SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Co wydarzyło się na rynku reklamy zewnętrznej w 2005 roku?

'Rynek w 2005 roku wyniósł około 500 mln zł' - przedstawiciele największy firm podsumowują i prognozują.

Kontynuujemy nasz cykl w którym podsumowujemy miniony, 2005 rok.Dzisiaj opinie osób związanych z branżą reklamy zewnętrznej.

Janusz Malinowski , prezes firmy Stroer Polska

Jakie było najważniejsze wydarzenie branżowe w 2005 roku?
Był to bardzo dobry rok dla outdooru  zarówno punktu widzenia finansowego jak i wizerunkowego. Na pewno najważniejszym wydarzeniem były wybory, które odegrały niezwykle istotną rolę. Outdoor pokazał, że jest pełnowartościowym medium, pozwalającym skutecznie wpływać na decyzje podejmowane przez wyborców. Jeden z dziennikarzy powiedział – „kto ma outdoor, ten ma władzę”. Słowa te zostały w 100% potwierdzone przez skuteczność kampanii wyborczych. Ostatnie wybory były dla nas bardzo korzystne – przede wszystkim ze względu na umocnienie pozycji outdooru w rynku reklamowym.

Co było największym zaskoczeniem?
Myślę, że był to wewnętrzny rozwój branży outdoorowej, polegający na rozpoczęciu rozmów dotyczących możliwości przeprowadzenia wspólnych badań. Tym impulsem, który zadecydował o współpracy było zorganizowanie Pierwszej Konferencji Badaczy Outdooru zorganizowanej przez Grupę Ströer.

Na ile szacuje się wartość rynku reklamowego w 2005 roku?
Myślę , że wartość całego rynku w Polsce oscyluje w granicach 4,5 - 5 miliardów zł netto.

Człowiek, który w mijającym roku wywarł największy wpływ na rynek?
W mojej opinii był to Tomasz Lis. To człowiek, który nie tylko jest w stanie stworzyć i poprowadzić doskonałe programy w telewizji, ale także potrafi swoją osobowością, swoją postawą wpływać na rynek mediów. Ukazuje media w bardzo dobrym świetle i jest ich niezwykle znaczącą postacią.

Co wydarzy się w 2006 roku?
Według mnie nastąpi jeszcze szybszy rozwój technologiczny. Sadzę, że w tym momencie jesteśmy na końcu początku drogi naprawdę szybkiego postępu. Wraz z rozwojem gospodarki nastąpi zwiększenie budżetów reklamowych na przeprowadzane kampanie. Z pewnością kontynuowany będzie trend ubiegłoroczny – pojawią się nowe rozwiązania dotyczącej sprzedaży reklamy zewnętrznej, wprowadzone zostaną doskonalsze techniki planowania i narzędzia obsługi outdooru, a także pojawią się nowe nośniki reklamowe. Moim zdaniem rok 2006 będzie jeszcze lepszy od poprzedniego.

Czego Pan sobie życzy w 2006 roku?
 Życzę sobie, aby strategia i plany, które zostały założone na ten rok, zostały  zrealizowane.


Prezes AMS, Piotr Parnowski

Jakie było najważniejsze wydarzenie branżowe w 2005 roku?
Oczywiście jubileusz 15-lecia AMS (śmiech).
A poważnie – coś w tym jest, bo nasze 15 lat to jednocześnie 15 lat całej branży outdoorowej  w Polsce.
Przez te lata branża przeszła głębokie przemiany – z nieco partyzanckiej działalności na początku lat 90., przez konsolidację i kryzys, aż po obecny okres pełnego profesjonalizmu i prosperity.

Co było największym zaskoczeniem?
Nie spodziewaliśmy się chyba aż tak dużej kampanii wyborczej w reklamie zewnętrznej. Okazało się, że bez outdooru nie da się już prowadzić komunikacji społecznej na dużą skalę.

Na ile Pan szacuje wartość rynku reklamowego w 2005 roku?
Rynek wzrósł o kilkanaście procent w stosunku do 2004 roku. Zakładając wzrost 16 % oznaczałoby to 775 mln zł brutto (cennikowo). AMS odnotowuje wzrost wyższy niż cały rynek – szacujemy, że mamy w 2005 roku wzrost na poziomie 19,3 % (na podstawie 11 miesięcy – bez grudnia, wg. Media Watch). Pełny obraz roku 2005 uzyskamy po opublikowaniu danych IGRZ o wpływach netto, które to dane zapewne obniżą nieco te wartości.

Człowiek lub ludzie, którzy w mijającym roku wywarli największy wpływ na rynek?
Trudno znaleźć konkretną osobę, jednak szczególnie odczuwalnym wydarzeniem w świecie mediów i reklamy była śmierć Papieża Jana Pawła II. W znacznym stopniu wpłynęło to na dynamikę działań reklamowych, ale również pokazało, że w tak konkurencyjnej branży jak nasza, możliwe było zjednoczenie się i porozumienie. Zorganizowaliśmy pod auspicjami naszej Izby Gospodarczej w absolutnie rekordowym tempie kampanię o ogromnej, niespotykanej dotąd skali.

Co wydarzy się w branży w 2006 roku?
Firmy reklamy zewnętrznej po dobrym roku mają środki na inwestycje – należy się więc spodziewać nowych rozwiązań, nowych nośników lub dalszych modernizacji, także większych nakładów na badania. Reklamodawcy na pewno na tym skorzystają.

Czego sobie Pan życzy w 2006 roku?
Chciałbym, aby w outdoorze dużo się działo.
Zależy nam na uporządkowaniu przepisów prawa, związanych z prowadzoną przez nas działalnością. Liczymy też na przełom w sprawie standardu badań outdooru. No i oczywiście wzrost przychodów.

 

Lech Kaczoń - Prezes Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej.

Jakie było najważniejsze wydarzenie branżowe w 2005 roku?
W minionym roku nie zanotowaliśmy jednego wyrazistego wydarzenia, które wpłynęło na wizerunek reklamy zewnętrznej. Branży udało się zintensyfikować rozmowy z przedstawicielami wielu samorządów w sprawie rozbudowy nowoczesnych nośników reklamowych i tak zwanych mebli miejskich w największych miastach Polski. Stworzono podstawy do wypracowania wspólnych zasad dla funkcjonowania nośników reklamy w Warszawie, co daje przesłanki dla powstania solidnego i trwałego dokumentu dotyczącego tych kwestii. Wszystkie firmy przyjęły bardzo wyraziste i konkretne strategie swego rozwoju na najbliższe lata, opracowując przy okazji wiele nowoczesnych mechanizmów obsługi rynku. Wróży to zwiększeniu udziału reklamy zewnętrznej w kampaniach reklamowych.

Co było największym zaskoczeniem?
Dla mnie największych zaskoczeniem było podjęcie decyzji przez firmę Clear Channel Poland w sprawie rozbudowy sieci nośników typu frontlight 6 x 3 m. To bardzo odważna decyzja, która może mieć duży wpływ na rozwój rynku reklamy zewnętrznej w Polsce.

Na ile szacuje Pan wartość rynku reklamowego w 2005 roku?
Opierając się na wzrostach wielkości sprzedaży w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2005 roku, sądzę, że wielkość rynku reklamy zewnętrznej osiągnie kwotę w granicach 500 milionów złotych.

Człowiek lub ludzie, którzy w mijającym roku wywarli największy wpływ na rynek?
Sądzę, że należy wyróżnić członków Rady Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej, którzy szefując swoim firmom prowadzą czasami dość ostrą walkę konkurencyjną na rynku, ale potrafią również działać wspólnie na rzecz pozytywnego rozwoju całej branży.

Co wydarzy się w branży w 2006 roku?
Sądzę, że najważniejszym wydarzeniem może stać się porozumienie wszystkich firm w sprawie podjęcia wspólnej decyzji dotyczącej badań reklamy zewnętrznej. Uważam, że już nadszedł czas na takie rozstrzygnięcie. Nie ukrywam również, że od strony medialnej ważnym wydarzeniem dla nas może być organizowany po raz przerywszy przez branżę i IGRZ Festiwal Plakatu Reklamowego w Krakowie (27.04.-14.05.2006 r.).

Czego Pan sobie życzy w nadchodzącym roku?
Życzę sobie jak najlepszego zdrowia. Pozostając w dobrej kondycji mogę jeszcze efektywniej działać na rzecz naszego środowiska.


Anna Nowakowska-Godun, Dyrektor Marketingu Clear Channel Poland

Jakie było najważniejsze wydarzenie branżowe w 2005 roku?
Wprowadzenie przez Clear Channel pierwszej zasięgowej sieci dedykowanej CityYoung, która pozwala na stargetowanie kampanii do odbiorcy w wieku 15 –24 lata. To pierwszy tak dopracowany produkt outdoorowy, stworzony wzorem rozwiązań które od lat funkcjonują na dojrzałych rynkach reklamowych. Wprowadzenie sieci CityYoung zapoczątkowało nowy sposób korzystania z reklamy zewnętrznej polegający na kupowaniu nie powierzchni reklamowych, ale możliwości dotarcia do określonej grupy celowej.
Wydarzeniem, które wprawdzie zostało zapowiedziane w 2005r ale będzie miało wpływ na branże w roku 2006 jest wejście Clear Channel w segment nośników o formacie 6x3 i budowa sieci dedykowanej SuperNet 6x3.  

Co było największym zaskoczeniem?
Pomimo wcześniejszych słów krytyki, docenienie przez konkurencję koncepcji sieci dedykowanych grupom celowym i wprowadzenie podobnych rozwiązań do swojej oferty.

Na ile Pani szacuje wartość rynku reklamowego w 2005 roku?
Nie dysponujemy jeszcze oficjalnym podsumowaniem roku, które publikuje Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej, jednak na podstawie szacowanego wzrostu rynku na poziomie 25% można w przybliżeniu określić wartość rynku na ok. 470 mln PLN.


Człowiek lub ludzie, którzy w mijającym roku wywarli największy wpływ na
rynek?

Trudno wskazać konkretną osobę z branży, ale na pewno duży wpływ na rynek outdooru mieli kandydaci na posłów oraz kandydaci na urząd Prezydenta RP, których intensywne kampanie reklamowe zasiliły wysoki wzrost rynku reklamy zewnętrznej.

Co wydarzy się w branży w 2006 roku?
Sądzę, że wzrośnie udział segmentu nośników o powierzchni 18m2. Przewiduję tez ze ten rok przyniesie lekki wzrost cen, przy jednoczesnym wzroście jakości obsługi.

Czego sobie Pani życzy w 2006 roku?
Porozumienia, branżowego i ponad podziałami, w zakresie standardu badań outdooru.

 

Marta Bryła, Dyrektora Obsługi Klienta Cityboard Media

Jakie było najważniejsze wydarzenie branżowe w 2005 roku?
Rok 2005 był bardzo dobry dla reklamy zewnętrznej, której udziały konsekwentnie rosną. Zwłaszcza reklama wielkoformatowa jest chętnie wykorzystywana przez klientów. Cityboard Media, lider wielkoformatowej reklamy zewnętrznej, wykorzystała maksymalnie tę silną tendencję na rynku, oferując klientom największą w Polsce sieć nośników 6x3 m i 12x4 m.
Sukces wielkiego formatu przekonał do inwestowania w sieci wielkoformatowe firmy, które dotąd operowały w mniejszych formatach.

Co było największym zaskoczeniem?
Pozytywnym i oczekiwanym zjawiskiem był wzrost zainteresowania wielkoformatową reklamą zewnętrzną, związany z pojawieniem się nowych branż i marek, jak również zwiększona aktywność klientów telekomunikacyjnych – rebranding Orange generował kampanie i stymulował konkurencję. Wybory także korzystnie wpłynęły na obroty branży reklamy zewnętrznej.


Na ile Pani szacuje wartość rynku reklamowego w 2005 roku?
Jest jeszcze za wcześnie, by podawać konkretne liczby. Musimy podsumować w Cityboard Media rok 2005, podobnie jak inne firmy. Ze wstępnych szacunków wynika, że branża odnotowała wzrost.


Człowiek lub ludzie, którzy w mijającym roku wywarli największy wpływ na
rynek?

Rynek outdooru to 5 największych graczy, wśród których każdy jest silną indywidualnością. Sukces polskiej reklamy zewnętrznej to efekt pracy zespołowej, dlatego też wskazanie jednej osoby jest trudne.

Co wydarzy się w branży w 2006 roku?
Największe firmy outdoorowe będą inwestować nadal w nośniki, poprawiając ich jakość i serwis oraz zwiększając ich liczbę. Liczymy, że środowisko zacznie poważnie rozmawiać o wspólnym standardzie badań. Spodziewamy się, że nowi klienci, którzy w 2005 roku zrealizowali kampanie outdoorowe zostaną z nami. Oczekujemy dalszego zrównoważonego wzrostu wydatków na reklamę zewnętrzną.

Czego sobie Pani życzy w 2006 roku?
Konsekwentnego rozwoju sieci wielkoformatowych nośników Cityboard Media, nowych klientów, dużych kontraktów, atrakcyjnych kampanii oraz uczciwych reguł przestrzeganych przez wszystkich graczy na polskim rynku mediów i reklamy.

 

Małgorzata Osiecka – Outdoor Media Buying Supervisor w  MediaCom Warszawa


Jakie było najważniejsze wydarzenie branżowe w 2005 roku?
Moim zdaniem rok 2005 okazał sie dość stabilny. Nie zaszły większe zmiany na rynku w stosunku do roku poprzedniego.
Końcówka roku pokazała, że kolejna firma reklamy zewnętrznej tj. Clear Channel zamierza śladem firmy Cityboard i News Outdoor rozwinąć sieć nośników 6x3 frontlight. Największe zmiany zatem odnotowaliśmy właśnie w ramach firmy Clear Channel, która dodatkowo wprowadziła na rynek sieci dedykowane: City Youg i City FMCG. Poza tym byliśmy świadkiem zmiany nazwy lidera tablic formatu 12x3 z dawnej Town & City na News Outdoor. W 2005 r. nastąpiła silna rozbudowa sieci tablic 6x3 frontlight w firmie Stroer i News Outdoor. Ponadto pojawiły sie nowe formaty na rynku komunikacji miejskiej: megabusy (monitorowane systemem GPS)  i megatramy. Ponadto utrzymywał sie trend podnoszenia jakości ofert większości dostawców.

Co było największym zaskoczeniem?
Nie zaobserwowaliśmy spektakularnych wydarzeń, które szczególnie mogły nas zaskoczyć. Największa niespodzianka była rozbudowa sieci tablic 6x3 frontlight przez firmę CCP.

Na ile Pani szacuje wartość rynku reklamowego w 2005 roku?
Myślę, ze rok 2005 powinien zamknąć sie w kwotach 400 - 450 mln zł netto, o ile wzrost gospodarczy utrzyma dotychczasowa dynamikę.

Człowiek lub ludzie, którzy w mijającym roku wywarli największy wpływ na rynek?
Rok 2005 byl rokiem stabilizacji, bez spektakularnych zdarzeń, które miałyby istotny wpływ na rynek. Nie odnotowaliśmy zatem osobowości, które przyczyniłyby sie do rozwoju/zmian rynku.

Co wydarzy się w branży w 2006 roku?
Rok 2006 będzie rokiem badań, negocjacji przystąpienia pozostałych graczy do spółki PBO która na dzień dzisiejszy tworzą AMS i Clear Channel.
Dodatkowo będzie rokiem badania citylightów, czyli kolejnego etapu prac PBO.
Myśle, że śladem firmy CCP zostaną tworzone gotowe sieci nośników dedykowanych skierowane do konkretnych grup celowych.
Przewidujemy powstanie sieci nośników luksusowych, konkurencyjnych do oferty AMS-u, który dysponuje backlightami 6x3.
Myślimy, iż w roku 2006 klienci będą używać więcej nośników niestandardowych, szukać nowych rozwiązań precyzyjniej docierających do grup docelowych.

Czego sobie Pani życzy w 2006 roku?
Życzę sobie by w roku 2006 nasi Klienci z jeszcze większym zaufaniem podchodzili do kampanii outdoorowych, wyzbyli sie wątpliwości co do skuteczności tego medium.
Ponadto, by udział wydatków reklamowych właśnie na to medium stale wzrastał. By obsługa oferowana przez naszych dostawców była na najwyższym poziomie. Chciałabym zaobserwować większe zaangażowanie osób pracujących po stronie agencji kreacyjnych w odpowiedni wybór przekazu reklamowego na zaplanowane przez nas nośniki.

Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

Dołącz do dyskusji: Co wydarzyło się na rynku reklamy zewnętrznej w 2005 roku?

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl