SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Cyfrowy Polsat przy spadku wpływów zwiększył zysk, w górę sprzedaż usług telefonicznych

W drugim kwartale br. grupa kapitałowa Cyfrowy Polsat zanotowała spadek przychodów sprzedażowych o 2,1 proc. do 2,86 mld zł oraz wzrost zysku netto z 268,9 do 290,7 mln zł. Liczba sprzedanych usług telefonii mobilnej w modelu abonamentowym zwiększyła się o 7,8 proc.

Mirosław Błaszczyk, prezes Cyfrowego Polsatu i PolkomteluArticle

Przychody detaliczne grupy Cyfrowy Polsat od klientów w drugim kwartale zmalały rok do roku z 1,62 do 1,59 mld zł, a przychody hurtowe - z 861,6 do 802,5 mln zł. - Główną przyczyną tego spadku (wpływów detalicznych - przyp.) był niższy poziom przychodów z tytułu roamingu międzynarodowego od klientów indywidualnych i biznesowych, co wynikało z ograniczeń w przemieszczaniu się wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa i mniejszej skłonności do podróży zagranicznych - wyjaśniono w sprawozdaniu Cyfrowego Polsatu.

Natomiast wpływy ze sprzedaży sprzętu zwiększyły się z 379,3 do 392,9 mln zł, a pozostałe przychody sprzedażowe - z 66 do 75,3 mln zł. - Okresowe zamknięcie w marcu i kwietniu 2020 roku części sieci sprzedaży stacjonarnej w związku z epidemią COVID-19 miało jedynie przejściowy wpływ na poziom sprzedaży sprzętu, m.in. dzięki podjętym wysiłkom, aby zastąpić tę formę sprzedaży przez kanały zdalne oraz znaczącej intensyfikacji sprzedaży w maju i czerwcu 2020 roku - uzasadniono w sprawozdaniu firmy.

W całym minionym półroczu przychody sprzedażowe firmy zmalały minimalnie - z 5,715 do 5,711 mld zł, głównie z powodu spadku wpływów detalicznych z 3,222 do 3,196 mld zł i hurtowych z 1,634 do 1,626 mld zł.

Więcej na roaming i amortyzację, mniej na treści

W drugim kwartale br. grupa Cyfrowy Polsat poniosła 2,45 mld zł kosztów operacyjnych, co wobec 2,407 mld zł rok wcześniej oznacza wzrost o 2 proc.

Wydatki techniczne i na rozliczenia międzyoperatorskie zwiększyły się z 591,4 do 636,1 mln zł, na amortyzację, likwidację i utratę wartości - z 553,6 do 565,9 mln zł, na wynagrodzenia i świadczenia pracownicze - z 205,6 do 210,2 mln zł, koszty własne sprzedanego sprzętu - z 321,7 do 334,8 mln zł, a koszty windykacji i odpisów - z 16,9 do 36,6 mln zł.

Za to nakłady na kontent zmalały z 415,8 do 368,9 mln zł, a na dystrybucję, marketing, obsługę i utrzymanie klientów - z 241,8 do 232 mln zł. - Spadek ten (wydatków na kontent - przyp.) spowodowany był głównie ujęciem niższych kosztów produkcji własnej i amortyzacji praw sportowych, co było bezpośrednim następstwem epidemii koronawirusa oraz oszczędności wprowadzonych przez poszczególne kanały telewizyjne z uwagi na istotne osłabienie na rynku reklamy telewizyjnej. Spadek ten zniwelował wzrost kosztów licencji programowych, wynikający m.in. z decyzji o zakupie praw do emisji kanałów Canal+ Sport 3 i Canal+ Sport 4, transmitujących rozgrywki piłkarskie PKO BP Ekstraklasa - opisano w sprawozdaniu.

W całym półroczu wydatki operacyjne grupy Cyfrowy Polsat poszły w górę o 2,6 proc. - z 4,724 do 4,848 mld zł.

Mniejszy zysk EBITDA, w górę kwartalny zysk netto

Grupa Cyfrowy Polsat zanotowała spadki skorygowanego zysku EBITDA i zysku operacyjnego. Ten pierwszy w zeszłym kwartale zmalał z 1,076 do 1,001 mld zł, a w całym półroczu - z 2,114 do 2,028 mld zł, a ten drugi - odpowiednio z 522,5 do 394,1 mln zł i z 1,013 mld zł do 856,3 mln zł.

- Spadek zysku EBITDA był związany przede wszystkim z załamaniem na rynku reklamy, ograniczeniem przychodów roamingowych oraz ujęciem dodatkowych kosztów związanych z epidemią COVID-19, w tym z darowiznami udzielonymi przez Grupę Polsat na cel walki z epidemią w Polsce - wyliczono w sprawozdaniu.

Natomiast na dynamikę zysku netto pozytywnie wpłynął duży spadek kosztów finansowych - w drugim kwartale ze 170 do 47,7 mln zł, a w całym półroczu z 272,7 do 201,5 mln zł. W efekcie zysk netto w zeszłym kwartale zwiększyły się z 268,9 do 290,7 mln zł, a w całym półroczu zmniejszył się z 566,2 do 474,5 mln zł.

-  Dziś na wydarzenia pierwszych tygodni pandemii patrzymy już z większym dystansem, ale nie powinniśmy zapominać o warunkach, w jakich wiosną tego roku niespodziewanie się znaleźliśmy, obostrzeniach i wyzwaniach im towarzyszących. W pierwszym etapie kluczowe dla kierownictwa naszej Grupy było utrzymanie ciągłości działania sieci telekomunikacyjnej, świadczenia usług oraz procesów sprzedażowych i obsługowych, a także zapewnienie maksymalnie wysokiego komfortu i bezpieczeństwa pracy zespołów, których zadania bieżące nie pozwalały na przejście na tryb pracy zdalnej. Zrobiliśmy to bardzo sprawnie, a patrząc na publikowane dziś wyniki, mogę śmiało powiedzieć, że stanęliśmy na wysokości zadania - komentuje Mirosław Błaszczyk, prezes Cyfrowego Polsatu i Polkomtela.

- Jako polska firma aktywnie zaangażowaliśmy się w pomoc służbie zdrowia i Polakom, przeznaczając na ten cel wspólnie z naszym głównym akcjonariuszem Zygmuntem Solorzem 30 mln zł. Ponadto w tych skrajnie niestandardowych warunkach prowadziliśmy projekty inwestycyjne i rozwojowe. W efekcie tego w ostatnich tygodniach kupiliśmy portal Interia.pl, uruchomiliśmy sprzedaż oferty fotowoltaiki pod marką ESOLEO, zgodnie z założeniami rozwijaliśmy sieć 5G Plusa - wylicza Błaszczyk.


Więcej sprzedanych usług, spadek w pionie prepaidowym

Na koniec czerwca grupa Cyfrowy Polsat miała sprzedanych 17,5 mln usług jednostkowych (RGU), co wobec 17,06 mln rok wcześniej oznacza wzrost o 2,6 proc.

Wyższy wzrost nastąpił w segmencie abonamentowym - o 3,6 proc. do 14,98 mln usług, mimo spadku liczby abonentów o 1,2 proc. do 5,59 mln. Wskaźnik usług przypadający na jednego klienta abonamentowego zwiększył się z 2,56 do 2,68, a średni miesięczny wpływ (ARPU) od klienta - z 83,4 do 86,5 zł. - Jest to przede wszystkim efekt skutecznej realizacji strategii dosprzedaży usług do pojedynczego klienta, skutecznego dbania o satysfakcję klientów, co przekłada się na niski wskaźnik odpływu klientów (churn), jak również wysokiego popytu wśród klientów biznesowych na usługi m2m - uzasadniono w sprawozdaniu Cyfrowego Polsatu.

W pionie abonamentowym liczba sprzedanych usług telefonii mobilnej poszła w górę o 7,8 proc. do 8,19 mln na koniec czerwca br. Liczba usług telewizyjnych zmalała o 1,1 proc. do 5 mln (przy czym tych w ramach opcji multiroom wzrosła o 2 proc. do 1,2 mln), a w przypadku usług internetowych nastąpił spadek o 0,3 proc. do 1,79 mln.

Wskaźnik odpływu klientów (churn) spadło 0,6 pkt proc. do 6,4 proc. w okresie 12 miesięcy zakończonym 30 czerwca br. - Dodatkowym czynnikiem wpływającym na obniżenie tego wskaźnika było tymczasowe zamknięcie istotnej części punktów sprzedaży bezpośredniej podczas epidemii koronawirusa. Poza tym, niższy churn to przede wszystkim efekt wysokiej lojalności naszych klientów usług łączonych, co z kolei wynika ze skutecznej realizacji strategii multiplay - skomentowano w sprawozdaniu.

- W czasie zamknięcia gospodarki segment usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym mierzył się z wieloma wyzwaniami, m.in. w obszarach sprzedaży i obsługi klienta. Jednak nasze natychmiastowe i zdecydowane działania przyniosły efekt, co potwierdzają dane za drugi kwartał. Mimo bezprecedensowej sytuacji odnotowaliśmy bardzo dobre wyniki operacyjne i wyraźny organiczny wzrost. Nasz flagowy program smartDOM rósł stabilnie o 7 proc. rocznie. Bazę klientów usług pakietowych zwiększyliśmy o 130 tys., a łącznie posiadają oni już 6,2 mln usług. Kolejny raz osiągnęliśmy bardzo niski wskaźnik odejść na poziomie 6,4 proc., co nieustająco świadczy o wysokiej lojalności naszych klientów i ich zadowoleniu z naszych usług. Z kolei po otwarciu pełnej sieci sprzedaży szybko przywróciliśmy również świetne wyniki sprzedażowe w obszarze sprzętu telekomunikacyjnego - komentuje Maciej Stec, wiceprezes ds. strategii w Cyfrowym Polsacie i Polkomtelu.

Z kolei liczba sprzedanych usług prepaidowych na koniec czerwca br. wynosiła 2,52 mln, o 3,1 proc. mniej niż rok wcześniej, z czego liczba sprzedanych usług telefonii mobilnej zmalała o 2,2 proc. do 2,36 mln. - Na spadek liczby usług przedpłaconych istotnie wpłynęło zamknięcie części punktów sprzedaży w okresie lockdown’u spowodowanego epidemią COVID-19 oraz mniejsza liczba przyjeżdżających do Polski obcokrajowców - zaznaczono w sprawozdaniu.

Średni miesięczny przychód w przeliczeniu na usługę (ARPU) zwiększył się natomiast z 20,8 do 21,4 zł.


Na koniec czerwca br. zadłużenie netto grupy Cyfrowy Polsat wynosiło 11,75 mld zł i stanowiło 2,86-krotność zysku EBITDA firmy z ostatnich 12 miesięcy wynoszącego 4,11 mld zł. Zadłużenie brutto miało wartość 13,07 mld zł (z drugiej strony firma miała 1,32 mld zł środków pieniężnych i ekwiwalentów), składało się na to 9,28 mld zł kredytu terminowego, 2 mld zł obligacji, 1,44 mld zł leasingu i innych zobowiązań oraz 335 mln zł kredytu obrotowego.

-  Mimo zamknięcia w marcu i kwietniu części sieci sprzedaży, bardzo dobrze sprzedawały się smartfony, co pozytywnie wpłynęło na nasze przychody. Cały rynek telekomunikacji odczuł natomiast skutki odgórnie narzuconych ograniczeń w turystyce zagranicznej, z czym wiąże się spadek przychodów z roamingu. Czynnik ten zapewne utrzyma się także w trzecim kwartale. Z kolei w segmencie nadawania i produkcji telewizyjnej szybkie dostosowanie strony kosztowej do przychodów reklamowych pozwoliło w bardzo dużym stopniu ograniczyć presję na wynik EBITDA - komentuje Katarzyna Ostap-Tomann, członek zarządu ds. finansowych w Cyfrowym Polsacie i Polkomtelu.

- W tym kontekście stabilna sytuacja finansowa i nieprzerwanie generowany wysoki poziom środków pieniężnych Grupy pozwoliły nam na realizację zaplanowanych inwestycji, sfinansowanie z własnych środków zakupu Interia.pl i przedstawienie rekomendacji, co do wypłaty dywidendy w rekordowej wysokości, która spotkała się z bardzo dobrym odbiorem ze strony naszych inwestorów – podsumowuje Katarzyna Ostap-Tomann.

Cyfrowy Polsat zainwestował w Asseco, przejął Interię, Vindix i Alledo

Pod koniec grudnia w efekcie wezwania giełdowego Cyfrowy Polsat przejął mniejszościowy pakiet akcji Asseco Poland - za 21,68 proc. jego kapitału zapłacił 1,17 mld zł, a 0,22 proc. walorów tymczasowo przejęła spółka Reddev należąca do Zygmunta Solorza. Krótko przed tym Polkomtel zawarł ugodę z Huawei w sprawie wdrożenie zintegrowanego systemu IT.

Natomiast w połowie ub.r. Cyfrowy Polsat zrealizował wielokrotnie mniejszą akwizycję - przejął większościowy pakiet udziałów działającej od trzech lat firmy windykacyjnej Vindix (nie podano wartości tej transakcji).

Pod koniec ub.r. operator sieci Plus (należący do Cyfrowego Polsatu) założył spółki Plus Finanse i Plus Pay mające rozwijać jego kompetencje w zakresie usług finansowych. Natomiast Cyfrowy Polsat za 6,9 mln zł kupił 51,2 proc. udziałów firmy Alledo oferującej usługi z zakresu systemów oświetleniowych i fotowoltaiki oraz dokapitalizował nadawcę stacji TV Okazje.

W ostatnim okresie przejęcia przeprowadziła też Netia, której 66 proc. udziałów Cyfrowy Polsat ma od drugiej połowy 2018 roku. Na początku br. Netia kupiła od Ringier Axel Springer Polska za ok. 34 mln zł centrum danych w Krakowie, pod koniec listopada ub.r. za udziały krakowskiego operatora internetu stacjonarnego ISTS zapłaciła nieco ponad 34 mln zł, a za działającego w Łomży operatora internetowego IST - 8,8 mln zł.

Cyfrowy Polsat na początku lipca w komunikacie giełdowym podał, że otrzymał zgodę prezesa UOKiK na kupno Grupy Interii przez Telewizję Polsat od Grupy bauer Media. W ramach transakcji, sfinalizowanej w połowie lipca, Polsat przejął spółki Grupa Interia.pl, Mobiem Polska (to agencja marketingu mobilnego przejęta kilka lat temu przez Interię), GIGO i GIKO. Zapowiedziano, że „zamknięcie transakcji, zgodnie z postanowieniami umowy przedwstępnej, oczekiwane jest w lipcu 2020 roku”. Umowę przedwstępną w tej sprawie zawarto pod koniec kwietnia. Telewizja Polsat i Bauer ustaliły cenę na 422 mln zł.

W połowie lipca do władz Grupy Interii dołączyli przedstawiciele Cyfrowego Polsatu: członkiem zarządu został Adam Nowe, prokurentem Norbert Walkiewicz, a członkami rady nadzorczej: Zygmunt Solorz, Tobias Solorz, Piotr Żak, Maciej Stec i Stanisław Janowski.

Cyfrowy Polsat należy do Zygmunta Solorza, wypłaci rekordową dywidendę

W związku ze spowolnieniem gospodarczym wywołanym przez epidemię pod koniec kwietnia Cyfrowy Polsat przesunął o rok, do września 2024 roku, końcowy termin spłaty 9,6 mld zł kredytu oraz o dwa lata, do marca 2025 roku, spłatę 900 mln zł zaciągniętego jesienią ub.r. kredytu obrotowego.

W maju kierownictwo Cyfrowego Polsatu podkreśliło, że nie ma obecnie żadnych planów dotyczących redukcji załogi. - Nasz zespół jest dla nas bardzo ważny. Mamy szerokie plany rozwoju, potrzebujemy ludzi. Inwestujemy w przyszłość i konsekwentnie budujemy portfolio naszego biznesu tak, aby być rzeczywiście odpornym na wszystkie zdarzenia rynkowe – podkreślił wiceprezes firmy Maciej Stec.

Większościowym akcjonariuszem Cyfrowego Polsatu jest Zygmunt Solorz, ma walory stanowiące 57,34 proc. kapitału spółki i dające 65,97 proc. głosów na walnym zgromadzeniu jej akcjonariuszy.

Od ub.r. Cyfrowy Polsat wypłaca rekordowo duże dywidendy, nową politykę w tym zakresie przyjął na wniosek Zygmunta Solorza. W ub.r. firma przekazała inwestorom 594,78 mln zł dywidendy (po 93 grosze na akcję), którą podzielono na dwie transze: po 45 groszy na akcję w lipcu i po 48 groszy w październiku. Do Zygmunta Solorza trafiło 341 mln zł. Na początku czerwca br. zarząd i rada nadzorcza Cyfrowego Polsatu zarekomendowały, żeby firma wypłaciła w br. akcjonariuszom 639,55 mln z dywidendy, po 1 zł na akcję. To rekordowa dywidenda w historii firmy.

W lipcu tę propozycję przyjęło walne zgromadzenie akcjonariuszy firmy. Dzień dywidendy został wyznaczony na 15 października br., a jej wypłata nastąpi w dwóch transzach. Pierwsza transza w kwocie 223,8 mln zł (0,35 zł na akcję) zostanie wypłacona 22 października, a druga transza w kwocie 415,7 mln zł (0,65 zł na akcję) trafi do akcjonariuszy 11 stycznia 2021 roku.

Dołącz do dyskusji: Cyfrowy Polsat przy spadku wpływów zwiększył zysk, w górę sprzedaż usług telefonicznych

1 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
-=x=-
Jeśli do koszyczka więcej nie wpadło, to musiało mniej z niego wypaść pracownikom aby zysk był większy :-)
odpowiedź