SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

PAP z 52,5 mln zł wpływów i 3,6 mln zł straty. Mniej z serwisów, a więcej z foto i wynajmu, ubyło 34 pracowników

W ub.r. Polska Agencja Prasowa zanotowała wzrost skonsolidowanych przychodów sprzedażowych o 4 proc. do 52,56 mln zł oraz 3,65 mln zł straty netto (wobec 2,04 mln zł straty rok wcześniej). Zmalały przychody ze sprzedaży serwisów ogólnoinformacyjnych i ekonomicznych oraz Centrum Prasowego, a wzrosły z PAP Foto, obsługi medialnej i wynajmu. Na koniec ub.r. firma zatrudniała 401 osób.

Przychody sprzedażowe netto grupy kapitałowej Polska Agencja Prasowa zwiększyły się z 51,38 mln zł w 2017 roku do 52,32 mln zł w ub.r., czyli o 1,8 proc. Dodatkowo wynik ze zmiany stanu produktów poprawił się z -851 tys. zł do 244 tys. zł.

Do grupy oprócz PAP należy spółka Mińska 65, która zarządza nieruchomościami PAP położonymi przy tej warszawskiej ulicy.

Mniej z serwisów i Centrum Medialnego, więcej z treści fotograficznych i wynajmu

Przychody sprzedażowe grupy PAP z działalności misyjnej zwiększyły się w skali roku z 6,64 do 7,12 mln zł (to 7,1 proc. w górę), a ich udział w łącznych wpływach firmy poszedł w górę z 12,9 do 13,6 proc.

Z kolei w ramach działalności pozamisyjnej zdecydowanie największe wpływy PAP osiąga ze sprzedaży serwisów informacyjnych. Przy czym w skali roku zmalały one z 10,1 proc. do 14,55 mln zł, a ich udział w całkowitych przychodach sprzedażowych firmy - z 31,5 do 27,8 proc.

Zmalały też wpływy sprzedażowe z serwisów ekonomicznych (o 4,7 proc. do 7,94 mln zł), serwisów i pakietów tematycznych (o 22,4 proc. do 1,82 mln zł) oraz Centrum Prasowego PAP (o 24,5 proc. do 1,23 mln zł).

Z drugiej strony przychody z produktów fotograficznych wzrosły z 4,91 do 5,29 mln zł, z dystrybucji informacji zleconych - z 2,94 do 2,98 mln zł, a z obsługi medialnej - aż o 66 proc., z 2,4 do 3,99 mln zł. Natomiast wpływy z wynajmu poszły w górę z 4,78 do 5,66 mln zł (o 18,3 proc.), a te określone jako pozostałe - z 1,22 do 1,75 mln zł (o 43 proc.).

Przychody ze sprzedaży produktów w kraju wzrosły w skali roku z 47,51 do 48,41 mln zł, a ze sprzedaży za granicę - z 3,87 do 3,9 mln zł.

Sama spółka PAP zanotowała w ub.r. 47,32 mln zł wpływów sprzedażowych netto, co wobec 47,24 mln zł rok wcześniej daje wzrost o 0,2 proc.

Wpływy z usług dla mediów zmalały z 24,96 do 24,73 mln zł, a z informacji biznesowych - z 10,44 do 9,94 mln zł. Natomiast wzrost pozostałych przychodów z 917 tys. zł do 1,75 mln zł wynika głównie z 765 tys. wpływów z uruchomionego w ub.r. serwisu Infostrefa dotyczącego rynku kapitałowego.

W sprawozdaniu przyznano, że wpływy spółki były w ub.r. znacząco niższe od zaplanowanych 54,29 mln zł. - Odchylenie od planu wynika m.in. z niższego wykonania przychodów ze sprzedaży usług komunikacyjnych o 3.300,2 tys. zł, Serwisów i Pakietów Tematycznych o 1.314,5 tys. zł (w tym 1 mln zł przychody z tytułu Systemu Ochrony Zdrowia), usług turystycznych o 644,5 tys. zł, InfoStrefy o 535 tys. zł, Serwisu Tekstowego PAP (CSI) o 502,3 tys. zł oraz Serwisów Ekonomicznych o 397,6 tys. zł - wyliczono.

Z serwisów PAP w 2017 r. zrezygnowało trzech dużych wydawców

W raporcie PAP zwrócono uwagę, że działalność spółki, podobnie jak innych agencji informacyjnych na dużych, rozwiniętych rynkach, „podlega znaczącej presji ekonomicznej wynikającej z dużych zmian w strukturze swoich klientów, ich potencjale zakupowym, zmian technologicznych oraz sposobu w jaki klienci korzystają z produktów agencji prasowych”.

Najważniejsze w tym kontekście są spadki sprzedaży prasy, wskutek których wydawcy prasowi, będący tradycyjnie kluczowymi odbiorcami usług agencji informacyjnych, muszą mocno oszczędzać. - Rezultatem tych trendów jest obniżanie opłat licencyjnych od mediów, spadek przychodów z kluczowego segmentu rynku i spadek znaczenia prasy w strukturze przychodów Polskiej Agencji Prasowej - stwierdzono.

Z serwisów PAP w 2014 roku zrezygnowała Polska Press Grupa, a w 2017 roku trzech innych wydawców internetowych i prasowych: Gremi Media, Agora i Wirtualna Polska. - Rok 2018 jest szczególnie trudny z punktu widzenia przychodu ze względu na utratę tych dużych klientów medialnych, których trudno jest zastąpić w portfelu klientów tradycyjnych - przyznała PAP.

Agencja zaznaczyła, że w ub.r. udało się zatrzymać pięcioletni trend spadku przychodów. Firma stara się wrócić do współpracy z dawnymi klientami i pozyskać nowych, realizować więcej projektów specjalnych (takich jak wizyty studyjne, specjalne debaty i serwisy) oraz opracowała nowe usługi (m.in. monitoring mediów). Opisano też, że „przygotowana została nowa kompleksowa oferta dla dużych klientów komercyjnych (spółek Skarbu Państwa i wiodących agencji rządowych) i pozyskiwani są nowi klienci w tym segmencie” oraz „podnoszona jest efektywność pracy zespołu sprzedażowego w zakresie sprzedaży i realizacji obsług medialnych”.

W sprawozdaniu wyliczono, że w ub.r. umowy z PAP rozwiązało dziewięć podmiotów, m.in. ING Bank Śląski, Raiffeisen Bank Polska, Deutsche Bank Polska, Komenda Główna Policji, wydawnictwo Super Nowości i Taspress. Jednocześnie pozyskano dziewięciu nowych klientów, m.in. Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, MullenLowe MediaHub, Hill and Knowlton Poland, Pocztę Polską, PKP, Polską Grupę Zbrojeniową i Polski Fundusz Rozwoju.

Firma dodała, że przygotowuje nową strategię na najbliższe lata „zakładającą systematyczne wzrosty sprzedaży spółki w kolejnych latach, unowocześnienie oferty PAP i wypracowanie nowego modelu finansowania działalności”.

Więcej na usługi obce i wynagrodzenia, ubyło 34 pracowników

Koszty operacyjne grupy kapitałowej PAP wyniosły w ub.r. 65,85 mln zł, o 3,17 mln zł więcej niż rok wcześniej (to 5,1 proc. w górę). Ponad połowę stanowią wydatki na wynagrodzenia, które w skali roku wzrosły o 6,5 proc. - z 34,86 do 37,12 mln zł.

Na koniec ub.r. w grupie PAP pracowało na stałe 401 osób, co dawało 393,2 etatów. W samej spółce PAP zatrudnienie zmalało w ciągu roku z 430 pracowników i 420,8 etatów do 396 pracowników i 388,8 etatów.

To spadek o 8,3 proc., zarząd spółki zaznacza, że jest to zgodnie z założeniami przyjętymi na ub.r. - Bezpośrednią przyczyną spadku poziomu zatrudnienia w 2018 roku zarówno w grupie dziennikarzy, jak i niedziennikarzy była optymalizacja zatrudnienia oraz naturalna rotacja pracowników - wyjaśniono w sprawozdaniu.

W ub.r. PAP uruchomiła redakcję anglojęzycznego serwisu The First News (jego szefową została Dagmara Leszkowicz) oraz przeprowadziła reorganizacją działu fotograficznego. W lutym br. spółka nie przedłużyła umów czterem fotoreporterom, a prezes Wojciech Surmacz skomentował, że „tak się kończy dojenie ‘PAP Foto’”. W obronie zwolnionych zebrano 130 podpisów, głównie osób pracujących w mediach, a szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański poprosił Surmacza o wyjaśnienia w tej sprawie. Po ich otrzymaniu uznał sprawę za zamkniętą.

Z kolei wydatki grupy PAP na usługi obce zwiększyły się rok do roku o 11,2 proc. do 14,09 mln zł, a na amortyzację - o 4,1 proc. do 2,14 mln zł.

Za to nakłady na zużycie materiałów i energii spadły z 3,29 do 2,49 mln zł, czyli o 24,2 proc.

Mińska 65 ze wzrostem wpływów i zysku

Spółka Mińska 65 zajmująca się zarządzaniem nieruchomościami osiągnęła wzrost przychodów sprzedażowych o 18,8 proc. - z 4,56 mln zł w 2017 roku do 5,42 mln zł w ub.r. Również o 18,8 proc. zwiększyły się jej koszty operacyjne - z 3,18 do 3,77 mln zł. Wydatki na usługi obce wzrosły z 1,2 do 1,67 mln zł, a na zużycie materiałów i energii - z 1,04 do 1,16 mln zł.

Przełożyło się to na wzrost zysku sprzedażowego z 1,38 do 1,64 mln zł, zysku brutto z 1,38 do 1,58 mln zł oraz zysku netto z 1,16 do 1,28 mln zł.

Większa strata, mniejszy kapitał, bez pożyczek

W ub.r. grupa kapitałowa PAP zanotowała 13,29 mln zł straty sprzedażowej, wobec 12,16 mln zł straty rok wcześniej.

Z kolei strata operacyjna firmy pogłębiła się w skali roku z 1,05 do 3,18 mln zł, strata brutto - z 2,23 do 3,34 mln zł, a strata netto - z 2,04 do 3,65 mln zł.

Na inwestycje grupa PAP w ub.r. przeznaczyła 484 tys. zł wobec planowanych 2,16 mln zł. 187 tys. zł poszło na sprzęt komputerowy, 88 tys. zł na sprzęt do obsługi konferencji i transmisji, 51 tys. zł na klimatyzatory w serwerowni, a pozostałe wydatki nie przekroczyły 50 tys. zł. W br. firma planuje zainwestować w aktywa trwałe 3,37 mln zł, w tym 1,1 mln zł w systemy ERP/CRM.

Grupa PAP zapłaciła w ub.r. 310 tys. zł podatku dochodowego, wobec 190 tys. zł ujemnych kosztów podatkowych rok wcześniej. Przychody i koszty finansowe są mało istotne przy skali jej działalności (te drugie zmalały w skali roku z 1,25 mln zł do 202 tys. zł).

Z początkiem ub.r. do zarządu Polskiej Agencji Prasowej zostali wybrani przez Radę Mediów Narodowych Wojciech Surmacz (objął funkcję prezesa) i Tomasz Przybek. Ten drugi zrezygnował na początku października, zastąpił go Łukasz Świerżewski.

Sama spółka PAP na koniec ub.r. miała 46,61 mln zł aktywów trwałych i 11,23 mln zł obrotowych. Te pierwsze zmalały w skali roku o 1,51 mln zł (3,1 proc.), a te drugie o 1,87 mln zł (14,3 proc.). W przypadku aktywów obrotowych najmocniej - z 4,89 do 2,29 mln zł - skurczyły się inwestycje krótkoterminowe, w związku z likwidacją przez firmę części lokat bankowych.

Wskutek straty z 2017 roku kapitał własny PAP zmniejszył się w ub.r. z 35,63 do 32,1 mln zł. Natomiast zobowiązania i rezerwy na nie poszły w górę z 25,6 do 25,75 mln zł, głównie ze względu na wzrost zobowiązań krótkoterminowych z 4,59 do 6,21 mln zł.

Spółka nie miała żadnych zobowiązań długoterminowych ani krótkoterminowych zobowiązań finansowych. W połowie grudnia ub.r. przyznano jej roczny limit kredytowy w wysokości 2 mln zł. Firma jak na razie nie skorzystała z niego.

W ciągu roku środki w kasie i na rachunkach PAP zmalały z 797,1 do 392,4 tys. zł, a te na lokatach - z 5,41 do 3,87 mln zł.

W br. wzrost przychodów i niższa strata

W planie finansowym spółki PAP na br. zapisano, że jej przychody wzrosną do 57,6 mln zł, a koszty operacyjne do 72,03 mln zł. W tej drugiej kategorii kwotowo najbardziej w górę mają pójść wydatki na usługi obce (z 12,99 do 17,62 mln zł) oraz wynagrodzenia (z 36,35 do 19,17 mln zł).

W efekcie strata sprzedażowa firmy ma zmaleć z 15,02 do 14,43 mln zł, strata operacyjna - z 4,74 do 3,94 mln zł, a strata netto - z 3,53 do 2,43 mln zł.

Z kolei spółka Mińska 65 ma w br. zanotować spadek wpływów sprzedażowych z 5,42 do 4,8 mln zł, wzrost wydatków operacyjnych z 3,77 do 4,52 mln zł oraz spadki rentowności: zysku operacyjnego z 1,56 mln zł do 231 tys. zł, a zysku netto z 1,28 mln zł do 202 tys. zł.

Dołącz do dyskusji: PAP z 52,5 mln zł wpływów i 3,6 mln zł straty. Mniej z serwisów, a więcej z foto i wynajmu, ubyło 34 pracowników

10 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
walter
Nie jest dobrze.
odpowiedź
User
Janusz
Gratulacje. Super. Dobry management zawsze się obroni.
odpowiedź
User
Lol
A były czasy niedawno, zanim nastała dobra zmiana, ze zamiast straty były zyski a dotacja z budżetu mniejsza
odpowiedź