SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Agora ze spadkiem wpływów, wzrostem EBITDA i 79 mln zł straty netto. W górę Helios i Next Film, w dół prasa i druk

W ub.r. grupa kapitałowa Agora zanotowała spadek wpływów ze sprzedaży o 2,7 proc. do 1,16 mld zł, wzrost zysku EBITDA o 2,5 proc. do 118,9 mln zł i 79,3 mln zł straty netto (wobec 13,2 mln zł straty w 2016 roku).

Bartosz Hojka, prezes Agory, fot. materiały prasoweArticle

Największą część wpływów Agory zapewnia segment filmowo-książkowy obejmujący przede wszystkim sieć Helios oraz spółkę producencko-dystrybucyjną Next Film. Wpływy całego segmentu zwiększyły się w skali roku o 14,3 proc. do 416,2 mln zł. Przychody ze sprzedaży biletów do kin Helios wzrosły w skali roku o 14 proc. do 222,4 mln zł, ze sprzedaży barowej - o 14,9 proc. do 83,1 mln zł, a ze sprzedaży reklam kinowych - o 16,2 proc. do 35,1 mln zł. Natomiast wpływy z działalności filmowej zwiększyły się z 8,5 do 28,1 mln zł.

- To bez wątpienia efekt konsekwentnej polityki inwestycyjnej na rynku kinowym - dlatego będziemy nadal rozbudowywać sieć Helios. Do sukcesu segmentu przyczyniły się również lepsze niż rok wcześniej wyniki działalności filmowej i Wydawnictwa Agora, m.in. ogromna popularność takich produkcji, jak „Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej” czy „Po prostu przyjaźń” oraz książek „Sztuka kochania”, „Tu byłem. Tony Halik” i „Ania” - biografii Anny Przybylskiej - komentuje Bartosz Hojka, prezes Agory.

Jednocześnie koszty operacyjne firmy wzrosły o 4,8 proc. do 1,24 mld zł. Zdecydowanie najmocniej zwiększyły się koszty odpisów aktualizacyjnych (z 1,1 do 88,9 mln zł) dotyczących pisma „Cztery Kąty”, spółki Trader.com i pionu druku, o czym Agora informowana na początku stycznia br.

W konsekwencji o ile zysk EBITDA firmy zwiększyły się o 2,5 proc. do 118,9 mln zł, o tyle wynik EBIT zmalał z 16,7 mln zł zysku do 73 mln zł straty, a strata netto pogłębiła się z 13,2 do 79,3 mln zł.

- Jesteśmy zadowoleni z wyników wypracowanych przez większość naszych biznesów w 2017 r. W segmencie Film i Książka zamknęliśmy miniony rok dwucyfrowym wzrostem przychodów i zysków. W dwucyfrowym tempie urosły również zyski segmentów Radio i Reklama Zewnętrzna - i były to wyniki najlepsze w historii - dodał Hojka.

- Szczególną uwagę chciałbym jednak zwrócić na postępy w zmianie modelu biznesowego segmentu Prasa, który imponująco poprawił wyniki finansowe i osiągnął rekordową liczbę blisko 133 tys. aktywnych płatnych prenumerat 'Gazety Wyborczej' na koniec grudnia 2017 r. Z takim rezultatem 'Gazeta Wyborcza' wyrasta na jednego z liderów cyfrowej transformacji prasy w Europie - dodał prezes.

We wrześniu ub.r. Agora sprzedała Discovery Polska za 19 mln zł 51 proc. udziałów nadawcy Metro TV (49 proc. Discovery kupiło pod koniec 2016 roku), a w środę poinformowała o rozpoczęciu negocjacji z Kino Polska TV dotyczących sprzedaży 41,1 proc. akcji Stopklatki. - Zmieniająca się sytuacja na rynku mediów skłoniła nas również do zweryfikowania podejścia Grupy Agora do obecności na rynku telewizyjnym - komentuje to Bartosz Hojka.

Tydzień temu Agora sfinalizowała sprzedaż za 19 mln zł działki przy swojej warszawskiej siedzibie i za 8,65 mln zł dwóch działek z położonym na nich budynku w Gdańsku. Natomiast przed miesiącem zawarła porozumienie z działającymi w firmie związkiem zawodowym i radą pracowników co do zwolnienia maksymalnie 53 osób z segmentu druku. Spółka wyda na to ok. 1,6 mln zł, natomiast redukcja zatrudnienia będzie potem przynosić oszczędności wynoszące ok. 2-2,5 mln zł. Te działania wpłyną na wyniki Agory w br.

Grupa Agora odnotowała w czwartym kwartale 2017 roku 43,1 mln zł zysku EBITDA wobec 49,8 mln zł rok wcześniej.

Agora podała w raporcie, że od czwartego kwartału 2017 r. wskaźnik EBITDA, który definiowany był przez spółkę do tej pory jako EBIT powiększony o amortyzację, nie zawiera kosztów odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych. Strata EBIT grupy Agora wyniosła 74,2 mln zł wobec 24,7 mln zł zysku rok wcześniej. Strata netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej Agory wyniosła w czwartym kwartale 73,5 mln zł.

Wyniki grupy były obciążone zapowiedzianymi wcześniej odpisami. Agora podała w raporcie, że odpisy aktualizujące wyniosły w IV kwartale 88,9 mln zł. Przychody Agory wyniosły 330,4 mln zł, spadając o 2,9 proc. rdr.

Grupa odnotowała wzrost przychodów w segmentach: Film i Książka oraz Internet. Wpływy w segmencie Film i Książka zwiększyły się o 10 proc. do 122,7 mln zł. Przychody segmentu Internet wzrosły o 6,3 proc. rdr do 52,6 mln zł. Przychody w segmencie Reklamy Zewnętrznej były na poziomie zbliżonym do tych osiągniętych w czwartym kwartale 2016 r. i wyniosły 48,3 mln zł.

Zmniejszyły się natomiast wpływy w pozostałych segmentach operacyjnych grupy. Spółka podała, że ich największy spadek - o 49,5 proc. rdr, do kwoty 18,7 mln zł - miał miejsce w segmencie Druk. Do kwoty 61,9 mln zł, czyli o 9,6 proc. rdr, zmniejszyły się wpływy segmentu Prasa.

Ze względu na wysokość odpisów aktualizujących wartość aktywów dokonanych w IV kwartale 2017 r. koszty operacyjne grupy wzrosły do 404,6 mln zł. Koszty odpisów obciążyły wyniki segmentów operacyjnych Druk, Internet oraz Prasa.

Rosną przychody filmowo-książkowe

W segmencie filmowo-książkowym całoroczne wzrost przychodów wyniósł 14,3 proc. i był wyższy od dynamiki w samym czwartym kwartale ub.r. (10 proc.). W całym ub.r. zysk EBITDA zwiększył się w skali roku o 12,4 proc. do 64,4 mln zł, a w czwartym kwartale zmalał o 1,1 proc. do 16,8 mln zł.

Mocno - o 31,6 proc. do 51,6 mln zł - zwiększyły się koszty wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników, głównie z powodu wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej, co dotyczy głównie zatrudnionych w kinach Helios.

Prasa w dół

W segmencie prasowym wpływy w ub.r. zmalały o 12,1 proc. do 235,5 mln zł. Przychody ze sprzedaży „Gazety Wyborczej” zmniejszyły się o 9 proc. do 92,9 mln zł, a ze sprzedaży reklam w nich - o 16,9 proc. do 68,5 mln zł.

Jednocześnie ograniczono koszty operacyjne (o 13 proc. do 235,6 mln zł), głównie dzięki mniejszym wydatkom na materiały, energię, towary i usługi poligraficzne (o 22 proc. do 57,8 mln zł) oraz na reprezentację i reklamę (o 33,7 proc. do 29,9 mln zł).

W konsekwencji całoroczny wynik EBITDA wzrósł z 0,9 mln zł straty do 14,9 mln zł zysku.

- Segment Prasa z sukcesami zmienia model biznesowy i restrukturyzuje swoją działalność. W rezultacie zakończył on 2017 r. z ogromną poprawą wyniku operacyjnego - komentuje Bartosz Hojka.

Spadły przychody AMS 

Działająca w branży reklamy zewnętrznej Grupa AMS zanotowała spadek przychodów o 3 proc. do 163 mln zł oraz kosztów operacyjnych o 5,9 proc. do 134,7 mln zł. Jej zysk EBITDA wzrósł o 14,1 proc. do 47,7 mln zł.

- AMS osiąga cele biznesowe istotnie wyższe od założonych - ubiegły rok zakończył dwucyfrową poprawą wyniku operacyjnego, odnotowując najlepszy wynik w swojej historii - podkreśla prezes Agory.

Rośnie internet

W segmencie internetowym przychody wzrosły o 0,4 proc. do 168,6 mln zł, a koszty operacyjne - o 18,1 proc. do 171,1 mln zł (m.in. wskutek odpisów aktualizujących w wysokości 21,8 mln zł). Zysk EBITDA zmalał o 14,3 proc. do 23,9 mln zł.

- Z kolei dla działalności internetowej Grupy priorytetem jest intensywny rozwój w najszybciej rosnących segmentach rynku. Planujemy inwestycje w wybrane kategorie treści, nowe formaty i aplikacje mobilne - zapowiada Bartosz Hojka. - Dynamicznie rozwijamy obszar programmatic, który jest jednym z najbardziej perspektywicznych segmentów rynku reklamy internetowej. Działający w tym segmencie Yieldbird trafił do prestiżowego rankingu najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw technologicznych w Europie - dodaje.

W górę radio, mniejsze koszty

Pion radiowy Agory zanotował wzrost wpływów o 0,5 proc. do 114 mln zł i spadek kosztów operacyjnych o 3,3 proc. do 97,3 mln zł. W efekcie zysk EBITDA zwiększył się o 26,4 proc. do 20,1 mln zł.

- Natomiast nadrzędnym celem naszej działalności radiowej jest wzrost rentowności. W 2017 r. wynik operacyjny segmentu Radio wzrósł dwucyfrowo. Jednocześnie realizujemy skuteczną strategię rozwoju naszych stacji poprzez zwiększanie skali naszej działalności - stwierdza Bartosz Hojka.

Nierentowany druk

W segmencie druku nastąpiły duże spadki: wpływy zmalały o 34,6 proc. do 101,7 mln zł, co przy wzroście kosztów operacyjnych o 1,2 proc. do 165 mln zł (głównie wskutek 51,6 mln zł kosztów odpisów aktualizacyjnych) spowodowało spadek zysku EBITDA o 41,1 proc. do 8,9 mln zł.

- Jednym z celów ogłoszonych przez Grupę w 2014 r. było utrzymanie wyniku segmentu Druk na rentownym poziomie. W 2017 r. nie udało się tego zrealizować ze względu na gwałtowne zmiany w portfelu naszych klientów. W odpowiedzi na tę sytuację podjęliśmy decyzję o restrukturyzacji działalności w tym obszarze, w tym o zwolnieniach grupowych - komentuje prezes Agory.

- W 2018 r. zaprezentujemy nową strategię rozwoju Grupy Agora. Jestem przekonany, że wszystko, co zrobiliśmy do tej pory, to doskonały punkt wyjścia, by z większą odwagą spojrzeć na możliwości wzrostu skali i dalszego rozwoju Grupy. W nowym, poszerzonym składzie zarządu, pracujemy nad planem, który odpowie na wyzwania przyszłości. Realizując cele biznesowe i finansowe, chcemy być pierwszym i oczywistym wyborem dla użytkowników i partnerów, którym nasze media i przedsięwzięcia dostarczają wiarygodnych informacji, jakościowego dziennikarstwa, ciekawej rozrywki czy nowatorskich rozwiązań zapewniających skuteczne dotarcie do klientów - zapowiada Bartosz Hojka.

Dołącz do dyskusji: Agora ze spadkiem wpływów, wzrostem EBITDA i 79 mln zł straty netto. W górę Helios i Next Film, w dół prasa i druk

18 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
manny
A jak tam premie dla zarządu? Były?
odpowiedź
User
ruyu
Domagamy się wyższych premii dla zarządu.
odpowiedź
User
jan
prywatna firma i tyle, raz im sie wiodlo lepiej a raz gorzej ale za swoja kase, nie z pieniedzy podatnikow.
odpowiedź