SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Grupa Polsat Plus stawia na energetykę i nie komentuje „Lex TVN”

W poniedziałek Grupa Polsat Plus zaprezentowała nową strategię. Do 2026 roku zamierza zainwestować 5,5 mld złotych w czystą energię. Stanie się ona kolejnym filarem biznesowym, obok telewizji, szybkiego internetu i dystrybucji treści wideo.

Większość prezentacji dotyczyła inwestycji w przyjazną dla środowiska i tanią energetykę, zielony wodór, czyli niskoemisyjne paliwo i dzielnicę Port Praski w Warszawie. Na pytania dotyczące przyszłości rynku telewizyjnego (rosnące zagrożenie ze strony platform streamingowych, współpraca z Canal+ i perspektywę konsolidacji na rynku płatnej telewizji, DVB-T2/HEVC, zmiany w naziemnym pakiecie TV Mobilna) nie doczekaliśmy się wyczerpującej odpowiedzi.

- Na chwilę obecną chcę powiedzieć tylko, że jesteśmy przygotowani na te zmiany i procedujemy zgodnie z rynkiem. Jeśli chodzi o TV Mobilna, to jeśli będziemy mieli coś do powiedzenia, to niezwłocznie poinformujemy - usłyszeliśmy od prezesa Telewizji Polsat Stanisława Janowskiego i wiceprezesa Cyfrowego Polsatu Macieja Steca. - Analizujemy te możliwości. Nie mamy jeszcze konkretnych decyzji w tym momencie - stwierdził z kolei Janowski pytany o plany w zakresie 4K. Pytaliśmy również o przyjętą przez Sejm nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji nazywają „Lex TVN”. - Na tym etapie nie komentujemy. Oczywiście nasze media informują o tej i o innych wydarzeniach na bieżąco – mówił prezes Polsatu.

Zobacz także: Cyfrowy Polsat zainwestuje 5,5 mld zł w czystą energię, zapowiada dywidendę

Nowy segment w Grupie Polsat Plus

Znacznie więcej szczegółowych informacji spółka podała w odniesieniu do inwestycji w energetykę, wodór czy dzielnicę Port Praski w Warszawie. Grupa Polsat Plus, której założycielem i największym akcjonariuszem jest Zygmunt Solorz, rozbuduje swoją strategię multiplay o produkcję i sprzedaż czystej energii. W ramach strategii 2023+ będą rozwijane kluczowe segmenty – Telekomunikacja pod marką Plus, Kontent pod marką Polsat oraz nowy segment – Czysta Energia.

- Grupa Polsat Plus, której fundamenty i najważniejsze obszary działalności to telekomunikacja i kontent, doskonale funkcjonuje na rynku. Będzie kontynuowała swój rozwój w tych dwóch strategicznych dziedzinach, nadal skutecznie realizując strategię multiplay. Wyzwania zmieniającego się świata tworzą jednak nowe możliwości, stąd w ramach Strategii 2023+ powstaje nowy segment naszej działalności – Czysta Energia. Chcemy produkować tanią i czystą energię dla Polaków. W Grupie znajdzie się również Port Praski, który jest unikalnym projektem, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego lokalizację i potencjał. Bardzo ważnym elementem strategii jest zapowiedziana przez Zarząd kontynuacja atrakcyjnej polityki dywidendowej dla akcjonariuszy - powiedział Zygmunt Solorz, twórca i największy akcjonariusz Grupy Polsat Plus.

- Dzięki tym decyzjom budujemy unikatową Grupę. Moje kluczowe i skutecznie funkcjonujące aktywa (Cyfrowy Polsat (Polsat Box), Polkomtel (Plus), Telewizja Polsat, Netia, zielone aktywa ZE PAK, Port Praski) są zgromadzone w jednej Grupie i mają tych samych akcjonariuszy. To również istotny etap w budowaniu Grupy na kolejnych wiele lat - dodał Zygmunt Solorz.

Strategia Grupy to dostarczanie produktów i usług pierwszej potrzeby, z których może skorzystać „każdy i wszędzie”. Podstawą strategii multiplay jest kontynuacja rozwoju: Telekomunikacji z kluczowym projektem budowy sieci 5G oraz produkcji i dystrybucji atrakcyjnego Kontentu - jak podaje spółka w komunikacie - „gdzie, kiedy i na jakim urządzeniu chcesz”. Firma zauważyła, że Polska musi dokonać transformacji energetycznej w kierunku zero- i niskoemisyjnej energii, co ściśle łączy się z obraną przez nią drogą.

Grupa planuje nabyć 67 proc. udziałów w zielonych aktywach ZE PAK – spółce PAK Polska Czysta Energia za kwotę ok. 0,8 mld zł. Następnie do 2026 roku zamierza zainwestować ok. 5 mld zł celem osiągnięcia łącznie 1000 MW mocy wytwórczych czystej energii, a 0,5 mld zł w technologie wodorowe. Nabycie udziałów w Porcie Praskim to kwota ok. 0,9 mld zł. Jest to inwestycja na 38 ha w ścisłym centrum Warszawy z dostępem do Wisły.  Strategia zakłada kontynuację atrakcyjnej polityki dywidendowej dla akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu.

Zobacz także: 31 kanałów w „otwartym oknie” Polsat Box

Czysta energia i zielony wodór

Grupa Polsat Plus do swoich dwóch filarów – telekomunikacji i kontentu, dodaje trzeci – czystą energię. Polska stoi przed gigantycznym wyzwaniem transformacji energetycznej.

W Polsce wciąż około 70 proc. energii produkowane jest z węgla, jako kraj emitujemy ekwiwalent 400 mln ton CO2 rocznie, co niesie ze sobą ogromne koszty społeczne – takie jak choroby układu oddechowego, udary, zawały serca, alergie, nieobecności w pracy i szkole, krótszy czas życia.

Ceny energii w Polsce w ciągu ostatnich czterech lat wzrosły średnio ponad 2-krotnie z 159 zł do 357 zł za 1 MWh w (pierwszych 11 miesiącach) 2021 roku.

Koszt certyfikatów CO2 wzrósł średnio prawie 10-krotnie w tym samym okresie z 5,8 euro do 51,1 euro i stanowi około 65 proc. ceny energii z węgla. Przy czym w ostatnich tygodniach ceny energii sięgały blisko 1300 złotych za 1 MWh,  a ceny certyfikatów CO2 wynosiły już 90 Euro. Redukcja CO2 i innych zanieczyszczeń oraz ustabilizowanie cen energii wymaga szybkiej inwestycji w czyste, zielone źródła energii i zbalansowanego miksu energetycznego w Polsce.

- To doskonały moment na wejście nowych graczy na rynek energii. Wierzymy, że transformacja energetyczna jest potrzebna i wręcz niezbędna nam jako społeczeństwu, by oddychać czystym powietrzem i żyć w lepszym środowisku. Potrzebujemy taniej i czystej energii w ramach zbilansowanego miksu energetycznego dla naszych rodzin oraz by budować konkurencyjność naszych firm. Stwarza to nowe możliwości rozwoju dla naszego biznesu. I chcemy mieć w tym swój udział. Chcemy produkować tanią i czystą energię  - mówi Mirosław Błaszczyk, prezes Cyfrowego Polsatu i Polkomtela. Jednym z nowych obszarów energii, w którym planuje rozwijać się Grupa, są technologie wodorowe, a w szczególności zielony wodór.

- Jako Grupa chcemy zmieniać świat, a świat idzie w zielony wodór. Będzie on odgrywał istotną rolę w globalnej transformacji energetycznej. UE zapowiedziała szybki rozwój gospodarki zielonego wodoru – 6 GW elektrolizerów do 2024 r. i 40 GW do 2030 r. Również Polska ogłosiła ambitną strategię w zakresie wodoru m.in. 2 GW elektrolizerów, 800-1000 autobusów i min. 32 stacje tankowania. Zielony wodór można stosować w bardzo wielu gałęziach gospodarki, co przyspieszy redukcję CO2 i innych szkodliwych substancji. Zielony wodór to także nowe zeroemisyjne paliwo przyszłości. Już dziś seryjnie produkowane są samochody wodorowe oraz autobusy. Chcemy budować pełen łańcuch wartości zielonego wodoru: od produkcji w procesie elektrolizy z czystej energii i wody, poprzez magazynowanie i transport, budowę sieci stacji tankowania wodorem, produkcję autobusów aż po jego powszechne stosowanie w Polsce – powiedział Maciej Stec, wiceprezes Cyfrowego Polsatu i Polkomtela.

Zobacz także: Polsat Box informuje o „rozszerzeniu współpracy” z Canal+

Inwestycje w nieruchomości

Grupa postanowiła zainwestować również część wolnych środków w obszarze nieruchomości i nabędzie udziały w przedsięwzięciu „Port Praski”. - „Port Praski to absolutnie unikalna inwestycja w skali Europy. To 38 ha terenów inwestycyjnych i około 800 tys. m2 zabudowy w ścisłym centrum Warszawy. Nie ma drugiej takiej lokalizacji i nie będzie. Chcemy zainwestować w pełni samowystarczalną dzielnicę, łączącą zabudowę o przeznaczeniu biurowym, mieszkalnym, komercyjnym i użyteczności publicznej. Port Praski to strategiczna rewitalizacja praskiej części Warszawy i unikalna szansa inwestycyjna – stwierdził Stec. - Chcemy również, aby Port Praski był „zielony”, stąd nasze plany związane z zastosowaniem fotowoltaiki i geotermii w Porcie - dodał.

Większe przychody od klientów

Strategia Grupy w dziedzinie finansów przewiduje wzrost przychodów z usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym, wzrost przychodów z produkowanych i kupowanych treści programowych, budowę pozycji na rynku produkcji czystej energii, co otworzy możliwości budowy nowego strumienia przychodów, efektywne zarządzanie bazą kosztową poprzez wykorzystanie efektów synergii i efektów skali w ramach zintegrowanej grupy kapitałowej oraz efektywne zarządzanie finansami, w tym zasobami kapitałowymi.

- W obszarze finansowym nasza nowa strategia to przede wszystkim kontynuacja tego, co wszyscy znają od lat. To zawsze było, jest i będzie efektywne zarządzanie finansami, wysoka troska o stronę przychodową i kosztową, a jednocześnie dbanie o długoterminowy rozwój naszych biznesów. Jeżeli chodzi o nasze nowe obszary działalności, to w obszarze energetyki przewidujemy z tego tytułu uzyskać powtarzalne ok. 500-600 mln rocznie dodatkowego wyniku EBITDA już w roku 2026. Proponujemy również kontynuację atrakcyjnej polityki dywidendowej - powiedziała Katarzyna Ostap-Tomann, członek zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela ds. finansowych.

Zobacz także: Nie będzie wspólnej platformy Polsatu z TVN Grupą Discovery. „Koncentrujemy się na naszym contencie”

Cyfrowy Polsat planuje zwiększenie finansowania dłużnego

Cyfrowy Polsat spodziewa się szybkiego przekroczenia przez dług netto poziomu dwukrotności EBITDA w związku z realizacją strategii. Spółka będzie chciała przekonać inwestorów do rewizji celu zadłużenia - poinformowała Ostap-Tomann.

- Dopuszczamy, że będziemy w przyszłości ponownie wspierać się większym zadłużeniem. Najprawdopodobniej (...) dosyć szybko przekroczymy poziom dwukrotności (zysku EBITDA - PAP Biznes), i będziemy kierowali się do inwestorów z wnioskiem o zmiany w statucie spółki, by móc zrealizować przez nas plany - dodała Ostap-Tomann podczas konferencji.
W prezentacji spółka podała, że ewentualna rewizja mogłaby dotyczyć okresu po 2024 roku. Celem grupy jest utrzymanie poziomu zadłużenia netto poniżej dwukrotności zysku EBITDA. Po trzech kwartałach 2021 roku wskaźnik ten wyniósł 0,65.

Grupa Cyfrowy Polsat zarobiła 7 mld zł ze sprzedaży Polkomtel Infrastruktury

W trzecim kwartale br. Grupa Cyfrowy Polsat osiągnęła wzrost wpływów w ujęciu skorygowanym o 2,5 proc. do 2,59 mld zł, a dzięki finalizacji sprzedaży Polkomtel Infrastruktury za 7,07 mld zł zanotowała 3,15 mld zł zysku netto. Na koniec września firma miała 7,47 mld zł na rachunkach i lokatach.

To efekt transakcji z początku lipca, gdy Grupa Cyfrowy Polsat i należący do niej Polkomtel sfinalizowały sprzedaż 99,99 proc. udziałów spółki Polkomtel Infrastruktur, do której należy m.in. 7 tys. stacji nadawczych i ok. 37 tys. różnych systemów on-air wykorzystywanych przez sieć Plus. Udziały kupił hiszpański fundusz Cellnex za ok. 7,07 mld zł. W segmencie abonamentowym na koniec września br. Grupa Cyfrowy Polsat miała sprzedanych 13,49 mln jednostkowych usług (RGU) klientom indywidualnym, o 3,1 proc. więcej niż rok wcześniej. Przyczynił się do tego głównie wzrost w sprzedaży telefonii mobilnej (o 7,3 proc. do 6,18 mln RGU) związany z przejęciem Premium Mobile. Liczba abonentów Grupy z segmentu B2C zwiększyła się rok do roku o 0,8 proc. do 6,07 mln.

Przeciętny przychodów od klienta poszedł w górę o 5,7 proc. do 68,6 zł. W segmencie prepaidowym liczba sprzedanych usług wzrosła o 3,8 proc. do 2,77 mld zł, a średni przychód na usługę - o 3,1 proc. do 16,4 zł. Pod koniec listopada Cyfrowy Polsat sfinalizował wezwanie na akcje ogłoszone w październiku. Kupił 11,77 mln swoich akcji po 35 zł za sztukę, zapłacił 411,89 mln zł.

Dołącz do dyskusji: Grupa Polsat Plus stawia na energetykę i nie komentuje „Lex TVN”

38 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
.
Drzewiane liczydła Zymunta się nie mylą było już jedne chińskie ostrzeżenie z pietrowki warte z kilkadziesiąt mln które wykonało swoją rolę dydaktyczna...
odpowiedź
User
Adam
Tvn robi cyrk wciskając ludziom ciemnotę o rzekomym ataku na niezależne media zamiast przyznać się, że Discovery zastosowała wytrych prawny poprzez spółkę krzak. Niech założą Discovery Europe i problem rozwiązany
odpowiedź
User
YKK
Warto nawilżać.
odpowiedź