SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

TVN zwiększył wpływy do prawie 2 mld zł. 395 mln zł odpisu na nc+, 1,5 tys. pracowników

W ub.r. TVN osiągnął wzrost wpływów sprzedażowych o 8,6 proc. do 1,97 mld zł, a przychody z emisji reklam zwiększyły się o 9,7 proc. do 1,42 mld zł. Nadawca zanotował 157,5 mln zł straty netto, głównie wskutek 394,7 mln zł odpisu dot. wartości udziałów w platformie nc+. Na koniec roku zatrudniał 1 514 pracowników.

Łączne przychody sprzedażowe TVN zwiększyły się z 1,81 mld zł w 2017 roku do 1,97 mld zł w ub.r., a te reklamowe - z 1,29 do 1,42 mld zł. W 2017 roku wpływy z emisji reklam stanowiły 71,3 proc. całkowitych przychodów firmy, a rok później - 72 proc.

Do tego dochodzą przychody ze sponsoringu, które wzrosły w skali roku o 3 mln zł (czyli 1,5 proc.) do 201,6 mln zł.

TVN przede wszystkim sprzedaje ofertę reklamową swoich 13 stacji telewizyjnych (TVN, TVN 7, TTV, TVN24, TVN24 BiS, TVN Style, TVN Turbo, HGTV, TVN Fabuła, TVN International, TVN International West, TVN International Extra i NTL Radomsko) oraz kilku serwisów internetowych (m.in. Player.pl, TVN.pl i TVN24.pl). Ponadto jako TVN Media jest brokerem reklamowym wielu mniejszych nadawców telewizyjnych.

Łączne wpływy firmy związane z reklamami poszły w górę o 8,6 proc. - z 1,49 do 1,62 mld zł. To dynamika podobna do zmian na całym rynku - według danych Starcomu w ub.r. wydatki reklamowe w telewizji zwiększyły się o 6,3 proc. do 4,41 mld zł, a w internecie - o 13,3 proc. do 3,22 mld zł. Za to w pierwszym kwartale br. reklama telewizyjna straciła 3,1 proc., a internetowa zyskała 7,3 proc. (też według danych Starcomu).

4,5 proc. więcej od operatorów i użytkowników

Z kolei przychody abonamentowe TVN zwiększyły się rok do roku z 222,9 do 232,9 mln zł, czyli o 10,03 mln zł (4,5 proc.). Ta kategoria obejmuje głównie wpływy od operatorów satelitarnych i kablowych, którym nadawca udostępnia swoje stacje, oraz subskrypcji internetowych.

Jesienią 2017 roku TVN wprowadził nową płatną ofertę na Player.pl, w której są także kanały zewnętrznych nadawców (m.in. nc+), natomiast pod koniec maja br. uruchomił serwis subskrypcyjny TVN24 GO z własnymi stacjami i programami informacyjno-publicystycznymi.

Pozostałe wpływy nadawcy urosły w ub.r. o 18,2 proc. do 117,7 mln zł. Są do przychody głównie z usług produkcyjnych i technicznych, najmu, sprzedaż praw programowych, dystrybucji kinowej oraz usług audiotele i SMS.

Ponad połowa kosztów na amortyzację treści

W ub.r. koszty operacyjne TVN wyniosły 1,35 mld zł, co wobec 1,29 mld zł rok wcześniej daje wzrost o 5 proc. Ponad połowę stanowią nakłady na amortyzację i utratę wartości aktywów programowych. W skali roku wzrosły one z 687,6 do 716,3 mln zł, czyli o 4,2 proc., a ich udział w całkowitych wydatkach zmalał z 53,3 do 52,9 proc.

Nakłady na amortyzację własnych produkcji i koprodukcji telewizyjnych i kinowych poszły w górę o 6,1 proc. do 583,4 mln zł, a na amortyzację kupionych licencji programowych zmalała o 3,4 proc.

W tym przypadku amortyzacja w największym skrócie oznacza, że własne i kupione treści tracą na wartości wraz z każdą emisją i upływem czasu od premiery. W sprawozdaniu TVN podał dokładne zasady odpisywania wartości aktywów programowych. W przypadku tych kupionych najszybciej amortyzowane są telenowele i filmy dokumentalne.

Natomiast koszty amortyzacji i utraty wartości innych aktywów wzrosły w skali roku o 14,3 proc. do 77,47 mln zł.

1,5 tys. pracowników, mniej na marketing

Wydatki TVN na wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze minimalnie wzrosły - ze 194,11 do 194,17 mln zł. Na koniec ub.r. firma zatrudniała 1 514 pracowników.

W ub.r. zarząd nadawcy zarobił 13,61 mln zł, wobec 14,79 mln zł rok wcześniej. Natomiast koszty programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników zwiększyły się z 3,03 do 4,09 mln zł.

Wiosną ub.r., po tym jak sfinalizowano przejęcie Scripps Networks Interactive, poprzedniego właściciela TVN, przez Discovery, powołano wspólne kierownictwo TVN i Discovery w Polsce. Stanowisko prezesa i dyrektora zarządzającego obu firm objął Piotr Korycki, zastępując kierującego przedtem TVN Jima Samplesa. W zarządzie TVN są też Adam Pieczyński i Edward Miszczak (jako wiceprezesi), Marcin Barcz, Rafał Ogrodnik, Maciej Maciejowski, Agnieszka Trysła, Piotr Tyborowicz i Dorota Żurkowska-Bytner i Tomasz Marszałł.

Nadawca ograniczył w ub.r. nakłady na badania i marketing o 4,5 proc. do 69,22 mln zł oraz na nadawanie stacji telewizyjnych o 2,2 proc. - do 55,97 mln zł.

Natomiast koszty sprzedanych towarów i usług poszły w górę z 34,2 do 53,96 mln zł, praw autorskich - z 58,95 do 62,88 mln zł, wynajmu - z 22,98 do 23,6 mln zł, a koszty określone jako pozostałe - z 88,42 do 99,93 mln zł.

W ub.r. firma zanotowała tylko 46 tys. zł odpisów aktualizujących należności, podczas gdy rok wcześniej było to 4,95 mln zł.

Wycena udziałów w nc+ obniżona o 395 mln zł

Zysk operacyjny TVN zmalał w skali roku z 558,57 do 208,11 mln zł, uwzględniając 32,16 mln zł kosztów poniesionych w ub.r. w związku z przejęciem Scripps Networks Interactive przez Discovery. Nadawca zanotował też spadek zysku brutto z 709,37 do 63,02 mln zł oraz wyniku netto z 345,61 mln zł zysku do 157,71 mln zł straty.

Na wynikach rentowności firmy negatywnie zaciążyły dwie kwestie: różnice kursów obcych walut oraz wycena udziałów w operatorze platformy nc+. W przypadku zmiany kursów walutowych nadawca w ub.r. zanotował 69,23 mln zł straty, wobec 243,45 mln zł zysku rok wcześniej. Dla spółki szczególnie ważny jest dolar, który w ub.r. wyraźnie umocnił się wobec złotego, przeciwnie niż w 2017 roku.

TVN ma 32 proc. udziałów ITI Neovision, właściciela platformy cyfrowej nc+, uruchomionej wiosną 2013 roku z połączenia N należącej do TVN i Cyfry+ będącej własnością Canal+. W sprawozdaniu nadawca opisał, że na koniec września ub.r. przeprowadził test utraty wartości inwestycji „w związku z niższymi od oczekiwanych wynikami nc+ w aktualnym planie finansowym oraz w związku z wycenami przeprowadzonymi przez Discovery po transakcji nabycia SNI”.

Analizę przeprowadzono metodą wyliczeń wartości użytkowej opartych o zdyskontowane szacowane projekcje przepływów pieniężnych na podstawie aktualnych planów finansowych nc+. W tych planach zapisano, że krańcowa stopa wzrostu wyniesie 2 proc., a stopa dyskonta - 9 proc.

W efekcie TVN ocenił, że wartość posiadanych udziałów nc+ należy obniżyć o 394,7 mln zł - z 1,1 mld zł do 724 mln zł (z uwzględnieniem 23,4 mln zł dywidendy uzyskanej w ub.r. od właściciela platformy). We wcześniejszych latach nadawca odpisał już 429,2 mln zł z tego tytułu.

1,1 mld zł pożyczek od właścicieli, spór ze skarbówką o ponad 100 mln zł podatku

Bezpośrednio głównymi akcjonariuszami TVN są spółki Polish Television Holding (ma 50,65 proc. akcji) i Southbank Media (47,8 proc.), a pozostałe 1,55 proc. akcji należy do N-Vision. 100 proc. akcji Polish Television Holding i N-Vision w połowie 2015 roku przejął Scripps Networks Interactive, płacąc 584 mln euro. Natomiast wiosną ub.r. Scripps został kupiony przez Discovery.

W listopadzie 2015 roku TVN pożyczył 160 mln euro od Polish Television Holding oprocentowane na 6 proc. z terminem spłaty do końca 2020 roku, a rok później otworzył odnawialną linię kredytową w Scripps Networks Interactive. W ub.r. zobowiązania firmy z tytułu tej linii kredytowej zmalały z 626,63 do 451,16 mln zł, a z pożyczki od Polish Television Holding wzrosły z 667,34 do 688 mln zł. Pozostałe zobowiązania finansowe spółki nie przekraczają 5 mln zł.

W ub.r. nadawca poniósł 77,5 mln zł kosztów finansowych (w zdecydowanej większości odsetek od pożyczek), wobec 94,86 mln zł rok wcześniej.

W ub.r. zapadł korzystny dla TVN wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczące decyzji Urzędu Kontroli Skarbowej z grudnia 2016 roku. Skarbówka w efekcie kontroli podatkowej w firmie zakwestionowała koszt uzyskania przychodu zanotowany przez nią przy wnoszeniu w 2012 roku udziałów ITI Neovision do spółki Canal+ Cyfrowy S.A. w zamian za 32 proc podwyższonego kapitału tej drugiej. Orzeczono, że spółka ma zapłacić 86,4 mln zł zaległego podatku (wraz z odsetkami do połowy 2017 roku było to 115,76 mln zł).

TVN odwołał się do Izby Administracji Skarbowej, a kiedy ta utrzymała decyzję niższej instancji, skierowała skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jednocześnie zawiązała rezerwę w wysokości 86,4 mln zł.

W ub.r. WSA uznał orzeczenie Izby Administracji Skarbowej za nieprawidłową, a ta złożyła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Tam nie zapadł jeszcze wyrok, w związku z czym TVN nie rozwiązał rezerwy podatkowej.

Na koniec 2018 roku grupa TVN dysponowała środkami pieniężnymi i ich ekwiwalentami w łącznej kwocie 262,3 mln zł wobec 68,9 mln zł rok wcześniej.

 

Wyniki mediów publicznych w 2018 roku

W ub.r. Telewizja Polska zanotowała wzrost przychodów o 24 proc. do 2,2 mld zł, głównie dzięki 359 mln zł więcej z abonamentu rtv. Wzrosły też wpływy nadawcy z reklam, sponsoringu, sprzedaży programów i licencji. W ub.r. zatrudnienie w firmie wynosiło prawie 2,7 tys. etatów.

W 2018 r. Polskie Radio osiągnęło wzrost wpływów sprzedażowych o 12,96 proc. do 336,53 mln zł oraz 15,3 mln zł zysku netto (wobec 2,79 mln zł rok wcześniej). 69 proc. przychodów spółki pochodziło z abonamentu i związanej z nim rekompensaty, na koniec ub.r. nadawca zatrudniał 1 285 pracowników etatowych, o 30 więcej niż przed rokiem. W br. planuje 62,05 mln zł straty.

W ub.r. Polska Agencja Prasowa zanotowała wzrost skonsolidowanych przychodów sprzedażowych o 4 proc. do 52,56 mln zł oraz 3,65 mln zł straty netto (wobec 2,04 mln zł straty rok wcześniej). Zmalały przychody ze sprzedaży serwisów ogólnoinformacyjnych i ekonomicznych oraz Centrum Prasowego, a wzrosły z PAP Foto, obsługi medialnej i wynajmu. Na koniec ub.r. firma zatrudniała 401 osób.

Wyniki głównych mediów komercyjnych w 2018 roku

W ub.r. grupa kapitałowa Cyfrowy Polsat zanotowała 10,69 mld zł przychodów sprzedażowych i 816,1 mln zł zysku netto. Liczba abonentów firmy zmalała o 1,2 proc., natomiast liczba sprzedanych im usług jednostkowych wzrosła o 2,3 proc.

W ub.r. Grupa RMF zanotowała wzrost skonsolidowanych przychodów sprzedażowych o 7,8 proc. do 288,22 mln zł oraz 147,16 mln zł zysku netto (wobec 133,29 mln zł rok wcześniej). Firma zatrudniała 292 pracowników.

W ub.r. grupa kapitałowa Eurozet (należą do niej m.in. rozgłośnie Radio ZET, Radio ZET Chilli, Meloradio, Radio Plus i Antyradio) zanotowała wzrost wpływów sprzedażowych o 3,5 proc. do 197,47 mln zł oraz 26,8 mln zł zysku netto. W przypadku samej spółki Eurozet wpływy i zysk nieco zmalały.

Spółka Radio Eska, która jest nadawcą 42 rozgłośni radiowych pod tą nazwą zamknęła 2018 rok przychodami netto w kwocie 32,33 mln zł i zyskiem netto w wysokości 8,51 mln zł. Spadły wpływy ze sprzedaży reklam, ale udało się to zrekompensować wpływami ze sprzedaży praw autorskich.

Dołącz do dyskusji: TVN zwiększył wpływy do prawie 2 mld zł. 395 mln zł odpisu na nc+, 1,5 tys. pracowników

15 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
walter
brawo TVN.
odpowiedź
User
Kadry
1,5 tys. pracowników i 1,8 tys, na umowach cywilnoprawnych- tzw. śmieciowych
odpowiedź
User
SRS
Na przyszłość: autor tekstu powinien rozumieć o czym pisze i rozumieć cytowane dokumenty a nie tylko kopiować (dotyczy zwłaszcza NC+, kto to zrozumiał?)
odpowiedź