SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Henryka Bochniarz wybrana ponownie Prezydentem PKPP Lewiatan

Rada Główna PKPP Lewiatan wybrała nowy Zarząd Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Prezydentem Lewiatana została ponownie Henryka Bochniarz. Podczas Zgromadzenia Ogólnego PKPP Lewiatan przyjęła także plan działań na lata 2010-2013. 

Zgromadzenie Ogólne wybrało nową Radę Główną PKPP Lewiatan, której przewodniczącym został ponownie Henryk Orfinger, reprezentujący Polski Związek Pracodawców Prywatnych Branży Kosmetycznej. Rada Główna PKPP Lewiatan wybrała nowy Zarząd Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Prezydentem Lewiatana została ponownie Henryka Bochniarz.

W skład Zarządu PKPP Lewiatan weszli także jako Wiceprezydenci:
- Monika Bednarek, Eurozet Sp. z o.o.
- Andrzej Dąbrowski, Philip Morris Polska SA
- Maciej Filipkowski, Dell Sp. z o.o.
- Czesław Grzesiak, Tesco Polska
- Janusz Jasiński, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
- Renata Juszkiewicz, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji
- Łukasz Kalinowski, Polski Związek Pracodawców Prywatnych Zakładów Ubezpieczeń,
  Towarzystw Emerytalnych i Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych
- Andrzej Klesyk, PZU SA
- Wojciech Kostrzewa, Grupa ITI
- Jacek Krawczyk, FPRO Sp. z o.o.
- Andrzej Krzemiński, Polski Związek Pracodawców Prywatnych Banków i Instytucji
  Finansowych
- Wojciech Morawski, Atlantic Sp. z o.o.
- Sławomir Sikora, Bank Handlowy w Warszawie
- Paweł Smoleń, Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki
- Marek Sowa, Axel Springer Polska
- Christiano Pinzauti, Novandum Consulting Sp. z o.o.
- Enrico Pavoni, Fiat Polska Sp. z o.o.
- Maciej Witucki, Telekomunikacja Polska SA

Priorytety i cele Lewiatana na lata 2010-2013

PRIORYTET I: Polska silnym partnerem w UE i świecie
Decyzje organów UE stają się najważniejszym źródłem regulacji, mającym wpływ na funkcjonowanie polskiego biznesu. Polityka spójności UE i fundusze strukturalne wspierają rozwój Polski, reformy strukturalne pozwalają nadrabiać zapóźnienia w sferze infrastruktury, rynku i inwestowania w edukację, badania i rozwój. Pomyślny rozwój UE i jej instytucji leży w interesie kraju, społeczeństwa i biznesu.
PKPP Lewiatan jako członek największej organizacji europejskiego biznesu BUSINESSEUROPE, a także poprzez bezpośrednie kontakty z instytucjami europejskimi może wywierać większy wpływ na unijną politykę. Lewiatan powinien zapewniać firmom członkowskim sprawne funkcjonowanie mechanizmu konsultacji prawa europejskiego. W szerszym rozumieniu dotyczy to całego procesu decyzyjnego na szczeblu unijnym, w tym dbałości o swobodę i efektywność przepływu transgranicznego towarów, kapitału, siły roboczej  i informacji.
Lewiatan powinien wykazać się na forum UE skutecznością we wspieraniu strategicznych branż, rozwiązywaniu problemów globalnych, współtworzeniu czytelnych zasad współpracy ze światową gospodarką.

Cel 1: Wypracowanie i prezentacja priorytetów polskiego biznesu podczas polskiej prezydencji w drugim półroczu 2011 roku
Cel 2: Ustalenie daty i warunków wejścia Polski do strefy Euro, zgodnych z interesem i oczekiwaniami przedsiębiorców
Cel 3: Ustalenie i prezentacja priorytetów budżetu unijnego w trakcie negocjacji perspektywy finansowej 2014-2020
Cel 4: Stworzenie spójnego systemu promocji polskiej gospodarki
Cel 5: Wypracowanie kompromisu godzącego wytyczne Pakietu Klimatyczno- Energetycznego z potrzebami i możliwościami polskiej gospodarki

PRIORYTET II: Polska przyjaznym miejscem dla biznesu 
Wsparcie dla sprawnego państwa, efektywnej administracji i przyjaznych rozwiązań regulacyjnych (w tym podatkowych). Postulowanie modernizacji najważniejszych instytucji i zadań państwa poprzez deregulację i uproszczenie procedur administracyjnych, wykorzystanie technologii informatycznych i budowę e-administracji, upowszechnienie i otwarcie się państwa na partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) i outsourcing zadań. Domaganie się czytelnych zasad współpracy w procesie stanowienia prawa i wypracowywania kierunków i założeń reform, programów i strategii rozwoju, dokończenia prywatyzacji, co jest warunkiem zwiększania konkurencyjności polskiej gospodarki.

Cel 1: Lepsza jakość regulacji
Cel 2: Rozwój dialogu społecznego i doskonalenie jego mechanizmów dla poprawy funkcjonowania państwa, gospodarki i biznesu
Cel 3: Więcej swobody w prowadzeniu działalności gospodarczej
Cel 4: Usprawnienie procedur inwestycyjnych
Cel 5: Poprawa efektywności dostarczania usług publicznych
Cel 6: Poprawa funkcjonowania sądownictwa gospodarczego
Cel 7: Konkurencyjne podatki, czyli niskie podatki i niskie koszty obsługi obowiązków podatkowych
Cel 8: Opracowanie rozwiązań legislacyjnych i pozalegislacyjnych wspierających innowacyjność przedsiębiorstw

PRIORYTET III: Reprezentowanie interesów branż i przedsiębiorstw członkowskich
Polityka gospodarcza prowadzona przez rząd, decyzje władz samorządowych, zmiany przepisów, a także równowaga finansów publicznych, podatki, koszty pracy, jakość i ilość zasobów ludzkich, edukacja zawodowa i ustawiczna, polityka energetyczna, warunki inwestycyjne i infrastruktura to obszary, które silnie wpływają na procesy gospodarcze. Każda zmiana reguł wymaga czasu i nie powinna być podejmowana bez konsultacji społecznych, w których biznes musi mieć prawo oszacowania i przedstawienia ich skutków gospodarczych i społecznych. PKPP Lewiatan będzie działała na rzecz poprawy warunków gospodarowania i inwestowania w Polsce, na rzecz rozwoju innowacyjności, rozwoju sektora MŚP, a także angażowała się w projekty regulacji branżowych, zwłaszcza istotnych z punktu widzenia naszych firm członkowskich. Lewiatan zaangażuje się w znoszenie barier rozwojowych, w tym administracyjnych, krępujących swobodę przedsiębiorczości w branżach i będzie wspierał inicjatywy na rzecz poprawy warunków rozwoju w układzie regionalnym.

PRIORYTET IV:  Efektywny rynek pracy
Kluczowe znaczenie dla tworzenia nowych i lepszych miejsc pracy ma kompleksowe podejście do polityki rynku pracy, łączące elastyczność form i organizacji czasu pracy z działaniami podnoszącymi zdolności adaptacyjne pracowników. Dlatego Lewiatan wspiera rozwój elastycznych i nowoczesnych form zatrudnienia opartych na modelu flexicurity oraz wszystkie inicjatywy zwiększające efektywność rynku pracy. Również kapitał ludzki jest dziś istotnym czynnikiem tworzenia wzrostu i przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Ponieważ formowanie kapitału ludzkiego dokonuje się głównie poprzez kształcenie i dokształcanie, PKPP Lewiatan aktywnie uczestniczy w tworzeniu systemu edukacji, który odpowie na zmieniające się potrzeby pracodawców.

Cel 1: Przygotowanie rozwiązań legislacyjnych oraz instrumentów praktycznych skierowanych na wdrożenie polskiego modelu flexicurity
Cel 2: Opracowanie i upowszechnienie propozycji dopasowania systemu kształcenia i programów nauczania do potrzeb rynku pracy
Cel 3: Promowanie zatrudnienia poprzez wsparcie dla reform w polityce społecznej

PRIORYTET V: Rozwój społecznego zaangażowania biznesu
Państwo nie poradzi sobie samo z pokonaniem takich barier wzrostu gospodarczego, które mają charakter społeczny: niskim poziomem kapitału społecznego i intelektualnego, problemami demograficznymi, słabą innowacyjnością pracowników i menedżerów. Potrzebna jest współpraca rządu, biznesu i organizacji pozarządowych. Firmy powinny podjąć to wyzwanie w imię zwiększania szans własnego rozwoju i wykorzystać do tego koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Cel 1: Promowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu
Cel 2: Uzyskanie poparcia społecznego dla priorytetów i celów Lewiatana
Cel 3: Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz edukacji ekonomicznej uczniów, studentów i dorosłych


Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Warszawa,  27 kwietnia 2010 r.
 

Dołącz do dyskusji: Henryka Bochniarz wybrana ponownie Prezydentem PKPP Lewiatan

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl