SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

PricewaterhouseCoopers: dobre prognozy dla reklamy internetowej ipłatnej telewizji

Do 2012 roku wartość globalnego rynku mediów i rozrywki sięgnie 2,2biliona USD, a przedsiębiorstwa działające w tym sektorze będądecydować się na zawieranie aliansów strategicznych, które pozwoląsprostać wyzwaniom związanym z szybko zmieniającym się sprzętem,rynkiem oraz zachowaniami konsumentów - wynika z raportu "GlobalEntertainment and Media Outlook: 2008-2012" firmyPricewaterhouseCoopers.

PricewaterhouseCoopers: dobre prognozy dla reklamy internetowej ipłatnej telewizji

Raport - prezentujący perspektywy rozwoju sektora rozrywki imediów - podkreśla również wagę generowania zysków z tradycyjnychsegmentów rynku istotnych w okresie, kiedy najnowsze technologiewciąż jeszcze wypracowują swoją pozycję wśród konsumentów.

"Przewidujemy, że w skali świata składana średnia stopa wzrostu(CAGR) dla branży rozrywki i mediów wyniesie 6,6%, co oznacza, że wroku 2012 wartość tego rynku sięgnie 2,2 biliona USD. Naszymzdaniem wzrost polskiego rynku mediów i rozrywki w okresienajbliższych pięciu lat wyniesie ponad 9% i osiągnie wartość 14 225mln USD w 2012 r."- mówi Paweł Ożarowski, dyrektor w zespole ds.usług dla sektora rozrywki i mediów w PricewaterhouseCoopers.

Ekspansja nowoczesnychtechnologii
Decydujący wpływ zarówno na tempo, jak ina kierunek rozwoju branży rozrywki i mediów będzie miało kilkakluczowych technologii. Zasięg technologii szerokopasmowego dostępudo Internetu dynamicznie rośnie na całym świecie, a technologiemobilne szybko posuwają się naprzód, zdobywając abonentów iwpływając na modernizację infrastruktury, która umożliwi nową falęekspansji telefonii komórkowej - tym razem na polu dostępu doInternetu, reklamy i telewizji. Równolegle nowoczesne multipleksy,kina cyfrowe i trójwymiarowe przekształcają rozrywkę kinową wzupełnie nową jakość, podczas gdy rozwój telewizji wysokiejrozdzielczości oraz rozstrzygnięcie wojny o format DVD wysokiejrozdzielczości zmienią nasze domy w cyfrowe centra rozrywki.

Globalna koniunktura w branży dostępu szerokopasmowego niezwalnia tempa, napędzając rozwój w całej branży. Do 2012 r., przyuśrednionej stopie wzrostu na poziomie 16,4% liczba gospodarstwdomowych dysponujących takim dostępem ponownie się podwoi,osiągając 661 milionów.

O dobrej kondycji mediów decyduje "pokolenie sieci", apodtrzymują ją konsumenci powyżej 50. rokużycia
"Pokolenie sieci' (pokolenie młodzieżyurodzonej w latach 1977-1997, które jako pierwsze "doroślejecyfrowo") nadal nadaje tempo i wyznacza kierunek rozwoju branżyrozrywki i mediów. Pod wpływem "generacji sieci" powstają nowemodele biznesowe, które rewolucjonizują relacje pomiędzyprzedsiębiorstwem a klientem. Dla tej grupy użytkowników nowetechnologie stały się już codziennością i stopniowo przenikająrównież do starszych pokoleń, dla których "generacja sieci" jestłącznikiem ze światem nowych technologii medialnych.

Z drugiej strony konsumenci powyżej 50. roku życia zapewniająrównowagę w branży, poświęcając mediom tradycyjnym równie dużouwagi, ile "pokolenie sieci" poświęca rozrywce cyfrowej ikomórkowej. We wszystkich regionach świata, z wyjątkiem Europy,Bliskiego Wschodu i Afryki, populacja pięćdziesięciolatków rośnie wtempie dwucyfrowym, a do roku 2012 jej liczebność wzrośnie z 1,1mld do 1,25 mld, czyli o 13,1%. Ten wzrost pomoże podtrzymaćżywotność tradycyjnych formatów rozrywki, mimo pewnegozainteresowania także starszych pokoleń nowymi platformami,opanowanymi już przez dzieci i wnuki.

