SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Zmiany w panelu telemetrycznym. Nielsen aktualizuje strukturę społeczeństwa

Od 1 stycznia 2017 roku firma Nielsen Audience Measurement - jak co roku - wprowadzi zmiany wielkości uniwersów w panelu telemetrycznym, wyznaczając w ten sposób aktualny przekrój społeczeństwa - dowiedział się portal Wirtualnemedia.pl. Czynnikami wpływającymi na zmiany są m.in. starzenie się populacji Polski, ruchy migracyjne oraz wzrost zatrudnienia.

fot. Shutterstock.comArticle

Uniwers to model populacji, do którego instytut odnosi dane pozyskane z mierników telemetrycznych, zainstalowanych w domach panelistów. Wielkości uniwersów wykorzystywane są przez komputerowy system do obliczania tzw. wag dziennych uczestników panelu, czyli liczby osób w populacji reprezentowanych w danym dniu przez każdego uczestnika panelu. Uniwersa ustalane są na podstawie badania Establishment Survey.

Od 1 stycznia 2017 roku Nielsen zmodyfikuje wielkości uniwersów w panelu telemetrycznym. Pracownia wyjaśnia, że zmiany uniwersów wynikają głównie z procesów przemian w zachowaniach i stylach życia, a także w zjawiskach rynkowych oraz procesach demograficznych.

Z analiz Nielsena wynika, że w Polsce wzrasta odsetek gospodarstw odbierających wyłącznie sygnał naziemny, co jest efektem całkowitego przejścia telewizji naziemnej w Polsce na sygnał cyfrowy w 2013 r. W panelu odnotowany został również trend zwiększającej się z roku na rok sprzedaży nowoczesnych odbiorników TV i pozbywaniem się odbiorników przestarzałych. Na poziom korekty ma także wpływ starzenie się populacji i związane z tym zmiany struktury gospodarstw domowych.

Szacowany odsetek gospodarstw z dostępem do telewizji w populacji gospodarstw w 2017 roku zmaleje i wyniesie 95.7 proc. wobec 95.9 proc. w bieżącym roku.

Według szacunków Instytutu Nielsen Audience Measurement w 2017 roku kobiety będą częściej oglądać telewizję (51,8 proc. populacji Polski) od mężczyzn, a udział ten wzrośnie o 0,1 pkt. proc. w porównaniu z kończącym się rokiem. Wzrośnie również odsetek dzieci w wieku 4-9 lat, które korzystają z telewizora (z 6,6 proc. do 6,7 proc.). Natomiast dzieci w starszym wieku powoli rezygnują z tradycyjnej telewizji - udział widzów w wieku 13-15 oraz 16-19 w przyszłym roku spadnie. Przeciwny trend można zaobserwować wśród mieszkańców Polski po 60-tym i 70. roku życia.

O 1 proc. zwiększy się w przyszłym roku odsetek populacji, która korzysta tylko z naziemnej telewizji cyfrowej (34,8 proc.). Tym samym zmniejszy się udział osób korzystających z platform satelitarnych oraz kablówek (w obu przypadkach spadek o 0,5 proc.).

Porównanie uniwersów z roku 2016 z nowymi na rok 2017 dla gospodarstwach domowych

Kategorie

2016

2017

Uniwers

Proc.

Uniwers

Proc.

Województwo

Dolnośląskie

1 020 000

7,8

1 023 000

7,9

Kujawsko-pomorskie

708 000

5,4

716 000

5,5

Lubelskie

703 000

5,4

698 000

5,4

Lubuskie

359 000

2,8

350 000

2,7

Łódzkie

896 000

6,9

904 000

7

Małopolskie

1 017 000

7,8

1 015 000

7,8

Mazowieckie

1 892 000

14,5

1 880 000

14,5

Opolskie

354 000

2,7

344 000

2,6

Podkarpackie

604 000

4,6

595 000

4,6

Podlaskie

400 000

3,1

402 000

3,1

Pomorskie

761 000

5,9

791 000

6,1

Śląskie

1 694 000

13

1 660 000

12,8

Świętokrzyskie

408 000

3,1

418 000

3,2

Warmińsko-mazurskie

500 000

3,8

487 000

3,8

Wielkopolskie

1 088 000

8,4

1 081 000

8,3

Zachodniopomorskie

604 000

4,6

622 000

4,8

Wielkość i typ rodziny

1-2 osoby bez starszych

2 550 000

19,6

2 556 000

19,7

1-2 osoby ze starszymi

3 832 000

29,5

3 814 000

29,4

3-4 osoby z dziećmi

2 306 000

17,7

2 339 000

18

3-4 osoby bez dzieci i bez starszych

1 516 000

11,7

1 421 000

10,9

3-4 osoby bez dzieci i ze starszymi

965 000

7,4

1 001 000

7,7

5 i więcej osób

1 839 000

14,1

1 855 000

14,3

Typ anteny

Satelita indywidualny

4 698 000

36,1

4 624 000

35,6

Kabel bez satelity indywidualnego

3 917 000

30,1

3 849 000

29,6

Tylko eter

4 393 000

33,8

4 513 000

34,8

Liczba telewizorów

1 telewizor

9 982 000

76,7

10 230 000

78,8

2 telewizory lub wiecej

3 026 000

23,3

2 756 000

21,2

Gospodarstwa telewizyjne ogółem

Liczba gospodarstw telewizyjnych ogółem

13 008 000

100

12 986 000

100

Najwięcej osób ogląda telewizję w województwie mazowieckim (4,9 mln osób), a najmniej w lubuskim (918 tys. osób). W porównaniu z 2016 rokiem w 2017 r. przybędzie widzów w dużych miastach powyżej 200 tys. mieszkańców oraz na wsiach. Odwrotny trend można zaobserwować w miastach do 49 tys. mieszkańców. Coraz więcej osób z wyższym wykształceniem będzie oglądać telewizję (16,3 proc.), a spadnie odsetek widzów z wykształceniem podstawowym i zawodowym (38,7 proc.).

Porównanie uniwersów z roku 2016 z nowymi na rok 2017 dla osób

Kategorie

2016

2017

Uniwers

Proc.

Uniwers

Proc.

Telefon stacjonarny

Nie posiada

24 245 000

68,1

25 493 000

71,8

Posiada

11 365 000

31,9

9 996 000

28,2

Płeć

Mężczyzna

17 192 000

48,3

17 091 000

48,2

Kobieta

18 418 000

51,7

18 398 000

51,8

Wiek

Dzieci 4-9

2 354 000

6,6

2 375 000

6,7

Dzieci 10-12

1 033 000

2,9

1 021 000

2,9

Dzieci 13-15

1 099 000

3,1

1 017 000

2,9

Dorośli 16-17

783 000

2,2

750 000

2,1

Dorośli 18-19

832 000

2,3

808 000

2,3

Dorośli 20-24

2 283 000

6,4

2 257 000

6,4

Dorośli 25-29

2 745 000

7,7

2 624 000

7,4

Dorośli 30-34

3 113 000

8,7

3 072 000

8,7

Dorośli 35-39

2 933 000

8,2

2 993 000

8,4

Dorośli 40-44

2 570 000

7,2

2 619 000

7,4

Dorośli 45-49

2 248 000

6,3

2 271 000

6,4

Dorośli 50-54

2 419 000

6,8

2 359 000

6,6

Dorośli 55-59

2 844 000

8

2 755 000

7,8

Dorośli 60-64

2 596 000

7,3

2 639 000

7,4

Dorośli 65-69

1 945 000

5,5

2 102 000

5,9

Dorośli 70+

3 813 000

10,7

3 827 000

10,8

Województwo

Dolnośląskie

2 610 000

7,3

2 621 000

7,4

Kujawsko-pomorskie

1 952 000

5,5

1 971 000

5,6

Lubelskie

1 985 000

5,6

1 943 000

5,5

Lubuskie

954 000

2,7

918 000

2,6

Łódzkie

2 316 000

6,5

2 309 000

6,5

Małopolskie

3 040 000

8,5

3 062 000

8,6

Mazowieckie

4 992 000

14

4 975 000

14

Opolskie

957 000

2,7

923 000

2,6

Podkarpackie

1 935 000

5,4

1 913 000

5,4

Podlaskie

1 113 000

3,1

1 115 000

3,1

Pomorskie

2 097 000

5,9

2 171 000

6,1

Śląskie

4 330 000

12,2

4 236 000

11,9

Świętokrzyskie

1 177 000

3,3

1 174 000

3,3

Warmińsko-mazurskie

1 356 000

3,8

1 331 000

3,8

Wielkopolskie

3 224 000

9,1

3 202 000

9

Zachodniopomorskie

1 572 000

4,4

1 625 000

4,6

Miejsce zamieszkania

Wieś

14 222 000

39,9

14 278 000

40,2

Miasta do 49 tys. mieszkańców

8 208 000

23

7 967 000

22,4

Miasta 50-99 tys. mieszkańców

2 913 000

8,2

2 992 000

8,4

Miasta 100- 199 tys. mieszkańców

3 037 000

8,5

2 973 000

8,4

Miasta 200 tys. mieszkańców i więcej

7 230 000

20,3

7 279 000

20,5

Dorośli z dziećmi w gospodarstwie domowym

Dorośli z dziećmi 0-3

2 507 000

7

2 326 000

6,6

Dorośli z dziećmi 4-14

6 715 000

18,9

6 978 000

19,7

Wielkość i typ rodziny

1-2 osoby bez starszych

5 470 000

15,4

5 734 000

16,2

1-2 osoby ze starszymi

7 265 000

20,4

7 374 000

20,8

3-4 osoby z dziećmi

8 224 000

23,1

8 017 000

22,6

3-4 osoby bez dzieci i bez starszych

5 343 000

15

4 783 000

13,5

3-4 osoby bez dzieci i ze starszymi

3 240 000

9,1

3 230 000

9,1

5 i więcej osób

6 068 000

17

6 351 000

17,9

Typ anteny

Satelita indywidualny

14 845 000

41,7

14 376 000

40,5

Kabel bez satelity indywidualnego

9 735 000

27,3

9 762 000

27,5

Tylko eter

11 030 000

31

11 351 000

32

Poziom wykształcenia

Podstawowy i zawodowy

14 450 000

40,6

13 721 000

38,7

Średni

11 194 000

31,4

11 557 000

32,6

Wyższy

5 480 000

15,4

5 798 000

16,3

Liczba telewizorów

2 telewizor

25 926 000

72,8

26 650 000

75,1

2 telewizory lub wiecej

9 684 000

27,2

8 839 000

24,9

Aktywnośc zawodowa

Pracujący 16+

17 255 000

48,5

17 519 000

49,4

Nie pracujący 16+

13 869 000

38,9

13 557 000

38,2

Status zawodowy

Właściciele i wyższa kadra zarządzająca

3 268 000

9,2

3 590 000

10,1

Średni szczebel

6 849 000

19,2

7 131 000

20,1

Robotnicy i rolnicy

7 138 000

20

6 798 000

19,2

Emeryci,renciści

8 809 000

24,7

8 874 000

25

Osoby 4+ z gospodarstw z telewizorem

Liczba osób 4+ z gospodarstw z telewizorem

35 610 000

100

35 489 000

100

W przypadku członków telewizyjnych gospodarstw domowych zmiany wyjaśniane są upowszechnianiem się nowoczesnej telefonii mobilnej z jednoczesnym spadkiem udziału „tradycyjnej” telefonii stacjonarnej, starzeniem się populacji Polski, ruchami migracyjnymi oraz wzrostem zatrudnienia.

Do definiowania uniwersów wykorzystuje się zarówno charakterystyki indywidualne osób (takie jak wiek, płeć, wykształcenie, status zawodowy itp.), jak i charakterystyki gospodarstw domowych tych osób (wielkość i skład gospodarstwa, obecność dzieci w różnych grupach wiekowych, liczba używanych telewizorów, posiadane źródła sygnału telewizyjnego, posiadanie telefonu stacjonarnego, województwo i wielkość miejscowości, w której znajduje się gospodarstwo itp.).

Dołącz do dyskusji: Zmiany w panelu telemetrycznym. Nielsen aktualizuje strukturę społeczeństwa

22 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
Trzeba jakoś skorygować spadającą oglądalność TeVałeNów, by przychody nie zmalały...
Tyle jadu poszło przez ostatni tydzień, a PiSowcom wzrosło 5%
Olejnik smutno zakończyła swój codzienny przekaz, oj smutno...
odpowiedź
User
marketer
to prawda tyle jadu poszło w TVPiS i PiS zyskał 5 proc.
święta słowa
odpowiedź
User
Zosia S.
E tam, bez przesady. Platforma + Nowoczesna = 39 %. Kukiz spadł...
odpowiedź