SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Cyfrowy Polsat zainwestuje 5,5 mld zł w czystą energię, zapowiada dywidendę

Grupa kapitałowa Cyfrowy Polsat (od września działająca po marką Grupa Polsat Plus) w ramach strategii do 2026 roku zamierza zainwestować 5,5 mld zł w projekty energetyczne. Przez najbliższe trzy lata planuje wypłacać dywidendę wynoszącą minimum 1 zł na akcję. Firma zawarła przedwstępne umowy kupna pakietów w trzech innych spółkach z holdingu Zygmunta Solorza, wyda na nie ponad 1 mld zł.

Zygmunt Solorz, główny akcjonariusz Cyfrowego PolsatuZygmunt Solorz, główny akcjonariusz Cyfrowego Polsatu

Jak podano w nowej strategii grupy Cyfrowy Polsat, w celu umocnienia oferty usług łączonych, Grupa podjęła decyzję o budowie nowego filaru strategicznego, opartego o tanią i czystą energetykę. W latach 2022-2026 planuje zainwestować ok. 5 mld zł w osiągnięcie ok. 1000 MW zainstalowanej mocy produkcyjnej czystej energii oraz około 0,5 mld zł w budowę łańcucha wartości gospodarki opartej o wodór.

Grupa zamierza inwestować w produkcję energii z fotowoltaiki, biomasy, farm wiatrowych, czy termicznej obróbki odpadów, oraz w budowę pełnego łańcucha wartości gospodarki opartej o wodór. Planuje też analizować możliwości inwestowania w inne perspektywiczne źródła energii jak np. małe reaktory jądrowe (SMR).

Jak wskazano, transformacja energetyczna Polski w kierunku czystej, zero- i niskoemisyjnej energii stanowi doskonały moment na wejście na ten perspektywiczny rynek nowych graczy i stwarza nowe możliwości rozwoju dla Grupy Polsat Plus. Strategia przewiduje budowę nowego strumienia przychodów ze sprzedaży czystej energii do klientów biznesowych i indywidualnych.

"Oczekujemy, iż popyt na czystą energię w Polsce będzie w kolejnych latach wykazywał silny trend wzrostowy. Trend ten będzie wspierany przez szereg czynników, w szczególności konsekwentną politykę regulacyjną na poziomie UE ukierunkowaną na osiągnięcie neutralności klimatycznej Europy do roku 2050 oraz rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną wynikające z rozwoju gospodarczego Polski" - napisano w omówieniu strategii.

- To doskonały moment na wejście nowych graczy na rynek energii. Wierzymy, że transformacja energetyczna jest potrzebna i wręcz niezbędna nam jako społeczeństwu, by oddychać czystym powietrzem i żyć w lepszym środowisku. Potrzebujemy taniej i czystej energii w ramach zbilansowanego miksu energetycznego dla naszych rodzin oraz by budować konkurencyjność naszych firm. Stwarza to nowe możliwości rozwoju dla naszego biznesu. I chcemy mieć w tym swój udział. Chcemy produkować tanią i czystą energię - podkreśla Mirosław Błaszczyk, prezes spółke Cyfrowy Polsat i Polkomtel.

Telewizja od Cyfrowego Polsatu w różnych technologiach

W nowej strategii Grupy wskazano też, że jednym z głównych kierunków rozwoju będzie telewizja oferowana w zróżnicowanych technologiach dostępu, w tym model oparty o aplikacje online, internet mobilny, w szczególności oparty o technologię 5G, szybki internet stacjonarny o wysokiej przepustowości i usługi głosowe.

Przewiduje też ofertę usług dodatkowych, np. czystej energii produkowanej z odnawialnych źródeł, serwisów z treściami segmentu premium, usług rozrywkowych, produktów finansowych, bądź innych usług lub rozwiązań dla domu.

W strategii Grupa zakłada wzrost przychodów z produkowanych i kupowanych treści wideo poprzez ich szeroką dystrybucję, w tym poszukiwanie nowych kanałów eksploatacji praw i utrzymanie udziału w oglądalności produkowanych kanałów.

Innym istotnym elementem budowy wartości segmentu jest jak najszersza dystrybucja produkowanych i kupowanych treści telewizyjnych, zarówno jeżeli chodzi o grupę odbiorców, jak i technologię dostępu. Grupa chce inwestować w rozwój i budować pozycję rynkową marek kontentowych, które następnie będą podlegały dystrybucji w szeregu kanałów dostosowanych do zmieniających się potrzeb klientów.

Dywidenda po minimum 1 zł za akcję

W komunikacie Cyfrowy Polsat podał, że zarząd firmy zamierza rekomendować w latach 2022-2024 wypłatę dywidendy w łącznej kwocie nie niższej niż 3 zł na akcję, czyli co najmniej po 1 zł na akcję z zysku netto za lata 2021-23.

"W związku z tym zarząd spółki, po dokonaniu przeglądu planów inwestycyjnych Grupy Polsat Plus oraz oszacowaniu możliwości alokacji oczekiwanych zasobów gotówkowych grupy celem wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy spółki, zamierza zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu w okresie 2022-2024 wypłatę dywidendy w łącznej kwocie nie niższej niż 3,00 zł w przeliczeniu na jedną akcję w trzech kwotach, tj.: co najmniej 1,00 zł na akcję do wypłaty z zysku netto wypracowanego w roku 2021; co najmniej 1,00 zł na akcję do wypłaty z zysku netto wypracowanego w roku 2022; co najmniej 1,00 zł na akcję do wypłaty z zysku netto wypracowanego w roku 2023" - napisano.

Jednocześnie zarząd spółki zaznaczył, iż każdorazowo przy przedkładaniu propozycji podziału zysku za rok poprzedni będzie brał pod uwagę wynik netto, sytuację finansową i płynność grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania (w tym potencjalne ograniczenia związane z umowami kredytowymi i innymi dokumentami finansowymi), ocenę perspektyw grupy w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych, ewentualną konieczność wydatkowania środków w związku z rozwojem grupy, w szczególności poprzez akwizycje i podejmowanie nowych projektów w ramach realizacji strategii grupy, czynniki o charakterze jednorazowym oraz obowiązujące przepisy prawa.

Jak podano, nowa polityka dywidendowa znajduje zastosowanie począwszy od 1 stycznia 2022 roku.

- W obszarze finansowym nasza nowa strategia to przede wszystkim kontynuacja tego, co wszyscy znają od lat. To zawsze było, jest i będzie efektywne zarządzanie finansami, wysoka troska o stronę przychodową i kosztową, a jednocześnie dbanie o długoterminowy rozwój naszych biznesów. Jeżeli chodzi o nasze nowe obszary działalności, to w obszarze energetyki przewidujemy z tego tytułu uzyskać powtarzalne ok. 500-600 mln rocznie dodatkowego wyniku EBITDA już w roku 2026 - skomentowała Katarzyna Ostap-Tomann, członek zarządu ds. finansowych w Cyfrowym Polsacie i Polkomtelu.

Ponad 1 mld zł na trzy firmy z holdingu Solorza

W poniedziałek Cyfrowy Polsat poinformował o zawarciu przedwstępnych umów kupna 67 proc. udziałów w PAK-Polska Czysta Energia, ok. 66,94 proc. udziałów spółki Port Praski oraz ok. 32 proc. udziałów Pantanomo Limited.

Łączna bazowa cena za udziały wynosi ok. 1,07 mld zł. Jak podano, bazowa cena sprzedaży za udziały PAK-PCE została ustalona na 193,1 mln zł, za udziały w Porcie Praskim na 572,2 mln zł, natomiast za udziały Pantanomo 307,2 mln zł.Na koniec września br. skorygowane zadłużenie netto kupowanych aktywów PAK-PCE wynosiło 355,9 mln zł.

W prezentacji Cyfrowy Polsat zapowiedział, że za udziały w grupie deweloperskiej Port Praski, uwzględniając późniejsze dokapitalizowanie, wyda łącznie 879,4 mln zł. Na kupowane udziały Portu Praskiego na koniec września br. przypadało 167,1 mln zł skorygowanych środków pieniężnych netto.

- Port Praski to absolutnie unikalna inwestycja w skali Europy. To 38 ha terenów inwestycyjnych i około 800 tys. m2 zabudowy w ścisłym centrum Warszawy. Nie ma drugiej takiej lokalizacji i nie będzie. Chcemy zainwestować w pełni samowystarczalną dzielnicę, łączącą zabudowę o przeznaczeniu biurowym, mieszkalnym, komercyjnym i użyteczności publicznej. Port Praski to strategiczna rewitalizacja praskiej części Warszawy i unikalna szansa inwestycyjna - uzasadnia w komunikacie Maciej Stec, wiceprezes zarządu ds. strategii w Cyfrowym Polsacie i Polkomtelu. - Chcemy również, aby Port Praski był „zielony”, stąd nasze plany związane z zastosowaniem fotowoltaiki i geotermii w Porcie - dodaje.

Z kolei Pantanomo zajmuje się zarządzaniem posiadanymi nieruchomościami, a także prowadzi działalność holdingową, finansową oraz inwestycyjną.

W komunikacie Cyfrowego Polsatu zaznaczono, że bazowe ceny sprzedaży zostały ustalone m.in. w oparciu o wyceny przygotowane przez Deloitte Advisory i "mogą zostać skorygowane w sposób typowy dla transakcji nabycia spółek wg mechanizmów ustalonej ceny (tzw. locked box)".

Wszystkie transakcje kupna udziałów zostaną sfinalizowane po uzyskaniu zgód korporacyjnych. Cyfrowy Polsat sfinansuje je ze środków własnych.

- Cyfrowy Polsat spodziewa się szybkiego przekroczenia przez dług netto poziomu dwukrotności EBITDA w związku z realizacją strategii. Spółka będzie chciała przekonać inwestorów do rewizji celu zadłużenia - poinformowała podczas konferencji Katarzyna Ostap-Tomann.

"Dopuszczamy, że będziemy w przyszłości ponownie wspierać się większym zadłużeniem. Najprawdopodobniej (...) dosyć szybko przekroczymy poziom dwukrotności (zysku EBITDA - przyp.), i będziemy kierowali się do inwestorów z wnioskiem o zmiany w statucie spółki, by móc zrealizować przez nas plany" - powiedziała Ostap-Tomann.

W prezentacji grupa Cyfrowy Polsat podała, że ewentualna rewizja mogłaby dotyczyć okresu po 2024 roku. Celem grupy jest utrzymanie poziomu zadłużenia netto poniżej dwukrotności zysku EBITDA. Po trzech kwartałach 2021 roku wskaźnik ten wyniósł 0,65.

Cyfrowy Polsat z serią przejęć i rekordową dywidendą

Wiosną Grupa Cyfrowy Polsat porozumiała się z grupą CCC do kupna 10 proc. akcji eObuwia za 500 mln zł, zaznaczył, że traktuje to jako inwestycję finansową. - Ze ściśle określonym sposobem i momentem ewentualnego wyjścia z inwestycji, którym zgodnie z intencją stron byłaby pierwsza oferta publiczna eobuwie.pl (IPO), planowana na 2022 lub 2023 rok, w zależności od warunków rynkowych i innych istotnych czynników - opisano w komunikacie firmy.

W ub.r. największą inwestycją holdingu Zygmunta Solorza było przejęcie Grupy Interia od Bauer Media za 422 mln zł, jesienią jej dział reklamy włączono do Polsat Media, zintegrowano te z redakcje Polsatu i Interii.

