SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Cyfrowy Polsat z 932 mln zł półrocznego zysku. Ma 5,5 mln abonentów, każdy płaci już 91 zł miesięcznie

W drugim kwartale br. Grupa Polsat Plus osiągnęła wzrost przychodów sprzedażowych o 10,4 proc. do 3,16 mld zł, a jej zysk netto zwiększył się z 290,7 do 541,7 mln zł. W całym pierwszym półroczu 2021 roku miała 6,1 mld zł przychodów i 932,1 mln zł zysku netto. Abonent za usługi firmy miesięcznie płaci średnio już 91,4 zł, a klient prepaidowy - 22 zł.

Mirosław Błaszczyk, prezes Cyfrowego Polsatu i PolkomteluArticle

Przychody Grupy Polsat Plus w zeszłym kwartale wyniosły 3,16 mld zł, to o 3,4 proc. więcej od średniej oczekiwań analityków ankietowanych przez PAP Biznes.

Wpływy detaliczne od klientów indywidualnych i biznesowych poszły w górę z 1,59 do 1,66 mld zł. Firma w sprawozdaniu stwierdziła, że wynika to przede wszystkim ze „skutecznej realizacji naszej strategii budowania wartości klienta, co znajduje odzwierciedlenie w wysokiej dynamice wzrostu ARPU klientów kontraktowych i usług przedpłaconych”

Odbicie w reklamie, sprzedaż urządzeń dalej w dół

Przychody reklamowe zwiększyły się w zeszłym kwartale aż o 20,1 proc. do 964,2 mln zł. Cyfrowy Polsat wskazał dwa powody: w drugim kwartale ub.r. rynek reklamowy mocno skurczył się w czasie pierwszego lockdowny po wybuchu epidemii, a od połowy ub.r. w bilansie holdingu są uwzględniane wynik przejętej wtedy Grupy Interia.

Z kolei wpływy ze sprzedaży sprzętu spadły o 10,8 proc. do 350,4 mln zł. - Pomimo usunięcia administracyjnych ograniczeń w handlu wprowadzonych na skutek epidemii COVID-19 nadal obserwujemy zmniejszony ruch klientów w galeriach handlowych i w efekcie w naszych punktach sprzedaży - zaznaczył Cyfrowy Polsat.

Pozostałe przychody sprzedażowe zwiększyły się aż o 139,4 proc., głównie w efekcie przejęcia firmy fotowoltaicznej Esoleo.

Więcej na treści i pensje, dużo mniej na amortyzację

Wydatki operacyjne grupy Cyfrowy Polsat w minionym kwartale wyniosły 2,468 mld zł, o 0,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Koszty treści poszły w górę aż o 21,8 proc. do 449,2 mln zł, co według firmy wynika „przede wszystkim z rozpoznania wyższych kosztów produkcji własnej i kosztów licencji filmowych, co odzwierciedla nasze decyzje o alokacji większych budżetów na potrzeby zwiększania atrakcyjności naszych kanałów telewizyjnych w związku z powrotem rynku reklamy telewizyjnej do wzrostu po jego istotnym osłabieniu w analogicznym kwartale ubiegłego roku w następstwie epidemii COVID-19”.

Z kolei koszty amortyzacji zmalały o 19,2 proc. do 457,2 mln zł. - Przede wszystkim w wyniku zaprzestania naliczania od marca 2021 roku amortyzacji aktywów przeznaczonych do sprzedaży w związku z trwającym na dzień bilansowy procesem sprzedaży spółki zależnej Polkomtel Infrastruktura (obecnie Towerlink Poland) - wyjaśniono.

Koszt własny sprzedanego sprzętu spadł o 13,6 proc. do 289,2 mln zł, a wydatki techniczne i na rozliczenia międzyoperatorskie - o 0,5 proc. do 633 mln zł.

Natomiast nakłady na wynagrodzenia i świadczenia pracownicze zwiększyły się o 8,4 proc. do 227,9 mln zł. - Głównie w efekcie konsolidacji spółek nabytych w minionych 12 miesiącach, w szczególności Grupy Interia od lipca 2020 roku i TV Spektrum od września 2020 roku, jak również wzrostu zatrudnienia w spółce Esoleo - skomentowano w sprawozdaniu.

>>> Praca.Wirtualnemedia.pl - tysiące ogłoszeń z mediów i marketingu

Zysk wyższy od prognoz

Zysk EBITDA grupy Cyfrowego Polsatu wyniósł w drugim kwartale 2021 roku 1.140,9 mln zł i był o 3 proc. wyższy od średniej oczekiwań analityków ankietowanych przez PAP Biznes. Wynik wzrósł o 18,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku. Oczekiwania ośmiu analityków ankietowanych przez PAP Biznes co do zysku EBITDA grupy wahały się od 1,066 mld zł do 1,138 mld zł.

Skorygowana marża EBITDA grupy Cyfrowy Polsat w zeszłym kwartale wyniosła 36,1 proc., a marża operacyjna - 21,6 proc., wobec odpowiednio 35 i 13,8 proc. rok wcześniej.

Segment mediowy Cyfrowego Polsatu osiągnął 570 mln zł przychodów, o 38 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku. Zysk EBITDA segmentu wzrósł o 55 proc. rok do roku, do 189 mln zł.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Cyfrowego Polsatu sięgnął 539,3 mln zł i był o 17,8 proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes, który wynosił 457,8 mln zł. Zysk wzrósł o 87 proc. rok do roku.

6,1 mld zł przychodów i 932,1 mln zł zysku netto w I półroczu

Grupa Polsat Plus w pierwszym półroczu 2021 roku miała 6,1 mld zł przychodów i 932,1 mln zł. zysku netto. W porównaniu z pierwszym półroczem analogicznego okresu 2020 roku przychody grupy wzrosły o 7,6 proc., a zysk netto był niemal dwukrotnie większy - urósł o 96,4 proc.

Koszty operacyjne zwiększyły się o 1,1 proc. i wyniosły 4,9 mld zł.

Skorygowana EBITDA wyniosła 2,2 mld zł, co oznacza wzrost o 9,6 proc. Marża EBITDA urosła z 34,8 proc. do 36,2 proc.

 

3 proc. więcej sprzedanych usług, abonent płaci już 91 zł miesięcznie

Łączna liczba sprzedanych przez grupę Cyfrowy Polsat usług jednostkowych (RGU) na koniec czerwca br. wynosiła 18,02 mln, o 3 proc. więcej niż rok wcześniej.

Liczba RGU w modelu abonamentowym zwiększyła się o 3 proc. do 15,43 mln, głównie dzięki wzrostowi w telefonii mobilnej o 5,6 proc. do 8,65 mln. W przypadku płatnej telewizji nastąpił spadek o 0,8 proc. do 4,96 mln, a w zakresie usług internetowych - wzrost o 1,4 proc. do 1,82 mln.

Na koniec czerwca br. grupa Cyfrowy Polsat miała 5,47 mln abonentów, o 2 proc. mniej niż rok wcześniej. Przy czym liczba usług jednostkowych przypadających średnio na abonenta zwiększyła się z 2,68 do 2,82, a średni przychód miesięczny - z 86,5 do 91,4 zł.

W segmencie prepaidowym grupy liczba RGU zwiększyła się rok do roku o 2,8 proc. do 2,6 mln, z czego liczba usług telefonii mobilnej - o 2,1 proc. do 2,41 mln. Przeciętny przychód miesięczny od klienta prepaidowego wzrósł z 21,4 do 22 zł.

- To kolejny bardzo dobry kwartał segmentu B2C i B2B dla naszej Grupy. Mamy prawie 2,1 mln klientów w ramach naszej strategii multiplay. Sprzedaliśmy prawie 450 tys. dodatkowych usług kontraktowych rok do roku. Dynamicznie budujemy wartość naszych klientów - wylicza Maciej Stec, wiceprezes ds. strategii Cyfrowego Polsatu i Polkomtela.

Prawie 13 mln aktywnych kart SIM

Na koniec czerwca Grupa Polsat Plus miała o 42 tys. aktywnych kart SIM więcej niż w końcu marca br. i o ponad 515 tys. więcej niż rok wcześniej. Na koniec I półrocza grupa obsługiwała ponad 12,9 mln aktywnych SIM (wzrost o 0,3 proc. w porównaniu z marcem i o 4,2 proc. więcej niż rok wcześniej), w tym blisko 10,5 mln SIM klientów kontraktowych (wzrost odpowiednio o 0,9 proc. i 4,9 proc.).

Jak podano w raporcie 9 lipca Polkomtel sfinalizował przejęcie łącznie 81,7 proc. udziałów Premium Mobile, MVNO działającego w sieci grupy Polsat Plus. Zapłacił za nie 103,6 mln zł. Obecnie grupa Polsat Plus - poprzez Polkomtel i Aero2 - jest jedynym udziałowcą Premium Mobile, które aktualnie obsługuje ok. 425 tys. SIM (70 proc. to karty klientów kontraktowych).

W zeszłym półroczu na inwestycje grupa wydała 670 mln zł, o 25 proc. więcej niż rok wcześniej. Wydatki te obejmowały m.in. rozbudowę sieci 5G w paśmie 2,6 GHz, rozbudowę światłowodów, radiolinii i węzłów transmisyjnych oraz wydatki związane z kontynuowanym projektem kompleksowej modernizacji i wymiany środowiska informatycznego w grupie, a także budowę nowego centrum danych Netii.

Cyfrowy Polsat poinformował także, że w I półroczu 2021 r. klienci detaliczni Polkomtelu i Cyfrowego Polsatu przetransferowali w sieci mobilnej 873 PB danych, o 20 proc. więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej.

Cyfrowy Polsat ma ponad 12 mld zł długu

Na koniec czerwca br. zadłużenie brutto grupy Cyfrowy Polsat wynosiło 13,04 mld zł, z czego 9,12 mld zł do kredyt (6,21 mld zł firma ma spłacić w 2024 roku), a prawie 2 mld zł - dwie serie obligacji. Dług został zaciągnięty w całości w złotych.

Przy uwzględnieniu 764 mln zł posiadanych przez firmę środków pieniężnych i ich ekwiwalentów zadłużenie netto miało wartość 12,28 mld zł, a jego stosunek do skorygowanego zysku EBITDA z poprzednich 12 miesięcy - 2,77-krotność.

Seria przejęć, sprzedaż Polkomtel Infrastruktury

W ostatnich miesiącach Cyfrowy Polsat przejął znaczące pakiety akcji Netii, której większościowym akcjonariuszem jest od trzech lat. Na przełomie czerwca i lipca w ramach wezwania nabył 78,99 mln walorów stanowiących ok. 23,5 proc. kapitału Netii po 7 zł za sztukę. Na przełomie lipca i sierpnia przymusowo wykupił pozostałe 2,18 proc., stając się jedynym akcjonariuszem spółki.

W pierwszej połowie lipca Cyfrowy Polsat i jego spółka zależna Polkomtel, operator sieci Plus, sprzedały 99,99 proc. udziałów spółki Polkomtel Infrastruktura firmie Cellnex Poland. Wartość transakcji to 7,07 mld zł.

Wiosną Cyfrowy Polsat porozumiał się z grupą CCC do kupna 10 proc. akcji eObuwia za 500 mln zł, zaznaczył, że traktuje to jako inwestycję finansową. - Ze ściśle określonym sposobem i momentem ewentualnego wyjścia z inwestycji, którym zgodnie z intencją stron byłaby pierwsza oferta publiczna eobuwie.pl (IPO), planowana na 2022 lub 2023 rok, w zależności od warunków rynkowych i innych istotnych czynników - opisano w komunikacie firmy.

W ub.r. największą inwestycją holdingu Zygmunta Solorza było przejęcie Grupy Interia od Bauer Media za 422 mln zł, jesienią jej dział reklamy włączono do Polsat Media, zintegrowano te z redakcje Polsatu i Interii.

We wrześniu Telewizja Polsat kupiła od Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych 50,52 proc. udziałów spółki TV Spektrum (to nadawca kanałów Fokus TV i Nowa TV), stając się jej jedynym właścicielem. Natomiast na początku br. Polsat nabył ok. 60 proc. udziałów firmy Tako Media, która produkuje dla nadawcy seriale (m.in. paradokumentalne) i programy. Przejęta spółka zmieniła nazwę na Polot Media.

Rekordowa dywidenda od Cyfrowego Polsatu

W czerwcu walne zgromadzenie Cyfrowego Polsatu zdecydowało, że spółka w dwóch transzach wypłaci rekordową w swojej historii dywidendę - 767,5 mln zł, po 1,20 zł na akcję. Nowymi członkami rady nadzorczej firmy zostali jej większościowy akcjonariusz Zygmunt Solorz, jej były prezes Tobias Solorz, prawnik Jarosław Grzesiak i rektor UW Alojzy Nowak.

W środę na koniec sesji giełdowej kurs Cyfrowego Polsatu wynosił 34,52 zł, co daje kapitalizację wynoszącą 22,08 mld zł. Do Zygmunta Solorza należy 56,95 proc. akcji.

Wyniki Cyfrowego Polsatu przebiły konsensus, ale pozytywna reakcja kursu może być ograniczona

Analitycy pozytywnie oceniają wyniki Cyfrowego Polsatu w drugim kwartale 2021 roku, które okazały się lepsze od konsensusu. Zwracają jednak uwagę, że ze względu na mocne zachowanie akcji spółki przez ostatnie 3 miesiące, pozytywna reakcja kursu może być w czwartek ograniczona.

Na środowym zamknięciu na GPW akcje Cyfrowego Polsatu kosztowały 34,52 zł.

DOMINIK NISZCZ, TRIGON DM

"Wynik na poziomie EBITDA 3 proc. powyżej naszych oczekiwań, przy czym większość pozytywnego zaskoczenia przypisujemy wyższej niż zakładaliśmy dynamice przychodów reklamowych oraz w mniejszym stopniu biznesowi Esoleo, gdzie był rekordowy wynik na przychodach. Wyniki operacyjne przebiły prognozy, ale biorąc pod uwagę mocne zachowanie kursu w ostatnich 3 miesiącach, tj. ponad 10 p.p. mocniej niż indeks, liczymy już na raczej ograniczoną reakcję rynku"

KONRAD KSIĘŻOPOLSKI, HAITONG BANK

"Cyfrowy Polsat ponownie zaraportował mocny zestaw wyników. Szczególnie zwracamy uwagę, na ARPU postpaid, które nadal rośnie w tempie 5-6 proc. i jest kluczowym czynnikiem wzrostu przychodów. Poza tym na szybko rozwijającym się rynku reklamy telewizyjnej w 2 kw.'21 zdominowanym przez Euro2020, Grupa Telewizji Polsat zwiększyła udział w oglądalności i wyprzedziła szeroki rynek w dynamice przychodów z reklamy telewizyjnej, podczas gdy koszty kontentu telewizyjnego rosły wyraźnie wolniej na poziomie +22 proc., co spowodowało wzrost EBIDTA mediów do 189 mln zł wobec 122 mln zł rok temu. Cyfrowy Polsat utrzymał mocną generację FCF pomimo nakładów na eobuwie.pl i Netię. Podsumowując, wyniki 2 'kw.21 oceniamy pozytywnie"

Dołącz do dyskusji: Cyfrowy Polsat z 932 mln zł półrocznego zysku. Ma 5,5 mln abonentów, każdy płaci już 91 zł miesięcznie

15 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
KochamPis
Będzie za co kupić TVN ( ͡° ͜ʖ ͡° )
odpowiedź
User
Czarek
Będzie za co kupić TVN ( ͡° ͜ʖ ͡° )

Bo PiSowi i ich fanatykom marzy się jedna telewizja, jedna partia...już tak chyba kiedyś w Polsce było ;)
odpowiedź
User
Terier
Tęskno do czasów, gdy Polsat nie właził władzy w tyły.
odpowiedź