WirtualneMedia.pl

Portal o mediach, reklamie, internecie, PR
Nr 1 w PolsceSłownik pojęć

Media/reklama/PR
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Technologie
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Dodaj własne Terminy na literę I z kategorii Media/reklama/PR

Image
(fr., ang. 'wizerunek') 1. obraz danej osoby stworzony na podstawie jej osiągnięć, działalności zawodowej lub przez nią kreowany. 2. wizerunek (...)
Imitowanie marki
Imitowanie marki polega na upodabnianiu znaków jednej marki do znaków innej, zwykle bardziej znanej i renomowanej. Celem jest zasugerowanie odbiorcom, (...)
impozycja
rozłożenie różnych stron dokumentu na arkuszu drukarskim, umożliwiające otrzymanie po wydrukowaniu poprawnej kolejności stron publikacji. (studio Mak)
Impresje/potencjał kontaktu
całkowita liczba osób czytających, oglądających lub słuchających danego medium
impulse purchase
(ang. impulse 'bodziec, odruch', purchase 'kupno, nabywać') nieplanowany, spontaniczny zakup dokonywany najczęściej pod wpływem zabiegów psychologicznych stosowanych przez twórców reklam (...)
Incentive Events
wydarzenia motywacyjne. To imprezy służące podniesieniu motywacji pracowników wewnętrznych i innych osób współpracujących z firmą. W ramach incentive events organizuje (...)
Incentives
wyjazdy firmowe (incentive tours): konferencje, szkolenia, wyjazdy na narty. Mają na celu motywację i integrację zespołu, a w efekcie wzrost (...)
Income fee
czyste wynagrodzenie agencji
individualized television
(ang. individualized 'indywidualizowany', television 'telewizja') telewizja umożliwiająca dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb odbiorcy; obejmuje: możliwość zmiany punktu widzenia kamery podczas (...)
informacja biała
informacja biała, biały wywiad - funkcjonująca w oficjalnym obiegu publicznym, pochodząca z określonego źródła, ogólnodostępna, ale wymagająca opracowania (ze względu (...)
informacja czarna
informacja czarna - to informacja poufna lub tajna uzyskana metodami operacyjnymi wywiadu (szpiegostwa). (Piar)
informacja (news)
ważna, ciekawa, pilna wiadomość lub wydarzenie prasowe. Esencja zainteresowania dziennikarzy - przysłowie dziennikarskie głosi, "no news is bad news" czyli (...)
informacja specjalistyczna
informacja specjalistyczna (feature release) - forma komunikatu prasowego przesyłana dla specjalnych, stałych kolumn w gazetach, najczęściej wysyłana na zamówienie mediów (...)
informacja szara
informacja szara pochodząca z monitorowania, nadzorowania określonej dziedziny, problemu prowadzonego przez przedsiębiorstwo w ramach jego struktury. Informacja spoza oficjalnego obiegu (...)
informacja zwrotna
informacja zwrotna, echo - konieczny element komunikacji dwustronnej. Za informację zwrotną uznaje się reakcję odbiorcy komunikatu taką jak wyrażanie opinii, (...)
informercial
(ang. information 'informacja', commercial 'handlowy') spot reklamowy w formie filmu instruktażowego, podkreślający zalety i unikalne cechy danego produktu. (studio Mak)
in-house PR
specjalista do spraw PR zatrudniony w firmie, którą obsługuje
Insert
(ang. 'wstawić, włożyć') ogłoszenie, ulotka reklamowa dołączane do gazety, wyróżniające się innym formatem. (studio Mak)
Interesariusze
(ang. stakeholders) osoby, od których może zależeć sukces bądź porażka firmy oraz osoby, na których życie firma ma wpływ. Interesariusze (...)
intermedia
wybór spośród dostępnych środków masowego przekazu; dobrane do kampanii reklamowej środki przekazu tworzą tzw. media-mix. (J. Kall, Reklama, Warszawa 1998) (...)

Dodaj własne

Gorące informacje

Praca.Wirtualnemedia.pl

Zamów newsletter
SPRAWDŻ, CO ZYSKUJESZ