We wrześniu ub.r. Telewizja Polsat kupiła od Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych 50,52 proc. udziałów spółki TV Spektrum (to nadawca kanałów Fokus TV i Nowa TV), stając się jej jedynym właścicielem. Natomiast na początku br. Polsat nabył ok. 60 proc. udziałów firmy Tako Media, która produkuje dla nadawcy seriale (m.in. paradokumentalne) i programy. Przejęta spółka zmieniła nazwę na Polot Media.

W czerwcu walne zgromadzenie Cyfrowego Polsatu zdecydowało, że spółka w dwóch transzach wypłaci rekordową w swojej historii dywidendę - 767,5 mln zł, po 1,20 zł na akcję. Nowymi członkami rady nadzorczej firmy zostali jej większościowy akcjonariusz Zygmunt Solorz, jej były prezes Tobias Solorz, prawnik Jarosław Grzesiak i rektor UW Alojzy Nowak.

Do Grupy Cyfrowy Polsat należy też przejęty kilka lat temu nadawca stacji Eleven Sports.

Grupa Cyfrowy Polsat zarobiła 7 mld zł ze sprzedaży Polkomtel Infrastruktury

W trzecim kwartale br. Grupa Cyfrowy Polsat osiągnęła wzrost wpływów w ujęciu skorygowanym o 2,5 proc. do 2,59 mld zł, a dzięki finalizacji sprzedaży Polkomtel Infrastruktury za 7,07 mld zł zanotowała 3,15 mld zł zysku netto.

Na koniec września firma miała 7,47 mld zł na rachunkach i lokatach. To efekt transakcji z początku lipca, gdy Grupa Cyfrowy Polsat i należący do niej Polkomtel sfinalizowały sprzedaż 99,99 proc. udziałów spółki Polkomtel Infrastruktur, do której należy m.in. 7 tys. stacji nadawczych i ok. 37 tys. różnych systemów on-air wykorzystywanych przez sieć Plus. Udziały kupił hiszpański fundusz Cellnex za ok. 7,07 mld zł.

W segmencie abonamentowym na koniec września br. Grupa Cyfrowy Polsat miała sprzedanych 13,49 mln jednostkowych usług (RGU) klientom indywidualnym, o 3,1 proc. więcej niż rok wcześniej. Przyczynił się do tego głównie wzrost w sprzedaży telefonii mobilnej (o 7,3 proc. do 6,18 mln RGU) związany z przejęciem Premium Mobile.

Liczba abonentów Grupy z segmentu B2C zwiększyła się rok do roku o 0,8 proc. do 6,07 mln. Przeciętny przychodów od klienta poszedł w górę o 5,7 proc. do 68,6 zł. W segmencie prepaidowym liczba sprzedanych usług wzrosła o 3,8 proc. do 2,77 mld zł, a średni przychód na usługę - o 3,1 proc. do 16,4 zł.

Pod koniec listopada Cyfrowy Polsat sfinalizował wezwanie na akcje ogłoszone w październiku. Kupił 11,77 mln swoich akcji po 35 zł za sztukę, zapłacił 411,89 mln zł.

Dołącz do dyskusji: Cyfrowy Polsat zainwestuje 5,5 mld zł w czystą energię, zapowiada dywidendę

8 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
sg
Jeśli Solorz sprzedaje wszystko to musi jeb**ć? Telewizja, telefony, prąd, budowa mieszkań, elektrownia....jeszcze młyn otworzy :D
odpowiedź
User
Adrian
Jeśli Solorz sprzedaje wszystko to musi jeb**ć? Telewizja, telefony, prąd, budowa mieszkań, elektrownia....jeszcze młyn otworzy


Wszystko ma pod kontrolą - zadłużenie również.
odpowiedź
User
Marek
Jeśli Solorz sprzedaje wszystko to musi jeb**ć? Telewizja, telefony, prąd, budowa mieszkań, elektrownia....jeszcze młyn otworzy


On to sprzedaje swojej spółce. Robił tak już kilkukrotnie. W ten sposób dostanie miliard złotych który wykorzysta na otwarcie nowych biznesów.
odpowiedź