SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Wpływy „Polityki” i „Forum” zmalały o 10 proc. do 41,3 mln zł, przychody Polityki Insight wzrosły o 10 proc. do 5,84 mln zł

W ub.r. spółka Polityka, wydawca tygodnika „Polityka” i dwutygodnika „Forum”, zanotowała 41,3 mln zł wpływów sprzedażowych (po spadku o 10,3 proc. w skali roku) i 320,8 tys. zł zysku netto (wobec 1,55 mln zł rok wcześniej). Natomiast wydawca płatnego serwisu Polityki Insight osiągnął 5,84 mln zł wpływów sprzedażowych i 81 tys. zł zysku netto.

Jerzy Baczyński, prezes Polityki Article

Przychody sprzedażowe Polityki zmalały w skali roku z 46,06 do 41,3 mln zł, czyli o 4,76 mln zł. Firma wydaje tygodnik „Polityka” i dwutygodnik „Forum” oraz ich serwisy internetowe (w tym pierwszym od 6 lat działa oferta płatnego dostępu do wszystkich treści - Polityka Cyfrowa), a na początku ub.r. uruchomiła aplikację mobilną Fiszki Polityki.

W sprawozdaniu nie podano, ile wpływów osiągnięto ze sprzedaży wydań drukowanych „Polityki” i „Forum”, ile z Polityki Cyfrowej, a ile z reklam. Zaznaczono natomiast, że przychody reklamowe zmalały o 2,06 mln zł, czyli 25,2 proc. Tym samym w 2016 roku wynosiły 8,17 mln zł, a w ub.r. - 6,11 mln zł

Przychody Polityki ze sprzedaży podstawowej zmalały rok do roku z 40,47 do 36,22 mln zł, ze sprzedaży książek wydanych przez firmę - z 2,99 do 2,79 mln zł, a ze sprzedaży książek innych oficyn - z 602,9 do 347,6 tys. zł. Przychody z pozostałej sprzedaży zmalały minimalnie.

Według danych ZKDP w maju br. średnia sprzedaż ogółem „Polityki” wynosiła 94 279 egz., po spadku o 11,1 proc. w skali roku. Natomiast w całym ub.r. wynosiła 109 105 egz., o 7,9 proc. mniej niż rok wcześniej.

Z kolei serwis Polityka.pl w maju br. miał 1,01 mln realnych użytkowników i 5,11 mln odsłon (według badania Gemius/PBI).

Dużo mniejszy zysk mimo „restrykcyjnej polityki kosztowej”

Koszty operacyjne Polityki wyniosły w ub.r. 41,39 mln zł, po spadku o 7,2 proc. Wydatki na usługi obce zmalały z 18,69 do 16,69 mln zł, a na wynagrodzenia - z 15,35 do 15,05 mln zł (nakłady na ubezpieczenia społecznie i inne świadczenia pracownicze wzrosły minimalnie do 2,29 mln zł).

W ub.r. firma zatrudniała średnio 101 pracowników etatowych - 55 dziennikarzy i 46 osób z administracji. W skali roku ubyło 6 dziennikarzy i przybyło 4 pracowników administracyjnych.

Członkowie zarządu Polityki zarobili w ub.r. 1,39 mln zł pensji i 538,9 tys. zł z zysku firmy, a osoby z rady nadzorczej - 783,7 tys. zł pensji i 128,8 tys. zł z zysku. W zarządzie firmy są dziennikarze tygodnika „Polityka”: Jerzy Baczyński (jako prezes), Wiesław Władyka, Joanna Solska i Mariusz Janicki.

- Niestety spadku przychodów nie udało się zrównoważyć obniżką kosztów działalności, w których ponad 45 proc. stanowią koszty wynagrodzeń wraz z narzutami. Mimo restrykcyjnej polityki kosztowej łączne koszty obniżyły się o 2,922 mln zł, tj. 6,9 proc. w stosunku do 2016 roku - stwierdził zarząd w raporcie z działalności firmy.

Polityka stawia na rozwój w internecie

Wśród celów na br. władze spółki wymieniły przede wszystkim rozwój w internecie, m.in. intensyfikację sprzedaży Polityki Cyfrowej oraz „Polityki” i innych tytułów w wersji elektronicznej. Firma chce też inwestować w kolejne nowe projekty wydawnicze takie jak „Fiszki Polityki”.

- W roku 2018 zarząd spółki przewiduje dalsze zmniejszenie przychodów ze sprzedaży reklam, które częściowo zrekompensują wyższe przychody ze sprzedaży wydań specjalnych, książek oraz wydań elektronicznych, a także rygorystyczna dyscyplina kosztowa - dodano.

Na koniec ub.r. Polityka miała 26,9 mln zł wolnych środków, w tym 11,71 mln zł na rachunkach bankowych i 15,18 mln zł na lokatach.

Głównym udziałowcem spółki jest Jerzy Baczyński (ma 19,5 proc. udziałów). Pozostałe należą do 30 pracowników, przede wszystkim dziennikarzy „Polityki”. Po ponad 5 proc. mają jeszcze Mariusz Janicki (7,94 proc.), Jadwiga Kucharczyk i Piotr Zmelonek (po 6,6 proc.), Leszek Będkowski (6,06 proc.), Joanna Solska (5,43 proc.) oraz Witold Pawłowska (5,34 proc.).

Polityka Insight ze wzrostem wpływów i spadkiem zysku

Do Polityki należy 100 proc. udziałów spółki Polityki Info, która zarządza płatną ofertą internetową Polityka Insight obejmującą m.in. specjalistyczne serwisy informacyjne, raporty i badania oraz konferencje. Polityka Insight została uruchomiona wiosną 2013 roku, jej zespołem kieruje Wawrzyniec Smoczyński.

W ub.r. Polityka Info osiągnęła wzrost wpływów sprzedażowych o 10 proc. do 5,84 mln zł. Przy czym jej przychody finansowe zmalały z 325,38 do 99,41 tys. zł, dlatego wpływy ogółem zwiększyły się tylko o 5 proc. do 5,94 mln zł.

Wydatki na usługi obce wyniosły 3,05 mln zł, wobec 2,44 mln zł rok wcześniej. Koszty wynagrodzeń, ubezpieczeń i innych świadczeń pracowniczych wzrosły nieznacznie. W spółce pracowało 13 osób, o dwie więcej niż rok wcześniej.

Polityka Info osiągnęła w ub.r. 3,3 tys. zł zysku operacyjnego, podczas gdy w 2016 roku miała 221,1 tys. zł. Natomiast zysk netto firmy zmalał w skali roku z 452,7 do 81 tys. zł.

Zeszłoroczny zysk netto przeznaczono na pokrycie strat z wcześniejszych lat.

Pod koniec 2012 roku Polityka udzieliła Polityce Info kredytu, z którego na koniec ub.r. było do spłaty 491,1 tys. zł (w tym 300 tys. zł kapitału, reszta to odsetki). W ub.r. wartość tego zobowiązania zmalała o 379,5 tys. zł, całość spółka ma spłacić do końca lipca br.

Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej