SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Uniwersytet Warszawski zwyciężył w 20. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2019

Uniwersytet Warszawski zajął pierwsze miejsce w 20. Rankingu Szkół Wyższych magazynu "Perspektywy". Podium uzupełniają Uniwersytet Jagielloński i Politechnika Warszawska. Najlepszą szkołą niepubliczną została Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Ranking Perspektyw uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Potencjał naukowy, Innowacyjność i Umiędzynarodowienie. Czyni to z niego jeden z najbardziej rozbudowanych i najbardziej transparentnych rankingów edukacyjnych na świecie. Jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości "IREG Approved". Jego metodologię opracowuje Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk.

- W roku 2000 profesjonalny Ranking Szkół Wyższych wydawał się w Polsce równie niewyobrażalny, jak dziś nie wyobrażamy sobie, że mogłoby go nie być. 20 lat Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy pozwala nam nakreślić wiarygodny i pełny obraz polskiego szkolnictwa wyższego w tym okresie. Będziemy go kreślić dalej w latach, które nadejdą, bo jesteśmy przekonani, że - trawestując hasło tegorocznego zwycięzcy, Uniwersytetu Warszawskiego - 20 lat to dobry początek - mówi Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, inicjator rankingu.

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2019 składa się z czterech rankingów, odzwierciedlających różne misje pełnione przez polskie uczelnie. Są to:

•    Ranking Uczelni Akademickich - obejmujący wszystkie szkoły wyższe (z wyjątkiem uczelni artystycznych) posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora;
•    Ranking Uczelni Niepublicznych - obejmujący niepubliczne szkoły wyższe posiadające uprawnienia do kształcenia co najmniej na poziomie magistra;
•    Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych - obejmujący uczelnie zawodowe posiadające uprawnienia do kształcenia na poziomie magistra lub licencjata (inżyniera).
•    Ranking Kierunków Studiów - obejmujący 68 kierunków studiów.

Wyniki Rankingu Szkół Wyższych 2019

Ranking Uczelni Akademickich
 1    Uniwersytet Warszawski
 2    Uniwersytet Jagielloński
 3    Politechnika Warszawska
 4    Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 5    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 6    Politechnika Wrocławska
 7    Politechnika Gdańska
 8=  Uniwersytet Wrocławski
 8=  Gdański Uniwersytet Medyczny
 8=  Politechnika Łódzka
11   Politechnika Śląska
12   Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
13= Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
13= Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
15= Szkoła Główna Handlowa
15= Uniwersytet Mikołaja Kopernika
15= Warszawski Uniwersytet Medyczny
18= Akademia Leona Koźmińskiego
18= Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
20= Politechnika Poznańska
20= Uniwersytet Łódzki

Ranking Uczelni Niepublicznych
 1    Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 2    SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 3    Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 4    Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 5    Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 6=  Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 6=  Collegium Civitas w Warszawie
 8=  Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach
 8=  Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego
 10  Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu

Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych
 1   Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 2   Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 3   Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
 4   Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie
 5   Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

Podrankingi w typach uczelni

Najlepszy uniwersytet - Uniwersytet Warszawski

Najlepsza uczelnia techniczna - Politechnika Warszawska

Najlepsza uczelnia ekonomiczna - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Najlepsza uczelnia rolnicza - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Najlepszy AWF - Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

Najlepsze uczelnie pedagogiczne (ex aequo): Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie i Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Najlepsi w poszczególnych kryteriach

Lider umiędzynarodowienia - Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Uczelnia o najwyższym potencjale naukowym - Uniwersytet Jagielloński

Uczelnia o najwyższej efektywności naukowej - Uniwersytet Warszawski

Uczelnia o najwyższym prestiżu - Uniwersytet Jagielloński

Lider na rynku pracy - Politechnika Warszawska

Lider publikacji - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Lider innowacyjności - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Ranking Kierunków Studiów 2019 (bez technicznych)

Administracja

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji

Analityka medyczna

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Farmaceutyczny

Archeologia

Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

Architektura krajobrazu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Astronomia

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

Biologia

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

Biotechnologia (mgr)

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Chemia

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Chemii

Dietetyka

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Lekarski

Dziennikarstwo i komunikacja

Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Ekonomia (ex aequo)

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

Szkoła Główna Handlowa

Farmacja

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Farmaceutyczny

Filologie obce i lingwistyka

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

Filologia polska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Filozofia

Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

Finanse i rachunkowość

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Fizjoterapia (ex aequo)

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu

Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, z Oddziałem Fizjoterapii

Fizyka

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

Geografia

Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Geologia

Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii

Gospodarka przestrzenna

Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury

Historia

Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

Informatyka (mgr)

Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Kierunek lekarski

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Lekarski

Kierunek lekarsko-dentystyczny (ex aequo)

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Lekarski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

Kierunki o żywieniu i żywności

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Kierunki rolnicze i leśne

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Leśny

Kosmetologia

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Farmaceutyczny

Kulturoznawstwo

Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

Matematyka

Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Ochrona środowiska

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Chemii

Pedagogika

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych

Pedagogika specjalna

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych

Pielęgniarstwo

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Nauk o Zdrowiu

Politologia

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Położnictwo

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Nauk o Zdrowiu

Prawo

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji

Psychologia

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filozoficzny

Socjologia

Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

Stosunki międzynarodowe

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Teologia

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Wydział Teologii

Turystyka i rekreacja

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Weterynaria

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Wychowanie fizyczne

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Wydział Wychowania Fizycznego

Zarządzanie (ex aequo)

Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Zdrowie publiczne

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Nauk o Zdrowiu

Zootechnika

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

Ranking Studiów Inżynierskich 2019

Architektura

Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury

Automatyka i robotyka

Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Biotechnologia (mgr inż.)

Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

Budownictwo

Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Elektronika i telekomunikacja

Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Elektrotechnika

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Energetyka

Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Fizyka techniczna

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Geodezja i kartografia

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Górnictwo i geologia

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Informatyka (mgr inż.)

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Inżynieria biomedyczna

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Inżynieria chemiczna

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Inżynieria materiałowa

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej Elektroniki i Telekomunikacji

Inżynieria środowiska

Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Logistyka

Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania

Mechanika i Budowa Maszyn (ex aequo)

Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Mechatronika

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Technologia chemiczna

Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

Transport

Politechnika Warszawska, Wydział Transportu

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Zarządzania

Dołącz do dyskusji: Uniwersytet Warszawski zwyciężył w 20. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2019

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl