SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Nokia sprzedaje coraz więcej telefonów

Nokia osiągnęła w czwartym kwartale 2006 obroty netto 11,7 mld EUR i zysk na jedną akcję 0,32 EUR.

W roku 2006 obroty netto Nokia wyniosły 41,1 mld EUR a zysk na jedną akcję 1,05 EUR - podano Nokia w komunikacie.

Nokia osiągnęła rekordowe wyniki pod względem kwartalnej i rocznej ilości sprzedaży telefonów komórkowych, obrotów netto i zysku na jedną akcję.

Obroty netto wzrosły w IV kw. o 13%, a w całym roku 2006 o 20%.
Zysk na jedną akcję w IV kw. wzrósł o 28%, a w całym roku 2006 o 27%.

Zarząd Nokia zaproponuje za rok 2006 dywidendę w wysokości 0,43 EUR na jedną akcję (0,37 EUR za jedną akcję w roku 2005).

 

  NOKIA w IV kw. i w roku 2006  
mln EUR IV kw./2006 IV kw./2005 Zm. (%) 2006   2005 Zm. (%)
Obroty netto 11701 10333 13 41121 34191 20
Mobile Phones 7076 6217 14 24769 20811 19
Multimedia 2136 2024 6 7877 5981 32
Enterprise Solutions 305 153 99 1031 861 20
Networks 2184 1951 12 7453 6557 14
Zysk oper. 1519 1368 11 5488 4639 18
Mobile Phones 1257 1060 19 4100 3598 14
Multimedia 326 310 5 1319 836 58
Enterprise Solutions -64 -136   -258 -258  
Networks 129 268 -52 808 855 -6
Wspólne wydatki grupy -129 -134   -481 -392  
Marża operacyjna (%) 13 13,2   13,3 13,6  

Mobile Phones(%)

17,8 17,1   16,6 17,3  
Multimedia (%) 15,3 15,3   16,7 14  
Enterprise Solutions (%) -21 -88,9   -25 -30  
Networks (%) 5,9 13,7   10,8 13  
Zysk netto 1273 1073 19 4306 3616 19
Zysk na jedną akcję, EUR            
Podstawowy 0,32 0,25 28 1,06 0,83 28
W przeliczeniu na wszystkie akcje 0,32 0,25 28 1,05 0,83 27

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA CZWARTEGO KWARTAŁU 2006
· Obroty netto Nokia wzrosły o 16% w stosunku do poprzedniego kwartału i o 13% licząc rok do roku.
· Zgłoszony przez Nokia zysk na jedną akcję wyniósł 0,32 EUR, a po wyłączeniu pozycji specjalnych 0,30 EUR.
· Marża brutto uzyskana przez Nokia wzrosła do 32,4% z 30,9% w III kw. 2006, przy czym marże brutto w stosunku do poprzedniego kwartału wzrosły we wszystkich grupach biznesowych.
· Marża operacyjna uzyskana przez Nokia wzrosła do 13,3% z 12,2% w III kw. 2006 (po wyłączeniu pozycji specjalnych)
· Operacyjny przepływ środków pieniężnych w Nokia wyniósł 1,7 mld EUR
· Średnia cena sprzedaży telefonu Nokia spadła do 89 EUR z 93 EUR w III kw. 2006
· Kwartalna ilość sprzedaży wyniosła 106 mln sztuk, co jest wzrostem o 19% w stosunku do poprzedniego kwartału i o 26% licząc rok do roku.
· Szacunkowy udział Nokia w rynku telefonów wyniósł 36%, tzn. tyle samo co w III kw. 2006, wzrósł zaś z 34% w IV kw. 2005.
· Szacunkowa ilość sprzedanych telefonów w całej branży w IV kw. wyniósł 290 mln sztuk, co jest wzrostem o 19% w stosunku do poprzedniego kwartału oraz licząc rok do roku.
· Obroty netto grupy biznesowej Nokia Networks wzrosły o 21% w stosunku do poprzedniego kwartału i o 12% licząc rok do roku.
 
 
OLLI-PEKKA KALLASVUO, DYREKTOR GENERALNY NOKIA:
Bardzo cieszą mnie doskonałe wyniki kwartalne i całoroczne i chciałbym osobiście podziękować zespołowi Nokia za wspaniałą pracę, która przyczyniła się do uzyskania tak dobrych wyników. Sprzedaliśmy rekordową liczbę telefonów i osiągnęliśmy rekordowe obroty netto oraz zysk na jedną akcję zarówno w czwartym kwartale, jak i w całym roku. Także w stosunku do poprzedniego kwartału dochodowość znacznie wzrosła, a marże brutto zwiększyły się we wszystkich grupach biznesowych Nokia.
 
W roku 2006 Nokia zdołała znacząco zwiększyć swój udział w rynku telefonów, do szacunkowego poziomu 36%, co wyraźnie umocniło nas na pierwszej pozycji w branży. Wynik ten uzyskaliśmy dzięki atutom marki Nokia, doskonałym produktom, strukturze kosztów i efektywności, bez uszczerbku dla naszej marży brutto i przepływu środków pieniężnych.
 
Cieszy mnie też wzrost obrotów netto w grupie biznesowej Noka Networks, zarówno w czwartym kwartale, jak i w całym roku 2006, która świetnie realizowała strategię zwiększenia swego udziału w rynku. Postępują prace nad integracją Nokia Siemens Networks, a obecnie odbywa się wspólny audyt zgodności z wymaganiami (compliance review). Przewidujemy, że działalność operacyjna rozpocznie się zgodnie z wcześniejszymi komunikatami.
 
W roku 2006 Nokia nadal utrzymywała doskonały operacyjny przepływ środków pieniężnych na poziomie 4,5 mld EUR, a 4,9 mld EUR przekazaliśmy naszym udziałowcom w postaci dywidend oraz w ramach wykupu akcji.

 

Prognoza dla branży i Nokia na pierwszy kwartał i cały rok 2007
· Nokia przewiduje, że liczba telefonów sprzedanych przez całą branżę w I kw. 2007 będzie odzwierciedlać normalne dla branży wahania sezonowe, następujące po doskonałym okresie sprzedaży w IV kw. 2006.
· Przewidujemy, że udział Nokia w rynku telefonów w pierwszym kwartale 2007 będzie mniej więcej taki sam, jak w kwartale poprzednim.
· Przewidujemy, że obroty grupy biznesowej Nokia Networks ulegną w pierwszym kwartale 2007 sezonowemu spadkowi w stosunku do poprzedniego kwartału.
· Nokia przewiduje, że liczba telefonów sprzedanych przez całą branżę w roku 2007 może wzrosnąć nawet o 10% w stosunku do szacownej przez Nokia liczby 978 mln sztuk w roku 2006.
· Nokia nadal oczekuje, że branża telefonów odnotuje w roku 2007 wzrost wartości, ale przewiduje pewien spadek średniej ceny sprzedaży w branży, co głównie będzie odzwierciedlać wzrastający wpływ rynków wschodzących i ogólnie konkurencję w branży.
· Na rok 2007 Nokia nadal przewiduje niewielki wzrost, licząc w euro, w sektorach infrastruktury mobilnej i stacjonarnej oraz związanego z nim rynku usług.
· W roku 2007 Nokia nadal będzie dążyć do zwiększenia swego udziału w rynku telefonów komórkowych.

Najważniejsze wydarzenia finansowe CZWARTEGO kwartału 2006
 
Nokia Group
Obroty netto Nokia w czwartym kwartale 2006 wzrosły o 13% do 11,7 mld EUR w porównaniu z 10,3 mld EUR w czwartym kwartale 2005. Licząc w stałej walucie obroty roczne netto grupy wzrosłyby o 12%.
 
Zysk operacyjny Nokia w czwartym kwartale 2006 wzrósł o 11% do 1,5 mld EUR (z uwzględnieniem negatywnego wpływu pozycji specjalnej, wynoszącego 39 mln EUR), w porównaniu z 1,4 mld EUR w czwartym kwartale 2005 (z uwzględnieniem negatywnego wpływu pozycji specjalnych, wynoszącego 29 mln EUR). Marża operacyjna Nokia w czwartym kwartale 2006 wyniosła 13,0% (13,2%).
 
Operacyjny przepływ środków pieniężnych w czwartym kwartale 2006 wyniósł 1,7 mld EUR, w porównaniu z 1,1 mld EUR w czwartym drugim kwartale 2005. Na dzień 31 grudnia 2006 nasz wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego (dźwignia finansowa) wynosił -68% w porównaniu z –77% na dzień 31 grudnia 2005.
 
Urządzenia mobilne
W czwartym kwartale 2006 nasze grupy biznesowe Mobile Phones, Multimedia i Enterprise Solutions sprzedały łącznie rekordową ilość 106 mln sztuk telefonów komórkowych, czyli o 19% więcej w porównaniu z poprzednim kwartałem i o 26% więcej licząc rok do roku. W całej branży w czwartym kwartale 2006 sprzedano szacunkowo 290 mln sztuk telefonów, to jest o 19% więcej w porównaniu z poprzednim kwartałem i licząc rok do roku.
 
Według szacunków Nokia, sprzedaż w branży smartfonów osiągnęła w czwartym kwartale 2006 około 24,6 mln sztuk, w porównaniu do około 17,8 mln sztuk w czwartym kwartale 2005. Sprzedaż smartfonów Nokia w czwartym kwartale 2006 wzrosła do 11,1 mln sztuk, w porównaniu z 9,3 mln sztuk w czwartym kwartale 2005. W czwartym kwartale sprzedano niemal 6 mln komputerów multimedialnych Nokia Nseries.
 
Poniższa tabela przedstawia liczbę telefonów komórkowych Nokia sprzedanych we wskazanych okresach, a także tempo wzrostu w stosunku rocznym i kwartalnym z rozbiciem na regiony geograficzne.

 

(mln sztuk) IV kw. 2006 IV kw. 2005 Zmiana rok do roku (%) III kw. 2006 Zmiana kwartał do kwartału (%)
Europa 33,3 29,9 11,4 24,8 33,9
Środkowy Wschód, Afryka 15,5 10,3 50,5 13,3 16,5
Chiny 14,6 9,5 53,7 13,8 5,8
Azja i Oceania 23,7 14,8 60,1 20,9 13,4
Ameryka Północna 5,9 9,8 -39,8 5,8 1,7
Ameryka Łacińska 12,5 9,4 33 9,9 26,3
Razem 105,5 83,7 25,9 88,5 19,1

Szacunkowy udział Nokia w rynku w czwartym kwartale 2006 wyniósł 36%, bez zmiany w porównaniu do poprzedniego kwartału i wzrost w porównaniu do 34% w czwartym kwartale 2005. W porównaniu z poprzednim kwartałem udział Nokia w rynku europejskim zwiększył się. Wzrost ten został skompensowany przez spadki udziału w rynkach Ameryki Łacińskiej, Ameryki Północnej, Azji i Oceanii, zaś udział w rynku Chin, Środkowego Wschodu i Afryki praktycznie nie zmienił się w porównaniu do poprzedniego kwartału. Licząc rok do roku Nokia w czwartym kwartale 2006 zwiększyła udział w rynku we wszystkich regionach, z wyjątkiem Ameryki Północnej.
 
Średnia cena sprzedaży telefonów Nokia w czwartym kwartale 2006 wynosiła 89 EUR, w porównaniu z 93 EUR w trzecim kwartale 2006 i 99 EUR w czwartym kwartale 2005. W porównaniu do poprzedniego kwartału wpływ na naszą średnią cenę sprzedaży miał niższy udział produktów droższych, szczególnie grupy biznesowej Multimedia, który z naddatkiem skompensował stosunkowo stabilne średnie ceny sprzedaży naszych tańszych produktów. Spadek naszych średnich cen sprzedaży, licząc rok do roku, był głównie spowodowany przez znaczny wzrost rynków wschodzących, które mają niższe średnie ceny sprzedaży, oraz przez wzrost udziału Nokia w tych rynkach, a ponadto niektóre droższe produkty oferowane przez Nokia nie były na rozmaitych rynkach postrzegane jako dostatecznie konkurencyjne.


NOKIA W OKRESIE STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2006
(Porównania dotyczą wyników 2005 r., chyba że zaznaczono inaczej.)
 
Nokia Group
Obroty netto Nokia w 2006 r. wzrosły o 20% do 41,1 mld EUR, w porównaniu z 34,2 mld EUR w roku 2005. Przy stałej walucie obroty netto grupy wzrosłyby w 2006 r. o 17%.
 
W 2006 r. na Europę przypadało 38 % obrotów netto Nokia (w 2005 42%), na Azję i Oceanię 20% (18%), Chiny 13% (11%), Amerykę Północną 7% (8%), Amerykę Łacińską 9% (8%) oraz Środkowy Wschód i Afrykę 13% (13%). Do 10 rynków, na których Nokia wygenerowała najwyższe obroty netto w 2006 r., należały - w kolejności malejącej - Chiny, USA, Indie, Wielka Brytania, Niemcy, Rosja, Włochy, Hiszpania, Indonezja i Brazylia, łącznie reprezentujące 51% całkowitych obrotów netto w 2006. Dla porównania, 10 rynkami na których Nokia wygenerowała najwyższe obroty netto w 2005 r. były Chiny, USA, Wielka Brytania, Indie, Niemcy, Rosja, Włochy, Hiszpania, Arabia Saudyjska i Francja, łącznie reprezentujące 52% całkowitych obrotów netto w 2005.
 
Marża brutto Nokia w 2006r. wyniosła 32,5%, w porównaniu z 35,0% w 2005r. Niekorzystny wpływ na marżę brutto miał spadek marży brutto grupy Networks, głównie wskutek konkurencji cenowej i naszych starań o zdobycie większego udziału w rynku, zwiększenie sprzedaży na rynkach wschodzących i większy udział w sprzedaży usług.
 
W 2006 nasze koszty sprzedaży i marketingu wyniosły 3,3 mld EUR, tzn. o 12% więcej w porównaniu z 3,0 mld EUR w roku 2005, co odzwierciedlało wzrost kosztów sprzedaży i marketingu we wszystkich grupach biznesowych w celu wsparcia nowowprowadzanych produktów. Koszty sprzedaży i marketingu stanowiły 8,1% obrotów netto w roku 2006, tzn. mniej w porównaniu z 8,7% w roku 2005.
 
Wydatki na badania i rozwój w roku 2006 wyniosły EUR 3,9 mld, czyli wzrosły o 1,9% w porównaniu z 3,8 mld EUR w roku 2005. Koszty badań i rozwoju stanowiły w roku 2006 9,5% obrotów netto, co oznacza spadek w porównaniu z 11,2% w roku 2005. Zmniejszenie kosztów badań i rozwoju, wyrażone jako procent obrotów netto, odzwierciedla ciągłe wysiłki Nokia mające na celu poprawę efektywności naszych inwestycji. Na dzień 31 grudnia roku 2006 Nokia zatrudniała w segmencie badań i rozwoju 21 453 osób, co stanowiło około 31% ogólnej liczby pracowników Nokia, przy czym intensywna działalność badawczo-rozwojowa była prowadzona w 11 krajach .
 
Wydatki administracyjne i ogólne w 2006 r. wyniosły 0,7 mld EUR, w porównaniu z 0,6 mld EUR w roku 2005. Wydatki administracyjne i ogólne stanowiły w roku 2006 1,6% obrotów netto (w 2005r. 1,8%).
 
Zysk operacyjny Nokia za rok 2006 wzrósł o 18% do 5,5 mld EUR (z uwzględnieniem pozytywnego wpływu pozycji specjalnych, wynoszącego 87 mln EUR), w porównaniu z 4,6 mld EUR w roku 2005 (z uwzględnieniem pozytywnego wpływu pozycji specjalnych, wynoszącego 80 mln EUR). Wzrost zysku operacyjnego Mobile Phones i Multimedia w roku 2006 z nadwyżką zrekompensował utrzymującą się na tym samym poziomie stratę operacyjną grupy Enterprise Solutions oraz spadek zysku operacyjnego Networks. Marża operacyjna Nokia w roku 2006 wyniosła 13,3% w porównaniu z 13,6% w roku 2005.
 
Urządzenia mobilne
Łączny wzrost sprzedaży telefonów komórkowych w roku 2006 w naszych grupach biznesowych Mobile Phones, Multimedia i Enterprise Solutions wyniósł 31% w porównaniu do roku 2005, osiągając wielkość 347 mln sztuk, co stanowiło dla Nokia nowy rekord sprzedaży rocznej. Szacunkowa wielkość rynku za ten sam okres wynosiła 978 mln szt., co stanowiło wzrost o 23%. W oparciu o wstępne oszacowania, udział Nokia w rynku wzrósł w 2006 r. do 36%, w porównaniu z 33% w 2005 r.
 
Według szacunków Nokia, wielkość całkowita sprzedaży w segmencie urządzeń zintegrowanych w roku 2006 osiągnęła w przybliżeniu 80 mln sztuk, w porównaniu z około 46,3 mln szt. w roku 2005. Sprzedaż własnych urządzeń zintegrowanych Nokia w roku 2006 wzrosła do 39,0 mln szt., w porównaniu z 28,5 mln szt. w roku 2005. W roku 2006 Nokia była największym na świecie producentem aparatów fotograficznych, przy wielkości sprzedaży wynoszącej około 140 mln szt., jak również blisko 70 mln urządzeń muzycznych, co sprawia, że Nokia jest również największym na świecie producentem urządzeń muzycznych.
 
Oceniamy, że w roku 2006 Nokia była liderem rynkowym w Europie, Azji i Oceanii oraz Ameryce Łacińskiej. Nokia była również liderem na niektórych najszybciej rozwijających się rynkach światowych, w tym w Chinach, na Środkowym Wschodzie i w Afryce, Południowo-Wschodniej Azji i Oceanii, Indiach, a także liderem w zakresie technologii WCDMA.
 
W ciągu 2006 r. Nokia zwiększyła udział w rynku telefonów komórkowych w Chinach, Azji i Oceanii oraz Ameryce Łacińskiej. W Chinach był to dla Nokia kolejny rok świetnego wzrostu udziału w rynku dzięki rozbudowanej sieci dystrybucyjnej, bogatej gamie produktów, marce oraz dalszej ekspansji na rynki wiejskie. Znaczny wzrost udziału w rynkach Azji i Pacyfiku nastąpił dzięki wzrostowi w regionie Południowo-Wschodniej Azji i Pacyfiku, a ponadto Nokia skorzystała również z mocnej pozycji na najszybciej rozwijających się rynkach, takich jak Indie. W regionie Azji i Pacyfiku Nokia osiągała zyski dzięki znajomości swoje marki, szerokiej gamie produktów i rozbudowanej sieci dystrybucyjnej. W Ameryce Łacińskiej wzrost udziału Nokia w rynkach w roku 2006 nastąpił dzięki wzrostowi na rynkach takich jak Brazylia, Meksyk i Argentyna. Siła Nokia w Ameryce Łacińskiej wynikała w szczególności z bogatej oferty produktów podstawowych oraz coraz lepszej oferty produktów w średnim zakresie cenowym.
 
Oceniamy, że nasz udział w rynku europejskim w roku 2006 uległ nieznacznemu spadkowi. W roku 2006 wzrost udziału Nokia w takich rynkach jak Włochy, Rosja, Hiszpania oraz w technologii WCDMA został zniwelowany przez spadek udziału w innych rynkach europejskich, w tym w Wielkiej Brytanii, z powodu dużej konkurencji.
 
Na Środkowym Wschodzie i w Afryce wzrost sprzedaży Nokia był poniżej wielkości regionalnego wzrostu przemysłowego, co spowodowało stratę udziału w rynku, podczas gdy wysoki wzrost globalny regionu i mocna pozycja Nokia na tym obszarze korzystnie wpłynęły na nasz globalny wzrost sprzedaży. Nokia w dalszym ciągu osiąga zyski dzięki znajomości swojej marki, szerokiej gamie produktów i rozbudowanej sieci dystrybucyjnej na Środkowym Wschodzie i w Afryce.
 
Warunki w Ameryce Północnej są nadal trudne. W roku 2006 ciągły brak szerokiej akceptacji niektórych oferowanych przez nas produktów oraz niższa sprzedaż w naszym segmencie CDMA w czwartym kwartale spowodowały obniżenie naszych obrotów i udziału w rynku w porównaniu do roku 2005.
 
Średnia cena sprzedaży telefonów Nokia w roku 2006 wynosiła 96 EUR, co oznacza spadek o 7% w porównaniu do 103 EUR w roku 2005. W roku 2006 w całej branży nastąpił spadek średnich cen sprzedaży, głównie wskutek dużego wzrostu sprzedaży telefonów na rynkach wschodzących, na których panują niższe średnie ceny sprzedaży. Spadek średnich cen sprzedaży Nokia był spowodowany głównie przez nasz duży i nadal rosnący udział w tychże rynkach wschodzących. Ponadto niektóre z będących w naszej ofercie droższych produktów nie są na niektórych rynkach postrzegane jako dostatecznie konkurencyjne.
 
Mobile Phones
W grupie biznesowej Mobile Phones w roku 2006 obroty netto wzrosły o 19% do 24,8 mld EUR, w porównaniu z 20,8 mld EUR w roku 2005. Licząc w stałej walucie, obroty netto Mobile Phones wzrosłyby o w roku 2006 o 15%. Wzrost obrotów netto był spowodowany dużym wzrostem sprzedaży, szczególnie telefonów dla początkujących użytkowników, oraz dobrą organizacją logistyki. Wzrost sprzedaży został częściowo zniwelowany spadkiem średniej ceny sprzedaży. Obroty netto wzrosły we wszystkich obszarach, przy czym największe były w Ameryce Łacińskiej, a następnych miejscach znalazły się Azja-Pacyfik, Środkowy Wschód i Afryka oraz Ameryka Północna.
 
Zysk operacyjny grupy Mobile Phones w roku 2006 wzrósł o 14% do 4,1 mld EUR (z uwzględnieniem ujemnych pozycji specjalnych o wartości 142 mln EUR), w porównaniu do 3,6 mld EUR w roku 2005. Marża operacyjna grupy biznesowej wyniosła 16,6% (17,3%). Wzrost zysku operacyjnego był wynikiem wysokich obrotów netto i skutecznej kontroli kosztów operacyjnych. Na zysk operacyjny negatywnie wpłynął brak akceptacji niektórych droższych produktów z naszej oferty.
 
Multimedia
W grupie biznesowej Multimedia w roku 2006 obroty netto wzrosły o 32%, do 7,9 mld EUR, w porównaniu z 6,0 mld EUR w roku 2005. Licząc w stałej walucie, obroty netto grupy Multiemedia wzrosłyby w roku 2006 o 27%. Wzrost obrotów netto był wynikiem bardzo dobrej ogólnej sytuacji rynkowej, dzięki której w ciągu całego roku sprzedanych zostało ponad 16 mln komputerów multimedialnych Nokia Nseries, przede wszystkim modeli Nokia N70 i Nokia N73. Obroty netto najbardziej wzrosły w Chinach, a następnie w regionach Azji-Pacyfiku, Ameryki Łacińskiej, Środkowego Wschodu i Afryki i w Europie. W roku 2006 w Ameryce Północnej obroty grupy Multimedia spadły i nadal utrzymywały się na niskim poziomie.
 
Zysk operacyjny grupy Multimedia w roku 2006 wzrósł o 58%, do 1,3 mld EUR, w porównaniu z 836 mln EUR w roku 2005 (z uwzględnieniem pozycji specjalnych o pozytywnym wpływie netto 4 mln EUR). Marża operacyjna uzyskana przez grupę wyniosła 16,7% (14,0%). Wzrost zysku operacyjnego odzwierciedlał wzrost sprzedaży produktów grupy Multimedia oraz skuteczną kontrolę kosztów operacyjnych.
 
Enterprise Solutions
W grupie biznesowej Enterprise Solutions w roku 2006 obroty netto wzrosły o 20%, do 1,0 mld EUR, w porównaniu do 861 mln EUR w roku 2005. Licząc w stałej walucie obroty netto Enterprise Solutions wzrosłyby w roku 2006 o 17%. Wzrost obrotów netto był największy w Chinach, Ameryce Północne, Europie, Ameryce Łacińskiej i regionie Azji-Pacyfiku. Obroty netto spadły na Środkowym Wschodzie i w Afryce. Od momentu wprowadzenia na rynek smartfonów Nokia Eseries, sprzedanych zostało niemal 2 mln sztuk takich aparatów.
 
W roku 2006 grupa Enterprise Solutions zanotowała stratę operacyjną 258 mln EUR (obejmującą 8 mln EUR kosztów restrukturyzacji), taką samą jak w roku 2005. W roku 2005 zysk operacyjny zawierał 29 mln EUR kosztów restrukturyzacji. W roku 2006 wyższe obroty netto i skuteczna kontrola kosztów operacyjnych zostały zniwelowane negatywnym wpływem przesunięcia asortymentu ku tańszym produktom.
 
Networks
W grupie biznesowej Networks w roku 2006 obroty netto wzrosły o 14%, do 7,5 mld EUR, w porównaniu do 6,6 mld EUR w roku 2005. Licząc w stałej walucie obroty netto grupy Networks wzrosłyby w roku 2006 o 12%. Silny wzrost obrotów w regionach Środkowego Wschodu i Afryki, Azji-Pacyfiku, Chin i Ameryki Łacińskiej został częściowo zniwelowany przez spadek obrotów netto w Ameryce Północnej i Europie. Wzrost obrotów netto grupy Networks był szczególnie duży na rynkach wschodzących, na przykład w Indiach, gdzie rynek nadal się rozwijał dynamicznie, a Nokia zdobyła w nim udział.
 
Zysk operacyjny grupy Networks w roku 2006 wyniósł 808 mln EUR (z uwzględnieniem 237 mln EUR zysku netto z pozycji specjalnych), w porównaniu z 855 mln EUR w roku 2005 (z uwzględnieniem pozycji specjalnych o pozytywnym wpływie netto 60 mln EUR). Marża operacyjna uzyskana przez grupę w roku 2006 wyniosła 10,8% (13,0%). Niższy zysk operacyjny, po wyłączeniu pozycji specjalnych, odzwierciedlał przede wszystkim presję cenową oraz nasze starania o zdobycie większego udziału w rynku, zwiększenie sprzedaży na rynkach wschodzących oraz wyższy udział sprzedaży usług.

Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

Dołącz do dyskusji: Nokia sprzedaje coraz więcej telefonów

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl