WirtualneMedia.pl

Portal o mediach, reklamie, internecie, PR
Nr 1 w PolsceSłownik pojęć

Media/reklama/PR
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Technologie
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Dodaj własne Terminy na literę E z kategorii Media/reklama/PR

e-biznes
elektroniczny biznes; obejmuje prowadzenie interesów przez Internet (zawieranie umów, przesyłanie dokumentów, wyszukiwanie informacji). (studio Mak)
e-Commerce
(z ang. electronic commerce) - handel elektroniczny.
ECR
(ang. Efficient Consumer Response), łańcuch dostaw zorientowany na klienta. ECR to nowoczesna strategia dystrybucji artykułów częstego (wygodnego) zakupu, integrująca w (...)
editing
(ang.) w produkcji filmowej zgranie dźwięku z obrazem i kontrola ich jakości. (studio Mak)
editorial advertising
(ang. editorial 'redakcyjny', advertising 'reklama') reklama prasowa upodobniona rozmiarem czcionki i sposobem łamania do tekstu redakcyjnego. (studio Mak)
Efekt "Bandwagon"
Określenie pochodzące z amerykańskiego marketingu politycznego. Określa zjawisko przenoszenia przez wyborców swoich głosów na lidera przedwyborczych sondaży. W Polsce mówimy (...)
Efekt "Underdog"
Efektem "Underdog" nazywamy przenoszenie przez wyborców głosów na wyraźnie słabszego kandydata. Zjawisko typowe dla amerykańskiego marketingu politycznego. W sprzyjających warunkach (...)
efektywna częstotliwość
patrz: effective frequency (studio Mak)
efekt źródła
fenomen polegający na tym, iż ta sama reklama ma zupełnie różny wpływ na odbiorców w zależności od tego, w jakim (...)
effective frequency
(ang.) efektywna częstotliwość; minimalna liczba powtórzeń danej reklamy, o której sądzi się, że będzie skuteczna. Wartość ta zależy od wielu (...)
effective reach
(ang.) zasięg efektywny; procent grupy docelowej, który zetknie się z reklamą z co najmniej efektywną częstotliwością. (studio Mak)
E-kartka
elektroniczna kartka przesyłana adresatowi z okazji imienin, urodzin, ślubu itp. za pomocą poczty elektronicznej. (studio Mak)
Ekonomia kreatywności
(ang. Creativity Economy) jest terminem po raz pierwszy zastosowanym przez Business Week, określającym nowe otoczenia, w którym funkcjonują firmy i (...)
Ekwiwalent reklamowy
ang. Advertising Value Equivalent (AVE) - stosowany czasem jako indeks oceny efektywności projektów PR; wartość reklamy w danym medium w (...)
Electronic press kit (EPK)
materiały prasowe w wersji elektronicznej
e-mail marketing
wszelkiego rodzaju działania marketingowe, w których wykorzystuje się pocztę elektroniczną, np. kampanie e-mailingowe, wysyłka newsletterów czy sprzedaż on-line.(studio Mak)
employee relations
(ang. employee 'pracownik', relation 'stosunek') budowanie wizerunku firmy poprzez respektowanie uzgodnień z pracownikami, uczciwe ich traktowanie, umożliwianie rozwoju i docenianie; (...)
enhanced television
(ang. enhanced 'wzmocniony', television 'telewizja') telewizja wzbogacona o pewne wbudowane w przekaz dodatkowe elementy, dostępne po wybraniu pojawiającej się na (...)
establishment survey
(ang. establishment 'założenie, ustanowienie, stan liczebny', survey 'badanie, pomiar') rodzaj badań mediowych przeprowadzanych wśród konsumentów zmierzających do określenia, jaka ich (...)
Etyka Marketingu
odnoszenie się do pewnego systemu wartości, który umożliwia ocenę co jest dobre a co złe, sprawiedliwe lub niesprawiedliwe, słuszne i (...)

Dodaj własne

Gorące informacje

Praca.Wirtualnemedia.pl

Zamów newsletter
SPRAWDŻ, CO ZYSKUJESZ