SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

INFO-TV-FM może startować z DVB-H

Prezes UKE podpisał 26 czerwca 2009 r. decyzję w sprawie rezerwacji częstotliwości z zakresu 470-790 MHz przeznaczonych do świadczenia audiowizualnych usług medialnych na obszarze całego kraju (DVB-H) dla spółki INFO-TV-FM.

INFO-TV-FM może startować z DVB-H

INFO-TV-FM została uprawniona do wykorzystania zarezerwowanych częstotliwości w okresie do 31 maja 2015 roku na obszarze 31 miast Polski oraz w okresie od 1 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2023 roku na obszarze całego kraju.

Info-TV-FM musi teraz w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji zapłacić 15.105.600 zł za dokonanie rezerwacji częstotliwości.


Zgodnie z podjętymi w ramach konkursu zobowiązaniami spółka INFO-TV-FM została zobowiązana do:

1) Rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości oraz rozpoczęcia komercyjnego hurtowego oferowania audiowizualnych usług medialnych, w tym rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych z ich wykorzystaniem, rozumianego jako moment ogłoszenia równej i niedyskryminacyjnej oferty hurtowej przy jednoczesnym umożliwieniu odbioru użytkownikom końcowym na obszarach, na których nastąpiło rozpoczęcie wykorzystywania częstotliwości nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania rezerwacji częstotliwości.

2) Osiągnięcia tempa rozwoju sieci rozumianego jako pokrycie kolejnych obszarów rezerwacji sygnałem radiowym niezbędnym do świadczenia usługi hurtowej na poziomie co najmniej 79dB ?V/m w 80% obszaru rezerwacji, liczonego zgodnie z metodą ITU-R P.1546 na 10 obszarach wykorzystywania częstotliwości na koniec roku 2009.

3) Osiągnięcia tempa rozwoju sieci rozumianego jako pokrycie kolejnych obszarów rezerwacji sygnałem radiowym niezbędnym do świadczenia usługi hurtowej na poziomie co najmniej 79dB ?V/m w 80% obszaru rezerwacji, liczonego zgodnie z metodą ITU-R P.1546 na 31 obszarach wykorzystywania częstotliwości na koniec roku 2011.

4) Zachowania minimalnego procentowego udziału programów radiofonicznych lub telewizyjnych w sygnale multipleksu, nie niższego niż 66%. Udział procentowy poszczególnych składników multipleksu powinien być wyznaczany jako stosunek arytmetycznej średniej przepływności chwilowych, przypadającej na strumienie transportowe poszczególnych przekazów, mierzonej na wejściu modulatora w okresie 1 miesiąca do maksymalnej przepływności bitowej multipleksu na wejściu modulatora, na zdekodowanej warstwie IP.

5) Uiszczenia jednorazowej opłaty za dokonanie rezerwacji częstotliwości w wysokości zadeklarowanej w ofercie złożonej w konkursie, tj. w wysokości 15 105 600 zł (słownie: piętnastu milionów stu pięciu tysięcy sześciuset złotych) w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia niniejszej decyzji, na rachunek bankowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

6) Hurtowego oferowania audiowizualnych usług medialnych, w tym rozprowadzanych programów radiofonicznych lub telewizyjnych, oferowanych z wykorzystaniem częstotliwości objętych rezerwacją, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym na zasadach równych, jawnych, oraz niedyskryminacyjnych, przez przedstawienie i opublikowanie jednolitej oferty hurtowej, zawierającej w szczególności warunki i zasady, w tym techniczne i ekonomiczne, współpracy z operatorem oraz wszystkie inne elementy niezbędne do zawarcia umowy na hurtowe świadczenie audiowizualnych usług medialnych oraz właściwego wykonywania takiej umowy. Oferta powinna zawierać jednakowe warunki w porównywalnych okolicznościach, a także zawierać postanowienia zapewniające oferowanie usług oraz udostępnianie informacji na warunkach nie gorszych od stosowanych w ramach własnego przedsiębiorstwa, lub w stosunkach z podmiotami zależnymi w oparciu o jednolitą ofertę dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

7) Detalicznego świadczenia audiowizualnych usług medialnych, w tym rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych z wykorzystaniem częstotliwości objętych rezerwacją, w tym we własnym imieniu, wyłącznie za pośrednictwem wyodrębnionej spółki zależnej.

8) Oferowania hurtowego audiowizualnych usług medialnych, w tym rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych, z wykorzystaniem częstotliwości objętych rezerwacją na obszarze całego kraju, zawierających:

a) co najmniej 16 programów radiofonicznych lub telewizyjnych;

b) od co najmniej 16 unikalnych dostawców audiowizualnych usług medialnych, w tym nadawców w rozumieniu ustawy o radiofonii i telewizji;

c) przy zapewnieniu, że żaden z dostawców audiowizualnych usług medialnych w tym nadawców w rozumieniu ustawy o radiofonii i telewizji oraz żaden z podmiotów z nim powiązany nie może przekroczyć maksymalnego poziomu udziału programów radiofonicznych lub telewizyjnych w sygnale multipleksu powyżej 50%, obliczonego zgodnie z zapisem wskazanym w pkt 4).

9) Świadczenia usług, przez cały okres obowiązywania rezerwacji częstotliwości, zgodnie ze zobowiązaniami odnośne oferty hurtowej określonymi w pkt 6) oraz zgodnie ze zobowiązaniami odnośnie zawartości programowej określonymi w pkt 8).

10) Oferowania programów radiofonicznych lub telewizyjnych, uwzględniając pozaekonomiczne interesy narodowe dotyczące kultury, języka i pluralizmu mediów, których treść jest zgodna z następującymi obowiązkami i zakazami przewidzianymi przepisami prawa polskiego oraz międzynarodowego:

"w przypadku programów telewizyjnych, nadawcy przeznaczają co najmniej 33% kwartalnego czasu nadawania programu na audycje wytworzone pierwotnie w języku polskim, z wyłączeniem serwisów informacyjnych, reklam, telesprzedaży, transmisji sportowych, przekazów tekstowych i teleturniejów;
"w przypadku programów radiofonicznych lub telewizyjnych, nadawcy przeznaczają co najmniej 33% kwartalnego czasu nadawania w programie utworów słowno - muzycznych na utwory, które są wykonywane w języku polskim;
"w przypadku programów telewizyjnych, nadawcy przeznaczają ponad 50% kwartalnego czasu nadawania programów na audycje europejskie, z wyłączeniem serwisów informacyjnych, reklam, telesprzedaży, transmisji sportowych, przekazów tekstowych i teleturniejów;
"w przypadku programów telewizyjnych nadawcy przeznaczają co najmniej 10% kwartalnego czasu nadawania na audycje europejskie wytworzone przez producentów niezależnych, z wyłączeniem serwisów informacyjnych, reklam, telesprzedaży, transmisji sportowych, przekazów tekstowych i teleturniejów;
"zasadami dotyczącymi reklamy, telesprzedaży i sponsoringu;
"zakazem propagowania działań sprzecznych z prawem, polską racją stanu oraz postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym, w szczególności treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
"wymogami w zakresie poszanowania przekonań religijnych odbiorców, a zwłaszcza chrześcijańskiego system wartości;
"zakazem sprzyjania zachowaniom zagrażającym zdrowiu lub bezpieczeństwu oraz zachowaniom zagrażającym środowisku naturalnemu;
"zakazem oferowania treści zagrażających fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich, w szczególności zawierających treści pornograficzne lub w sposób nieuzasadniony eksponujących przemoc.

11) W przypadku treści innych niż wymienione powyżej w punkcie 10, a które mogą wywrzeć negatywny wpływ na fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich, podjęcia działań, które ograniczą dostęp do tych treści.

12) Zapewnienia minimalnego procentowego udziału usług dodatkowych w sygnale multipleksu w wysokości 5%, obliczonego zgodnie z zapisem w pkt 4), przy czym usługą dodatkową jest usługa inna niż programy radiofoniczne lub telewizyjne w szczególności taka jak elektroniczny przewodnik po oferowanych audiowizualnych usługach medialnych, w tym rozprowadzanych programach radiofonicznych lub telewizyjnych, albo dodatkowe treści informacyjne towarzyszące audiowizualnym usługom medialnym.

Wyżej wymieniona decyzja jest pierwszą rezerwacją częstotliwości przeznaczonych do świadczenia audiowizualnych usług medialnych, w tym rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych na obszarze całego kraju, w technologii DVB-H, w radiokomunikacyjnej służbie radiodyfuzyjnej wydaną przez polskiego regulatora.

Źródło: UKE

Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

Dołącz do dyskusji: INFO-TV-FM może startować z DVB-H

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl