SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Rok 2007 pod lupą branży reklamowej

Jaki był mijający rok dla branży reklamowej? Specjalnie dlaWirtualnemedia.pl zdarzenia na rynku reklamy oceniają m.in.:Christian Lainer, Jacek Dzięcielak, Piotr Parnowski, Lech Kaczoń,Ewaryst Fedorowicz, Rafał Oracz, Rafał Janek i Andrej Modic.lainerChristian Lainer, CEO TBWA\Communication Group Poland,regional director TBWA\CEE
2007 to był niezły rok.Wzrosty na rynku spowodowane były pozytywnymi trendami wgospodarce. Boom w sektorze finansowo-ubezpieczeniowym, wielkawalka w sektorze telekomunikacyjnym, operatorzy wirtualni,konwergencja na rynku mediów i w telekomunikacji - rynek stalerośnie, rosną wydatki na media i tym samym. Klienci więcej wydająna komunikację marketingową. Można powiedzieć, że wszyscy powinnibyć usatysfakcjonowani.

Zatem pada pytanie czy to szczęście nie jest pozorne? Przykoniecznym wzroście wydatków na komunikację (np.: z powoduożywienia konkurencji, aktywności nowych graczy, wzrostu cenekspozycji w mediach) niestety wśród marketerów niezbędne są takżeoszczędności w innych przestrzeniach ich działań i zazwyczaj odbywasię to kosztem ich dostawców np.: w agencjach reklamowych odbywasię to kosztem redukcji marż, bo zmniejsza się wynagrodzenieprzedsiębiorstwa, przy jednoczesnym i koniecznym wzroście płacpracowników agencji.

I jeszcze jedno. W 2007 roku nie nastąpił zmierzch reklamy wtelewizji (według predykcji niektórych specjalistów powinien byłnastąpić już dwa lata wcześniej). Wprost przeciwnie - reklamatelewizyjna nie tylko cieszy się olbrzymim popytem wśródreklamodawców, ale także widać jej rozwój poprzez stosowanie innychform, np. sponsoring, eventing, product placement, brandedcontent.


amsPiotr Parnowski, prezes AMSSA

W mijającym roku trudno znaleźć jedno spektakularne wydarzenie,które w znaczący sposób wpłynęło na rozwój branży outdoorowej. Napewno na uwagę zasługuje dynamiczny wzrost wydatków na outdoor.Prognoza wzrostu rynku reklamy zewnętrznej z początku roku wynosiła10%. Po trzech kwartałach 2007 wiemy, że wzrost będzie większy odzakładanego. Według naszych uaktualnionych szacunków wydatki wreklamie zewnętrznej w całym 2007 roku wzrosną o 14-15%, przywzroście całego rynku reklamy o ok. 11-12%. Idziemy więc powyżejrynku, a to dla naszej branży dobra wiadomość. Podobne zjawiskoobserwujemy na świecie. To zrozumiałe - rewolucja cyfrowa powodujenieuchronną fragmentację widowni tradycyjnych kanałów, a outdoor zeswej natury "awansuje" do miana jedynego powszechnego medium.

Dla branży outdoorowej rok 2008 i najbliższe lata będąprzełomowe - kończą się możliwości prostego wzrostu polegającego nabudowie coraz większej liczby tablic. Dziś liczy się głównie jakośćw każdym wymiarze. Spodziewamy się istotnej zmiany jakościowejnośników na lepsze, gwarantujące wyższą jakość ekspozycji, mam tuna myśli głównie nośniki premium, superpremium i spectacular.Jakość, o której mówię, to też rozwój technologii umożliwiającejprecyzyjniejsze planowanie czy lepszy serwis. W przypadku AMS jestto na przykład rozwój narzędzia informatyczno-planerskiego AMSTOProfiler, które w 2007 roku zostało wzbogacone o nowąfunkcjonalność - wczytywania przez klienta layoutu planowanejkampanii i sprawdzenia, jak konkretny plakat może prezentować sięna ulicy. Powiększyliśmy też już istniejącą, ponad 100-tysięcznąbazę Points of Interest (punktów w przestrzeni miejskiej, wokółktórych koncentruje się grupa celowa), wykorzystywanych przez AMSdo planowania kampanii profilowanych o punkty dystrybucjibezpłatnej gazety Metro. Umożliwiło to prowadzenie działańwielokanałowych (multichannel communication): ulotka lub reklama wrozdawanych przez kolporterów egzemplarzach Metra może nawiązywaćdo kampanii outdoorowej realizowanej na nośnikach w pobliżu punktówdystrybucji gazety.

Koniec roku przyniósł też rozstrzygnięcie wygranego przez AMSprzetargu na obsługę powierzchni reklamowej w wagonachwarszawskiego metra, m.in. tablic reklamowych znajdujących się nadsiedzeniami pasażerów, reklam umieszczonych na podłogach i szybachwagonów oraz nowości, systemu monitorów LCD, które będązainstalowane w wagonach do połowy 2008 roku.

fotoLech Kaczoń, prezes IzbyGospodarczej Reklamy
Mijający rok był bogaty wwydarzenia w branży reklamy zewnętrznej. Uruchomionych zostałowiele ciekawych przedsięwzięć, które procentować będą już zakilkanaście miesięcy. Dla mnie jednak najważniejsze byłozakończenie negocjacji z miastem stołecznym Warszawą w sprawiefunkcjonowania nośników reklamy na terenach należących do Miasta.Spowodowało uspokojenie nastrojów, nie zmieniło jednak niczego wobrazie samego Miasta. Żałuję, że urzędnikom i Prezydentowi niestarczyło sił i wyobraźni, aby zaakceptować dużo lepsze propozycjez naszej strony.

Co było największym zaskoczeniem?
Zaskoczyły mnie dwie sprawy: Pierwsza związana jest z drugą edycjąFestiwalu Plakatu Reklamowego w Krakowie, który organizowany byłkolejny raz przez Izbę Gospodarczą Reklamy Zewnętrznej. Otóżgłównym fundatorem nagród w konkursie festiwalowym, w którymwybieraliśmy najlepsze projekty plakatów pod hasłem "Wakacje wPolsce" miała być Polska Organizacja Turystyczna. Ona też miałaotrzymać prawa do dysponowania najlepszymi projektami do promowaniaPolski za granicą. Do dzisiaj, mimo wielokrotnych zapewnień, niewywiązała się z przekazanych nam obietnic. To więcej niżzaskoczenie. To wstyd. I odpowiedź na problem, dlaczego Polska jesttak źle postrzegana w wielu zakątkach świata (jeżeli wiedzą tam wogóle gdzie położony jest taki kraj jak Polska).

Po drugie rosnąca niechęć wielu administracji polskich miast dlarozwoju nowoczesnych nośników reklamy, tak tych w dużych formatach,jak i tych w skali mebli miejskich. Wiara niektórych włodarzy wpustkę reklamową jako wizytówkę miasta jest niestety bezkrytyczna.I odbija się na wiarygodności samorządów. Bo kto daje iodbiera....

Jaka była wartość rynku w 2007 roku?
Wartość całego rynku reklamy zewnętrznej w Polsce szacuję w roku2007 na kwotę netto w granicach 700 milionów złotych (pouwzględnieniu wszelkich rabatów i prowizji). Zaznaczam jednak, żekwota ta wynika z wielkości sprzedaży powierzchni ekspozycyjnych nastandardowych nośnikach reklamy, w zakresie reklamy tranzytowejoraz wielkich powierzchni. Szczegółowe dane w tym zakresie będąznane pod koniec stycznia 2008 roku.

jacek
Jacek Dzięcielak, CEO MPG

Jakie było najważniejsze wydarzenie branżowe w 2007roku?
Zmiany w profilu TV Puls, co jak zakładam w średnim okresie czasumoże wpłynąć na kształt telewizji na polskim rynku. Wiemy, żeoglądalność telewizji od lat się nie zmienia się znacząco aprofesjonalnie sprofilowana stacja może zagrozić obecnemukształtowi rynku. Silny TV Puls może stać się źródłem wysokiejinflacji w telewizjach.

Co było największym zaskoczeniem?
Szumnie i długo zapowiadany dziennik "Polska", który zarówno dlamnie osobiście, jak i dla branży okazał się bardzorozczarowujący.

Człowiek lub ludzie, którzy w mijającym roku wywarlinajwiększy wpływ na rynek?
Niestety nie mogę wskazać takich osób. Na naszym rynku to, co odlat widać, że nie ma wyrazistych autorytetów. Można próbowaćprzytaczać nazwiska, ale nie widzę postaci na Grand Prix.

fotoEwaryst Fedorowicz, dyrektorgeneralny agencji Locomotiva
Jakie byłonajważniejsze wydarzenie branżowe w 2007 roku?
Pewnie wszyscy udzielą tej samej odpowiedzi: wejście na ryneknowego operatora telefonii komórkowej, czyli Play. Z jakim skutkiemi na jak długo - to osobna kwestia, ale wg znajomych z branży tegowydarzenia nic nie przebije.

Ja mam jednak swój typ: PZU i przetarg na - no właśnie - naco?

A było tak:
- Ogłoszenie w styczniu shortlisty agencji w przetargu na obsługęATL i BTL
- Ogłoszenie w maju przez prezesa Netzla nowego przetargu (bowyniki starego zostały unieważnione)
- Unieważnienie we wrześniu prezesa Netzla przez JarosławaKaczyńskiego
- Ogłoszenie w październiku przetargu na obsługę ATL "zgodnego zzasadami SAR"
- Do końca roku zostało jeszcze kilkanaście dni - a może by takkolejny przetarg ogłosić? (żeby było bardziej karnawałowo, tymrazem bez unieważniania starego).

Co było największym zaskoczeniem?
Sukces marketingupartyzanckiego w swojej odmianie internetowo-smsowo-word of mouth,nad wszechpotężną zdawałoby się reklamą telewizyjną, czylizwycięstwo w wyborach PO, której kampania ATL była w porównaniu zPiSem żadna.

Człowiek lub ludzie, którzy w mijającym roku wywarlinajwiększy wpływ na rynek?
Będę konsekwentny: Jay Conrad Levinson, autor kultowych książek"Marketing partyzancki" i "Marketing partyzancki on line".

fotoMichał Tober, kierownik ds. obsługiklientów korporacyjnych w Wirtualnej Polsce, prezes IABPolska
Jakie było najważniejsze wydarzeniebranżowe w 2007 roku?
Z trendów: rozwój telewizji i ogólnie video w sieci oraz Internet wtelefonie komórkowym (mówię o szybkości połączenia).
A wydarzeń: to oczywiście Forum IAB Polska + Gala MIXX :)

Co było największym zaskoczeniem?
Nic nie zaskoczyło mnie na tyle, żeby warto było wspominać o tym.Internet i branża rozwija się we właściwym kierunku, który o zostałwyznaczony jakieś 2 lata temu. No może jednak to, że niektóre firmynadal płacą za inne firmy tak duże kwoty, nienauczonedoświadczeniem innych...
Suma sumarum to bardzo złe zjawisko dla branży, bo nie ma dwóchekonomii (ekonomii i e-ekonomii). Jest jedna ekonomia.

Na ile szacuje wartość internetowego rynku reklamowego w2007 roku?
"Display" na 310-320 mln + bardzo długi i grupy ogon innego rodzajureklam:)

fotoRafał Oracz, dyrektor generalny CRMedia Consulting
Jakie było najważniejsze wydarzenie branżowe w 2007roku?
Zmiana na stanowisku szefa Agory. Oznacza ona bowiem zmianęstrategii działania jednego z największych koncernów mediowych wPolsce i jako taka będzie miała bardzo duży wpływ na rynek.

Co było największym zaskoczeniem?
Wymiana tytułów między Marquardem i Axlem. W zamian za tytuł, naktóry ewidentnie nie miał pomysłu, Marquard awansował do elitywydawniczej w Polsce. Axel zaś pozbył się silnych tytułówkobiecych, a dostał dziennik, który musi w zasadzie zrobić odpoczątku.

Człowiek lub ludzie, którzy w mijającym roku wywarli największywpływ na rynek?
Witold Woźniak - prezes wydawnictwa Bauer - lider międzymediowejkonsolidacji. Pokazuje, że nawet bardzo duzi gracze mogą rozwijaćsię bardzo dynamicznie.
Tomasz Józefacki - szef pionu Internet Agory - pod któregokierownictwem spółka ta zaczęła wyznaczać trendy winternecie.
Zbiorowo: Komisja Europejska - za dyrektywę wliczającą sponsoringtelewizyjny do reklamy, co prawdopodobnie skończy się podniesieniemcen reklamy telewizyjnej w 2008.

Czego sobie Pan życzy w nadchodzącym roku?
Utrzymania optymizmu, który w 2007 skłaniał wiele spółek do odwagiw myśleniu i innowacyjności w działaniu. Niestety, coraz więcejprzesłanek wskazuje na zbliżające się spowolnienie gospodarcze i coza tym idzie, kryzys rynku reklamowego.

janekRafał Janek, business consultancy director w UniversalMcCann
Jakie było najważniejsze wydarzeniebranżowe w 2007 roku?
- Kampanie wyborcze z wyborówparlamentarnych 2007
- Przetargi operatorów komórkowych na obsługę budżetówmediowych
- Seria programów rozrywkowych wprowadzonych przez stacje jakoodpowiedź na Taniec z gwiazdami (Gwiazdy tańczą na lodzie, Jak oniśpiewają, Przebojowa noc)
- Wysyp nowych, wąsko profilowanych tytułów prasowych
- Wymiana tytułów pomiędzy Axel Springer a Marquardem
- Wejście na rynek Play

Co było największym zaskoczeniem?
- Wzrost udziałówPolsatu w oglądalności
- Silna pozycja TVN24
- Słabe wyniki sprzedaży Polska The Times
- Dotychczas słabe wynik TV Puls
- Stacje telewizyjne nie znalazły sposobu na rozładowanie tłokureklamowego. Wykorzystanie dostępnego czasu reklamowego wynosiłook. 100%, a większość czasu reklamowego zostało sprzedane z cennikaa nie pakietów
- Utrzymanie wojny na gadżety pomiędzy tytułami prasowymi

Wartość rynku reklamowego w 2007 roku szacuje na 7,8 - 8,2 mldzł (wartość netto po rabatach, bez reklamy drobnej).

modlicAndrej Modic, prezes Polonia IndoorAdvertising
Jakie było najważniejsze wydarzeniebranżowe w 2007 roku?
Na pewno launch czwartego operatora telefonii komórkowej Play.

Co było największym zaskoczeniem?
Rok 2007 był bardzo spokojny, nie było większych zaskoczeń.

Na ile Pan szacuje wartość rynku reklamowego w 2007roku?
W 2007 oceniam wydatki reklamowe na 6,5 mld zł.

Człowiek lub ludzie, którzy w mijającym roku wywarlinajwiększy wpływ na rynek?
Jacek Hansler dyrektor marketingu Play za niekonwencjonalnepodejście do reklamy.

winklerMarcin Winkler, group account director w MacroscopeOMD
W 2007 roku mieliśmy kilka istotnych zjawisk, ale według mnienajważniejsza była decyzja o kontynuacji ekspansji w nowe obszaryprzez wydawnictwo Bauer. Po przejęciu RMF FM pod koniec 2006 roku,teraz dowiadujemy się o inwestycjach w Interia przez niemieckiegowydawcę. Myślę, że z tego co wydarzyło się w 2007 roku to będziemiało największy wpływ na rynek mediowy w kolejnych latach. Tozapowiedź rozwoju kolejnego potentata mediowego i ofertmultimedialnych dla reklamodawców.

Co było największym zaskoczeniem?
W kontekścierozwoju Bauera największym zaskoczeniem dla mnie jest czyszczenieportfela produktowego przez Axel Springer. Po zamianie prasykobiecej na "Przegląd Sportowy" z Marquardem zapowiadana jestodsprzedaż prasy młodzieżowej. W minionym tygodniu potwierdzono teżostatecznie, że AS nie kupi telewizji Polsat.

Na ile Pan szacuje wartość rynku reklamowego w 2007roku?
Pod koniec stycznia zobaczymy ile wyniesie wartośćwg, monitoringu Expert Monitora. Na chwilę obecną szacuję, żewartość wyniesie nieco ponad 18 mld PLN w ujęciu cennikowym - copatrząc na udział poszczególnych mediów i dostawców w tym rynkumożna oszacować na około 9 mld PLN w ujęciu netto.

Człowiek lub ludzie, którzy w mijającym roku wywarlinajwiększy wpływ na rynek?
Osobiście za taką osobę poczytuję Tomasza Lisa, który nie ugiął siępresji i zachował twarz wobec decyzji zarządu Polsatu. Szkoda, bobyła szansa na dalszy rozwój niezależnej i ambitnej publicystyki wtej obciążonej małomiasteczkowym wizerunkiem stacji.

schulzRobert Zarański, prezes agencjiSchulz

Jakie było najważniejsze wydarzenie branżowe w 2007roku?

Wygranie wyborów przez Platformę Obywatelską. Dzięki temu, po dwóchlatach, klienci ponownie zaczęli zwracać uwagę na jakość kreacji, anie polityczno - wyznaniową poprawność.

Człowiek lub ludzie, którzy w mijającym roku wywarlinajwiększy wpływ na rynek?
Donald Tusk - zostając premierem rządu.

Bartek Maciejczak, senior media planner w U2Media
Jakie było najważniejsze wydarzenie branżowew 2007 roku?
Ogłoszenie przetargów na obsługę budżetówmediowych telekomów i ich wyniki.

Co było największym zaskoczeniem?
Niespotykana jak dotąd - jeżeli chodzi o skalę - jesienna redukcjazleceń w TV.

Człowiek lub ludzie, którzy w mijającym roku wywarlinajwiększy wpływ na rynek?
Kaczyńscy z całą pisowską, samoobronową i elpeerowską otoczką.Pokazali, jaki władza ma wpływ na media i jak może nimi sterować, aco za tym idzie, jak może sterować społeczeństwem.

Michał Stanisz, wiceprezes Agencji ReklamowejS4
Jakie było najważniejsze wydarzenie branżowe w2007 roku?
Launch PLAY.

Co było największym zaskoczeniem?
Niska jakość komunikacji w kampanii wyborczej.

Człowiek lub ludzie, którzy w mijającym roku wywarli największywpływ na rynek?
Donald Tusk - ze względu na oczekiwane pobudzenie gospodarcze.

Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

Dołącz do dyskusji: Rok 2007 pod lupą branży reklamowej

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl