 47910 912
XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe23 13825 4655 5606 347
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe74 57218 31117 9194 564
XL. Kapitał własny203 223219 14248 83354 623
XLI. Kapitał zakładowy8 6008 6002 0672 144
XLII. Liczba akcji (w szt.)86 000 00086 000 00086 000 00086 000 000
XLIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,010,0300,01
XLIV. Rozwodniona liczba akcji86 000 00086 000 00086 000 00086 000 000
XLV. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,010,0300,01
XLVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)2,362,550,570,64
XLVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)2,362,550,570,64
XLVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,020,1800,05
XLIX. Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy4,16164,0119  
L. Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie4,1753,9742  


 
Podstawowe pozycje bilansu, zestawienia całkowitych dochodów, oraz rachunku przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczonych na EURO. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu.
Poszczególne pozycje zestawienia całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.

Uwaga: pozycje od XI do XVII oraz od XXXVI do XLI - dane na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego.   
                   
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.  

   Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

 

Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

Dołącz do dyskusji: ATM Grupa: 0,17 mln zł zysku netto w I kw. 2012 r., spadek o 68,3% r/r

1 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
student
Jeszcze Okił przejmie ATM hłe... hłe... Bo to trzeba być kreatywnym, a nie tylko...
odpowiedź