SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Podsumowanie X Forum Teleinformatyki

Nagroda im. Marka Cara i tygodnika WPROST oraz ponad 200 uczestników

W zakończonym właśnie jubileuszowym X Forum Teleinformatyki w Legionowie uczestniczyło ponad 200 odpowiedzialnych za rozwój IT przedstawicieli polskiego biznesu, przedstawicieli największych banków, administracji państwowej i samorządowej oraz twórców i dostawców rozwiązań IT. Tematem Forum była jak najszerzej rozumiana integracja, czyli integracja procesów biznesowych, integracja narzędzi oraz kwestie bezpieczeństwa w zakresie integracji.

Zbigniew Olejniczak - Dyrektor Departamentu Informatyki Ministerstwa Gospodarki i Pracy został laureatem Nagrody im. Marka Cara za wdrożenie rozwiązań informatycznych w obszarze rynku pracy i pomocy społecznej.

Redakcja tygodnika WPROST ufundowała specjalną nagrodę "za wkład w szerzenie wiedzy teleinformatycznej i cykliczną organizację Forum Teleinformatyki". Nagroda przyznana została dla Rady Programowej Forum i jej Przewodniczącego - Wiesława Paluszyńskiego oraz dla organizatora Forum - Sławomira Chabrosa Organizatorem Forum był BizTech Konsulting S.A.

Tegoroczne, jubileuszowe X Forum Teleinformatyki zgromadziło w Legionowie ponad 200 przedstawicieli administracji centralnej i terenowej, przedstawicieli biznesu oraz firm sektora finansowego. Tytuł X Forum "X wcieleń integracji" był lekko przewrotnym połączeniem jubileuszowej rzymskiej dziesiątki z niewiadomą, jaka pojawia się podświadomie, gdy myślimy o jak najszerzej rozumianej integracji, czyli integracji procesów biznesowych, integracji narzędzi oraz kwestii bezpieczeństwa w zakresie integracji. Niuanse i wieloznaczności słowa integracja zręcznie prezentował prof. dr hab. Jerzy Bralczyk (UW) w swoim wykładzie rozpoczynającym Forum.
W prezentacji "Istota informacji", dr inż. Wacław Iszkowski, prezes PIIT, uzmysłowił uczestnikom jak brak integracji urzędowych systemów gromadzenia danych o obywatelach utrudnia nam codzienne życie i powoduje mnożenie niepotrzebnych kosztów.


Sesję inauguracyjną zakończyło wręczenie dwóch nagród: im. Marka Cara i Tygodnika WPROST.
Nagroda tygodnika WPROST. Z okazji jubileuszu Forum redakcja tygodnika WPROST ufundowała specjalną nagrodę "za wkład w szerzenie wiedzy teleinformatycznej i cykliczną organizację Forum Teleinformatyki. Nagroda przyznana została dla Rady Programowej Forum i jej Przewodniczącego - Wiesława Paluszyńskiego oraz dla organizatora Forum - Sławomira Chabrosa. Nagrodę wręczał redaktor Krzysztof Król.
Nagroda im. Marka Cara,  tragicznie zmarłego w 1997 roku, jednego z pomysłodawców
i pierwszego Przewodniczącego Rady Programowej Forum. Celem tej Nagrody jest wyróżnienie dokonań w zakresie wdrażania nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem społecznych efektów działalności nagrodzonej osoby.


Za wdrożenie rozwiązań informatycznych w obszarze rynku pracy i pomocy społecznej, tegorocznym laureatem Nagrody został Zbigniew Olejniczak - Dyrektor Departamentu Informatyki Ministerstwa Gospodarki i Pracy.
Nominowanymi do tegorocznej, trzeciej już Nagrody byli także: Jan Maciej Czajkowski (Urząd Miasta Łodzi), Roman Kluska (twórca Optimusa), Wiesław Patrzek (Urząd Miejski w Gdańsku, Unia Metropolii Polskich) i Kajetan Wojsyk (Urząd Miasta Częstochowy, Miasta w Internecie). 
Werdykt ogłosił Przewodniczący Kapituły - Sławomir Kulągowski, a Nagrodę wręczali Agnieszka Boboli (Sun Microsystems - Sponsor Nagrody) i były Premier Waldemar Pawlak.
Panel dyskusyjny pt. "Czy integracja systemów informatycznych administracji publicznej jest zbędna, potrzebna czy konieczna?" prowadził Dariusz Kupiecki, Dyrektor Naczelny ds. Informatyki w TU Allianz Polska S.A., a jego uczestnikami byli m.in. Włodzimierz Marciński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji, prof. Witold Abramowicz, Kierownik Katedry Informatyki Ekonomicznej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Edward Czejkowski z Izby Celnej w Krakowie, prof. Marek Hołyński, Wiceprezes TVP oraz dr inż. Wacław Iszkowski, Prezes PIIT. Wprowadzeniem do dyskusji była prezentacja "Integracja systemów administracji publicznej - szanse i zagrożenia" przygotowana przez Jarosława Mojsiejuka z PIIT i Wiesława Paluszyńskiego, Prezesa Trusted Information Consulting. Uczestnicy panelu byli zadziwiająco zgodni i celnie punktowali jak wiele, szczególnie w sferze legislacyjnej jest jeszcze do zrobienia.
Kuluary Forum. Tradycją Forum są wieczorne spotkania uczestników konferencji, na które specjalnie przyjeżdża wiele osób, którym czas nie pozwala na uczestnictwo w całym Forum. Atrakcją pierwszego wieczoru była pełna temperamentu, czarnoskóra kanadyjska wokalistka Siona.


Drugi wieczór zdominowała tradycyjna loteria fantowa - każdy los wygrywał. Nagrodami były różnego rodzaju upominki firmowe - pakiety oprogramowania, pendrive, koszulki, zegary, plecaki i nagroda główna w postaci aparatu cyfrowego. Fundatorami nagród były firmy: BEA Systems, BenQ, ComArch, Comp, Dasoft, HP Polska, Microsoft, Netia, Oracle, PB Polsoft, Prokom Software, PTI, PWPW, SAP Polska, Software AG, Sun Microsystems Poland, Sybase Polska, Symantec, Unisys, tygodnik WPROST oraz BizTech. Cała kwota uzyskana ze sprzedaży losów (6020 zł) przekazana została na ręce przedstawicieli Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.


Honorowymi Patronami Forum byli: prof. dr hab. Leszek Balcerowicz, Prezes NBP, prof. dr hab. inż. Michał Kleiber, Minister Nauki i Informatyzacji oraz Przewodniczący KBN oraz prof. dr. hab. Piotr Węgleński, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego.
Patronami medialnymi X Forum byli: dwutygodnik BusinessWeek Polska, Gazeta MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorstw), Gazeta Samorządu i Administracji, miesięcznik "Politycy", portal ASP.pl,  Telewizja Polska S.A. i tygodnik WPROST.


Sponsorami Forum byli: ComArch S.A. (Złoty Sponsor) i Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (Srebrny Sponsor). Sponsorem Nagrody im. Marka Cara została firma Sun Microsystems Poland. Również sesje miały swoich Sponsorów: BEA Systems, Oracle Polska, Software AG Polska, Sybase Polska. Sponsorem poczęstunku jubileuszowego była firma Netia, a występów artystycznych - Unisys.
Szczegółowe omówienie poszczególnych sesji X Forum (agenda Forum znajduje się na stronie www.forumti.pl).
Forum Teleinformatyki jest jedną z najbardziej prestiżowych, a jednocześnie jedną z najstarszych imprez w polskiej branży IT. Od chwili powstania w 1995 roku, Forum niezmiennie porusza najtrudniejsze i najbardziej aktualne zagadnienia związane z wykorzystaniem informatyki w administracji i gospodarce naszego kraju. Od początku nad merytorycznym poziomem Forum czuwa Rada Programowa, w której skład wchodzą wybitni znawcy przewodniego tematu danej edycji Forum. Wysoki prestiż imprezy gwarantują również najwyższej rangi patroni, jak również wybitni międzynarodowi goście.


Radzie Programowej X Forum przewodniczy Wiesław Paluszyński (Prezes Trusted Information Consulting, ekspert PTI), a członkami Rady są: Sławomir Chabros - Prezes BizTech Konsulting S.A., Zbigniew Chwaliński, Janina Derwiszyńska - Zastępca Dyrektora Departamentu do Spraw Informatyzacji Ministerstwa Finansów, Tomasz Domżał - Dyrektor Biura Informatyzacji i Transakcji Elektronicznych w PWPW S.A., Bogusław Dziarnowski - Dyrektor Biura Informatyki w Ministerstwie Skarbu Państwa, dr inż. Krzysztof Imiełowski - Pełnomocnik KGHM Polska Miedź S.A. ds. Telekomunikacji, Adam Jan Kępa - Dyrektor ds. Projektów w Epsilio S.A., Robert Kośla -Wewnętrznego, Dariusz Kupiecki - Dyrektor Naczelny ds. Informatyki w Towarzystwie Ubezpieczeń Allianz Polska S.A., dr Marek Lipniowiecki - Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Informatyzacji Resortu w Ministerstwie Finansów, Zbigniew Mularzuk - Doradca w Biurze Strategii i Restrukturyzacji w Nafcie Polskiej S.A., Gustaw Pietrzyk - Dyrektor Departamentu Rejestrów Państwowych MSWiA, Bolesław Szafrański - Profesor Wojskowej Akademii Technicznej, Prezes Milstar, Waldemar Szumieł - Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji w Narodowym Banku Polskim.
Kim był Marek Car. Marek Car był pełnym energii i pomysłów człowiekiem, który zawsze czynnie uczestniczył w kreowaniu rzeczywistości, również branży informatycznej w Polsce. Z wykształcenia dziennikarz, wielką wagę przywiązywał zawsze do rzetelnej informacji. Był pomysłodawcą, realizatorem lub bardzo aktywnym uczestnikiem wielu przedsięwzięć. Dziś trudno je wszystkie wyliczyć. Wśród najważniejszych należy wymienić: biuletyn Boss-Komputer, tygodnik Komputer wraz z jego rosyjską wersją, pierwsze węzły sieci FIDO w Rosji, Stowarzyszenie Rozwoju Systemów Otwartych, Polska Społeczność Internetu (PSI), Stowarzyszenie PRO, początki pierwszej akcji Internet dla Szkół (IdS), tygodnik Teleinfo.


Ukoronowaniem dokonań Marka Cara było sprawowanie funkcji Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Informatyki w rządzie Premiera Waldemara Pawlaka. Zainicjował wówczas proces instytucjonalnej standaryzacji informatyki publicznej w Polsce.
Po zakończeniu pracy w rządzie, w połowie lat dziewięćdziesiątych, współtworzył jedną
z pierwszych polskich firm - dostawców usług internetowych (ISP) - Polska OnLine, w której był odpowiedzialny między innymi za powstanie pierwszego polskiego portalu informacyjnego. To właśnie Marek Car był twórcą celnego rozwinięcia angielskiego skrótu WWW - Wszechnica Wiedzy Wszelakiej.
W 1997 roku, realizację nowych idei niespodziewanie przerwała Markowi Carowi tragiczna śmierć w wypadku samochodowym.


Kolejne Edycje Forum Teleinformatyki stanowią doskonałe odzwierciedlenie rozwoju polskiego rynku IT - stopniowo przeszliśmy w nich od fazy wdrażania pierwszego systemu (zarządzanie projektami) poprzez różne problemy i niebezpieczeństwa wynikające z codziennego użytkowania systemów IT (Internet, bezpieczeństwo danych, elektroniczny dokument) i refleksję jak informatykę najefektywniej wykorzystywać (zarządzanie informatyką), aż po VI Forum poruszające potrzebę edukacji użytkowników IT oraz niebezpieczeństwa i patologie związane z e-gospodarką. VII Forum wróciło natomiast do poruszanych już wcześniej zagadnień związanych z celowością stosowania technik teleinformatycznych, jak i nie mniej ważnego problemu efektywności rozwiązań. Problematyka VIII Forum poświęcona była konkretnym, wdrożonym w wielu firmach rozwiązaniom, mogącym zoptymalizować wydatki i efekty związane z IT oraz zagadnieniom jak najszerzej pojmowanego bezpieczeństwa danych, a co za tym idzie bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej.  Zeszłoroczne IX Forum poświęcone zostało w całości najbardziej palącym kwestiom integracji z UE.

Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

Dołącz do dyskusji: Podsumowanie X Forum Teleinformatyki

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl