SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Edipresse Polska: mniej ze sprzedaży prasy, a więcej z książek, 8,3 mln zł odpisu dot. Ruchu

W ub.r. Edipresse Polska, jedna z kilku spółek, w których grupa Edipresse realizuje swoją działalność mediową w Polsce, zanotowała spadek przychodów sprzedażowych netto o 5,7 proc. do 153,66 mln zł i 26,44 mln zł straty netto, z czego 20,3 mln zł jest księgowym efektem restrukturyzacji prawnej grupy polegającej na przeniesieniu udziałów między spółkami w naszym kraju. Firma odpisała 8,34 mln zł należności od Ruchu. Cała grupa kapitałowa Edipresse Polska zanotowała w ub.r. 175,04 mln zł przychodów (po spadku o 5,9 proc. w skali roku) i 9,91 mln zł straty netto.

Przychody spółki Edipresse Polska ze sprzedaży prasy oraz reklam w prasie i internecie w ub.r. wyniosły 99,9 mln zł, po spadku w skali roku. Natomiast wpływy z pozostałej sprzedaży (m.in. książek) zwiększyły się w skali roku z do 53,76 mln zł, czyli o 10,6 proc.

Firma w sprawozdaniu finansowym nie wyszczególnia wpływów z reklam prasowych, internetowych i sprzedaży prasy.

Z kolei przychody od podmiotów powiązanych z Edipresse Polska wyniosły w ub.r. 10,9 mln zł, o 0,2 proc. mniej niż rok wcześniej. W ub.r. firma miała udziały w firmach P&P (zajmuje się custom publishingiem), Lincoln (to szkoła językowa), Edipresse Kolekcje (wydaje książki) i Edipresse Home (odpowiada za serwisy internetowe Edipresse w Polsce).

Edipresse sprzedało trzy pisma poradnikowe i zrezygnowało z „Be Active”

Edipresse Polska wydaje ponad 20 tytułów prasowych z pięciu kategorii tematycznych: people („Party” i „Flesz”), luksusowe („Viva!”, „Uroda Życia”, „Viva! Moda”), true story (m.in. „Prawdziwe Życie”, „Cienie i Blaski”, „Uczucia i Tęsknoty”, „Zawsze Miłość”, „Okruchy Życia”), dla rodziców („Mamo To Ja”, „Będę Mamą”, „Twoje Dziecko”, „Przedszkolak”) oraz hobbystyczne („Wędkarstwo 360”, „Joga”).

W ub.r. firma wydawała też magazyny poradnikowe: dwutygodniki „Przyjaciółka” i „Pani Domu” oraz miesięcznik „Poradnik Domowy”, które w czerwcu br. sprzedała Wydawnictwu Bauer. Natomiast pod koniec ub.r. zrezygnowała z dalszego wydawania miesięcznika „Be Active. Dietetyka & fitness”. Prawa do tytułu przejęła jego redaktor naczelna i ambasadorka marketingowa Ewa Chodakowska, na razie magazyn nie wrócił do sprzedaży.

Ponadto do Edipresse należą serwisy internetowe - oprócz witryn magazynów drukowanych także m.in. Polki.pl, Wizaz.pl, Gotujmy.pl, Niania.pl, Remontuj.pl i PomoceDomowe.pl. Według badania Gemius/PBI w maju br. wszystkie strony firmy zanotowały 8,08 mln realnych użytkowników, 59,49 mln odsłon oraz 2 minuty i 20 sekund średniego czasu korzystania przez odwiedzjącego w ciągu doby.

Mniej na wynagrodzenia, materiały i energię, ubyło 12 pracowników

W ub.r. Edipresse Polska poniosło 160,19 mln zł kosztów operacyjnych, o 4,37 mln zł mniej niż rok wcześniej (to 2,6 proc. w dół). Procentowo najbardziej zmalały nakłady na zużycie materiałów i energii - z 10 do 7,24 mln zł, czyli o 27,6 proc.

Wydatki na wynagrodzenia zmniejszyły się o 3,5 proc. do 41,07 mln zł, na amortyzację - o 13,6 proc. do 8,08 mln zł, a na podatki i opłaty - o 11,4 proc. do 660,9 tys. zł.

Natomiast nakłady na usług obce zwiększyły się o 0,8 proc. do 98,2 mln zł, a pozostałe koszty rodzajowe - o 26,6 proc. do 448 tys. zł. W ub.r. firma na niefinansowe aktywa trwałe przeznaczyła 3,49 mln zł, a w br. planuje na to wydać 5,08 mln zł.

Zmiany przychodów i wydatków przełożyły się na wzrost straty sprzedażowej rok do roku z 1,55 do 6,53 mln zł.

W ub.r. w Edipresse Polska było zatrudnionych na etacie 210 pracowników: 133 w pionach administracji i 77 w redakcjach. W skali roku liczba pracowników zmalała o 12, przy czym o ile przybyły cztery osoby w administracji, o tyle ubyło 16 osób w redakcjach.

8,3 mln zł odpisu na należności od Ruchu

Pozostałe wpływy operacyjne Edipresse Polska z 1,37 mln zł do 207,2 tys. zł, a pozostałe koszty wzrosły z 1,8 do 9,82 mln zł.

Większość tej ostatniej kwoty stanowi 8,34 mln zł utworzonego na koniec grudnia ub.r. odpisu na należności od Ruchu, który od września ub.r. jest w trakcie przyspieszonego postępowania układowego. W ramach porozumienia układowego wierzytelności podmiotów, którym kolporter jest winny po minimum 1 mln zł, mają zostać zredukowane o 80 proc., przy czym pod koniec maja sąd uwzględnił skargi i odmówił zatwierdzenia obu zawartych układów.

Z kolei wpływy finansowe Edipresse Polska zmalały w skali roku z 10,75 do 8,49 mln zł. Prawie w całości stanowią je dywidendy i udziały w zyskach spółek zależnych wydawcy.

Edipresse Polska w ub.r. przeprowadziło restrukturyzację prawną w ramach grupy spółek w naszym kraju, sprzedając całościowe udziały w Edipresse Kolekcje i P&P oraz 70 proc. udziałów w Lincoln do spółki Edipresse Holding.

Jeśli chodzi o przepływy pieniężne Edipresse Polska ze spółkami zależnymi, zdecydowanie największe wpływy są od P&P - w ub.r. wyniosły 15,66 mln zł (w 2017 roku było to 17,84 mln zł), głównie z obsługi druku (10,94 mln zł) i dywidendy (4,06 mln zł).

Natomiast dywidenda od Edipresse Home zwiększyła się rok do roku z 1,09 do 1,53 mln zł, a od Edipresse Kolekcje spadła z 4,54 do 2,87 mln zł.

Z kolei koszty związane z Edipresse Kolekcje zmalały w skali roku z 5,54 do 2,95 mln zł, z czego większość to wydatki na zakup materiałów i produktów.

Edipresse stawia na e-commerce, liczy na zysk operacyjny w br.

Jednostkowa strata operacyjna Edipresse Polska pogłębiła się z roku na rok z 2,68 do 16,4 mln zł. Natomiast wynik brutto poszedł w dół z 7,44 mln zł zysku do 28,81 mln zł straty, a wynik netto - z 7,45 mln zł zysku do 26,44 mln zł straty.

W ub.r. firma miała -2,38 mln zł kosztów z podatku dochodowego, wobec -9 tys. zł rok wcześniej.

W sprawozdaniu z działalności stwierdzono, że Edipresse Polska „konsekwentnie skupia się na zwiększaniu przychodów z projektów internetowych i umacnianie swojej pozycji rynkowej w tym sektorze”. - W roku 2019, podobnie jak w latach poprzednich, rozwój Grupy koncentrować będzie się wokół szeroko rozumianego rynku serwisów internetowych, rozwoju w obszarach ecommerce i marketplace oraz czasopism skierowanych do kobiet - zapowiedziano.

Zaznaczono, że zarząd prognozuje, że wydawnictwo w ujęciu skonsolidowanym osiągnie w br. pozytywny wynik operacyjny.

Edipresse Polska korzysta z kredytu bankowego w rachunku bieżącym, na koniec ub.r. miała z tego tytułu 13,15 mln zł zobowiązań, wobec 11,84 mln zł rok wcześniej. W sprawozdaniu zaznaczono, że w br. firma zamierza też korzystać z faktoringu.

Cała Grupa ze stratą

Grupa kapitałowa Edipresse zanotowała w 2018 roku stratę netto w wysokości ponad 9,9 mln zł wobec zysku na poziomie 2,87 mln zł rok wcześniej. Przychody netto wyniosły prawie 175 mln zł, wobec 186 mln zł w 2017 roku.