SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

TVN z 540 mln zł zysku w 2019 roku. 1,6 tys. pracowników, więcej na pensje i marketing

W ub.r. TVN osiągnął wzrost skonsolidowanych przychodów sprzedażowych o 5 proc. do 2,07 mld zł oraz wyniku netto ze 157,71 mln zł straty do 540,57 mln zł zysku. Firma zatrudnia 1,6 tys. osób, zwiększyła wydatki na wynagrodzenia, marketing i badania - wynika z analizy portalu Wirtualnemedia.pl.

Siedziba TVNArticle

Według sprawozdania złożonego w KRS skonsolidowane przychody TVN z reklam zwiększyły się z 1,42 do 1,46 mld zł, natomiast te ze sponsoringu zmalały z 201,61 do 200,27 mln zł (w poniższych grafikach wszystkie kwoty są w tys. zł).

- Przychody reklamowe zawierają prowizję zarobioną na działalności brokerskiej w zakresie sprzedaży reklamy telewizyjnej i internetowej, w której Grupa pełni rolę agenta - zaznaczono w sprawozdaniu firmy.

TVN nadaje 12 kanałów telewizyjnych (TVN, TVN7, TTV, TVN24, TVN24 BiS, TVN Style, TVN Turbo, HGTV, TVN Fabuła, TVN International, TVN International West i TVN International Extra) oraz jest wydawcą grupy serwisów internetowych (m.in. TVN.pl, TVN24.pl i Player.pl).

TVN wchłonął TVN Media

Większość oferty reklamowej TVN jest sprzedawana przez TVN Media, który obsługuje w tym zakresie także innych nadawców, zwłaszcza średnich i małych. Z końcem 2018 roku zorganizowana część przedsiębiorstwa TVN Media została włączona do TVN, jednocześnie podwyższono kapitał zakładowy firmy poprzez emisję 55 akcji o jednostkowej wartości nominalnej 0,20 zł każda.

Wpływy abonamentowe TVN wyniosły w ub.r. 254,55 mln zł, wobec 232,92 mln zł rok wcześniej. Są to wpływy od operatorów platform cyfrowych i telewizji kablowych za udostępnianie stacji nadawcy w ich ofertach oraz z subskrypcji w serwisach VoD. Na początku br. ówczesny prezes TVN Piotr Korycki poinformował, że z płatnej oferty Playera korzysta 300 tys. internautów. W maju ub.r. nadawca uruchomił subskrypcyjny serwis TVN24 GO ze stacjami i programami informacyjno-publicystycznymi.

Pozostałe przychody TVN poszły w górę z 117,66 do 151,38 mln zł. To głównie wpływy z usług produkcyjnych i technicznych, najmu, sprzedaży praw programowych, dystrybucji kinowej i oraz konkursów audiotele i SMS-owych.

Większe wpływy w ramach Discovery

Na początku 2018 roku Scripps Networks Interactive, poprzedni właściciel TVN, został przejęty przez Discovery. W Polsce powołano wspólne kierownictwo TVN i Doscovery.

W ub.r. przychody TVN od powiązanych z nim kapitałowo podmiotów wyniosły 178,49 mln zł, wobec 128,51 mln zł rok wcześniej. Wpływy od Grupy Discovery poszły w górę rok do roku z 63,52 do 108,22 mln zł, a od firm powiązanych z Discovery - z 25,97 do 30,02 mln zł.

TVN ma 32 proc. udziałów Canal+ Polska (do połowy br. funkcjonującego pod nazwą ITI Neovision). Wpływy od Canal+ wzrosły z 38,53 do 39,77 mln zł.

23 mln zł dywidendy od Canal+, 2,9 mln zł ze sprzedaży NTL Radomsko

W 2018 roku TVN mocno obniżył wycenę posiadanych udziałów Canal+ Polska - z 1,1 mld zł do 724 mln zł. Uzasadnił to wynikiem testów na utratę wartości inwestycji „w związku z niższymi od oczekiwanych wynikami nc+ w aktualnym planie finansowym oraz w związku z wycenami przeprowadzonymi przez Discovery po transakcji nabycia SNI”.

W ub.r. TVN otrzymał 23,46 mln zł dywidendy od Canal+ Polska, wobec 23,4 mln zł rok wcześniej. W ub.r. Canal+ Polska zanotował 2,29 mld zł skonsolidowanych przychodów sprzedażowych i 88,12 mln zł zysku netto. Rebranding nc+ na Platformę Canal+ spowodował odpisanie 81 mln zł z wartości marki n.

Pod koniec maja udziałowcy Canal+ (większościowym jest Canal+, a mniejszościowym także właściciel UPC Polska) zdecydowali, że firma wejdzie na warszawską giełdę. Może zostać wyceniona na 3,5-3,9 mld zł, jej większościowy akcjonariuszem pozostanie Grupa Canal+.

Do TVN należy 100 proc. udziałów kilku spółek, m.in. TVN Media, Stavka (to nadawca TTV) i TVN Digital. We wrześniu ub.r. TVN sprzedał firmie Michała Winnickiego 100 proc. udziałów spółki NTL Radomsko. Wartość transakcji wyniosła 2,9 mln zł.

Koszty 6,6 proc. w górę, 111 pracowników więcej

Wydatki operacyjne TVN wyniosły w ub.r. 1,44 mld zł, po wzroście o 6,6 proc. z 1,35 mld zł w 2018 roku. Koszty amortyzacji i utraty wartości kapitalizowanych kosztów produkcji własnej, koprodukcji i produkcji kinowych zwiększyły się z 583,42 do 593,19 mln zł, amortyzacji i utraty wartości zakupionych licencji programowych - ze 132,93 do 140,25 mln zł, a inne koszty amortyzacji i utraty wartości - z 77,47 do 157,32 mln zł.

Z kolei nakłady na wynagrodzenia i świadczenia pracownicze wzrosły ze 194,17 do 218,97 mln zł. Na koniec ub.r. zatrudnienie w firmie zmalało wynosiło 1 625 pracowników etatowych, wobec 1 514 na koniec 2018 roku. Jesienią ub.r. informowaliśmy, że z TVN Media zwolniono ok. 20-30 osób.

W zarządzie TVN na początku ub.r. było 12 osób. Wiosną ub.r. z firmą rozstał się Marek Szydłowski, a pod koniec roku Adam Pieczyński, tego drugiego w zarządzie zastąpił Michał Samul.

W ub.r. zarząd firmy zarobił 20,25 mln zł, wobec 13,61 mln zł rok wcześniej. W ub.r. koszty programu motywacyjnego dla menedżerów ustawionego jeszcze przez Scripps Networks Interactive wyniosły 3,61 mln zł, a w 2018 roku - 4,09 mln zł. We wrześniu br. z TVN pożegnał się prezes Piotr Korycki, jego obowiązki przejęła Katarzyna Kieli.

Więcej na marketing i badania, mniej na prawa autorskie

Koszty marketingu i badań zwiększyły się z 69,22 do 84,5 mln zł, koszty sprzedanych towarów i usług - z 53,96 do 63,75 mln zł, a wydatki określone jako pozostałe - z 99,93 do 123,72 mln zł.

Z kolei nakłady na prawa autorskie zmalały z 62,88 do 33,6 mln zł, na wynajem - z 23,6 do 15,4 mln zł, a na nadawanie stacji telewizyjnych - z 55,97 do 12,56 mln zł.

Koszty poniesione przez TVN na rzecz powiązanych z nim firm wyniosły w ub.r. 136,8 mln zł, wobec 98,43 mln zł rok wcześniej.

Wydatki na zakupy od grupy Discovery poszły w górę z 91,63 do 130,26 mln zł, a od Canal+ Polska zmalały z 5,91 do 4,83 mln zł.

450 mln zł aktywów programowych

Na koniec ub.r. aktywa programowe TVN wynosiły 448,11 mln zł, wobec 433,69 mln zł rok wcześniej. Wartość kupionych licencji programowych zmalała z 271,87 do 230,91 mln zł, za to kapitalizacja kosztów produkcji własnych poszła w górę ze 142,92 do 188,4 mln zł, a wartość produkcji i koprodukcji kinowych - z 18,91 do 28,79 mln zł.

Wiele treści jest kupowanych przez TVN w ramach wieloletnich umów. Na koniec ub.r. przyszłe zobowiązania nadawcy z tego tytułu wynosiły 231,18 mln zł, wobec 150,51 mln zł rok wcześniej.

Z kolei wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych firmy na koniec ub.r. wynosiła 948,33 mln zł, z czego 504,69 mln zł to wartość sprzętu, a 228,15 mln zł - budynków.

Wartość księgowa netto rzeczowych aktywów trwałych w ciągu roku poszła w górę z 358,54 do 364,43 mln zł.

Nie zmieniła się natomiast sama wartość firmy TVN. Wynosi 144,13 mln zł, z czego 131,7 mln zł to wycena stacji telewizyjnych, a 12,42 mln zł wycena jednostki produkcji tv.

3,1 mld zł aktywów, bez zobowiązań kredytowych

Łącznie aktywa trwałe TVN na koniec ub.r. wynosiły 1,81 mld zł, wobec 1,61 mld zł rok wcześniej.

Z kolei wartość aktywów obrotowych zwiększyła się w ciągu roku z 1,04 do 1,34 mld zł. Na koniec ub.r. firma miała 585,78 mln zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, wobec 262,29 mln zł rok wcześniej.

W ub.r. TVN spłacił w całości zobowiązania kredytowe wynikające z zadłużenia Scripps Networks Interactive. W efekcie zobowiązania długoterminowe nadawcy zmalały z 727,6 do 180,49 mln zł (121,52 mln zł z tej drugiej kwoty to zobowiązania leasingowe), a krókoterminowe - z 937,07 do 742,71 mln zł (z czego zobowiązania z tytułu dostaw i usług wzrosły ze 162,17 do 417,38 mln zł).

Zysk na kapitał rezerwowy

W 2018 roku na wynikach rentowności TVN mocno zaciążyło obniżenie o 394,7 mln zł wyceny posiadanego pakietu udziałów Canal+ Polska. Dodatkowo koszty finansowe nadawcy skurczyły się z 77,5 do 28,15 mln zł, a koszty ujemnych różnic kursowych - z 69,23 do 2,48 mln zł.

W efekcie zysk operacyjny firmy poszedł w górę z 208,11 do 671,47 mln zł, zysk brutto - z 63,02 do 650,76 mln zł, a wynik netto - ze 157,71 mln zł straty do 540,57 mln zł zysku.

Bezpośrednimi udziałowcami TVN są holenderskie spółki N-Vision (53,28 proc.) i Polish Television Holding (46,72 proc.). W zeszłym środę na walnym zebraniu zdecydowały, że 286,46 mln zł zysku netto osiągniętego przez TVN w ujęciu jednostkowym zostanie przeznaczone na kapitał rezerwowy spółki.

TVP i Polsat

W 2019 r. Telewizja Polska osiągnęła wzrost przychodów o 16,7 proc. do 2,56 mld zł oraz 89 mln zł zysku netto. Na koniec roku nadawca miał 2 790 etatowych pracowników zarabiających średnio 9 572 zł. Wynagrodzenie zarządu wyniosło 2,18 mln zł, prawie trzy razy więcej niż rok wcześniej - na nagrody dla pracowników zostanie przeznaczone 18 mln zł.

W ub.r. grupa kapitałowa Cyfrowy Polsat, obejmująca m.in. Telewizję Polsat i Polkomtel, zanotowała 11,68 mld zł przychodów sprzedażowych i 1,11 mld zł zysku netto. Liczba sprzedanych przez nią usług zwiększyła się o 2,8 proc. do 17,39 mln, natomiast liczba abonentów zmalała o 1,2 proc. do 5,64 mln.

Dołącz do dyskusji: TVN z 540 mln zł zysku w 2019 roku. 1,6 tys. pracowników, więcej na pensje i marketing

17 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
Sonar
Czyżby Discovery chciał się pozbyć TVN?
odpowiedź
User
Jan
A Kurski miał 500 mln zysku tylko za pierwsze półrocze 2020.
odpowiedź
User
Adrian
Czyżby Discovery chciał się pozbyć TVN?


Marzenia kuców.
odpowiedź