SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Remont mieszkania - można liczyć na zwrot VAT

Remontujący mieszkanie mogą liczyć na zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych. Osoby fizyczne mogą wnioskować o zwrot nie częściej niż raz w roku, a poniesione wydatki powinny być udokumentowane fakturami. Dokonując zakupu materiałów budowlanych za kwotę 123 tys. zł, zwrot może wynieść nawet 15 tys. zł.

fot. Hossa

fot. Hossa

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z:

1.budową budynku mieszkalnego,
2.nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach.
3.remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Do ulgi ważna jest faktura
Omawiany zwrot odnosi się do wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturami wystawionymi na osobę fizyczną od dnia 1 maja 2004 r. Dotyczy on wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług 7%, a po tym dniu zostały opodatkowane podatkiem VAT. Wykaz materiałów budowlanych, które kwalifikują się do zwrotu jest ogłoszony w drodze obwieszczenia wydawanego przez ministra budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych. Tak więc wydatki na samą usługę remontu nie będą podlegały odliczeniu,  natomiast materiały nabyte w celu wykonania tej usługi będą się już kwalifikowały do odliczenia. Do przykładowych robót zaliczanych do remontu budynku mieszkalnego zaliczyć można wykonanie nowego przyłącza do sieci gazowej, wzmocnienie fundamentów lub ich zabezpieczenie, modernizacja konstrukcji stropu, remont lub modernizacja elewacji budynku itp.

Limit zwrotu
Ustawodawca wyznaczył limity, do wysokości których podatnik może otrzymać zwrot poniesionych wydatków. Dla stawki podatku VAT w wysokości 22% (23%) zwrot wynosi, 68,18% (65,22%) kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 12,295% (12,195%) kwoty stanowiącej iloczyn:

1. 70 m2 powierzchni użytkowej i wskaźnika (cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu) - w przypadku inwestycji związanych z wydatkami, o których mowa w przywołanym wyżej art. 3, ust. 1, wymagających pozwolenia na budowę
2. 30 m2 powierzchni użytkowej i wskaźnika jak wyżej dla inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę.

Inne limity przewidziane są dla osób fizycznych, które korzystały z ulg mieszkaniowych. Dla nich kwota zwrotu wynosi 55,23 % kwoty podatku VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych nie więcej niż 9,959% kwoty stanowiącej iloczyn
1. 70 m2 i ceny 1m2 – jeżeli inwestycja wymaga pozwolenia na budowę,
2. 30 m2 i ceny 1m2 – jeżeli inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę.
Omawiany limity kwoty zwrotu dotyczą okresów pięcioletnich liczonych od daty złożenia pierwszego wniosku. Tak więc wszystkie zwroty uzyskane w tym okresie będą sumowane, a ich kwota nie może przekroczyć limitu wyliczonego w danym okresie. Limity zwrotu zmieniają się ze względu na zmianę cen 1m2 mieszkania.

Trzeba spełnić warunki
Uzyskanie prawa do zwrotu jest obwarowane spełnieniem kilku warunków. Osoba fizyczna ubiegająca się o zwrot musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy Prawo budowlane albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w przypadku remontu budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Konieczne jest również pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla których ustawa Prawo budowlane takiego pozwolenia wymaga.

Małżeństwo
W przypadku osoby fizycznej, która w dniu poniesienia wydatków pozostaje w związku małżeńskim, obliczony limit zwrotu dotyczy łącznie obojga małżonków. Jeżeli przed zawarciem związku małżeńskiego, osoba fizyczna otrzymała kwotę zwrotu, to obliczony zwrot pomniejsza się o kwoty uprzednio otrzymane.


Przykład
Osoba fizyczna w 2011 r. wydała na zakup materiałów budowlanych 123 000 zł. Materiały te zakupiła na rozbudowę domu wymagającą pozwolenia na budowę. Wniosek zamierza złożyć w IV kwartale 2011 roku. Kwota uprawniająca do ubiegania się o zwrot wyniesie 23 000, gdyż wszystkie materiały zostały wymienione w obwieszczeniu. Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w III kwartale 2011 r. wyniosła 3 797,00 zł.

Zwrot: 23 000 zł x 65,22% = 15 000,60 zł

Limit 12,195% x 70 x 3 797 zł (cena metra) = 32 413,09 zł

Osoba ta otrzyma 15 001 zł zwrotu, a maksymalny możliwy do uzyskania przez nią zwrot wynosi 32 413 zł.Adam Bujalski, księgowy Tax Care
Jerzy Toczyński, Tax Care

Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

Dołącz do dyskusji: Remont mieszkania - można liczyć na zwrot VAT

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl