SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Wpływy Heliosa w dół o 18 proc., a „Gazety Wyborczej” - o 10 proc. Zyskały AMS, Yieldbird i Grupa Radiowa Agory

W drugim kwartale br. wpływy sprzedażowe sieci kin Helios zmalały w skali roku o 18,2 proc., a „Gazety Wyborczej” - o 10,6 proc. Agora osiągnęła natomiast wzrosty przychodów z reklam zewnętrznych (zajmuje się tym spółka AMS), internetowych (głównie dzięki rozwojowi spółki Yieldbird) i radiowej.

Siedziba Agory, fot. materiały prasowe Article

W minionym półroczu grupa kapitałowa Agora zanotowała spadek wpływów sprzedażowych netto o 8,1 proc. do 536,3 mln zł oraz 9,9 mln zł zysku netto (wobec 5,4 mln zł straty rok wcześniej). Natomiast w samym drugim kwartale br. przychody firmy ze sprzedaży zmalały o 8,6 proc. do 258,3 mln zł, a zysk netto wyniósł 0,2 mln zł, podczas gdy rok wcześniej miał wartość 0,7 mln zł.

Na wyniki firmy, zwłaszcza rentowność, mocno wpłynęły dwa wydarzenia jednorazowe. Z jednej strony Agora zaksięgowała w minionym kwartale 26,7 mln zł zysku ze sprzedaży spółce Kino Polska TV 41 proc. akcji Stopklatki, co podwyższyło wynik netto o 22,6 mln zł. Z drugiej strony odpisała 13,6 mln zł na poczet należności przeterminowanych, których prawdopodobnie nie uda się uzyskać od kontrahenta (firma ze względów prawnych nie podaje jego nazwy, natomiast wiadomo, że chodzi o Ruch).

Helios traci wskutek letniej pogody, ograniczenia handlu w niedziele i mundialu

Zdecydowanie największym segmentem działalności Agory jest pion filmowo-książkowy, zapewniający nieco ponad jedną trzecią jej wpływów. W nim zaś dominuje sieć kinowa Helios, która w zeszłym półroczu zanotowała znaczące spadki wpływów: z biletów o 6,3 proc. do 101,3 mln zł, ze sprzedaży barowej (czyli napojów i przekąsek kupowanych do filmów) - o 4,8 proc. do 37,8 mln zł, a z reklam - o 14,9 proc. do 12 mln zł. Łącznie jej przychody zmalały ze 161,9 do 151,1 mln zł, czyli o 6,7 proc.

Spadki pogłębiły się w drugim kwartale: wpływy z biletów zmniejszyły się o 19,5 proc. do 35 mln zł, z produktów barowych - o 21,1 proc. do 13,8 mln zł, a z reklam wzrosły o 1,8 proc. do 5,7 mln zł. Ogółem przychody sprzedażowe Heliosa wyniosły 54,5 mln zł, co wobec 66,6 mln zł oznacza spadek o 18,2 proc.

Agora tłumaczy to dużym spadkiem frekwencji w polskich kinach w drugim kwartale br. - sprzedano wtedy 9,5 mln biletów, wobec 11,3 mln rok wcześniej. W konsekwencji wydatki na reklamę kinową zmalały rok do roku o 6 proc.

Firma podaje trzy główne przyczyny: ciepłą, słoneczną pogodę utrzymującą się z krótkimi przerwami od kwietnia, ograniczenie handlu w niedziele oraz rozgrywane od połowy czerwca do połowy lipca piłkarskie mistrzostwa świata, ze względu na które premiery niektórych hitów przeniesiono na później.

Więcej z książek, mniej z własnych filmów

Przychody z produkcji i dystrybucji filmów, czym w Agorze zajmuje się spółka Next Film, zmalały z 21,5 mln zł w pierwszej połowie ub.r. do 7,1 mln zł w minionym półroczu (to aż 67 proc w dół). W pierwszym z tych okresów spółka wprowadziła do kin filmy „Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej” i „Po prostu przyjaźń”, a w drugim - „Plan B” i „Kobieta sukcesu”.

Natomiast wpływy Wydawnictwa Agora (publikującego książki i płyty) wzrosły o 20,8 proc. do 20,3 mln zł w minionym półroczu. Sprzedało się wtedy 0,7 mln egz. książek oficyny.

Nakłady pionu filmowo-książkowego na usługi obce zmalały z 96,4 do 85,8 mln zł, czyli o 11 proc. Wynika to głównie z mniejszych wydatków na zakup kopii filmów. Ograniczono też - o 20,2 proc. do 9,1 mln zł - nakłady na reprezentację i reklamę.

Za to koszty wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych zwiększyły się o 4 proc. do 26,1 mln zł. Agora wyjaśnia, że wynika to ze zwiększenia zatrudnienia w kinach Heliosn (bo otworzono nowe multipleksy) i wzrostu z początkiem br. minimalnej stawki godzinowej z 13 do 13,7 zł.

W całym minionym półroczu zysk EBITDA segmentu filmowo-książkowego wyniósł 21,9 mln zł, co wobec 34,9 mln zł rok wcześniej daje spadek o 37,2 proc. Natomiast w drugim kwartale wynik EBITDA pogorszył się w skali roku z 6,1 mln zł zysku do 2,6 mln zł straty.

Wpływy z „Gazety Wyborczej” w dół mimo podwyżki cen i ofercie internetowej

Przychody pionu prasowego Agory zmalały w skali roku o 9,5 proc. do 104,4 mln zł w minionym półroczu i o 12,9 proc. do 54,7 mln zł w minionym kwartale. Ich zdecydowaną większość zapewnia „Gazeta Wyborcza”, która w drugim kwartale zanotowała 21,8 mln zł ze sprzedaży i 22,1 mln zł z reklam (po spadku rok do roku o odpowiednio 10,3 i 10,9 proc.), a w całym minionym półroczu - 44,6 mln zł ze sprzedaży i 39,3 mln zł z reklam (po spadku o 5,9 i 9,2 proc.).

Według danych ZKDP w pierwszej połowie br. średnia sprzedaż ogółem „Gazety Wyborczej” wynosiła 96 365 egz., o 17,3 proc. mniej niż rok wcześniej. W styczniu br. podrożały wydania dziennika w niektóre dni.

Jako przychody sprzedażowe są też klasyfikowane wpływy z oferty dostępu do serwisów internetowych „GW”, z której na koniec ub.r. korzystało 133 tys. egz. Agora nie podaje, ile za to łącznie płacą, zaznaczyła natomiast, że te wpływy wzrosły.

Z kolei przychody ze sprzedaży czasopism spadły z 5,9 mln zł w pierwszej połowie ub.r. do 4 mln zł w minionym półroczu, a z reklam w nich - z 10,1 do 8 mln zł. Z końcem ub.r. Agora zrezygnowała z wydawania miesięcznika ogrodniczego „Magnolia” i dwumiesięcznika wnętrzarskiego „Dom & Wnętrze”. W drugim półroczu spadki mogą być jeszcze wyższe, ponieważ w październiku firma zakończy wydawanie magazynów „Cztery Kąty”, „Ładny Dom”, „Dziecko” i „Niezbędnik Ogrodnika”.

Jednocześnie mocno zmalała większość kosztów operacyjnych pionu prasowego. Nakłady na materiały, energię, towary i usługi poligraficzne zmniejszyły się o 7 proc. do 27,9 mln zł, na wynagrodzenia i świadczenia pracownicze - o 2,7 proc. do 50,8 mln zł, a na reprezentację i reklamę - o 16,9 proc. do 11,8 mln zł. W sprawozdaniu Agory wyjaśniono, że ograniczono wydatki promocyjne „Gazety Wyborczej” oraz obniżono wynagrodzenia zmienne.

Na wynikach operacyjnych segmentu zaciążyły odpisy w łącznej kwocie 16,3 mln zł na należności od jednego z kontrahentów oraz 2,2 mln zł rezerwy związanej z kosztami rezygnacji z kilku czasopism. W konsekwencji wynik EBITDA pionu zmalał z 2,3 mln zł zysku w pierwszej połowie ub.r. do 20,4 mln zł straty w minionym półroczu (bez odpisów i rezerwy strata wyniosłaby 1,9 mln zł).

Zajmująca się reklamą zewnętrzną grupa AMS osiągnęła w minionym półroczu wzrost przychodów o 3,4 proc. do 83,2 mln zł, z czego 82,4 mln zł pochodziło ze sprzedaży reklam. Agora podała, że pozytywne przełożenie na wpływy AMS miały wydatki reklamodawców na kampanie realizowane na nośnikach z segmentów premium citylight, digital oraz city transport. Liczba oferowanych powierzchni reklamowych wzrosła z 24,1 do 24,3 tys.

Mocniej od wpływów zwiększyły się koszty operacyjne - z 62,7 do 69,1 mln zł, czyli o 10,2 proc. Procentowo najbardziej wzrosły wydatki na reprezentację i reklamę (o 25 proc. do 2,5 mln zł), amortyzację (o 16,5 proc. do 9,9 mln zł) oraz wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników (o 10,7 proc. do 11,4 mln zł). Te ostatnie zwiększyły się głównie z powodu wyższych premii i utworzenia rezerwy na plany motywacyjne. Natomiast wyższe koszty amortyzacji to głównie efekt realizacji umów na budowę i eksploatację wiat przystankowych w Warszawie i Krakowie.

Zysk EBITDA grupy AMS wyniósł w zeszłym półroczu 23,8 mln zł, o 9,5 proc. mniej niż rok wcześniej.

Segment internetu zyskuje dzięki Yielbirdowi

Pion internetowy Agory osiągnął wzrost wpływów o 7 proc. do 86,7 mln zł w minionym półroczu (w tym o 13,5 proc. do 75,6 mln zł przychodów reklamowych). Jeszcze wyższe procentowe wzrosty nastąpiły w zeszłym kwartale - odpowiednio 10,7 i 16,7 proc.

Firma komentuje, że przychody zwiększyły się przede wszystkim dzięki dużo wyższym wpływom spółki Yieldbird (zajmującej się reklamą programatyczną), w której Agora jest większościowym udziałowcem.

Koszty operacyjne segmentu internetowego zwiększyły się o 4,5 proc. do 78,2 mln zł, do czego głównie przyczynił się wzrost nakładów na usług obce (o 14,7 proc. do 39 mln zł). Są to głównie koszty dzierżawy powierzchni reklamowych przez Yieldbird.

Natomiast wydatki na reprezentację i reklamę zmalały o 26,7 proc. do 6,3 mln zł (wiosną ub.r. rozpoczęto dużą kampanię  wizerunkową Gazeta.pl).

Zysk EBITDA w całym minionym półroczu zwiększył się rok do roku z 8,7 do 10,8 mln zł, a tylko w drugim kwartale - spadł z 7,6 do 7 mln zł.

Zwiększyły się też wpływy pionu radiowego Agory - w minionym półroczu o 2,8 proc. do 55,2 mln zł, a w drugim kwartale br. o 4,7 proc. do 29,2 mln zł. Ich zdecydowaną większość stanowią przychody reklamowe, które procentowo wzrosły bardziej - w zeszłym półroczu o 4,5 proc., a w minionym kwartale o 5 proc.

Do Grupy Radiowej Agory należą TOK FM (nadaje na 23 obszarach miejskich), Radio Złote Przeboje (to sieć 23 stacji lokalnych), Radio Pogoda (8 stacji lokalnych) oraz Rock Radio (4 stacje lokalne).

Koszty operacyjne pionu radiowego wyniosły w minionym półroczu 47,1 mln zł, o 3,1 proc. mniej niż rok wcześniej. Nastąpiło to dzięki spadkowi wydatków na reprezentację i reklamę z 7,7 do 4 mln zł (w pierwszej połowie ub.r. trwała duża kampania Radia Złote Przeboje).

W efekcie zysk EBITDA zwiększył się o 48,5 proc. - z 6,8 do 10,1 mln zł.

Segment poligraficzny firmy zanotował spadki przychodów przekraczające 40 proc. W minionym półroczu wpływy wyniosły 36,1 mln zł, wobec 62,6 mln zł rok wcześniej.

Agora uzasadnia to niższą liczbą zamówień na druk, głównie w technologii coldset. W drugim półroczu spadki zapewne się zwiększą, bo z początkiem sierpnia spółka Gremi Media przeniosła część druku „Rzeczpospolitej” z Agory do Polska Press Grupy.

Jednocześnie wydatki pionu poligraficznego na materiały, energię i usługi produkcyjne zmalały o 52,6 proc. do 19,5 mln zł w minionym półroczu, na amortyzację - o 64,8 proc. do 3,8 mln zł, a na wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników - o 10,5 proc. do 9,4 mln zł.

W lutym i marcu br. przeprowadzono zwolnienia grupowe, w ramach których pożegnano się z 47 osobami, czyli ok. 15 proc. wszystkich pracowników tego działu. Na zwolnienia firma zawiązała 1,4 mln zł rezerwy, szacuje, że mogą one przynieść ponad 2 mln zł oszczędności w skali roku.

W minionym półroczu zysk EBITDA segmentu wyniósł 1,6 mln zł, wobec 7,1 mln zł rok wcześniej.

Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

Dołącz do dyskusji: Wpływy Heliosa w dół o 18 proc., a „Gazety Wyborczej” - o 10 proc. Zyskały AMS, Yieldbird i Grupa Radiowa Agory

10 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
:(
Fundacja Batorego i wydawnictwo Agora. Dwie nieformalne ambasady. Jedna dysponująca olbrzymimi pieniędzmi - to oni rozdzielają fundusze norweskie, druga jako propaganda z oddziałami w całym kraju.

To niepodległości się doczekaliśmy :(
54 10
odpowiedź
User
al
Dlugachny artykul, ktory mozna strescic w jednym zdaniu - nie kupujcie toksycznych akcji michnikowka Agory.
51 9
odpowiedź
User
Icek
Tu nie ma na co czekać, tu trzeba zwalniać, wyprzedawac, zamykać... Aj waj, aj waj...
41 9
odpowiedź
User
Niepopularne
Nie ma dobrych filmów to ludzie nie chodzą do kina. Wniosek trzeba obniżyć ceny biletów żeby zachęcić widzów.
22 11
odpowiedź
User
Polones Copue
Jak się wraca samochodem z za zachodniej granicy, to pierwsze, co uderza, to zaśmiecenie całej Polski przydrożnymi tablicami, banerami, gargantuicznymi bilbordami, płachtami z plastiku rozpiętymi na pryzmach zardzewiałych kontenerów stawianych na polach wzdłuż dróg. Jak to się dzieje, że u nas jest tyle śmiecia krajobrazowego, a za linią granicy krajobraz jest czysty i przyjemny dla oka?
28 10
odpowiedź