SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Nokia zwiększa obroty w III kwartale

Firma zwiększyła obroty o 18 proc. (8,4 mln euro), co jest zasługą dużej ilości sprzedaży i dobrych wyników w sektorze telefonów komórkowych.

Zysk operacyjny Nokia obejmuje pozycje specjalne na łączną sumę 87 mln EUR, składające się z:
- zysk 61 mln EUR związany ze sprzedażą działalności Nokia Tetra (42 mln EUR w Networks i 19 mln w Multimedia)
- zysk 8 mln EUR związany ze sprzedażą nieruchomości, zaksięgowanych we wspólnych wydatkach Grupy
- zysk 18 mln EUR, związany z częściową sprzedażą inwestycji mniejszościowych zaksięgowanych w Networks.
Pozytywny wpływ tych pozycji specjalnych na zysk na jedną akcję w III kwartale wyniósł 0,015 EUR.
 
- Z satysfakcją odnotowuję, już trzeci kwartał z rzędu, zdecydowany wzrost obrotów liczonych rok do roku. Zanotowaliśmy ogólny wzrost obrotów o 18%, towarzyszył mu wzrost zysku netto wynoszący 29%, a zysk w przeliczeniu na jedną akcję wzrósł o 33%.

Osiągnięta rentowność jest zasługą doskonałych wyników w dziale telefonów komórkowych. Jest to wynikiem coraz większej oferty naszych produktów, a także obniżenia kosztów oraz efektywności w realizacji zadań.
Globalny wzrost wielkości sprzedaży w branży w trzecim kwartale wyprzedził nasze oczekiwania i oceniamy rynek na 199 mln sztuk telefonów. Ponownie podnieśliśmy naszą całoroczną prognozę rozwoju rynku, do 780 mln sztuk telefonów. Liczba telefonów sprzedanych przez Nokia w trzecim kwartale wzrosła do rekordowego poziomu 66,6 mln sztuk.
Zanotowaliśmy wzrost naszego udziału w rynku, który osiągnął szacunkową wielkość 33% (32% w trzecim kwartale ubiegłego roku) i jest stabilny w porównaniu z poprzednimi okresami. W Chinach i regionie Azji i Pacyfiku zwiększyliśmy udział rynkowy licząc zarówno w kolejnych kwartałach, jak i rok do roku, podczas gdy w Europie, Środkowym Wschodzie i Afryce utrzymywał się on na stałym poziomie licząc kwartał do kwartału oraz wzrósł w skali rocznej. W Ameryce Łacińskiej oraz, w mniejszym stopniu, w Ameryce Północnej nasz udział w rynku spadł, licząc kwartał do kwartału.
Jak sygnalizowaliśmy w lipcu, rentowność grupy Networks w trzecim kwartale nadal była pod presją. W znacznej mierze było to spowodowane połączonym oddziaływaniem zaciętej konkurencji na rynku, naszych inwestycji w rozwój obecności na rosnącym rynku usług sieciowych oraz z rozszerzaniem naszej działalności na nowych, rosnących rynkach.
Dział telefonów komórkowych wzbogacił się o kolejne modele telefonów, dzięki czemu nasza oferta jest obecnie najszersza na rynku i spełnia oczekiwania wszystkich konsumentów i partnerów handlowych na całym świecie. Wśród niedawnych premier rynkowych znajdowały się telefony komórkowe dla użytkowników biznesowych, telefony zaprojektowane specjalnie na rynki rozwijające się, telefony muzyczne, również kolekcja telefonów z kategorii Moda. Tego lata sprzedaliśmy także nasz miliardowy telefon - Nokia 1100 w Nigerii - informuje Jorma Ollila, prezes i dyrektor generalny.

Jak czytamy w komunikacie biorąc pod uwagę zmiany wysokości sprzedaży w trzecim kwartale 2005, Nokia przewiduje obecnie, że globalny rynek urządzeń komórkowych w skali całego roku osiągnie wielkość 780 mln sztuk, podczas gdy nasza poprzednia prognoza mówiła o 760 mln telefonów, przy szacunkach roku 2004 mówiących o 643 mln telefonów. Liczba telefonów sprzedanych przez branżę w czwartym kwartale 2005 powinna odzwierciedlać zwykłą świąteczną sezonować i wzrosnąć w porównaniu z trzecim kwartałem 2005.

Przewiduje się, że w czwartym kwartale wzrost liczby telefonów komórkowych sprzedanych przez Nokia będzie szybszy od wzrostu całego rynku, a udział Nokia w rynku powinien zwiększyć się zarówno w skali rocznej, jak i kwartalnej.

Wzrost liczby sprzedanych telefonów w całej branży powinien być spowodowany głównie rozszerzeniem bazy użytkowników telefonii komórkowej na rynkach rozwijających się, gdzie, jak uważamy, Nokia ma silną pozycję pod względem wielkości sprzedaży, mającą oparcie w marce, jakości i szerokiej sieci dystrybucyjnej. Na bardziej rozwiniętych rynkach motorem sprzedaży, generowanej przez wymianę lub modernizację sprzętu, nadal będą nowe funkcje, usługi oraz wbudowane aparaty fotograficzne. W celu wykorzystania tej tendencji Nokia w dalszym ciągu rozszerza i unowocześnia swoją ofertę produktów klasy średniej i wyższej.
 
Przewidujemy, że średnie ceny sprzedaży telefonów Nokia w czwartym kwartale spadną w porównaniu z obecnym kwartałem. Jest to spowodowane głównie tym, że liczba telefonów sprzedawanych w Ameryce Łacińskiej i Ameryce Północnej, gdzie dominują aparaty niższej klasy, prawdopodobnie będzie miała w czwartym kwartale, w porównaniu z trzecim, znacznie większy udział w całkowitej wielkości sprzedaży Nokia.

W sektorze infrastruktury komórkowej Nokia oczekuje, że (licząc w EURO) globalny rynek w roku 2005 zanotuje wzrost, niewielki lub umiarkowany, w porównaniu z rokiem 2004. Operatorzy w krajach rozwijających się znajdują się na różnych etapach dynamicznego zwiększania pojemności sieci by rozszerzać swoje możliwości obsługi rosnącej liczby użytkowników telefonów komórkowych, podczas gdy na rynkach zaawansowanych trwają stałe inwestycje w pojemność oraz optymalizację sieci. Nokia spodziewa się, że jej własna sprzedaż na rynku sieci będzie mniejsza licząc rok do roku, w porównaniu z wyjątkowo wysoką sprzedażą wygenerowaną przez wydatki operatorów w czwartym kwartale 2004, co wynika również z tego, że znaczna część obecnych inwestycji operatorów ma miejsce na tych rynkach, gdzie grupa Networks nigdy nie była do tej pory silnie obecna, na przykład na Środkowym Wschodzie i Afryce.

Obroty netto grupy Nokia w trzecim kwartale 2005 wzrosły o 18%, do 8,4 mld EUR (7,1 mld EUR w trzecim kwartale 2004). Licząc w stałej walucie obroty netto grupy wzrosłyby o 23%. Do osiągnięcia tego liczonego rok do roku wzrostu obrotów przyczyniły się wszystkie cztery grupy biznesowe Nokia.

Zysk operacyjny Nokia w trzecim kwartale 2005 wzrósł o 19% licząc rok do roku, do 1,1 mld EUR (włączając w to dodatni wpływ pozycji specjalnych, wynoszący 87 mln EUR), podczas gdy w trzecim kwartale 2004 było to 969 mld EUR (z uwzględnieniem ujemnego wpływu pozycji specjalnych, wynoszącego 18 mln EUR). Marża operacyjna Nokia w trzecim kwartale 2005 wyniosła 13,7% (13,6%).

Operacyjny przepływ gotówki w trzecim kwartale 2005 wyniósł 1,2 mld EUR, a w drugim kwartale 2005 miał wartość 510 mln EUR; łączna wartość gotówki i innych środków płynnych wynosiła 11,0 mld EUR w porównaniu z 11,2 mld EUR na dzień 30 czerwca 2005. Na dzień 30 września 2005 nasz stosunek długu do kapitału (dźwignia finansowa) wynosił -82%, podczas gdy w dniu 30 czerwca 2005 było to -80%.

W trzecim kwartale 2005 łączna liczba telefonów komórkowych sprzedanych przez grupy biznesowe Mobile Phones, Multimedia i Enterprise Solutions osiągnęła 66,6 mln sztuk, co oznacza wzrost o 29,5% licząc rok do roku i o 9,5% w porównaniu z poprzednim kwartałem. W tym samym okresie wielkość sprzedaży w całej branży osiągnęła szacunkową wartość 199 mln sztuk, co daje wzrost o 25% licząc rok do roku i o 9% w porównaniu z poprzednim kwartałem.

W grupie smartfonów, zgodnie z szacunkami Nokia, wielkość sprzedaży dla całej branży sięgnęła około 14 mln sztuk w trzecim kwartale 2005, podczas gdy dla trzeciego kwartału 2004 szacunkowa sprzedaż wyniosła 5,2 mln sztuk. Wielkość sprzedaży smartfonów Nokia osiągnęła 7,1 mln sztuk - w trzecim kwartale 2004 było to 2,9 mln sztuk.

Poniższa tabela przedstawia wysokość sprzedaży telefonów Nokia w poszczególnych okresach, a także tempo rocznego wzrostu z rozbiciem na regiony geograficzne.

WIELKOŚĆ SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ MOBILNYCH NOKIA W POSZCZEGÓLNYCH REGIONACH GEOGRAFICZNYCH
 
 (mln sztuk) III kw. 2005 III kw. 2004 
Europa, Środkowy Wschód, Afryka 32,2 24,7 
Chiny 8,5 4,6 
Azja-Pacyfik 12,6 8,8 
Ameryka Północna 5,8 6,6 
Ameryka Łacińska 7,5 6,7 
Razem 66,6 51,4 
 
Duży wzrost wielkości sprzedaży w Chinach powodowany był sprzedażą szerokiej oferty telefonów Nokia poprzez nasz rozbudowany system dystrybucji.

W regionie Azji i Pacyfiku zdecydowany kwartalny wzrost wielkośi sprzedaży odzwierciedla naszą umiejętność wykorzystania dynamicznego rozwoju rynku, w szczególności na najszybciej rozwijającym się rynku Indyjskim, gdzie utrzymaliśmy nasz udział w rynku i pozycję lidera branży.

W regionie Europy, Środkowego Wschodu i Afryki wzrost kwartalny w znacznej mierze jest odzwierciedleniem utrzymującego się silnego wzrostu rynku na obszarach Środkowego Wschodu, Afryki i Rosji.

W Ameryce Łacińskiej wielkość sprzedaży osiągnięta przez Nokia spadła w porównaniu z poprzednim kwartałem, co odzwierciedla zarówno niższą wielkość sprzedaży całości tego rynku, jak i mniejszy udział Nokia w rynku. Ameryka Północna nadal jest trudnym obszarem dla Nokia.

Jak wynika z naszego wstępnego oszacowania, udział rynkowy Nokia w trzecim kwartale 2005 wzrósł do 33% w porównaniu z 32% w trzecim kwartale 2004. Udział w rynku w trzecim kwartale 2005 był stabilny w porównaniu z drugim kwartałem 2005, co jest odzwierciedleniem dużych przyrostów w Chinach i regionie Azji oraz Pacyfiku, zredukowanych znacznym spadkiem udziału w rynku w Ameryce Łacińskiej i nieco mniejszym w Ameryce Północnej. Utrzymaliśmy nasz udział w rynku w regionie Europy, Środkowego Wschodu i Afryki.

Średnia cena sprzedaży uzyskana przez Nokia w trzecim kwartale spadła do 102 EUR, podczas gdy w trzecim kwartale 2004 było to 108 EUR, a w drugim kwartale bieżącego roku - 105 EUR. Średnie ceny sprzedaży nadal miały tendencję zniżkową, głównie z powodu zdecydowanego wzrostu wielkości sprzedaży na rynkach rozwijających się. Tym niemniej na średnie ceny sprzedaży telefonów Nokia w trzecim kwartale pozytywnie wpłynęły dobre wyniki uzyskane przez spółkę w Chinach, Azji i Pacyfiku oraz Europie, Środkowym Wchodzie i Afryce.

Mobile Phones: Obroty netto w trzecim kwartale 2005 r. wzrosły o 15% do 5,2 mld EUR, w porównaniu z 4,5 mld EUR w trzecim kwartale 2004 r., co było wynikiem dużego popytu, konkurencyjności naszych produktów i utrzymania względnie stałych cen. Największy wzrost obrotów odnotowano w Chinach, następnie w regionie Azji i Pacyfiku, oraz regionie Europy, Środkowego Wschodu i Afryki. W porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku odnotowano spadek obrotów w Ameryce Północnej i w nieco mniejszym stopniu w Ameryce Łacińskiej.
 
Zysk operacyjny grupy Mobile Phones wzrósł o 4% do 880 mln EUR, w porównaniu z 848 mln EUR w trzecim kwartale 2004 r., przy marży operacyjnej w wysokości 16,9% (18,8%). Wzrost zysków w trzecim kwartale 2005 r. wynikał z posiadania silnej oferty produktów i skutecznego zarządzania kosztami.
 
Multimedia: Obroty netto w trzecim kwartale 2005 r. zwiększyły się o 55% do 1,4 mld EUR, w porównaniu z 931 mln EUR w trzecim kwartale 2004 r. Większość obrotów wypracowano w regionie Europy, Środkowego Wschodu i Afryki, następnie w regionie Azji i Pacyfiku oraz w Chinach. Obroty w Ameryce Północnej i Łacińskiej nadal miały niezadowalający poziom.
 
Zysk operacyjny grupy Multimedia za trzeci kwartał wzrósł o 163% do 245 mln EUR, w porównaniu z 93 mln EUR w trzecim kwartale 2004 r., przy marży operacyjnej w wysokości 16,9% (10,0%). Zysk operacyjny obejmuje kwotę 19 mln EUR uzyskaną ze sprzedaży Nokia Tetra. Motorami sprzedaży i zyskowności były intensywne działania marketingowe w zakresie sprzedaży nowoczesnych smartfonów oraz skuteczne zarządzanie kosztami.
 
Enterprise Solutions: Obroty netto w trzecim kwartale 2005 r. wzrosły o 16% do 203 mln EUR , w porównaniu z 175 mln EUR  w trzecim kwartale 2004 r. Motorami sprzedaży była większa dostępność aplikacji na smartfon Nokia 9300, która uległa poprawie w ciągu tego kwartału. 
 
Networks
Obroty netto w trzecim kwartale 2005 r. wzrosły o 2% do 1,6 mld EUR, w porównaniu z 1,5 mld EUR  w trzecim kwartale 2004 r. Wysoki wynik w Ameryce Łacińskiej oraz w Azji i Pacyfiku został znacznie zniwelowany spadkiem obrotów w Chinach, podczas gdy obroty w Ameryce Północnej oraz regionie Europy, Środkowego Wschodu i Afryki pozostały praktycznie na tym samym poziomie.
 
Zysk operacyjny grupy Networks za trzeci kwartał spadł o 20% do 157 mln EUR, w porównaniu z 197 mln EUR w trzecim kwartale 2004 r., przy marży operacyjnej w wysokości 10,1% (12,9%). Zysk operacyjny obejmuje kwotę 42 mln EUR uzyskaną ze sprzedaży Nokia Tetra oraz kwotę w wysokości 18 mln EUR uzyskaną z częściowej sprzedaży udziałów mniejszościowych.
 
Na zysk operacyjny grupy Networks miał wpływ szereg czynników, takich jak inwestycje w potencjał produkcyjny oraz obecność na rozwijającym się rynku usług sieciowych, a także ciągła ekspansja na nowe rynki.

Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

Dołącz do dyskusji: Nokia zwiększa obroty w III kwartale

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl