Centrum Prasowe Wirtualnemedia.pl

Tekst, który zaraz przeczytasz jest informacją prasową.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

2012-08-30

A A A POLEĆ DRUKUJ

Grupa Ergis po 1h 2012: Trzy inwestycje uruchomione zgodnie z planem, przejściowe obniżenie rentowności jako efekt plasowania na rynku nowych produktów

GRUPA ERGIS PO 1H 2012:  TRZY INWESTYCJE URUCHOMIONE ZGODNIE Z PLANEM, PRZEJŚCIOWE OBNIŻENIE RENTOWNOŚCI JAKO EFEKT PLASOWANIA NA RYNKU NOWYCH PRODUKTÓW

W I półroczu Grupa ERGIS zakończyła trzy nowe inwestycje o strategicznym znaczeniu.

W Oławie uruchomiono produkcję trzydziestotrzywarstwowej folii stretch PE o unikatowych własnościach użytkowych.  Grupa oczekuje, że wpłynie to na zwiększenie sprzedaży jeszcze przed końcem 2012 r.

W kwietniu Grupa uruchomiła produkcję na linii do produkcji folii PET, przeniesionej z Berlina do fabryki w Wąbrzeźnie.  Grupa liczy, że przed końcem 2012 r. sprzedaż z tej linii osiągnie 80% jej mocy produkcyjnych, wykorzystywanych w ubiegłych latach w Berlinie.

Uruchomienie nowej linii do laminacji giętkich opakowań w Nowym Sączu w I kwartale tego roku pozwoliło na zwiększenie sprzedaży wytwarzanego tam asortymentu o blisko 6%.

Grupa zanotowała po pierwszym półroczu 2012 przychody ze sprzedaży na poziomie 312 mln zł, czyli porównywalne do osiągniętych w tym samym okresie rok wcześniej. Zysk operacyjny w I półroczu sięgnął 5 mln zł, a zysk netto wyniósł 2,5 mln zł i był niższy niż przed rokiem, ze  względu na koszty uruchamianych inwestycji oraz obecną sytuację rynkową.

WYNIKI FINANSOWE – SZCZEGÓŁY

 

Wyniki finansowe Grupy ERGIS po pierwszym półroczu 2012 roku przedstawia poniższa tabela:

 

w tys. PLN

1H2012

1H2011

Zmiana

Przychody

312 046

313 073

-0,33%

EBITDA

15 182

17 841

-15%

Zysk operacyjny

5 003

7 976

-37%

Niezrealizowane różnice kursowe

 

3 650

 

234

 

+1459,8%

 

Koszty finansowe (odsetki od kredytu)

 

5 263

 

4 350

 

+19%

 

Zysk netto

 

2 469

 

4 558

 

-46%

 

Terminowe uruchomienie trzech inwestycji (przeniesiona z Berlina linia do twardych folii PET, linia do produkcji  trzydziestotrzywarstwowej folii stretch nanoERGIS i linia do laminacji opakowań giętkich) nie uchroniło Grupy przed przejściowym obniżeniem rentowności.  Okres ponoszenia kosztów związanych z produkcją nowego asortymentu (folia nanoERGIS) oraz związanych z wprowadzaniem go na rynek zbiegł się z wyjątkowo niekorzystnymi zjawiskami na rynku folii stretch, które obserwowane były, ze szczególną mocą, w kwietniu i maju. Jednocześnie proces zastępowania sprzedaży folii PET, produkowanej dotychczas w Niemczech, folią wytwarzaną w Wąbrzeźnie ograniczył wartość sprzedaży tego asortymentu o 38% w II kwartale 2012 w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

 

Inwestycja w linię do laminacji przyniosła natomiast natychmiastowy efekt w postaci wzrostu sprzedaży i marży laminatów giętkich do żywności.

 

Czynnikiem, który tradycyjnie wywiera istotny wpływ na wynik finansowy Grupy jest kurs euro, którego średni poziom w I półroczu 2012 wzrósł o około 7% w stosunku do analogicznego okresu 2011 roku, zwiększając zadłużenie Grupy oraz pogarszając wynik finansowy o wyższe koszty odsetek od kredytów nominowanych w euro.

Zysk netto Grupy spadł do 2,5 mln zł wobec 4,6 mln zł w analogicznym okresie 2011 roku. W związku z niższym kursem euro na dzień bilansowy, dodatnie różnice kursowe w I półroczu 2012 roku wyniosły 3,6 mln zł, podczas gdy w I półroczu 2011 roku przychód z tego tytułu wyniósł 234 tys. zł. Z drugiej strony jednak koszty odsetek wzrosły do 5,2 mln zł wobec 4,4 mln zł w analogicznym okresie 2011 roku w związku ze wzrostem średniego kursu euro.

 

Jeśli chodzi o strukturę sprzedaży, na uwagę zasługuje przede wszystkim wysoka dynamika sprzedaży folii miękkich PVC (wzrost o 17,1%, przy wzroście wolumenu o około 12%).  Wzrost ten wynika w głównej mierze ze wzrostu eksportu (o 39%, w tym wolumenu o 29%).

 

Warty odnotowania jest również wzrost sprzedaży opakowań drukowanych (spółka zależna Flexergis). Stał się on możliwy dzięki uruchomieniu nowej linii do laminacji opakowań giętkich i przyczynił się do wzrostu rentowności tego sektora działalności Grupy.  

 

„Pierwsze półrocze tego roku minęło pod znakiem wysiłku Grupy, skoncentrowanego na uruchomieniu trzech nowych inwestycji. Działo się to w okresie pogorszenia koniunktury w Unii Europejskiej  oraz na tle niekorzystnej sytuacji surowcowej. Wprowadzone na rynek produkty  z nowej, bardzo innowacyjnej i unikatowej na skalę europejską, linii w Oławie oraz fakt rozpoczęcia produkcji na przeniesionej z Niemiec linii do produkcji folii PET daje perspektywę wzrostu rentowności sprzedaży przed końcem roku. Mamy nadzieję, że rynek ze zrozumieniem oceni zarówno poniesiony przez Grupę wysiłek jak i powstałe dzięki niemu perspektywy”. – powiedział Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu ERGIS-EUROFILMS.

 

DODATKOWE INFORMACJE

 

Grupa ERGIS jest największym na polskim rynku producentem folii stretch PE (rozciągliwej, stosowanej m.in. do owijania ładunków na paletach) i wiodącym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem wyrobów z PVC: folii miękkich (izolacyjnych i specjalistycznych), granulatów i tapet. Bardzo istotnym segmentem działalności Grupy jest produkcja twardych folii PVC, PVC/PE i PET, stosowanych do produkcji opakowań farmaceutycznych, spożywczych i technicznych, Grupa jest również producentem elastycznych laminatów do żywności. Grupa Ergis jest istotnym producentem taśm PET (służących do wiązania średnio ciężkich i ciężkich produktów i ładunków), folii termokurczliwych PVC (służących m.in. do pakowania produktów spożywczych) oraz dystrybutorem folii BOPP (używanych głównie do produkcji opakowań).

 

Dodatkowe informacje o firmie dostępne także pod adresem. www.ergis-eurofilms.eu

Tylko na WirtualneMedia.pl

Zaloguj się

Logowanie

Nie masz konta?                Zarejestruj się!

Nie pamiętasz hasła?       Odzyskaj hasło!

Galeria

PR NEWS

Społeczność Serwis społecznościowy branży mediów, reklamy, PR, badań i internetu ZAREJESTRUJ SIĘ