SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

W Agorze przez kwartał ubyły 53 etaty, mniej pracowników w pionie prasowym i internetowym

Na koniec marca ub.r. stałe zatrudnienie w grupie kapitałowej Agora wynosiło 2 442 etaty, o 53 mniej niż kwartał wcześniej. W maju i kwietniu dalej zmalało, w związku z odejściem 26 pracowników Goldenline i zwolnieniami w pionie prasowym.

Siedziba Agory, fot. materiały prasowe Siedziba Agory, fot. materiały prasowe

W ciągu roku zatrudnienie w grupie Agora zmniejszyło się z 2 642 do 2 442 etatów, czyli o 7,6 proc.

- Najistotniejszy wpływ na zmniejszenie zatrudnienia miało zamknięcie dwóch z trzech drukarni Grupy Agora i mniejsza o 157 liczba etatów związanych z działalnością poligraficzną. Liczba etatów zmniejszyła się również w działalności prasowej Spółki, w segmencie Internet, a także w działach wspomagających - podano w sprawozdaniu finansowym Agory.

Drukarnie w Pile i Tychach firma zamknęła w połowie ub.r., wcześniej w ramach zwolnień grupowych pożegnała się ze 147 pracownikami tych zakładów. Do jesieni udało jej się także sprzedać część sprzętu z drukarni.

Natomiast tylko w pierwszym kwartale br. zatrudnienie w grupie Agora zmalało z 2 495 do 2 442 etatów, czyli o 2,1 proc.

1,6 proc. mniej na wynagrodzenia, w kwietniu odejścia z Goldenline

W minionym kwartale wydatki Agory na wynagrodzenia i świadczenia pracownicze wyniosły 82 mln zł, o 1,6 proc. mniej niż rok wcześniej (83,3 mln zł). W pionie filmowo-książkowym (obejmującym m.in. kina Helios, Wydawnictwo Agora i Next Film) nakłady w tym zakresie zwiększyły się o 0,6 proc. do 16,8 mln zł.

W pionie prasowym nastąpił spadek o 12,9 proc. do 24,4 mln zł, w pionie reklamy zewnętrznej (grupa AMS) - wzrost o 6,9 proc. do 6,2 mln zł, w pionie internetowym - wzrost o 4,7 proc. do 13,5 mln zł, a w pionie radiowym wydatki wyniosły 8,6 mln zł, tyle samo co przed rokiem.

W drugim kwartale zatrudnienie etatowe w Agorze na pewno dalej zmaleje. W kwietniu firma ogłosiła zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych w swojej spółce zależnej Goldenline. Ostatecznie zdecydowano się na program dobrowolnych odejść, w ramach którego ze spółką pożegnało się 26 osób, 80 proc. jej zespołu.

Z kolei na początku maja Agora zdecydowała się zakończyć wydawanie miesięczników „Avanti” i „Logo”, rozstając się z ich kilkunastoma współpracownikami. https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/koniec-logo-avanti-agora-zamyka-tytuly-dlaczego-zwolnionych-kilkunastu-pracownikow

W połowie maja działająca w Agorze i Inforadiu NSZZ „Solidarność” ostrzegła pracowników spółek niezrzeszonych w związku przed nagłym zwolnieniem. - Bez zbiorowego jednak mogą wywalić w tym miesiącu kilkanaście osób i zapewne to zrobią. Prawdopodobnie dni zagłady będą dwa: 22 i 29 maja - zapowiedziała organizacja.

Obniżki wynagrodzeń i wymiaru pracy, Helios zamarł

W połowie kwietnia Agora porozumiała się z NSZZ „Solidarnością” co do warunków obniżenia o jedną piątą wynagrodzenia i czasu pracy przez sześć miesięcy pracowników całej grupy kapitałowej. Zapowiedziała, że oszczędzi na tym ok. 25 mln zł.

Oszczędności w kosztach wynagrodzeń będą jeszcze wyższe, ponieważ kina Helios w związku z epidemią koronawirusa od połowy marca są zamknięte. W konsekwencji firma rozstała się z osobami pracującymi w kinach w oparciu o umowy cywilnoprawne.

- Nie ma w ogóle odpłatności za kopie filmowe, czynsze zostały obniżone decyzją administracyjną, mamy obniżenie wynagrodzeń stałych pracowników o 20 proc. w związku z tarczą antykryzysową, zawieszenie współpracy z osobami współpracującymi na elastycznych formach zatrudnienia, koszty energii spadają nam o trzy czwarte - wyliczył w zeszły piątek na wideokonferencji Tomasz Jagiełło, prezes Heliosa i członek zarządu Agory. - Zamykamy się miesięcznie w kwocie ok. 2 mln zł, co stanowi jedną szóstą, jedną siódmą kosztów stałych Heliosa sprzed pandemii - dodał.

Niektóre spółki z grupy Agora złożyły wnioski o dofinansowanie pensji w ramach tzw. pierwszej tarczy antykryzysowej. - Pojedyncze spółki już dostały dofinansowanie, pozostałe wnioski są rozpatrywane - poinformowała w piątek członek zarządu Agory Anna Kryńska-Godlewska.

Będzie rewizja strategii, priorytetem bezpieczeństwo finansowe

W czwartek wieczorem Agora poinformowała, że wybuch pandemii COVID-19 oraz jej długofalowe skutki dla polskiej gospodarki i grupy Agora uniemożliwią firmie do końca 2022 roku zrealizowanie celów finansowych ustalonych w strategii.

W przyjętej przez Agorę w połowie 2018 roku strategii na lata 2018-2022 założono, że w 2022 roku firma zanotuje ok. 1,6 mld zł wpływów i ok. 200 mln zł zysku EBITDA. Jeśli chodzi o przychody, to 1,31-1,36 mld zł ma pochodzić z obecnej działalności, a 290-320 mln zł z nowych projektów, a w zysku EBITDA - 155-165 mln zł ma być z bieżących biznesów, a 45-50 mln zł z nowych.

Firma zapowiedziała, że wyda do 930 mln zł na inwestycje rozwojowe, w tym do 430 mln zł na obecną działalność (po połowie na jej modernizację i na rozwój), a do 500 mln zł na nowe przedsięwzięcia. Wyznaczyła też cele dla różnych segmentów swojej działalności, m.in. wzrost liczby subskrybentów cyfrowych „Gazety Wyborczej” do 327 tys., a subskrybentów oferty podcastów TOK FM - do 30 tys.

Podkreślono, że zarząd Agory uznaje kierunki rozwoju firmy wytyczone w strategii za atrakcyjne i nie rezygnuje z ich realizacji na obecnym etapie.

- Tempo i skala działań Grupy będą jednak istotnie odmienne od zakładanych w strategii i zależne od procesu znoszenia obostrzeń sanitarnych w Polsce, dalszego przebiegu pandemii, skutków społecznych koronawirusa, rozwoju sytuacji gospodarczej oraz wpływu tych czynników na działalność Grupy Agora. Czynnikiem wpływającym na możliwość realizacji przez Grupę planów strategicznych będzie również termin powrotu do rozmów z konsorcjum banków na temat finansowania działań rozwojowych Grupy Agora - stwierdzono.

Zwrócono uwagę, że władze Agory podjęły działania oszczędnościowe i utrzymujące płynność finansową, tak żeby zapewnić firmie bezpieczeństwo finansowe do końca br. i czas na dalsze negocjacje z bankami w sprawie jej finansowania.

- Po zakończeniu kryzysu wywołanego pandemią i ustabilizowaniu się sytuacji gospodarczej zarząd spółki ponownie przeanalizuje plany rozwojowe Grupy Agora, portfel jej biznesów oraz nowe otoczenie rynkowe i na tej podstawie dokona rewizji planów strategicznych - zapowiedziano.

Agora sprzedaje Domiporta, upadłość sieci gastronomicznych

Pod koniec kwietnia Agora poinformowała, że zamierza sprzedać spółkę Domiporta wydającą serwisy z ogłoszeniami nieruchomości. Firma rozpoczęła rozmowy w tej sprawie ze spółką Mieszkanie.pl, należącą do Piotra Przybysza i Sławomira Gąsiorowskiego, członków zarządu Domiportal. Agora zaznaczyła, że prognozowana cena sprzedaży będzie dla niej nieistotna. W zeszłym tygodniu Agora podjęła rozmowy z innymi potencjalnymi kupcami.

Ponadto pod koniec kwietnia Agora poinformowała, że należąca do jej firmy Helios spółka Foodio Concepts złożyła wniosek o upadłość. Spółka od półtora roku uruchamiała lokale gastronomiczne Papa Diego z kuchnią meksykańską i Van Dog z hot-dogami (pierwszy lokal tej drugiej sieci ruszył wiosną ub.r.).

- Sytuacja finansowa spółki uległa istotnemu pogorszeniu ze względu na wybuch pandemii, która uniemożliwiła spółce prowadzenie działalności gospodarczej i podjęcie jakichkolwiek działań naprawczych, dlatego też po analizie perspektyw gospodarczych spółki zarząd Foodio Concepts podjął uchwałę o złożeniu wniosku o upadłość - poinformowano w komunikacie Agory.

Dodano, że spółka złożyła wniosek ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku. - Przy podejmowaniu decyzji o złożeniu wniosku w przedmiocie ogłoszenia upadłości Foodio Concepts, zarząd spółki kierował się dobrem Foodio Concepts oraz jej wierzycieli, a także koniecznością zabezpieczenia ich interesów ze względu na niewypłacalność Foodio Concepts - stwierdzono.

Jednocześnie Helios zaczął negocjacje dotyczące sprzedaży Foodio Concepts. - Potencjalny kupujący jest inwestorem spoza branży gastronomicznej. Ewentualna cena nabycia udziałów pozostaje wartością nieistotną - zaznaczono.

Wskutek trudniej sytuacji Foodio Concepts Agora dokonała odpisów wartości aktywów związanych z działalnością Foodio Concepts w kwocie ok. 9 mln zł, które obciążą skonsolidowany wynik firmy w pierwszym kwartale. Na starcie spółki Foodio Concepts Helios zainwestował w nią ok. 10 mln zł.

Na koniec ub.r. działało 12 lokali Papa Diego i dwa Van-Dog. Wiosną ub.r. Agora zaczęła współpracę z właścicielami burgerowni Pasibus, do końca roku otworzono sześć lokali. W lutym br. zawarto kolejno umowę inwestycyjną, w drugim kwartale planowano uruchomić kolejne pięć lokali.

W ub.r. z działalności gastronomicznej Agora zanotowała 16,3 mln zł przychodów, 9 mln zł straty EBITDA i 10,1 mln zł straty EBIT.

Z zarządu Agory odchodzi Grzegorz Kania

30 kwietnia z funkcji członka zarządu Agory ds. finansowych zrezygnował Grzegorz Kania. Uzasadnił, że chce podjąć nową pracę. Z zarządu firmy odejdzie najpóźniej z końcem października br., w tym czasie jego obowiązki będzie przejmowała członkini zarządu Anna Kryńska-Godlewska.

- Termin rezygnacji Pana Grzegorza Kani z pełnionej przez niego funkcji zostanie uzgodniony z uwzględnieniem jak najlepszego wsparcia tego procesu - zaznaczono w komunikacie Agory.

Grzegorz Kania był członkiem zarządu firmy od listopada 2017 roku. Przedtem przez pięć lat był dyrektorem finansowym w Ringier Axel Springer Polska, a wcześniej pracował m.in. w PricewaterhouseCoopers, UPC Polska i Grupie Kapitałowej BLStream (obecnie Intive).

Prezesem Agory od marca 2014 roku jest Bartosz Hojka, a pozostałymi członkami zarządu Tomasz Jagiełło (od czerwca 2013 roku), Agnieszka Sadowska (od marca 2017 roku) i Anna Kryńska-Godlewska (od listopada 2017 roku).

Zawieszona spłata kapitału kredytów

W drugiej połowie kwietnia Agora podpisała z DNB Bank Polska aneks, na mocy którego limit kredytowy w wysokości 25 mln zł będzie dostępny dla spółki do 29 września br. To kolejne przedłużenie dostępności tego limitu, poprzednie uzgodniono pod koniec grudnia ub.r., obowiązywało do końca marca

- Aneks zawiesił część dotychczasowych wymogów banku i wprowadził nowe odzwierciedlające obecną sytuację finansową spółki (czyli Agory - przyp.) m.in. co do wyniku Grupy Agora na poziomie EBITDA w drugim kwartale 2020 r., wysokości salda gotówki na koniec każdego miesiąca w okresie do 30 kwietnia 2021 r. oraz konieczność uzyskania zgody banku na wypłatę dywidendy w 2020 r. - opisano w komunikacie giełdowym Agory.

- Limit kredytowy oprocentowany jest stawką WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w PLN powiększoną o marżę banku. W przypadku niespłacenia w terminie określonym w umowie części lub całości wierzytelności banku, obciąży on spółkę odsetkami w wysokości stopy bazowej powiększonej o karne odsetki - dodano.

Ponadto Agora w ramach aneksu uzgodniła z DNB Bank Polska, że do końca września br. będzie spłacała tylko odsetki dwóch kredytów nieodnawialnych, natomiast zawieszona zostaje spłata rat kapitałowych. Spółka będzie musiała je uiścić w terminach ostatecznej spłaty obu kredytów.

- W rezultacie dwie raty kredytu nieodnawialnego 1 (każda w wysokości 2,1 mln zł) zostały odroczone do 1 kwietnia 2021 r., a dwie raty kredytu nieodnawialnego 2 (każda w wysokości 6,3 mln zł) zostały odroczone do 2 stycznia 2023 r. - poinformowała firma.

Agora zamierza nie wypłacać dywidendy

Zarząd Agory zdecydował, żeby zaproponować walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy, aby cały jednostkowy zysk netto firmy w ub.r. wynoszący 20,11 mln zł przeznaczyć na kapitał zapasowy i nie wypłacać dywidendy. Pozytywnie zaopiniowała to rada nadzorcza spółki.

Jest to odstępstwo od polityki dywidendowej Agory obowiązującej od 15 lat. - Odstąpienie od polityki dywidendowej jest związane z niepewnością gospodarczą wywołaną epidemią koronawirusa COVID-19 - uzasadniono.

- Wpływ globalnej pandemii COVID-19 może nieść za sobą dodatkowe ryzyka dla działalności spółki, których ewentualna skala nie jest obecnie możliwa do precyzyjnego oszacowania i pozostaje poza realnym wpływem lub kontrolą ze strony Agory, jak i jej grupy kapitałowej. Sytuacja ta może również wpływać na problemy płynnościowe kontrahentów Agory. W tych okolicznościach zarząd Agory uznał za uzasadnione rekomendowanie zatrzymania całości zysku za 2019 rok, w celu wzmocnienia pozycji finansowej Grupy - dodano w komunikacie Agory.

W 2019 i 2018 roku firma wypłaciła po 23,29 mln zł dywidendy (50 groszy na akcję), mimo że w 2017 roku zanotowała 68,12 mln zł jednostkowej straty netto. Poprzednio nie podzieliła się zyskiem z akcjonariuszami w 2017 roku.

Dołącz do dyskusji: W Agorze przez kwartał ubyły 53 etaty, mniej pracowników w pionie prasowym i internetowym

11 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
i BĘDZIE DOBRZE.
Dla zarządu;/ A świstak na koniec zawinie w sreberka.. i ZGASI światło.
Ja dziękuje ze mnie już nie ma = Życie poza Agorą istnieje.. NIE BÓJCIE się.
0 0
odpowiedź
User
Zen
No właśnie, co zrobi red. Kublik jak ją wyrzucą, czy naprawdę jest życie poza Agorą ?
0 0
odpowiedź
User
XX
Ciekawe co na te zwolnienia Niedorzecznik Praw Obywatelskich - bo gdy w mediach publicznych z kimś NIE PRZEDŁUŻĄ UMOWY, to zaraz jest łamanie konstytucji, demokracji i wolności słowa, hehehe.
0 0
odpowiedź