SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Władze Warszawy nie będą składać skargi do NSA ws uchwały krajobrazowej

Po tym, jak Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę władz Warszawy na decyzję Wojewody Mazowieckiego o unieważnieniu uchwały krajobrazowej, miasto stwierdziło, że nie złoży skargi kasacyjnej do NSA. Będzie procedować dokument dalej.

fot. Shutterstock.comArticle

Uchwałę w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (czyli tzw. uchwałę krajobrazową) Rada Warszawy przyjęła 16 stycznia 2020 roku.

Pod koniec lutego wojewoda mazowiecki unieważnił uchwałę krajobrazową Rady Miasta Stołecznego Warszawy wskazując w uzasadnieniu na istotne naruszenie trybu sporządzenia uchwały, m.in. na brak ponownych uzgodnień z Mazowieckim Konserwatorem Zabytków i ponownego wyłożenia projektu do publicznego wglądu po wprowadzenie licznych zmian w uchwale.

Wtedy stołeczny ratusz zaskarżył tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a ten w grudniu ub.r. oddalił skargę miasta.

Teraz władze miasta - po przeanalizowaniu uzasadnienia wyroku WSA i zdecydowały, że nie będą wnosić skargi kasacyjnej do NSA, a procedura dotycząca uchwały krajobrazowej zostanie wznowiona.

Procedura przygotowania uchwały krajobrazowej od nowa

Wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski, wyjaśnił, że rozstrzygnięcie sądu wskazuje na konieczność powtórzenia części procedury przygotowania uchwały.

- Źródłem problemu nie jest bowiem jakaś fundamentalna niezgodność poglądów m.st. Warszawy i WSA w tej sprawie, lecz najwyraźniej sprzeczne ze sobą stanowiska sądów administracyjnych, uniemożliwiające jednoznaczną interpretację przepisów. Uznajemy, że wyrok wskazał nową linię orzeczniczą i w konsekwencji wznowimy procedurę. Wniesiemy niezbędne poprawki i skierujemy projekt do ponownych uzgodnień - przekazał.

Prace mają zacząć się natychmiast, bo miastu zależy na jak najszybszym uporządkowaniu chaosu reklamowego w stolicy.

Władze miasta przekazały też, że sąd za zasadny uznał m.in. zarzut dotyczący braku ponownego uzgodnienia i wyłożenia projektu uchwały, nie podzielił jednak licznych merytorycznych zarzutów dotyczących regulowanych przez uchwałę zagadnień.
- WSA wyraźnie potwierdził, że ustawa krajobrazowa daje samorządom gminnym kompetencje do kompleksowej regulacji kwestii reklamy. Zależy nam, by wreszcie wdrożyć to narzędzie w tak bardzo potrzebującej tego od lat przestrzeni Warszawy. Nie rozumiemy, dlaczego wojewodzie zależało na osłabieniu kompetencji uchwały i pozostawieniu znacznej części problemu reklamowego poza kontrolą władz publicznych - powiedział wiceprezydent Olszewski.

Prace trwały cztery lata

Uchwała Rady Miasta st. Warszawy w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (tzw. uchwała krajobrazowa) została przyjęta 16 stycznia 2020 roku. Reguluje, gdzie i jak można umieszczać reklamy. Przewiduje m.in. umieszczanie szyldów jedynie w strefie parteru budynków (z nielicznymi wyjątkami), a nośników reklamowych – jedynie wzdłuż konkretnie wyznaczonych ciągów komunikacyjnych.

W myśl jej zapisów miasto zostało podzielone na 4 strefy, dodatkowo wyodrębniono ciągi komunikacyjne. W strefie śródmiejskiej dopuszczono tylko reklamy na miejskich słupach i na niewielkich nośnikach. Duże billboardy o pow. 18 m.kw. będą mogły być zlokalizowane tylko i wyłącznie przy największych ciągach komunikacyjnych. Na budynkach z oknami nie będzie można już wieszać siatek wielkoformatowych. Dopuszczalne to będzie tylko na ścianach bez okien. Możliwe będzie instalowanie siatek na rusztowaniach, ale co najwyżej na okres 9 miesięcy i nie częściej niż co 5 lat. Uchwała ogranicza możliwość instalowania wyświetlaczy i ekranów reklamowych. Nośniki będą mogły być umieszczane tylko w określonych sytuacjach.

Szyldy mogą być umieszczone co najwyżej na wysokości parteru i nie mogą migać ani zasłaniać detali architektonicznych budowli. Te na oknach mogą zajmować jedynie 20 proc. witryny. Zabronione będzie umieszczanie banerów reklamowych na dachach.

W uchwale określono też materiały i wzory dla małej architektury na terenach publicznych, czyli dla krat i osłon na drzewa, ławek, stojaków rowerowych, koszy na śmieci, słupków blokujących, donic itp. W dokumencie zawarto również zapisy dotyczące grodzenia osiedli. Zabronione jest ogradzanie terenów o powierzchni większej niż 200 m lub o powierzchni większej niż 2 ha. Nie będzie też możliwe ogradzanie starszych osiedli mieszkaniowych, w których oryginalnych projektach tego nie przewidziano.

Kary za nielegalne reklamy zależeć będą od powierzchni danego nośnika reklamowego - mogą wynosić od 100 zł do 1000 zł dziennie. W uchwale określono okres przejściowy na dostosowanie się do wprowadzanych regulacji. W przypadku szyldów wynosi od trzy lata od wejścia w życie uchwały, w przypadku pozostałych tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - dwa lata, zaś w przypadku obiektów małej architektury (usytuowanych na publicznie dostępnych obszarach pozostających we władaniu jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa) - pięć lat.

Wojewoda mazowiecki unieważnił uchwałę, kontrola UOKiK

Postępowanie wyjaśniające w sprawie warszawskiej uchwały krajobrazowej wszczął na początku lutego 2020 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Obawy urzędu wzbudziła możliwość stworzenia przez spółkę AMS z grupy Agora monopolu i wyeliminowania z rynku innych firm z branży reklamowej. "Proponowane przepisy regulują kwestie stawiania nośników reklamowych na terenie Warszawy. W praktyce jedną z nielicznych dozwolonych form reklamy na obszarze Miasta Stołecznego Warszawy będą nośniki na przystankach komunikacji miejskiej, kontrolowane obecnie przez jednego dostawcę treści" - podał urząd w komunikacie.

W wydanym 24 lutego 2020 roku rozstrzygnięciu nadzorczym wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł stwierdził nieważność uchwały krajobrazowej. W uzasadnieniu podał, że w sposób istotny naruszono tryb podjęcia uchwały, gdyż po wprowadzeniu w trakcie sesji Rady Warszawy licznych zmian w jej treści, nie uzgodniono projektu z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i nie wyłożono go ponownie do publicznego wglądu. "Owe zmiany skutkowały radykalną zmianą sytuacji wielu podmiotów - zarówno właścicieli oraz użytkowników nieruchomości, podmiotów gospodarczych, a także innych adresatów uchwały, zaś nowe zmiany nie byłyby akceptowalne przez organ uzgadniający" - napisano w rozstrzygnięciu nadzorczym. Wojewoda zwrócił też uwagę, że uchwała wykracza poza zakres upoważnień ustawowych. Zaznaczył też, że naruszenia dotyczą szeregu zapisów uchwały, "a tym samym odnoszą się do różnych regulacji, które ostatecznie nie będą mogły pełnić funkcji regulacji zupełnej w zakresie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń".

- Co więcej, jak wynika ze stanowiska Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, część poprawek do projektu uchwały została wprowadzona w czasie posiedzenia Rady w trakcie sesji. Niejako na marginesie należy zauważyć, iż dokonane zmiany dotyczą również załączników do uchwały dotyczące opisu granic oraz samego załącznika graficznego. Fakt ten został potwierdzony przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w piśmie z 13 lutego 2020 r. - dodano liczącym ponad 40 stron uzasadnieniu unieważnienia uchwały.

Dołącz do dyskusji: Władze Warszawy nie będą składać skargi do NSA ws uchwały krajobrazowej

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl