SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Wirtualna Polska: wpływy w internecie zmalały o 6 proc., Telewizja WP na plusie, od kwietnia gorzej wskutek epidemii

W pierwszym kwartale br. Wirtualna Polska Holding zanotowała spadek przychodów o 4,6 proc. do 149,81 mln zł oraz zysku netto z 14,37 do 7,25 mln zł. W pionie internetowym wpływy firmy zmalały o 6 proc., natomiast Telewizja WP osiągnęła zysk EBITDA.

Jacek Świderski, prezes Wirtualna Polska HoldingJacek Świderski, prezes Wirtualna Polska Holding

W segmencie internetowym, stanowiącym zdecydowaną większość działalności Wirtualna Polska Holding, przychody w zeszłym kwartale wyniosły 143,22 mln zł, o 6 proc. mniej niż rok wcześniej.

Wpływy gotówkowe zmalały rok do roku o 5,7 proc. do 139,48 mln zł, a skorygowany zysk EBITDA - o 10,4 proc. do 41,02 mln zł.

Do Wirtualna Polska Holding należy szereg serwisów z treściami (m.in. portale WP.pl i o2.pl, serwisy tematyczne Money.pl, Pudelek.pl) oraz witryny e-commerce. Segment e-commerce tworzą przejęte w ciągu ostatnich sześciu lat serwisy z kilku kategorii tematycznych: odzież (Domodi.pl i Allani.pl), turystyka zagraniczna (Wakacje.pl, My Travel i Parklot.pl, Wakacyjny Świat), turystyka krajowa (Nocowanie.pl, eHoliday.pl), wyposażenie wnętrz (Homebook.pl), budownictwo (Extradom.pl), finanse (Totalmoney.pl) oraz motoryzacja (Superauto24.com, Autocentrum.pl).

Według badania Gemius/PBI w kwietniu br. strony i aplikacje internetowe Wirtualnej Polski zanotowały 21,12 mln użytkowników, 3,84 mld odsłon oraz 45 minut i 25 sekund średniego dobowego czasu korzystania przez odwiedzającego.

- Pandemia i wprowadzone w związku z nią obostrzenia miały wpływ na wyniki pierwszego kwartału głównie w odniesieniu do przychodów i EBITDA generowanych przez spółki z Grupy działające w branży turystyki zagranicznej i krajowej - zaznaczono w sprawozdaniu finansowym firmy.

Z kolei Telewizja WP, stanowiąca pion telewizyjny Wirtualnej Polski, osiągnęła wzrost przychodów sprzedażowych o 43,1 proc. 6,59 mln zł, a jej skorygowany wynik EBITDA poszedł w górę z 1,76 mln zł straty do 159 tys. zł zysku.

Stacja jest nadawana na ósmym multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej oraz u niektórych operatorów kablowych i satelitarnych. Według danych Nielsen Audience Measurement w kwietniu br. miała 0,78 proc. udziału w oglądalności naziemnej telewizji cyfrowej, wobec 0,61 proc. rok wcześniej.

Więcej na wynagrodzenia, mniej na usługi obce

Wydatki Wirtualna Polska Holding na wynagrodzenia i świadczenia pracownicze zwiększyły się rok do roku z 47,45 do 50,41 mln zł, a na amortyzację środków trwałych i wartości niematerialnych - z 18,56 do 20,93 mln zł.

Natomiast koszty usług obcych zmalały z 51,24 do 43,66 mln zł.

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Wirtualna Polska Holding wyniosły -27,1 mln zł. Na kę kwotę złożyły się 20,7 mln zł na zakup aktywów niematerialnych i środków trwałych, 2,6 mln zł na spłatę kolejnej części ceny za Extradom oraz 3,8 mln zł pożyczki udzielonej spółce Digitics, która w połowie ub.r. uruchomiła porównywarkę ubezpieczeniową Mubi.pl (Wirtualna Polska zainwestowała w firmę 5 mln zł).

Ogółem Wirtualna Polska Holding zanotowała w zeszłym kwartale spadek przychodów sprzedażowych o 4,6 proc. do 149,81 mln zł, a te gotówkowe zmalały o 4,2 proc. do 146,07 mln zł.

Przełożyło się to na spadek skorygowanego zysku EBITDA o 6,5 proc. do 41,18 mln zł, zysku operacyjnego 22,6 proc. do 18,35 mln zł oraz zysku netto o 49,5 proc. do 7,25 mln zł.

Większy wpływy epidemii od drugiego kwartału

- W oparciu o dotychczasowy przebieg sytuacji Grupa ocenia, że pandemia i wprowadzone w związku z nią obostrzenia miały ograniczony wpływ na wyniki pierwszego kwartału, jednak mogą istotnie wpływać na wyniki w kolejnych okresach - stwierdzono w sprawozdaniu firmy. - Duża dywersyfikacja działalności prowadzonej przez poszczególne spółki holdingu pozwala minimalizować negatywne skutki pandemii na wyniki całej Grupy - zaznaczono.

Wirtualna Polska Holding przeprowadziła już redukcje zatrudnienia w swoich niektórych spółkach zależnych. Z końcem marca zwolniono kilkadziesiąt osób ze sprzedającej podróże zagrani spółki Wakacje.pl (należą też do niej stacjonarne sieci Wakacyjny Świat i My Travel), a także ok. 10 osób z Nocowanie.pl zajmującego się turystyką krajową. Natomiast pod koniec kwietnia zwolniono kilkanaście osób z serwisów odzieżowych Domodi.pl i Allani.pl.

Firma podała, że od kwietnia sytuacja w na rynku reklamy internetowej „uległa pogorszaniu, w związku z widocznymi ograniczeniami po stronie klientów z pewnych branż (np. motoryzacja) głównie w zakresie kampanii wizerunkowych”.

- Warto jednak zaznaczyć, że przychody w działalności wydawniczo-reklamowej od długiego czasu podlegają zmianie struktury w kierunku kampanii rozliczanych efektywnościowo, kosztem kampanii wizerunkowych. Spadający udział przychodów z kampanii wizerunkowych w przychodach działalności wydawniczo-reklamowej ogółem powoduje, że wstrzymanie przez klientów części budżetów wizerunkowych będzie miało istotnie mniejsze przełożenie na wyniki finansowe tej działalności niż jeszcze kilka lat temu - podano.

Paraliż Wakacje.pl, od maja ożywienie na Wakacje.pl i eHoliday.pl

Ograniczenie życia społecznego i wstrzymanie podróży zagranicznych mocno wpływa na wyniki Wakacje.pl. Wirtualna Polska podaje, że spowodowało to „realne zaprzestanie sprzedaży oraz dużą liczbę wycofań dotychczas dokonanych rezerwacji, szczególnie tych dotyczących okresu zakazu podróżowania”.

- Działania Grupy w tym obszarze są skoncentrowane na wzmacnianiu długotrwałej relacji z klientami poprzez otwartą komunikację i pomoc w trudnym okresie oraz ograniczeniu krótkoterminowych strat poprzez optymalizację kosztów. Rozszerzany jest również obszar usług takich jak wakacje w Polsce oraz wakacje zagraniczne z opcją dojazdu własnymi środkami transportu - opisuje firma.

Jej zdaniem międzynarodowy ruch turystyczny może zostać wznowiony w trzecim i czwartym kwartale br., przy czym wyniki sprzedażowe Wakacje.pl będą o kilkadziesiąt proc. mniejsze niż rok wcześniej. Spółka uzyskała zwiększony limit pożyczkowy od Wirtualna Polska Media.

W przypadku turystyki krajowej od początku kwietnia do początku maja obowiązywał zakaz korzystania z hoteli, co spowodowało istotny spadek przychodów Hocowanie.pl i eHoliday.pl. - Od momentu zniesienia ograniczeń prawnych widoczne są oznaki ożywienia i istotnie wzmożone zainteresowanie użytkowników ofertą prezentowaną na Nocowanie.pl i eHoliday.pl - zaznacza Wirtualna Polska.

Totalmoney.pl i Superauto24 ze spadkami, wzrost zainteresowania Extradomem

Na wyniki porównywarki Totalmoney.pl wpływ miało zamknięcie w połowie marca sporej części oddziałów firm finansowych zaostrzenie przez banki kryteriów oceny zdolności kredytowej, obniżka stóp procentowych oraz wprowadzenie możliwości zawieszenia na kilka miesięcy przez klientów spłaty obecnych kredytów.

- Wszystkie te czynniki miały negatywny wpływ na poziom wyniku finansowego końcówki pierwszego oraz całego drugiego kwartału 2020 roku. Zarząd spodziewa się, że w najbliższych miesiącach utrzyma się zwiększone zainteresowanie konsumentów produktami finansowymi, jednak podaż produktu po stronie instytucji finansowych będzie niewystarczająca w stosunku do popytu, co przełoży się na spadek poziomu przychodów i EBITDA w stosunku do roku 2019 - napisano o wynikach Totalmoney.pl.

W przypadku oferującego nowe samochody Superauto24 epidemia wywołała znaczny spadek popytu, a banki i firmy leasingowe zaostrzyły kryteria przyznawania finansowania. Według zarządu Wirtualnej Polski „w kolejnych miesiącach będzie następowała stopniowa odbudowa popytu, przy czym powrót do stanu sprzed pandemii jest w naszej ocenie możliwy dopiero w ostatnim kwartale roku, co może przełożyć się na spadek przychodów i EBITDA tej części działalności Grupy w stosunku do roku 2019”.

Z kolei na Extradom.pl, oferującym projekty architektoniczne domów, po krótkim spadku pod koniec marca zainteresowanie ze strony użytkowników wróciło do satysfakcjonującego poziomu. - W kolejnych miesiącach zauważalny jest istotny wzrost zainteresowania konsumentów ofertą produktową, co w naszej ocenie powinno pozytywnie wpłynąć na wyniki spółki Extradom - prognozuje Wirtualna Polska.

W przypadku platform odzieżowych Domodi i Allani oraz wnętrzarskiej Homebook zaraz po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego zmalała liczba zawieranych transakcji. - Wraz z upływem czasu zauważalna jest widoczna poprawa nastrojów konsumentów i wzrost zainteresowania zakupami online. W celu zoptymalizowania sytuacji przyśpieszone zostały implementacje niektórych nowych funkcjonalności serwisów, miedzy innymi wdrożenie mobilnej karty produktu w mobilnej wersji Domodi - podaje Wirtualna Polska.

Zaznacza, że w związku z zamknięciem w kwietniu stacjonarnych sklepów, z którymi współpracują te platformy, zwiększyło się ryzyko finansowe i płynnościowe.

Część spółek WP korzysta z tarczy antykryzysowej

Wirtualna Polska informuje, że w związku ze skutkami epidemii jej spółki „wprowadziły szereg inicjatyw mających na celu odpowiednie ograniczenie bazy kosztowej”.

- Optymalizacja kosztów w spółkach najbardziej dotkniętych kryzysem obejmowała, poza oczywistym wyeliminowaniem w pierwszej kolejności maksymalnej ilości kosztów niepracowniczych, także redukcję zatrudnienia oraz ograniczenia wymiaru etatu lub wynagrodzeń pracowników. Część spółek z Grupy postanowiła także skorzystać z dostępnych form pomocowych ze strony rządu (tarcza antykryzysowa) - wyliczono.

Firma nie spodziewa się problemów z płynnością finansową. Zwraca uwagę, że na koniec marca miała ok. 100 mln zł na rachunkach i dostępną linię kredytową. Pod koniec lutego br. Wirtualna Polska Holding razem ze swoimi spółkami zależnymi zaciągnęła kredyty w wysokości do 978 mln zł, z czego do 602 mln zł ma zostać przeznaczone na akwizycje i inne inwestycje.

- W ocenie Zarządu posiadane środki i generowane w bieżących okresach przepływy pieniężne zapewniają Grupie płynność finansową i zdolność do regulowania zobowiązań przez Grupę. W ocenie Zarządu nie występuje również ryzyko przekroczenia dozwolonego poziomu wskaźników finansowych zawartych w umowie kredytów, których stroną jest Grupa - zaznaczono.

Wirtualna Polska od pięciu lat jest notowana na warszawskiej giełdzie. W drugiej połowie lutego spółka osiągnęła najwyższy kurs akcji (87,40 zł), po czym wraz z dużymi spadkami na rynkach kapitałowych cena poszła w dół do 47,40 zł w połowie marca. Niedługo później nastąpił wzrost o od połowy kwietnia cena utrzymuje się w przedziale 65-70 zł.

W poniedziałek na koniec sesji wynosiła 67,80 zł, co daje kapitalizację firmy w wysokości 1,96 mld zł. Głównymi akcjonariuszami Wirtualnej Polski są członkowie jej zarządu Jacek Świderski, Michał Brański i Krzysztof Sierota, każdy z nich ma akcje stanowiące 13,01 proc. kapitału i 18,71 proc. głosów na walnym zgromadzeniu.

Dołącz do dyskusji: Wirtualna Polska: wpływy w internecie zmalały o 6 proc., Telewizja WP na plusie, od kwietnia gorzej wskutek epidemii

24 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
czytelnik
Nie będzie nowego autka :(
odpowiedź
User
pracownik
Ojej, nie będzie auta nowiutkiego
odpowiedź
User
czytelnik
Stop cenzurze na WM!!!
odpowiedź