SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Strata Ruchu wyniosła 352,6 mln zł, z czego 253,6 mln zł odpisu na obligacje Lurena Investments. Wpływy zmalały w ub.r. o 7,5 proc.

W ub.r. Ruch zanotował spadek przychodów sprzedażowych o 7,5 proc. do 1,24 mld zł, 77,34 mln zł straty operacyjnej (wobec 42,57 mln zł w 2017 roku) i aż 352,23 mln zł straty netto (rok wcześniej wyniosła ona 56,81 mln zł). Na tym ostatnim wyniku zaciążyły odpisy, m.in. 253,67 mln zł na obligacje spółki Lurena Investments.

Ruch przynajmniej od jesieni ub.r. przeżywa duże problemy finansowe. Od września spółka jest w trakcie przyspieszonego postępowania układowego (PPU1) obejmującego podmioty (głównie wydawców prasowych i Alior Bank), którym jest winna po minimum 1 mln zł. Drugie postępowanie (PPU2), ogłoszone w połowie lutego br., dotyczy podmiotów z należnościami od Ruchu wynoszącymi od 100 tys. zł do 1 mln zł.

W ramach PPU1 wierzytelności Ruchu wynoszą 143 mln zł i mają zostać zredukowane o 80 proc., czyli o 114 mln zł. W przypadku PPU2 kwota zobowiązań to 19 mln zł, a poziom umorzenia - 50 proc. W połowie kwietnia wierzyciele Ruchu przegłosowali porozumienia układowe w ramach obu postępowań.

Jednak po tym jak kilku wierzycieli złożyło skargi, pod koniec maja warszawski sąd odmówił zatwierdzenia tych układów. Ponadto konkurujący z Ruchem w sektorze kolportażu prasy Garmond Press skierował do Komisji Europejskiej skargę, w której zarzucił kontrolowanym przez państwo firmom PKN Orlen, Alior Bank i PZU, że udzieliły w ostatnich miesiącach pomocy publicznej przeżywającemu ogromne problemy Ruchowi.

Zmalały wpływy z dystrybucji prasy, Ruch tłumaczy straty

Według opublikowanego właśnie w KRS sprawozdania w ub.r. przychody Ruchu ze sprzedaży towarów i materiałów wyniosły 1,14 mld zł, po zmniejszeniu się o 9,5 proc. z 1,26 mld zł rok wcześniej. Przesądziły o tym spadki wpływów ze sprzedaży detalicznej (o 8,4 proc. do 730,44 mln zł) oraz sprzedaży hurtowej wydawnictw (o 13,5 proc. do 348,83 mln zł). Ponadto przychody ze sprzedaży materiałów i opakowań zmalały z 9,8 do 6,94 mln zł.

Za to wpływy ze sprzedaży prasy w prenumeracie zwiększyły się o 4,6 proc. do 57,96 mln zł.

W sprawozdaniu władze Ruchu przyznały, że sprzedaż hurtowa prasy przynosiła firmie w ostatnich latach straty mimo działań optymalizujących. - Nasilającym się spadkom sprzedaży prasy - zwłaszcza codziennej, która dominuje w strukturze sprzedaży spółki - towarzyszy w ostatnim czasie istotny wzrost wielu elementów kosztów pracy i paliwa - stwierdzono.

Podano, że Ruch dostarcza prasę do prawie 19 tys. punktów sprzedaży (w tych do ponad 2 tys. należących do własnej sieci) oraz do ponad 8 tys. punktów odbioru prenumeraty.

- Otwarcie PPU1 pozwoliło na ustabilizowanie działalności Spółki. Objęcie układem częściowym wyłącznie największych wydawców stabilizowało współpracę RUCH z pozostałymi kontrahentami, zaś toczące się sądowe postępowanie restrukturyzacyjne chroniło Spółkę przed ogłoszeniem upadłości oraz zapewniało ramy prawne, pozwalające na wypracowanie wspólnie z największymi interesariuszami, tj. wydawcami oraz Alior Bank S.A. optymalnego planu restrukturyzacyjnego - wyliczono w sprawozdaniu.

Według Ruchu jego trudną sytuację ekonomiczną spowodowały „nieefektywne zasady współpracy z wydawcami w zakresie kolportażu prasy, co w połączeniu z tendencją spadkową czytelnictwa prasy papierowej, spadkiem liczby punktów sprzedaży prasy oraz wzrostem kosztów kolportażu, generowało straty”.

W grudniu ub.r. w porozumieniu z kredytującym spółkę Alior Bankiem możliwość jej przejęcia zaczął analizować Orlen, jest zainteresowany siecią kiosków i saloników prasowych. Jednocześnie kolejny raz zmieniły się władze Ruchu: do zarządu dołączyli Tomasz Swat i Piotr Regulski, a prezesem został Miłosz Szulc.

Z władz Ruchu odszedł jego wieloletni prezes Igor Chalupec. Właścicielem spółki pozostaje jednak związana z nim firma Lurena Investments. Alior Bank co prawda w grudniu ub.r. skierował do UOKiK-u wniosek o zgodę na tymczasowe przejęcie Ruchu, żeby potem odsprzedać go Orlenowi, ale nastąpi to dopiero w przypadku wejścia w życie układów z wierzycielami.

W ub.r. Ruchu osiągnął wzrost w dużo mniej istotnym segmencie sprzedaży produktów i usług - z 75,07 do 94,49 mln zł, czyli o 25,9 proc. Przyczynił się do tego głównie skok przychodów z pozostałych usług działalności pomocniczej - z 24,49 do 47,22 mln zł.

Spadek kosztów, ponad 350 etatów

Koszty operacyjne Ruchu wyniosły w ub.r. 328,04 mln zł, o 3,8 proc. mniej niż rok wcześniej. Ich zdecydowaną większość stanowią nakłady na usługi obce, które poszły w dół z 253,26 do 249,45 mln zł.

Wydatki na wynagrodzenia zmalały z 32,63 do 29,6 mln zł, na amortyzację - z 21,62 do 17,29 mln zł, a na zużycie materiałów i energii - z 15,4 do 14,82 mln zł.

Zatrudnienie w spółce zmniejszyło się nieznacznie - z 359,67 etatów na koniec 2017 roku do 353,64 rok później. W ub.r. członkowie zarządu firmy zarobili 2,78 mln zł, a osoby z jej rady nadzorczej - 385 tys. zł.

Z kolei koszty sprzedażowe Ruchu zmalały o 5,8 proc. do 247,47 mln zł, a koszty ogólnego zarządu - o 11,2 proc. do 48,94 mln zł. Zwiększyły się natomiast koszt wytworzenia sprzedanych produktów - z 23,09 do 31,63 mln zł.

Strata sprzedażowa spółki wyniosła w ub.r. 53,89 mln zł, wobec 55,02 mln zł rok wcześniej.

Znikome szanse na odzyskanie inwestycji w obligacje Lurena Investments

W 2011 roku Ruch kupił obligacje Lurena Investments, które miały być spłacane z dywidend tej drugiej spółki z zysków osiąganych przez Ruch. W 2013 roku odkupiono obligacje za 58,8 mln zł, a w lipcu 2017 roku przesunięto ostateczny termin ich wykupu do 2022 roku.

W ub.r. Ruch zdecydował się dokonać odpisu w wysokości 253,67 mln zł odpowiadającej pozostałym obligacjom Lurena Investments. W sprawozdaniu uzasadniono, że skoro Ruch ma zostać przejęty przez Alior Bank, a potem Orlen, Lurena Investments nie będzie miała z czego osiągać zysku. Zaznaczono, że według zarządu Ruchu jest duże prawdopodobieństwo, że obligacje nie przyniosą mu korzyści ekonomicznych.

Ponadto firma kolporterska dokonała odpisu w wysokości 78,03 mln zł dotyczącego posiadanych udziałów spółki Ruch Nieruchomości V.

W związku z tymi odpisami koszty finansowe Ruchu poszybowały z 23,32 mln zł w 2017 roku do 350,35 mln zł w ub.r. Jednocześnie wpływy finansowe firmy zwiększyły się z 10,78 do 21,44 mln zł w ub.r., przede wszystkim dzięki wzrostowi z 8,89 do 15,72 mln zł odsetek od podmiotów powiązanych z firmą.

Strata brutto Ruchu pogłębiła się rok do roku z 55,12 do 406,25 mln zł, a strata netto - z 56,81 do 352,23 mln zł.

Znak Ruchu wyceniony na zero

Do Ruchu należy też 100 proc. udziałów kilku spółek: Ruch Marketing (w ub.r. miał 4,75 mln zł straty netto), Ruch Nieruchomości V (304 tys. zł zysku netto w ub.r.), Fincores Business Solutions (302 tys. zł zysku netto), Ruch Detal (37 tys. zł straty netto) oraz Ruch Prenumerata i Usługi, który na początku ub.r. postawiono w stan likwidacji.

Przy czym spółki Ruch Nieruchomości V, Fincores Business Solutions oraz Ruch Prenumerata i Usługi zostały wyłączone ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego, ponieważ ich dane finansowe są nieistotne dla przedstawienia sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego Ruchu.

W sprawozdaniu zaznaczono, że dotychczas wycenę udziałów Ruch Marketing i Fincores Business Solutions realizowano metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych w oparciu o plan rozwoju Ruchu. Natomiast w listopadzie ub.r. firma zewnętrzna wyceniła obie firmy na podstawie skorygowanej wartości kapitałów własnych.

W przypadku Ruch Marketing stwierdzono, że „głównym aktywem spółki jest znak towarowy ‘Ruch’, którego wartość po uwzględnieniu aktualnej sytuacji rynkowej została skorygowana o 66 882 tys. zł i po korekcie stanowi wartość 0 zł”.

Zarząd wierzy w restrukturyzację

W raporcie zarząd Ruchu przypomina, że na początku br. po konsultacjach z PwC, a także analizie finansowej i płynnościowej oraz analizie wcześniej przyjętego planu restrukturyzacji „wypracował szereg inicjatyw i działań, mających zapewnić spółce możliwość kontynuowania działalności”.

- Główne elementy nowej strategii oparte były na pozyskaniu inwestora oraz zgrupowaniu działań w trzy grupy inicjatyw, tj. płynnościowe, sprzedażowe oraz oszczędnościowe - wyliczono.

Władze Ruchu przypomniały też, że po decyzję sądu o niezatwierdzeniu układów z wierzycielami krytycznie skomentowały nie tylko Alior Bank, Orlen i PZU, lecz także Izba Wydawców Prasy, która zachęcała swoje firmy członkowskie do zaskarżania tej decyzji w drugiej instancji.

- Zarząd Spółki podtrzymuje możliwość kontynuowania przez spółkę działalności i realizuje przyjęty plan restrukturyzacji. Alior Bank na bieżąco monitoruje proces realizacji planu restrukturyzacji i na tej podstawie przedłuża finansowanie, które wg oceny zarządu będzie kontynuowane do czasu sfinalizowania transakcji z inwestorem - poinformowano.

Dołącz do dyskusji: Strata Ruchu wyniosła 352,6 mln zł, z czego 253,6 mln zł odpisu na obligacje Lurena Investments. Wpływy zmalały w ub.r. o 7,5 proc.

3 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
kioskarka
Sprzątanie po Igorze Chalupcu, który sam zarobił miliony w Ruchu. A wydawcy i Alior hołubili go do końca. Taki kraj.
0 0
odpowiedź
User
Max
Chalupec przekręcił furmankę kasy i teraz śmieje się w kułak z okradzionych frajerów
0 0
odpowiedź
User
Hajduk
Dlaczego państwowe spółki chcą inwestować w tego trupa mimo dotychczasowych strat i skrajnej nieudolności zarządzających? Dokąd popłyną pieniądze za obligacje Lurena? Czym jeszcze zajmuje się ta firma, że potrzebowała emisji obligacji?
0 0
odpowiedź