Kluczowy trend w dynamice według regionów - rosnąca rolarynków wschodzących
Rosnąca globalizacja branży nadalbędzie głównym źródłem wzrostu w analizowanym okresie, a rynkiwschodzące odegrają rolę kluczowego czynnika napędzającego rozwój.Gospodarki rozwinięte mogą natomiast odnotować wolniejszą dynamikęwzrostu.

Obecnie największym rynkiem (szacowanym w 2007 r. na 600 mldUSD) pozostają Stany Zjednoczone, które w latach 2008-20012 będąrozwijać się najwolniej ze wszystkich 5 regionów, osiągając wartość759 mld USD w 2012 r. Drugi z największych rynków - Europa, BliskiWschód i Afryka (EMEA) - jest szacowany na 570 mld USD w 2007 ibędzie się rozwijać w tempie 6,8% CAGR, osiągając wartość 792 mldUSD w 2012 r. Motorem wzrostu w tym regionie będą: EuropaŚrodkowo-Wschodnia oraz Bliski Wschód/Afryka. W najbliższych pięciulatach reklama internetowa, nakłady na dostęp do Internetu oraz grywideo będą nadal odnotowywać roczny wzrost na poziomiedwucyfrowym.

Rynki i segmenty EMEA w skrócie - determinantą wzrostujest rosnący potencjał Internetu i sieci komórkowych

Dostęp do Internetu: mobilny istacjonarny
EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka)pozostanie największym na świecie regionalnym rynkiem dostępu doInternetu - prognozowany wzrost wyniesie 12,3% CAGR, a jego wartośćosiągnie poziom 145,2 mld USD w 2012 r. w porównaniu do 81,1 mldUSD w 2007 r. W skali światowej prognozowany rozwój tego segmentuwyniesie 12,1% CAGR. Spodziewany jest również wzrost rynkupolskiego z 1 260 mln USD w 2007 r. do 3 042 mln USD w 2012 r.

Spadki cen hurtowego dostępu szerokopasmowego wymuszone przezregulatorów sprzyjają konkurencji i przyczyniają się do zwiększeniazasięgu tej technologii. Z kolei modernizacja sieci bezprzewodowychoraz wdrożenie usług bezprzewodowych w technologii 3G będąstymulować popyt na dostęp mobilny do Internetu.

Reklama internetowa: mobilna istacjonarna
W 2012 r. region EMEA przejmie od StanówZjednoczonych pozycję największego rynku regionalnego reklamyinternetowej, rosnąc z 17 mld USD w 2007 r. do 46,2 mld USD, czyli22,1% CAGR. W skali światowej prognozowany wzrost wyniesie 19,5%,czyniąc z reklamy internetowej najszybciej rozwijający się segmentw najbliższych pięciu latach.

Do 2012 r. światowe przychody z reklamy mobilnej wzrosnąsześciokrotnie, do poziomu 16,4 mld USD. Rozwój będzie następował wtempie 44% CAGR, czyli znacznie szybciej niż będzie to miałomiejsce w przypadku reklamy internetowej w technologiistacjonarnej.

Ogólny rozwój rynku kształtować będą nowe rodzaje reklamy - np.oferowanie konsumentom darmowych usług w zamian za zgodę naotrzymywanie reklam na telefon komórkowy, czy też udostępnianieprogramów telewizyjnych w Internecie przez nadawców w połączeniu zesprzedażą reklam wokół nich.

Płatna telewizja
Wzrost w regionie EMEA będzie szybszy niż w USA, wolniejszy jednakniż w Azji i Oceanii oraz Ameryce Łacińskiej. Segment ten wzrośniez 65,2 mld USD w 2007 r. o 9,6% CAGR, by w 2012 r. osiągnąć pułap103 mld USD. Na świecie rynek płatnej telewizji będzie rósł wtempie 10,1% CAGR. Oznacza to, że w 2008 r. EMEA wyprzedzi USA istanie się największym rynkiem regionalnym. W Polsce prognozujemywzrost o 3,2% CAGR z 1 519 mln USD w 2007 do 1 779 mln USD w2012.

Platformy cyfrowe zwiększą popyt na usługi dodatkowe i wideo nażądanie, a tym samym wzrośnie poziom wydatków przypadających najedno gospodarstwo domowe. Innym czynnikiem przyczyniającym się dorozwoju tego segmentu będzie popularyzacja transmisji w wysokiejrozdzielczości (HD).

Reklama telewizyjna
EMEA będzie drugim najszybciej rozwijającym się regionem świata - zpoziomu 46,3 mld USD w 2007 r. wzrośnie do 64,1 mld USD w 2012 r.,czyli będzie rósł w tempie 6,7% CAGR. Na świecie wskaźnik wzrostudla segmentu reklamy telewizyjnej prognozowany jest na poziomie5,9% CAGR.

W wyniku stopniowego odchodzenia od telewizji analogowej iprzechodzenia na nadawanie cyfrowe w wielu krajach, platformynaziemnej telewizji cyfrowej i nowe multipleksy cyfrowe będąstymulować rozwój reklamy wielokanałowej. Jednocześnie zwalnianebędą dotąd wykorzystywane częstotliwości, dzięki czemu powstanąnowe możliwości zastosowań technologii bezprzewodowych.

Gry wideo
Region EMEA - drugi największyregionalny rynek gier wideo, którego wartość w 2007 r. wyniosła12,7 mld USD - powinien rosnąć w tempie 11,3% CAGR i osiągnąćwartość 21,6 mld USD. Na świecie wzrost w tym segmencie prognozujesię na poziomie 10,3% CAGR.

Największym segmentem pozostaną gry na konsole/gry przenośne,rosnące w tempie 7,4% CAGR z poziomu 7,5 mld USD w 2007 r. do 10,7mld USD w 2012 r. Konsole umożliwiające dostęp do Internetu orazrosnąca penetracja dostępu szerokopasmowego w gospodarstwachdomowych staną się bodźcem do rozwoju rynku gier internetowych. Wefekcie, gry internetowe - zarówno dla użytkowników okazjonalnych,jak i wieloosobowe gry typu "massively multiplayer online games"(MMOG) - odnotują najwyższą dynamikę wzrostu w wysokości 23,9%CAGR. W konsekwencji wartość tego rynku wzrośnie z poziomu 1,8 mldUSD w 2007 r. do 5,2 mld USD w 2012 r. Wraz z wprowadzaniem corazbardziej wyrafinowanych aparatów z większym ekranem i lepszągrafiką, umożliwiających ściąganie gier, a także w połączeniu zekspansją w sektorze graczy okazjonalnych, nadal rozwijać się będągry na telefony komórkowe. Wartość tego rynku powinna wzrosnąć zpoziomu 1,7 mld USD w 2007 r. do 3,7 mld USD do 2012 r., czyli wtempie 16,2% CAGR.

Reklama zewnętrzna
Udoskonalone narzędzia pomiaru oglądalności, nowe miejscaekspozycji oraz bilbordy cyfrowe, wzbogacające ofertę dostępnychnośników reklamy zewnętrznej i generujące więcej przychodów dziękimożliwości wyświetlania wielu reklam stanowić będą siłę napędowąreklamy zewnętrznej. Reklama zewnętrzna stanie się segmentemrosnącym w tempie 6,2% CAGR, z poziomu 10,4 mld USD w 2007 r. do14,1 mld USD w 2012 r. Polski rynek reklamy zewnętrznej - druginajwiększy w regionie CEE - osiągnął w 2007 wartość 219 mln USD ibędzie rósł na poziomie 12,6% CAGR do 397 mln USD w 2012.

Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

Dołącz do dyskusji: PricewaterhouseCoopers: dobre prognozy dla reklamy internetowej ipłatnej telewizji

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl