SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Badacze rynku o 2011 r. - prognozy na 2012 r.

Rok 2011 pod lupą branży badawczej. Komentują: Piotr Kwiatkowski (TNS), Łukasz Mazurkiewicz (ARC Rynek i Opinia), Arkadiusz Wódkowski (PTBRiO), Alina Lempa (Grupa IQS), Paweł Ciacek (SMG/KRC), Katarzyna Mojsiewicz (PBS DGA).

Portal Wirtualnemedia.pl rozpoczyna serię podsumowań mijającego roku w mediach, reklamie, badaniach, internecie, PR i telekomunikacji. Tym razem kończący się rok podsumowują przedstawiciele branży badawczej.

Jakie było najważniejsze wydarzenie w 2010 roku? Czego należy się spodziewać w branży w 2011? Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedzi w poniższym tekście.

 >>> Polski internet w 2011 r. - co w 2012 (mobile/e-commerce)

>>> Polska blogosfera: jaka była w 2011 r., jaka będzie w 2012

>>> Rok 2011 pod lupą branży social media - prognozy na 2012

>>> Polska reklama w 2011 r. - prognozy na 2012 (agencje)

>>> Rok 2011 pod lupą branży PR - prognozy na 2012

>>> Polska e-reklama w 2011 r., prognozy na 2012 (raport)

>>> Polski internet w 2011 r. - co w 2012 (portale/hosting)

>>> Polska prasa w 2011 roku - co w 2012 roku?

>>> Rok 2011 w branży radiowej; prognozy na 2012 r.


Piotr Kwiatkowski, prezes TNS
Najważniejsze wydarzenie, sukces i porażka branży w 2011 roku

Największym sukcesem była trafna prognoza przedwyborcza sformułowana przez TNS OBOP oraz udany sondaż w dniu wyborów (tzw. exit poll). Wprawdzie badania polityczne (w tym przedwyborcze) to bardzo mała cząstka rynku, ale problemy w tej sferze bardzo negatywnie ciążą na medialnym wizerunku branży. Mam nadzieję, że te sukcesy stanowić będą ostrzeżenie dla polityków, którzy próbowali do badań wnosić to, co w robi się w polityce – manipulacje, pomówienia, a nawet – kłamstwo.

Porażka? – nie wiem, trudno mi znaleźć jakąś spektakularną porażkę.

Człowiek lub ludzie, którzy w 2011 roku wywarli największy wpływ na rynek
Zespół OBOP kierujący badaniami wyborczymi.

Szefowie międzynarodowych korporacji, którzy zdecydowali o kolejnej fuzji: IPSOS - Synovate

Kryzys w 2011 roku
Jeszcze nie odczuwamy, ale musimy być przygotowani na trudny rok 2012. Klienci dóbr szybkozbywalnych często sygnalizują problemy ze wzrostem sprzedaży, przechodzenie konsumentów do produktów ekonomicznych, zachowania nastawione na ograniczanie konsumpcji.

Najważniejsze wydarzenia i sukcesy w 2011 roku
Dalsza koncentracja. Ogłoszono realizację odłożonej fuzji dwóch firm należących do TNS oraz IPSOS i Synovate. Wzmocniła się pozycja Nielsena. Generalnie – firmy międzynarodowe zwiększają swój udział na polskim rynku.

Co wydarzy się w branży w 2012 roku
Dokonają się 2 zapowiedziane fuzje. Wzrastać będzie znaczenie firm sieciowych. Klienci będą ostrożnie wydawać pieniądze. Wzrośnie udział badań realizowanych przez Internet.

Plany na 2012 rok
Cel główny: realizacja połączenia OBOP – Pentor. Zbudowanie dużej firmy specjalizującej się w custom research, nowoczesnej, elastycznej i dobrze rozumiejącej potrzeby klientów.


Łukasz Mazurkiewicz, prezes ARC Rynek i Opinia

Największy sukces branży, wydarzenie, porażka w branży
Zdecydowanie największym sukcesem branży badawczej są trafne wyniki sondaży przedwyborczych oraz exit pol. Na pewno miały one wpływ na postrzeganie badań przez opinię publiczną, gdyż udowodniły, że badania są wiarygodne i warto je wykonywać.  Na pewno znaczącymi wydarzeniami w branży były fuzje dużych firm badawczych: TNS Pentor i TNS OBOP oraz IPSOS z Synovate

Człowiek lub ludzie, którzy w 2011 roku mieli największy wpływ na rynek
Słowa uznania należą się Andrzejowi Olszewskiemu, prezesowi TNS OBOP za sprawnie przeprowadzony i bardzo trafny exit poll.

Kryzys 2011
Kryzys zaczął być bardziej odczuwalny w drugiej połowie roku. Wówczas dała się zauważyć zmiana podejścia klientów do planowanych projektów badawczych. Przejawiało się to i nadal przejawia w pewnego rodzaju asekuracji i opóźnianiu decyzji dotyczących realizacji badań. Ponadto, coraz bardziej odczuwalna jest presja cenowa. Jednocześnie, może trochę przewrotnie, zauważamy pozytywne strony kryzysu - wiele firm, które do tej pory od lat związane były z jedną firmą badawczą, najczęściej sieciową, otwiera się na inne agencje poszukując jak najbardziej optymalnych rozwiązań. Konieczność optymalizacji kosztów wpłynęła na racjonalizację podejścia do wyborów agencji badawczych i to jest z pewnością pozytywny trend, zwłaszcza dla agencji niezależnych mających teraz możliwość pozyskania klientów, którzy do tej pory wydawali się być trudniej dostępni.

Najważniejsze wydarzenia i sukcesy w 2011 (ARC Rynek i Opinia)
W 2011 roku niewątpliwie udało nam się wzbogacić ofertę dla firm z sektora usługowego, co oznacza m.in. większą liczbę badań syndykatowych dla tego sektora, jak również znaczny rozwój oferty Mystery Shopping. Ponadto, wzmocniliśmy w dużym stopniu portfel klientów z tego sektora, w tym rozpoczęliśmy współpracę z kilkoma bankami, które do tej pory nie korzystały z naszych usług.
Niewątpliwym sukcesem firmy był też konkurs fotograficzny „Polskich konsumentów portret własny”, który spotkał się z ogromnym zainteresowaniem konsumentów z całej Polski gotowych podzielić się swoimi wrażeniami na temat polskiej konsumpcji. W wyniku konkursu powstał bardzo ciekawy obraz polskiego konsumenta, który został przedstawiony podczas tegorocznego Kongresu Badaczy Rynku i Opinii i który już niebawem będzie do obejrzenia również w kalendarzu ściennym ARC Rynek i Opinia na rok 2012.

Co wydarzy się w branży w 2012
Rok 2012 będzie na pewno rokiem silnej konkurencji cenowej. Jednocześnie przewidujemy znaczący rozwój badań online, które przy zachowaniu odpowiednich standardów mają ogromną przyszłość ze względu na to, że jest to opcja znacznie tańsza od np. ankiet telefonicznych czy wywiadów bezpośrednich. Ponadto, dla ARC Rynek i Opinia będzie to szczególny rok ze względu na obchodzoną rocznicę 20-lecia powstania firmy.  

Plany na 2012 rok
W 2012 roku chcielibyśmy umocnić pozycję ARC Rynek i Opinia jako firmy specjalizującej się w realizacji projektów badawczych dla firm z branży usługowej. Dlatego też będziemy sukcesywnie poszerzać ofertę dla tych firm oraz rozwiązania najbardziej optymalne z ich punktu widzenia.

 


Arkadiusz Wódkowski - prezes zarządu PTBRiO (Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii)

Najważniejsze wydarzenie, sukces i porażka branży w 2011 roku
Kluczowym wydarzeniem branży badawczej był XII Kongres Badaczy z bardzo wysokimi ocenami poszczególnych prelegentów. Sukcesem branży badawczej jest jej systematyczny wzrost w ujęciu wartościowym (13 proc.) i ilościowym (ponad 20 proc.). Za porażkę branży badawczej, część analityków, może uznać pojawienie się niezliczonej ilości podmiotów świadczących usługi związane z pozyskiwaniem informacji, analizowaniem jej. Dla zleceniodawców pojawia się więc trudność w odróżnieniu podmiotów dostarczających wiedzy weryfikowanej. Branży potrzebnych jest więcej elementów certyfikujących. W pewnej mierze rolę tę odgrywa badanie Wizerunek Branży Badawczej. Wśród nowych podmiotów na rynku jest wielu wartościowych graczy a ich pojawienie się może sprzyjać rozwojowi całego rynku.

Człowiek lub ludzie, którzy w 2011 roku wywarli największy wpływ na rynek
Wszyscy, którzy zajmują się badaniami Internetu i w Internecie. Ich zdanie, opinie będą jeszcze ważniejsze w 2012 roku. Ciekawe czy już w tym roku sprawią, że badania prowadzone w Internecie zostaną ostatecznie uznane przez biznes w Polsce. W ujęciu ilościowym powinno się to udać, w ujęciu jakościowym będzie to dłuższe ale czy ostatecznie skuteczne?

Kryzys w 2011 roku
Nie ma kryzysu w badaniach marketingowych. Kryzysu rozumianego jako spadek przychodów. Jest wręcz odwrotnie. W latach 2010-2011 pojawiło się kilkaset podmiotów oferujących usługi badawcze. Mam do czynienia z niespotykanym w ostatnich 20-tu latach poszerzeniem rynku.

Najważniejsze wydarzenia i sukcesy w 2011 roku
Letnie Seminarium Badawcze, które jest unikalnym miejscem inspiracji dla badaczy. Prawdziwe spełnienie idei inspiracji, która przyświeca PTBRiO. Dosyć kameralna impreza badawcza, w moim odczuciu, jedna z ważniejszych w kalendarzu badaczy.
Zdynamizowanie serii spotkań szeroko rozumianej branży badawczej w ramach StrefyB. Miejsce spotkań, dyskusji, wspólnego oglądania ważnych filmów. Systematycznie komplet uczestników.
Sukcesem branży jest znacząca aktywizacja członków PTBRiO. Już dziś ponad 20 osób całkowicie społecznie działa inicjując i prowadząc kilkanaście inicjatyw na rzecz branży. Zjawisko unikatowe patrząc na cały przemysł marketingowy. To ludzie, którym się chce.

Co wydarzy się w branży w 2012 roku
Powolny wzrost przychodów, żadnej rewolucji. W branży prognozuje nieznaczny spadek zatrudnienia związany m.in. z automatyzacją działań badawczych. Dziś poziom zatrudnienia wrócił do tego z 2006 roku. Jest na poziomie 3 tys. osób.

Plany na 2012 rok

W działaniach PTBRiO kolejny rok dynamizacji działań. Więcej seminariów i konferencji dedykowanych dla członków.
W moich działaniach biznesowych (ABM) konsekwencja związana z obsługą aktualnych klientów, stawanie się doradcą w doborze pakietu badawczego, niekoniecznie będąc wykonawcą każdego z działań.


Alina Lempa, prezes zarządu Grupy IQS

Najważniejsze wydarzenie, sukces i porażka branży w 2011 roku
Tegoroczną niespodzianką były wyniki badania Wizerunku Branży Badawczej, przeprowadzanego przez PTBRiO, gdzie nastąpiła zmiana pozycji w rankingu firm badawczych, w tym osłabienie dotychczasowego wizerunkowego lidera branży – firmy MB SMG KRC. Tym bardziej za sukces odczytuję zajęcie pierwszego miejsca przez Grupę IQS w zakresie dostosowywania narzędzi badawczych do oczekiwań Klientów oraz współodpowiedzialności za kształt i wyniki projektów. Jest to efekt długofalowej strategii firmy w zakresie podnoszenia standardów jakości naszych usług. W tym celu w 2011 roku intensywnie rozwijaliśmy nasze autorskie rozwiązania badawcze, wprowadziliśmy nowoczesne systemy technologiczne, w tym najnowszą aplikację metodologii conjoint do badań ilościowych oraz wdrożyliśmy nowoczesny system telefoniczny, a nasz zespół badawczy wzmocniony został o kilkanaście wysoko wykwalifikowanych ekspertów. Wysoka pozycja w rankingu to najlepszy znak, że Klienci doceniają naszą inicjatywę i wysiłki.

Człowiek lub ludzie, którzy w 2011 roku wywarli największy wpływ na rynek
Największy wpływ na rynek badań wywierają nasi Klienci, którzy w obliczu coraz większej świadomości marketingowej wymagają od nas coraz więcej. Efektem jest intensywny rozwój w zakresie nowych narzędzi badawczych oraz technik zbierania danych, które pozwalają na całkowite „zanurzenie” się w świat potrzeb, wartości i oczekiwań konsumentów. Przykładem są innowacyjne narzędzia i moduły metodologiczne bazujące na intuicyjnych zachowaniach, które wspierają tradycyjne: ilościowe i jakościowe metody badawcze.

Kryzys w 2011 roku
Dość niestabilna sytuacja gospodarcza szczególnie odbija się na polskich podmiotach badawczych bez wsparcia kapitału zagranicznego. Ma to tym większe znaczenie w wyniku kolejnych, wielkich konsolidacji rynkowych tj. przejęcia Synovate przez firmę IPSOS, połączenia TNS OBOP i TNS Pentor oraz włączenia firmy MEMBR  struktury AC Nielsen. W sytuacji coraz większego opanowywania rynku przez światowe giganty, „średnie” podmioty polskie, które konkurują nie tylko ze sobą nawzajem, ale przede wszystkim z firmami zagranicznymi, mają ograniczone możliwości równej walki. Dlatego według audytu przychodów firm badawczych, które corocznie przeprowadza Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku, niezmiennymi liderami rynku  są korporacje międzynarodowe, a znaczenie firm polskich systematycznie spada.

Co wydarzy się w branży w 2012 roku
Rozwój technologiczny oraz przeniesienie znacznej części naszego życia do świata wirtualnego zaowocuje zapewne kolejnymi innowacyjnymi narzędziami badawczymi z wykorzystaniem Internetu i wzrostem badań on-line. Elektroniczne systemy pozwalają nie tylko na znaczne uproszczenia proceduralne, które oszczędzają czas i pieniądze, ale przede wszystkim są bardziej przyjazne dla badanych. Dla przykładu intuicyjne moduły badawcze w Grupie IQS pozwalają bawić się naszym respondentom, ale zabawa ta oparta jest na psychologicznych mechanizmach zachowawczych, dzięki czemu możliwa jest wiarygodna i dogłębna analiza badawcza. Ważne jest, aby badania te wykorzystały rozmaite techniki badawcze, łączyły tradycyjne: ilościowe i jakościowe metody z nowoczesnymi systemami, które stanowią odzwierciedlenie integracji dwóch światów: realnego i wirtualnego oraz aby były dostosowane do wymagań specyfiki społeczeństwa sieci.

Plany na 2012 rok
Rok 2012 to dla Grupy IQS czas kolejnych wyzwań. W najbliższym czasie, po modyfikacjach strukturalnych, intensywnym przygotowywaniu się do wchłonięcia dwóch istotnych podmiotów badawczych: NUQA i ORIAQA w struktury Grupy IQS, konsekwentnym rozwoju kolejnych narzędzi oraz istotnym wzmocnieniu zespołu badawczego, po 15 latach czeka nas przeprowadzka do nowej, prestiżowej lokalizacji. Nasze nowe biuro to nie tylko przestronne i funkcjonalnie zaprojektowane wnętrza, pozwalające na profesjonalną realizację projektów badawczych, ale również nowoczesne sale fokusowe i wysokiej jakości sprzęt techniczny. Jestem przekonana, że Klienci docenią nasze kolejne udogodnienia, jakie dla nich przygotowujemy.


Marcin Duma, prezes zarządu Homo Homini

Najważniejsze wydarzenie, sukces i porażka branży w 2011 roku
Najważniejszym wydarzeniem dla branży badawczej jest moim zdaniem instytucjonalne potwierdzenie konsolidacji rynku poprzez połączenie TNS OBOP i TNS Pentor. Tym samym powstaje organizacja, której łączne przychody można szacowań nie wiele poniżej 90 mln zł. Jednak skala konsolidacji polskiego rynku badań dostrzegalna jest wtedy, jeżeli przypomni się, że zarówno TNS Research International (czyli Pentor i OBOP) jak i Millward Brown (w Polsce MB SMG/KRC) należą do koncernu WPP. Oznacza, to że podmioty należące do tej grupy mają ok. 33 proc. udziałów w polskim rynku usług badawczych.

Za porażkę należy uznać “sondażomanię”, której apogeum obserwowaliśmy w mediach przed wyborami parlamentarnymi. Liczba sondaży tak odmiennie od siebie prezentujących prawdopodobny wynik wyborów dziwi szczególnie w przypadku firm deklarujących stosowanie tych samych standardów. Taka sytuacja każe zastanawiać się, czy certyfikaty takie, jak PKJPA istotnie są dla klienta gwarancją tego, że badania właściwie odwzorowują rzeczywistość. Przypomnę, że różnice w danych firm zrzeszonych w OFBOR i poddających się audytowi w Programie Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA) były kolosalne np. PO wg GfK Polonia mogła liczyć na 46 proc. głosów, a w sondażu MB SMG/KRC już tylko na 32. Podobnie PiS wg CBOS cieszył się poparciem 20 proc. wyborców, a wg. GfK Polonia 31 proc.
Trudno żywić nadzieję, że nie nadszarpnęło to wiarygodność badań w opinii zarówno zwykłych konsumentów, jak i klientów.

Kryzys w 2011 roku
Jak dotąd skutki kryzysu, którego widmo krąży nad gospodarkami USA i Europy nie dały się zauważyć. Zamówienia na badania wzrastały z podobną dynamiką, jak w zeszłym roku. Zresztą z punktu widzenia firma badawczych kryzys gospodarczy może pod pewnymi względami się okazać korzystny.  W zmieniających się warunkach firmy starają się dokładniej rozpoznać preferencje zakupowe swoich klientów - tak aby optymalizować nakłady na wsparcie sprzedaży i zdobywać klientów przy możliwie niskich wydatkach. Jednak jeżeli w nadchodzących miesiącach doszłoby do załamania gospodarczego, przed jakim przestrzega część ekonomistów, to sytuacja będzie wyglądała zupełnie inaczej - “solidarnie” z całą gospodarką ucierpią na tym także firmy badawcze.

Najważniejsze wydarzenia i sukcesy w 2011 roku
Najważniejszym sukcesem naszego Instytutu było utrzymanie tempa wzrostu sprzedaży produktów badawczych aż o 50%. Warto zauważyć, że głównym źródłem wzrostu były badania dla instytucji komercyjnych z szansą na kontynuację i rozszerzenie. Traktujemy to jako dobry sygnał na przyszły rok. Do istotnych wydarzeń należy zaliczyć także udane wdrożenie cotygodniowego badania omnibusowego, które po bardzo krótkim czasie uzyskało rentowność, a obecnie stanowi dochodową i świetnie się sprzedającą usługę naszego instytutu.
Nie sposób pominąć prestiżowego forsight’owego projektu badawczego typu Delphi, które zrealizowaliśmy dla potrzeb projektu Wyższej Polsko-Japońskiej Szkoły Technik Komputerowych, Politechniki Warszawskiej, SGH i SGGW. Projekty tego typu przeprowadza się rzadko i wymagają one od instytucji badawczej doskonałego przygotowania technicznego i merytorycznego.

Co wydarzy się w branży w 2012 roku
Wiele zależy od tego co stanie się z polską i światową gospodarką. Już w tej chwili obserwujemy, że budżety klientów budowane są w oparciu o bardzo negatywne scenariusze. Nie sposób przewidzieć, jak rozwinie się sytuacja nawet w najbliższych tygodniach, dlatego prognozowanie, co stanie się z branżą w 2012 można porównać do wróżenia z fusów.
Jeżeli spojrzymy na dane oraz szacunki OFBOR z lat 2008-2010 dotyczące wartości rynku badań, to łatwo możemy zauważyć, że w 2009r. polski rynek badań nieznacznie stracił, ale w kolejnym roku wzrastał dwa razy szybciej niż przed kryzysem. Można z tego wyciągnąć wniosek, że nawet jeżeli będziemy mieli do czynienia z recesją, to branża badawcza może poradzić sobie z nią znacznie lepiej niż inne sektory polskiej gospodarki.

Plany na 2012 rok

Zamierzamy przynajmniej podtrzymać dotychczasowy wzrost firmy, ale liczymy, że uda się nam przyspieszyć. Celem jest dla nas podwojenie przychodów w stosunku do roku 2011. Osiągniemy to poprzez wdrożenie nowych wyspecjalizowane produktów skierowane wprost do konkretnych grup klientów.

Ostrożność biznesowa i optymalizacja kosztów związane z widmem kryzysu dają nam szansę na skuteczne docieranie do potencjalnych klientów z komunikatem, że badania w Polsce są zbyt drogie oraz, że podobne jakościowo produkty można uzyskać za niższą cenę. Zamierzamy wykorzystać tę sposobność i położyć większy nacisk na edukację klientów w zakresie tego ile naprawdę kosztuje realizacja badań oraz jak wysoką marżę doliczają sobie pracownie na polskim rynku.Paweł Ciacek, dyrektor ds. kontaktów z klientami MillwardBrown SMG/KRC

Najważniejsze wydarzenie, sukces i porażka branży w 2011 roku
Rok 2011 to był wyborczy rok i jak zwykle temu wydarzeniu towarzyszyło wiele emocji. W ubiegłych latach trafność sondażowych przewidywań często spotykała się z krytyka polityków i komentatorów. W tym roku wyniki exit pooll realizowanego przez TNS OBOP były w punkt, a wyniki sondaży dobrze przewidywały najważniejsze trendy. Z satysfakcja musze powiedzieć, że wyniki naszego ostatniego sondażu przedwyborczego zrealizowanego tuż przed wyborami, okazały się najbliższe wynikom wyborczym w porównaniu z innymi sondażami zrealizowanymi w tym czasie. Na uwagę zasługuje również fakt, że ośrodki sondażowe same zaczęły dbać o jakość i sposób prezentacji danych. Na przykład strona przygotowana przez MB cieszyła się dużym uznaniem dziennikarzy.

Człowiek lub ludzie, którzy w 2011 roku wywarli największy wpływ na rynek
W tym roku dokonywała się dalsza konsolidacja branży. Dotyczyła ona przede wszystkim firm międzynarodowych: Synovate połączył się z IPSOSEM,  Pentor łączył się z TNS OPOP. Dobrze jest dla siły polskiego rynku jeśli szefem połączonych firm zostaje Polak. Dlatego tez gratulacje należą się Piotrowi Kwiatkowskiemu, który stanął na czele połączonych sił Pentora i TNSu.

Kryzys w 2011 roku
Czy mamy już do czynienia z kryzysem czy jeszcze nie, to grudzień będzie odpowiedzią na to pytanie. Na razie widać wyraźne słabniecie rynku w jego drugiej połowie. Cięcia budżetowe dotyczą przede wszystkim firm międzynarodowych i wynikają one przede wszystkim z ich sytuacji na rynkach zagranicznych. Niestety polski rynek jest za mały, żeby oprzeć się tendencjom wynikającym ze słabnącego europejskiego rynku.
Na razie kryzysu nie ma ale jego widmo ciąży nad wynikami branży. Szacuję, że w 2011 będziemy mieli do czynienia z niewielkim wzrostem.

Co wydarzy się w branży w 2012 roku
Nikt tego nie wie. Z jednej strony w miarę dobry rok 2011 z drugiej strony ciemne chmury na horyzoncie. Osobiście uważam, że to będzie trudny rok, mocna walka o klienta, także cenowa i szukanie oszczędności na każdym kroku. Być może, że znaczenia nabiorą badania operujące na danych z sieci. Nie spodziewam się wielkich innowacji ze strony firm badawczych, sądzę że siła ciężkości przejdzie mocniej na net czyli zbieranie danych ilościowych ale także i jakościowych.

Plany na 2012 rok
Będziemy patrzeć na każdą złotówkę i starać się ja maksymalnie dobrze wydać. Będziemy kontynuować nasze działania w obrębie technik implicite oferując je zza bardziej przystępne ceny, mocno postawimy na badania w punktach sprzedaży realizowane przy pomocy Virtualnego Shoppera, będziemy także mocniej pokazywali nasze jakościowe narzędzia, których użyteczność jest już sprawdzona. Wejdziemy także z odświeżającym spojrzeniem na trendy konsumenckie i korzystając ze współpracy międzynarodowej pokażemy jak wygląda polski rynek na globalnym tle. Przewidując trudne czasy skupimy swoja uwag e na tym jak polak oszczędza. Wszystko po to, żeby nasi Klienci mogli lepiej dostosować swoje strategie do trudnych czasów.


Katarzyna Mojsiewicz, dyrektor ds rozwoju PBS DGA

Najważniejsze wydarzenie, sukces i porażka branży w 2011 roku
Z perspektywy całej branży, w tym roku znacznie łatwiej mówić o wydarzeniach, czy trendach niż spektakularnych sukcesach i porażkach.
Początek roku to zmiany na rynku badań telemetrycznych i monopolizacja pomiaru w Polsce przez AGB Nielsen Audience Measurment. Wraz z przejęciem telewizji publicznej rynek dostanie zmienione mierniki pomiaru, ale zmiany wielkości próby panelu na razie nie będzie. Sprzeczne dążenia poszczególnych graczy (kanały tematyczne versus największe stacje telewizyjne na arenie zmagań, reklamodawcy i domy mediowe nieco z boku) doprowadziły do impasu, z którego nawet znaczne zwiększenie budżetu badania nie jest w stanie go wyrwać. Przed nami jednak postępująca cyfryzacja, dalsza fragmentaryzacja mediów, wydaje się więc, że problem w zawieszeniu długo nie pozostanie.

Niewątpliwie gorące są  w tym roku informacje o dwóch konsolidacjach firm badawczych z pierwszej 10-tki rankingu(Grupa TNS i IPSOS). Na razie poza zapowiadanymi zmianami osobowymi widocznych konsekwencji nie widać. Długoterminowo mogą to być jednak jedne z ważniejszych zmian na rynku w ostatnich latach.

Warto też odnotować in plus brak „ antybadawczych emocji wyborczych”. Brak szumu medialnego i ataków na branżę badawczą na pewno wpłynie na uspokojenie sytuacji w przyszłości. Kolejne bardzo dobre wyniki exit poll TNS OBOPu.

Kryzys w 2011 roku
Sytuacje kryzysowe z samej definicji nie trwają długo, zakładają działanie nagłe, pod presją czasu. Aktualnie wydaje się jednak, że przesilenia na horyzoncie nie widać i raczej mamy do czynienia z ustabilizowanym trendem stagnacji (ale nie: recesji). Rynek badawczy zaadaptował się idąc za klientem w stronę konkretyzacji narzędzi, wykorzystania różnorodności metod i technik, ale też przede wszystkim dawania szybkich i praktycznych wniosków strategicznych.  „Kryzys” więc nieco okrzepł i nie robi wrażenia.

Najważniejsze wydarzenia i sukcesy w 2011 roku
Dla PBS był to bardzo dobry biznesowo rok. Strategia koncentracji na dostarczaniu szerszej wiedzy branżowej, całościowe obsługiwanie i bardzo duża elastyczność w podejściu do Klienta dały wymierne rezultaty we wzroście przychodu firmy. Cieszymy się, że wprowadzane przez nas zmiany zarówno w strukturach terenowych, jak i ofercie produktowej przekładają się na rozwój całej firmy.

Co wydarzy się w branży w 2012 roku
Długofalowy wpływ na branżę będzie mieć konsolidacja dużych firm badawczych i możliwe synergie nie tylko ekonomiczne, ale także merytoryczne (obsługa klienta, oferta produktowa) i realizacyjne (ujednolicenie struktur terenowych, gwarancja przerobu dla współpracowników terenowych). Jest to ostatnia szansa dla firm polskich do poszukania wspólnego mianownika w terenie, czy technologii. PBS, jako największa polska firma badawcza, od dłuższego czasu jest chętne wyjść tym tendencjom naprzeciw.
Na polu trendów badawczych rok kontynuacji. Obserwować będziemy dalsze przesuwanie się rynku on-line poza branżę stricte badawczą (np. w obszar domów mediowych, agencji kreatywnych itp.). Podobnie jak w reklamie i marketingu (choć nieco wolniej) pogłębiać się będą trendy różnorodności (tu: metod badawczych), poszukiwania najbardziej całościowego ujęcia problemu: nowatorstwo w badaniach, ale nie za cenę „szarlatanerii”. Na rynku będzie to też czas jeszcze większej rywalizacji.

Plany na 2012 rok
Kolejny rok wzrostu. Bardzo ogólnie: dalsza koncentracja na branżach strategicznych, śledzenie i wykorzystanie nowych trendów (ale też: technologii, np. video) jako uzupełnienie całościowej oferty PBS, szersza obecność marki jako merytorycznego partnera naszych Klientów (m.in. przy współpracy z organizacji branżowymi, firmami doradczymi).
Załogowych lotów na Marsa nie planujemy, ale od czasu do czasu rozważamy podróż do gwiazd :-)

Dołącz do dyskusji: Badacze rynku o 2011 r. - prognozy na 2012 r.

7 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
obserwator
A Pan Duma, znowu porównuje wyniki sondaży, w których raz uwzględniano, a raz nie osoby niezdecydowane. GFK zawsze odlicza niezdecydowanych, inne instytuty tego nie robią, stąd zawsze wyniki sondaży GFK będą wyższe od innych. Nie trzeba należeć do PTBRiO lub OFBORu, żeby to wiedzieć. Ale żeby tego nie dostrzec wystarczy zapewne frustracja Pana Dumy :-).
odpowiedź
User
Badacz
Kolega Duma zdobywa tytuł Badawczego Demagoga Roku - jest powód do dumy - gratulujemy! Homo Hominii zdobywa zaś 1 miejsce w kategorii Badawcza Kompromitacja Roku - również gratulujemy. Jesteśmy pewni, że kolejny rok będzie pełen podobnych "sukcesów"
odpowiedź
User
Survey
Tyle znamienitych postaci wypowiedziało sie w tym materiale, a komentuja tylko Dumę. Ten Duma to musi byc ktoś wyjątkowo wazny w branży skoro tylko do niego sie odnoszą...
odpowiedź