SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Agora ze spadkiem wpływów i 9 mln zł zysku. Więcej z biletów i przekąsek w Heliosie, wyhamował spadek „Gazety Wyborczej”

W ub.r. grupa kapitałowa Agora zanotowała spadek wpływów sprzedażowych o 2,1 proc. do 1,14 mld zł i 9,4 mln zł zysku netto. Wzrosły jej przychody z biletów w kinach Helios i sprzedaży „Gazety Wyborczej”, a zmalały z reklam kinowych.

Łączne wpływy Agory z reklam zwiększyły się w skali roku o 0,8 proc. do 554,5 mln zł, z biletów w należącej do firmy sieci Helios - o 6,4 proc. do 236,4 mln zł, a ze sprzedaży barowej w tych kinach - o 8,5 proc. do 90,2 mln zł.

Natomiast mocno zmalały przychody z usług poligraficznych - o 32,2 proc. do 63,7 mln zł, a także z pozostałej sprzedaży - o 20,2 proc. do 65,3 mln zł.

Przychody ze sprzedaży wydawnictw („Gazety Wyborczej”, magazynów, książek i płyt) zmniejszyły się o 2,4 proc. do 131,1 mln zł. Przy czym same wpływy ze sprzedaży „GW” spadły tylko o 0,6 proc. do 92,3 mln zł, a w samym czwartym kwartale wzrosły aż o 13,6 proc. do 25,9 mln zł.

Koszty operacyjne firmy zmalały o 7,9 proc. do 1,14 mln zł, a w samym czwartym kwartale - o 18,1 proc. do 331,4 mln zł. Na wynik w poprzednich kwartałach pozytywnie wpłynęło 13,9 mln zł zysku ze sprzedaży nieruchomości, 22,6 mln zł ze sprzedaży firmie Kino Polska TV pakietu 41,1 proc. akcji Stopklatki, natomiast negatywnie - 20,3 mln zł odpisu należności od Ruchu i 3,6 mln zł kosztów restrukturyzacji.

Wynik EBIT Agory wzrósł z 73 mln zł straty w 2017 roku do 0,9 mln zł zysku w ub.r., a wynik netto - z 79,3 mln zł straty do 9,4 mln zł zysku. Natomiast zysk EBITDA zmalał ze 118,9 mln zł do 98,4 mln zł.

Agora z nową strategią: przejęcia i gastronomia

W połowie ub.r. Agora przedstawiła strategię na lata 2019-2022, zapowiadając m.in. do 930 mln zł na inwestycje, w tym ok. 500 mln zł na akwizycje.

We wrześniu podała, że za 4,4 mln euro kupi 25 proc. akcji czeskiej spółki ROI Hunter oferującej platformę marketingową umożliwiającą firmom z branży e-commerce promowanie i sprzedaż produktów za pośrednictwem Google’a i Facebooka. Natomiast dwa tygodnie temu wspólnie z czeską spółką SFS Ventures podpisała wstępną umowę kupna Eurozetu - za 40 proc. jego udziałów zapłaci ok. 130 mln zł, a do połowy 2022 roku będzie mogła kupić od wspólnika pozostałe.

- Nasza strategia zakłada wsparcie rozwoju obecnie najsilniejszych biznesów Grupy Agora oraz wejście na całkiem nowe, perspektywiczne rynki działalności. Chcemy inwestować w rozwój Grupy, nie rezygnując przy tym z wypłacania dywidendy naszym akcjonariuszom. Wierzymy, że realizacja zakładanych przez zarząd celów pozwoli nam nie tylko zmierzyć się z wyzwaniami przyszłości, ale przede wszystkim zapewnić całej Grupie Agora wzrost skali - komentuje prezes Agory Bartosz Hojka w liście do akcjonariuszy.

Ponadto spółka zależna Agory w listopadzie ub.r. zaczęła otwierać lokale Papa Diego z potrawami meksykańskimi, a niebawem uruchomi sieć Van Dog z hot-dogami. Natomiast kilka dni temu Helios podpisał list intencyjny o współpracy przy rozwoju sieci burgerowni i foodtrucków Pasibus, zamierza zainwestować 10 mln zł w otwarcie do 40 nowych lokali tej marki.

Na koniec ub.r. Agora miała 155,4 mln zł wolnych środków finansowych, w tym 33 mln zł gotówki i jej ekwiwalentów oraz 122,4 mln zł zainwestowane w krótkoterminowe papiery wartościowe. Jednocześnie zadłużenie kredytowe firmy wyniosło 97,8 mln zł, z czego 73,2 mln zł to zadłużenie zewnętrzne Heliosa obejmujące kredyty i leasing.

Helios zyskał dzięki „Klerowi”, „Gazeta Wyborcza” dzięki subskrypcjom cyfrowym

W samym czwartym kwartale wpływy ze sprzedaży biletów w kinach Helios zwiększyły się rok do roku aż o 20,4 proc. do 80,2 mln zł, a ze sprzedaży barowej - o 26,7 proc. do 31,3 mln zł. Przyczyniła się do tego rekordowa frekwencja, na którą oprócz corocznych komedii romantycznych w okresie bożonarodzeniowym wpłynął „Kler”, wyświetlany od końca września. Film okazał się największym hitem kinowym od 2000 roku, do połowy listopada sprzedano na niego 5,01 mln biletów.

Natomiast wpływy reklamowe Heliosa w całym ub.r. zmalały o 14 proc. do 30,2 mln zł, co Agora tłumaczy mniejszą liczbą kampanii rozliczanych barterowo.

Mocno spadły przychody z działalności filmowej (realizowanej przez spółkę Next Film) - o 57,3 proc. w całym ub.r., a 30,4 proc. w samym ostatnim kwartale. Firma wprowadziła do kin filmy „Plan B”, „Kobieta sukcesu”, „Kamerdyner”, „53 wojny”, „Jeszcze dzień życia” i „Eter”, które zgromadziły mniejszą widownię od produkcji z 2017 roku (m.in. „Sztuki kochania. Historii Michaliny Wisłockiej”, „Po prostu przyjaźń” i „Twojego Vincenta”).

Natomiast Wydawnictwo Agora osiągnęło wzrost wpływów o 11,5 proc. do 40,7 mln zł. Oficyna sprzedała 1,4 mln egz. książek i płyt.

W całym ub.r. koszty operacyjne segmentu filmowo-książkowego Agory zmalały o 0,3 proc. do 385,7 mln zł, a w czwartym kwartale wzrosły o 6,1 proc. do 121,6 mln zł. Firma ograniczyła nakłady na amortyzację oraz marketing, natomiast dużo więcej wydała na wynagrodzenia i świadczenia pracownicze - w całym ub.r. o 9,7 proc., a w czwartym kwartale - o 21,6 proc.

W ostatnich trzech miesiącach ub.r. wynik EBITDA segmentu wyniósł 26,8 mln zł, wobec 18,5 mln zł rok wcześniej, a w ujęciu całorocznym minimalnie zmalał - z 64,2 do 63,6 mln zł.

W segmencie prasowym całoroczne przychody zmalały o 7,5 proc. do 214,1 mln zł, a tylko w czwartym kwartale - o 4,4 proc. do 58,2 mln zł. W przypadku sprzedaży „Gazety Wyborczej” udało się odwrócić tendencję spadkową - w całym ub.r. wpływy spadły o 0,6 proc. do 92,3 mln zł, ale w czwartym kwartale zwiększyły się o 13,6 proc. do 25,9 mln zł.

- Na koniec 2018 r. liczba aktywnych płatnych subskrypcji cyfrowych Wyborcza.pl osiągnęła rekordowy poziom ponad 170 tysięcy, a przychody cyfrowe Gazety Wyborczej stanowiły już ponad 20 proc. całkowitych wpływów dziennika. To znakomity wynik i świetny sygnał, potwierdzający właściwy kierunek zmian i rozwoju naszej działalności prasowej - podkreśla Bartosz Hojka w liście do akcjonariuszy.

Natomiast wpływy z reklam w „Gazecie Wyborczej” skurczyły się z 88,6 mln zł w 2017 roku do 81,1 mln zł w ub.r.

Duże spadki wpływów z czasopism wynikają m.in. z rezygnacji przez Agorę z wydawania niektórych tytułów - jesienią ub.r. z rynku zniknęły „Cztery Kąty”, „Ładny Dom”, „Dziecko” i „Niezbędnik Ogrodnika”.

Całoroczne koszty segmentu prasowego zwiększyły się o 0,3 proc. do 238,6 mln zł, na co mocno wpłynęło 20,3 mln zł odpisu na należności od Ruchu i 2,3 mln zł na aktualizację wartości tytułu „Ładny Dom”, a także 2,2 mln zł kosztów restrukturyzacji. Tylko w czwartym kwartale łączne koszty zmalały o 14,4 proc. do 60,8 mln zł.

Nakłady na wynagrodzenia i świadczenia pracownicze wyniosły w ub.r. 98,4 mln zł, o 4,7 proc. mniej niż rok wcześniej.

Odpisy i koszty restrukturyzacji sprawiły, że segment inaczej niż w 2017 roku nie zanotował zysku EBITDA: w samym czwartym kwartale wynik był zerowy, a w całym ub.r. było 20,9 mln zł straty.

Wzrosty w outdoorze, internecie i radiu - spadek w poligrafii

Zajmująca się reklamą zewnętrzną Grupa AMS osiągnęła wzrosty przychodów: o 5,5 proc. do 171,9 mln zł w całym ub.r. i o 6,4 proc. w czwartym kwartale. Natomiast całoroczne koszty operacyjne zwiększyły się o 7,6 proc. do 144,9 mln.

Zysk EBITDA w ujęciu całego roku zmalał z 47,7 do 46,7 mln zł, a w samym czwartym kwartale - o 15,4 do 15,9 mln zł.

- Na rynku reklamy zewnętrznej priorytetem Grupy Agora pozostaje umocnienie pozycji AMS jako lidera w segmencie nośników premium oraz - zgodnie z nową strategią - rozwój w obszarze digital - stwierdza Bartosz Hojka. - Kluczowe z perspektywy tego biznesu było wypracowanie nowej polityki handlowej i cennika w oparciu o zasadę transparentności i porównywalności efektów działań promocyjnych z kampaniami realizowanymi w innych mediach. Ta zmiana może mieć istotny wpływ na wyniki segmentu w przyszłości oraz udział rynku reklamy zewnętrznej w całkowitych wydatkach na reklamę w Polsce - dodaje.

W pionie internetowym Agora zanotowała wzrost przychodów o 3,3 proc. do 177,8 mln zł, przy czym tylko w czwartym kwartale zmalały one o 4,5 proc. do 51,3 mln zł.

Jednocześnie znacząco zmalały koszty - odpowiednio o 7,5 proc. do 162,2 mln zł i 26,4 proc. do 48,4 mln zł. Nastąpiło to głównie dzięki ograniczeniu wydatków marketingowych oraz prawie trzykrotnie niższym niż rok wcześniej kosztom odpisów aktualizujących.

W efekcie całoroczny zysk EBITDA segmentu wzrósł z 23,1 do 28,4 mln zł, a w czwartym kwartale - z 10,8 do 12,1 mln zł.

- Dynamicznie rozwijamy ofertę reklamy programmatic, która jest jednym z najbardziej perspektywicznych segmentów rynku reklamy internetowej. Działający na nim Yieldbird trafił w 2018 r. po raz kolejny do prestiżowego rankingu najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw technologicznych w Europie, a przy tym - co dla nas najważniejsze - odnotował duży wzrost przychodów i wyniku - zaznacza prezes Agory.

Segment radiowy Agory osiągnął wzrost wpływów o 1,8 proc. do 116 mln zł w całym ub.r., a o 5,5 proc. do 38,1 mln zł w czwartym kwartale.

W tym drugim okresie koszty operacyjne podskoczyły o 13,7 proc. do 30,8 mln zł, głównie w związku ze wzrostem nakładów marketingowych z 3,8 do 6,1 mln zł.

Całoroczny zysk EBITDA zwiększył się z 20,1 do 21,3 mln zł, a w czwartym kwartale zmalał z 9,8 do 8,4 mln zł.

- Radio to dla nas od wielu lat ważny obszar działalności, z perspektywami dalszego wzrostu w przyszłości - dlatego też na początku 2019 r. zainwestowaliśmy w pakiet mniejszościowy drugiego największego nadawcy radiowego w Polsce. Tak duże akwizycje na polskim rynku mediów nie zdarzają się zbyt często, cieszymy się więc, że byliśmy stroną tej transakcji. Dzięki niej zdobyliśmy dodatkowo możliwość dokupienia w przyszłości wszystkich pozostałych udziałów w Eurozet - komentuje Bartosz Hojka.

Natomiast w pionie usług poligraficznych całoroczne wpływy zmalały o 29,7 proc. do 71,5 mln zł, a koszty operacyjne - o 51,2 proc. do 80,5 mln zł. Wydatki zmniejszyły się tam mocno głównie dlatego, że w czwartym kwartale 2017 roku Agora dokonała odpisów w wysokości 51,6 mln zł.

Wynik EBITDA segmentu w ujęciu całego roku pogorszył się z 8,9 mln zł zysku do 0,6 mln zł straty, a tylko w czwartym kwartale - z 0,5 mln zł zysku do 1,4 mln zł straty.

- W 2018 r. nasza działalność poligraficzna zmagała się zarówno ze spadkiem wolumenów produkcji, jak i rosnącymi cenami papieru. Z tego względu nie udało nam się utrzymać wyników segmentu Druk na rentownym poziomie - tłumaczy Bartosz Hojka. - W odpowiedzi na tę sytuację podjęliśmy w marcu 2019 r. decyzję o stopniowym wygaszeniu pracy dwóch z trzech drukarni Grupy Agora, co niestety wiąże się m.in. ze zwolnieniami grupowymi w tym obszarze - dodaje.

Dołącz do dyskusji: Agora ze spadkiem wpływów i 9 mln zł zysku. Więcej z biletów i przekąsek w Heliosie, wyhamował spadek „Gazety Wyborczej”

32 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
MARKETER
Brawo. Można sobie radzić, gdy rząd tępi spółkę na każdym kroku.

BRAWO!!!
odpowiedź
User
Liberalizm gospodarczy
Wolny rynek weryfikuje wszystko...
odpowiedź
User
:D
I prawilnym patriotom popsuto piąteczek :)
A GPC sprzedaje 13.000 egz. dziennie.
odpowiedź