SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Koncesje Republiki i wPolsce24 opublikowane. Jak sfinansują emisję naziemną?

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji opublikowała koncesje naziemne Republiki i wPolsce24. Pierwsza ze stacji ma sfinansować opłaty koncesyjne i za emisję naziemną nie tylko z kapitału własnego, ale także wpłat darczyńców oraz wsparcia Fundacji Niezależne Media i spółek Słowo Niezależne, Niezależne Wydawnictwo Polskie. W finansowaniu wPolsce24 ma z kolei pomóc pożyczka. 

21 czerwca Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdecydowała, że dwa wolne miejsca na MUX-8 naziemnej telewizji cyfrowej trafią do Republiki (TV Republika) i wPolsce24 (Fratria). W konkursie przepadły wnioski PTV (TV2 Media) i Polska24 (Grupa MWE Networks). Właściciel tej ostatniej firmy zapowiedział odwołanie. Większość KRRiT uznało, że stacja TV Republika może częściowo finansować emisję naziemną z datków.

Członek KRRiT prof. Tadeusz Kowalski rozesłał bowiem do mediów stanowisko, z którego wynika, że niedostatecznie oceniono sytuację finansową zwycięzców konkursu. - Na posiedzeniu 21 czerwca br., czterech członków KRRiT podjęło uchwałę o zagospodarowaniu wolnych miejsc na MUX-8. W mojej ocenie nastąpiło to z naruszeniem zasady dochowania należytej staranności wynikającej z braku wystarczającej informacji o wnioskodawcach i zignorowaniu niektórych opinii ekonomicznych - napisał w stanowisku prof. Kowalski.

„Kondycja finansowa spółki pozwala na przewidywalny rozwój”

W środę 3 lipca przewodniczący KRRiT Maciej Świrski poinformował o podpisaniu koncesji dla Republiki i wPolsce24. Pierwszej stacji przyznano 51. pozycję na liście kanałów (LCN), a drugiej 52. We wtorek 9 czerwca obie koncesje pojawiły się na stronie internetowej KRRiT. 10-letnia koncesja będzie kosztować zwycięzców konkursów 17.852.161 zł (płatne w 10 ratach po ponad 1,785 mln zł). Do tego należy jeszcze doliczyć ponad 6 mln zł rocznie na rzecz Emitela, operatora MUX-8. Z koncesji TV Republika wynika, że stacja powinna rozpocząć nadawanie nie później niż 14 dni od daty jej udzielenia (2 lipca br.). Od blisko dwóch tygodni na kanale 51. jest nadawana plansza z zapowiedzią stacji.

KRRiT podaje w koncesji, że wniosek TV Republika zawiera kompletną dokumentację finansową. Jako źródła finansowania przedsięwzięcia wskazano kapitał własny Wnioskodawcy pochodzący z nadwyżki finansowej oraz wpłaty darowizn od widzów przekazywane bezpośrednio na konto Wnioskodawcy lub za pośrednictwem Fundacji Niezależne Media, które zaplanowano w wysokości 10.080.000 zł w I roku działalności, tj. przekraczającej deklarowane zapotrzebowanie na środki finansowe związane z zakupami inwestycyjnymi i I ratą opłaty koncesyjnej, wynikające z planu finansowego (punkty E.2.1. i E.2.2. formularza „Informacje ekonomiczno-finansowe”). Wnioskodawca nie wykluczył  również podniesienia kapitału zakładowego poprzez dodatkowe emisje akcji oraz dopłaty do kapitału ze strony większościowych akcjonariuszy, przede wszystkim  Fundacji Niezależne Media - informuje Rada.

Istotną częścią finansowania TV Republika są też wpłaty od darczyńców, których od 19 grudnia 20 maja br. było prawie 6,5 mln zł. - Do wniosku dołączono: oświadczenie Wnioskodawcy o wysokości dokonanych 51.340 wpłat od darczyńców w okresie od 19 grudnia 2023 r. do 20 maja 2024 r. w łącznej  wysokości 6.469.600,52 zł, a także wpłat w tym okresie od większościowych akcjonariuszy (podmiotów powiązanych) w łącznej wysokości 2.010.000 zł, ponadto udokumentowano podniesienie kapitału zakładowego dokonane w dniu  25 stycznia 2024 r., dołączono bankowe potwierdzenia wpłat na konto Wnioskodawcy od podmiotów powiązanych z tytułu nabycia akcji na łączną kwotę 3.000.004,06 zł oraz bankowe potwierdzenia wpłat od podmiotów powiązanych na  konto Wnioskodawcy na łączną kwotę 1.860.000 zł w br. - wyjaśnia KRRiT.

Do regulatora trafiły też oświadczenia Fundacji Niezależne Media o gotowości przekazywania środków pieniężnych z darowizn na rzecz TV Republika, gotowości finansowania przez Niezależne Wydawnictwo Polskie, gotowości zakupienia przez spółkę Słowo Niezależne akcji nowych emisji Telewizji Republika S.A. w celu podwyższenia jej kapitału zakładowego. Także Niezależne Wydawnictwo Polskie i Słowo Niezależne potwierdziły w oświadczeniach, że są gotowe nabyć nowe udziały. W KRS we władzach tych podmiotów figurują m.in. Tomasz Sakiewicz i Katarzyna Gójska.

Regulator miał też pozytywnie ocenić wyniki finansowe TV Republika. - KRRiT analizując dokumentację finansową Wnioskodawcy dołączoną do wniosku zauważyła, że sytuacja finansowa spółki Telewizja Republika S.A. w 2023 r. oraz w okresie styczeń-marzec 2024 r. uległa znaczącej poprawie w relacji do poprzednich okresów, w szczególności Spółka wypracowała dodatnią wartość kapitałów własnych, zmniejszyła poziom zadłużenia i uzyskała poprawną sytuację płatniczą, czyli zdolność do regulowania bieżących zobowiązań. Organ ocenił, że przychody ze sprzedaży Spółki wykazują tendencję wzrostową. Spółka Telewizja Republika S.A. w latach 2021-2023 oraz w pierwszym kwartale 2024 r. notowała systematyczny wzrost przychodów ze sprzedaży (odpowiednio  o 10 proc., 21 proc. oraz średniomiesięcznie w 2024 r. o 22,6 proc.), jednocześnie wypracowała w tym okresie rosnące dodatnie wyniki na sprzedaży oraz dodatnie wyniki netto. Rosła również wartość kapitału obrotowego netto oraz wskaźniki płynności finansowej.  W związku z powyższym Organ ocenił, że aktualna dobra kondycja finansowa Spółki pozwala na przewidywany rozwój ekonomiczny - czytamy w koncesji.

Już w ub.r. Telewizja Republika osiągnęła rekordowe wyniki finansowe w swojej historii. Przychody poszły w górę o 21 proc. do 23,6 mln zł, a zysk netto sięgnął 3,5 mln zł, m.in. dzięki wpłatom od widzów. Stacja podała, że od końcówki ub.r. zainwestowała 2,5 mln zł w sprzęt.

KRRiT wzięła też pod uwagę poparcie widzów stacji. - Dodatkowym argumentem dla Organu na okoliczność możliwości realizacji projektu zgodnie z przyjętymi założeniami były także liczne listy poparcia, które wpłynęły do Organu, świadczące o bardzo dużym zainteresowaniu przez odbiorców przedmiotowym nowym kanałem telewizyjnym na multipleksie (ponad 50 000 głosów poparcia). Mając na uwadze powyższe KRRiT stwierdziła, iż według załączonych do wniosku dokumentów i informacji będzie możliwa realizacja projektu programu  „Republika” w zaplanowany we wniosku sposób - można przeczytać w koncesji.

Jak nadawanie sfinansuje Fratria?

Telewizja wPolsce24 musi ruszyć nie później niż dwa miesiące od otrzymania koncesji. Regulator dużo mniej miejsca niż w przypadku TV Republika poświęca finansowaniu wPolsce24. - W części ekonomiczno-finansowej Wnioskodawca przedstawił założenia finansowe w zakresie realizacji projektu programu telewizyjnego rozpowszechnianego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie ósmym. Wniosek zawiera kompletną dokumentację finansową Wnioskodawcy i jego wspólników posiadających powyżej 10 proc. udziałów w kapitale zakładowym Wnioskodawcy – spółek Apella S.A., Spółdzielczy Instytut Naukowy G. Bierecki Sp. j. oraz pana Jacka Karnowskiego. Jako źródła finansowania przedsięwzięcia wskazano posiadane przez Wnioskodawcę środki własne oraz środki, które będą pochodziły z długoterminowej pożyczki od wspólnika, spółki Apella S.A. - czytamy w koncesji.

Do wniosku dołączono stosowne dokumenty. - W celu udokumentowania możliwości finansowania projektu z pożyczki, do wniosku dołączono Umowę pożyczki z dnia 6 maja 2024 r. zawartą pomiędzy Wnioskodawcą a spółką Apella S.A., warunkowaną udzieleniem przedmiotowej koncesji. KRRiT stwierdziła, iż według załączonych do wniosku dokumentów i informacji Wnioskodawca udokumentował możliwość finansowania przedsięwzięcia telewizyjnego w zaplanowany we wniosku sposób - dodała KRRiT. W radzie nadzorczej Apelli jest senator Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Bierecki, założyciel i wieloletni prezes Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK).

Co pokażą nowe kanały?

Koncesja naziemna informacyjno-publicystycznej Republiki będzie obowiązywać do 1 lipca 2034 roku. Stacja będzie adresowana dla widzów od 12 roku życia „zainteresowanych bieżącymi wydarzeniami, oczekujących od telewizji przekazów pozbawionych manipulacji, a zawierających sprawdzone informacje, pogłębione analizy i różnorodne komentarze, pozwalające na kształtowanie własnych opinii”.

Wnioskodawca w tygodniowym czasie nadawania w godz. 6.00-23.00 zaplanował realizację specjalizacji informacyjno-publicystycznej programu poprzez dwa rodzaje audycji tj. (nie mniej niż): audycje informacyjne – 20 proc. i audycje publicystyczne – 50 proc. Łączny udział audycji realizujących specjalizację programu, zarówno  w miesięcznym jak i tygodniowym czasie nadawania programu w godz. 6.00-23.00 będzie wynosił nie mniej niż 70 proc.

- Kanał informacyjno-publicystyczny wPolsce24 stanowić będzie znaczące uzupełnienie oferty stacji wyspecjalizowanych zorientowanych na informowanie o bieżących wydarzeniach politycznych, społecznych, kulturalnych, gospodarczych, religijnych i sportowych. Na dzisiejszej medialnej mapie Polski brakuje podmiotu, który w sposób wyważony informowałby o współczesnym świecie, a w warstwie publicystycznej uzupełniał bardzo często zideologizowany przekaz innych nadawców. Widzimy znaczącą lukę na rynku medialnym - brakuje świadomego nadawcy, który bez politycznego zacietrzewienia oprowadzałby widzów po otaczającym świecie, nie ukrywając swojej konserwatywnej tożsamości. Mamy zamiar wyraźnie oddzielać informację od komentarzy, a w tych ostatnich wykorzystywać synergię pomiędzy kanałem telewizyjnym, a innymi przedsięwzięciami wnioskodawcy: portalem wpolityce.pl oraz wydawanymi metodą tradycyjną tytułami prasowymi Sieci i Gazeta Bankowa - tak swoją propozycję opisała we wniosku Fratria.

Wnioskodawca wPolsce24 zaplanował udział sześciu rodzajów audycji (minimalny udział w tygodniowym czasie nadawania programu w godz. 6.00-23.00): audycje informacyjne – 40 proc. (w całości realizujące specjalizację), publicystyczne – 30 proc. (w całości realizujące specjalizację),  a ponadto dokument – 2 proc. (nierealizujący specjalizacji), audycje edukacyjne – 1 proc. (nierealizujące specjalizacji), audycje poradnicze – 1 proc. (nie realizujące specjalizacji) i audycje o tematyce religijnej – 1 proc. (nierealizujące specjalizacji). W programie mają znaleźć się informacje polityczne, społeczne, sportowe, kulturalne. W weekendy nie zabraknie formatów typu talk-show czy transmisji Mszy Świętej. Kanał ma być adresowany dla widzów od 4 roku życia.

Dlaczego wybrano Republikę i wPolsce24?

Z dokumentów koncesyjnych wynika, że węgierska firma TV2 Media, która zgłosiła kanał PTV zaproponowała tematykę serialowo-rozrywkowo-lifestylową.  Wnioskodawca w tygodniowym czasie nadawania w godz. 6.00-23.00 planował realizację specjalizacji programu poprzez osiem rodzajów audycji tj. (nie mniej niż): audycje informacyjne – 5 proc., audycje publicystyczne – 2 proc., filmy fabularne – 30 proc., dokument – 2 proc., audycje rozrywkowe – 25 proc., audycje edukacyjne – 2 proc., audycje poradnicze – 5 proc., inne rodzaje audycji – 1 proc. (incydentalne o różnorodnym charakterze m.in. muzycznym, kulturalno-artystycznym, dokumentalnym, religijnym, rocznicowym, społeczno-charytatywnym).

Zgłoszona przez spółkę Polskie Wolne Media (Grupa MWE Networks) stacja Polska24 miała mieć profil informacyjno-edukacyjno-publicystyczny i walczyć z dezinformacją. Wnioskodawca w tygodniowym czasie nadawania w godz. 6.00-23.00 planował realizację poprzez pięć rodzajów audycji tj. (nie mniej niż): audycje informacyjne – 25 proc., audycje publicystyczne – 25 proc., dokument – 3 proc., audycje edukacyjne – 15 proc., audycje religijne – 2 proc.

KRRiT w uzasadnieniu zauważyła, że niedawno przyznała koncesję naziemną kanałowi informacyjno-publicystycznemu Wydarzenia 24. Nadmieniła, że w jego ofercie nie ma transmisji z obrad Sejmu, konferencji prasowych i debat publicystycznych.  - Z tego względu oferta informacyjna programu „Republika” (20 proc.) wzbogacona o bardzo wysoki udział publicystyki (50 proc.) w tygodniowym i miesięcznym czasie nadawania w godz. 6.00-23.00 będzie stanowić wartość dodaną oferty koncesjonowanej telewizji naziemnej. Podobnie należało ocenić propozycję wyspecjalizowanego informacyjno-publicystycznego programu „wPolsce24” spółki Fratria Sp. z o.o., która zaproponowała 40 proc. udział audycji informacyjnych oraz 30 proc. publicystyki w tygodniowym i miesięcznym czasie nadawania programu w godz. 6.00-23.00. Ponadto w planowanym programie  „wPolsce24” znalazły się też inne rodzaje audycji (dokument, poradnictwo, edukacja, audycje religijne), mające stanowić uzupełnienie planowanej oferty - wyliczyła KRRiT.

W kontekście wniosku Polski24 zauważyła, że na multipleksie już jest dostępna stacja TTV, która ma charakter informacyjno-publicystyczno-edukacyjny. Nadmieniła, że Grupa MWE Networks Michała Winnickiego posiada już na MUX-1 kanał Antena HD. W odpowiedzi na wniosek PTV zwróciła uwagę, że w naziemnej telewizji cyfrowej działają już kanały filmowo-rozrywkowe (TVN7), filmowy (Stopklatka), filmowo-dokumentalny (ViDoc TV) i uniwersalny z tematyką lifestylową (Metro), a dzięki kanałom TVN i Polsat widzowie także mają dostęp do szerokiej oferty filmowo-rozrywkowej.

- KRRiT uznała, że nowe programy informacyjno-publicystyczne będą nie tylko oznaką pluralizmu i różnorodności mediów, ale również gwarancją równego dostępu obywateli do wielostronnej oferty programowej oraz zachowania bezpieczeństwa informacyjnego w kraju, zwłaszcza w dobie nasilających się ataków hybrydowych, jak również otwartego konfliktu granicznego na granicy wschodniej kraju, stanowiących istotny element polityki Federacji Rosyjskiej wobec Zachodu, po ataku na Ukrainę w 2022 r. - wyjaśnił regulator.
 

Dołącz do dyskusji: Koncesje Republiki i wPolsce24 opublikowane. Jak sfinansują emisję naziemną?

60 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
Rydzyk
im sfinansuje😆
odpowiedź
User
Widz
Psy szczekają, karawana idzie dalej! Brawo!
odpowiedź
User
Daniel
Koncesja - prawie 18 milionów
Opłata dla Emitela - 6 milionów
Ból rzyci lemingów - bezcenny
odpowiedź