SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Bonnier Business Polska: mniej ze sprzedaży „Pulsu Biznesu” i eventów, dużo więcej z e-commerce, 3 mln zł od Prawomaniaków

W ub.r. Bonnier Business Polska, wydawca „Pulsu Biznesu” i Grupy Bankier.pl, zanotowała wzrost przychodów sprzedażowych o 4,5 proc. do 62,27 mln zł oraz kosztów operacyjnych o 11 proc. do 59,5 mln zł. Zwiększyły się jej wpływy z e-commerce i reklam, natomiast zmalały ze sprzedaży „Pulsu Biznesu” i eventów. Wydawca dostał 3 mln zł dywidendy od spółki zależnej Prawomaniacy.

Przychody sprzedażowe Bonnier Business Polska zwiększyły się z 59,59 mln zł w 2017 roku do 62,27 mln zł w ub.r., z czego te od podmiotów związanych z firmą poszły w górę z 43,5 do 152,9 tys. zł.

Wydawca w sprawozdaniu złożonym w KRS opisał, że osiąga przychody z czterech głównych źródeł. W ub.r. wpływy ze sprzedaży egzemplarzowej wyniosły 10 mln zł, co wobec 10,11 mln zł rok wcześniej oznacza spadek o 1 proc. Według danych ZKDP średnia sprzedaż ogółem „Pulsu Biznesu” wynosiła w ub.r. 9 337 egz., o 4,7 proc. mniej niż rok wcześniej. Natomiast w pierwszym kwartale br. nastąpił wzrost o 6,7 proc. do 9 431 egz.

Zmalały też wpływy wydawnictwa ze sponsoringu i organizacji eventów - z 11,47 do 10,36 mln zł, czyli o 9,7 proc. W sprawozdaniu podano, że w ub.r. firma zorganizowała ponad 100 konferencji, debat i gal, m.in. pod markami Gazele Biznesu, Giełdowa Spółka Roku, Polska Firma - Międzynarodowy Czempion, Etyczna Firma i Złoty Bankier.

Za to przychody wydawcy z emisji reklam zwiększyły się o 2,6 proc. do 16,54 mln zł. Firma sprzedaje ofertę reklamową przede wszystkim „Pulsu Biznesu” i jego portalu internetowego oraz serwisów z przejętej na początku 2015 roku Grupy Bankier.pl, do której oprócz Bankier.pl należą m.in. serwisy PIT.pl i Mambiznes.pl. Według badania Gemius/PBI w maju br. Bankier.pl zanotował 1,88 mln realnych użytkowników i 39,64 mln odsłon, natomiast PB.pl miał 474,5 tys. użytkowników i 3,59 mln odsłon.

W sprawozdaniu zarząd Bonnier Business Polska zaznaczył, że przychody reklamowe firmy są stabilne. - Rynek reklam jest podatny na wahania koniunktury gospodarczej i zależy od sytuacji finansowej odbiorców. Zdaniem zarządu, fakt zakończenia kryzysu gospodarczego i powolne ożywienie gospodarki gwarantuje utrzymanie przychodów z tytułu reklam na stałym poziomie z tendencją spadków na reklamie w wersji papierowej, a wzrostów obrotów dotyczących reklamy elektronicznej - napisano.

Z kolei wpływy wydawnictwa z e-commerce poszły w górę aż o 18,9 proc. - z 21,16 do 25,16 mln zł. Są one realizowane m.in. przez sieć afiliacyjną reklamy internetowej Systempartnerski.pl przejętą wraz z Grupą Bankier.pl oraz kupioną dwa lata temu za 1,5 mln zł spółkę eRanking.pl. - E-commerce generuje przychody głównie ze sprzedaży powierzchni reklamowej promującej sprzedaż produktów finansowych rozliczanych w modelach efektywnościowych bądź mieszanych. Promowane są produkty finansowe dla renomowanych podmiotów i instytucji finansowych, w narzędziach typu porównywarki finansowe, centrum produktów finansowych, moduły sprzedażowe z polecanymi produktami oraz afiliację - opisano w sprawozdaniu Bonnier Business Polska.

Przychody sprzedażowe spółki z pozostałych źródeł skurczyły się natomiast w skali roku z 733,1 do 195,3 tys. zł.

Więcej na usługi obce i wynagrodzenia, 223 pracowników

Koszty operacyjne Bonnier Business Polska wyniosły w ub.r. 59,5 mln zł, po wzroście o 11 proc. w skali roku. Zdecydowaną większość stanowią nakłady na usługi obce, które poszły w górę o 12,8 proc. do 34,51 mln zł.

Natomiast wydatki na wynagrodzenia zwiększyły się z 17,43 do 19,17 mln zł, czyli o 9,9 proc. Firma podała w sprawozdaniu, że na koniec ub.r. pracowało w niej 223 osoby, co przekładało się na 220 etatów, wobec 215 pracowników i 213 etatów rok wcześniej. W ub.r. na urlopach macierzyńskich przebywało 11 osób, natomiast na urlopach wychowawczych - sześć. W ciągu roku ze spółką pożegnało się 47 pracowników, a zatrudniono 54. Troje członków zarządu zarobiło w ub.r. 705,7 tys. zł, podczas gdy w 2017 roku było to 353,7 tys. zł.

Na amortyzację wydawca przeznaczył w ub.r. 755,5 tys. zł, a na zużycie materiałów i energii 833,8 tys. zł, wobec odpowiednio 548,3 i 882,5 tys. zł rok wcześniej. Natomiast pozostałe koszty rodzajowe wzrosły z 369,6 do 401,3 tys. zł.

Pozostałe wpływy operacyjne firmy zmniejszyły się z 72,7 do 56,8 tys. zł, a pozostałe koszty operacyjne poszły w górę z 284,4 do 529,9 tys. zł.

Wydawnictwo wydało w ub.r. 547 tys. zł na inwestycje, z czego 306,2 tys. zł na sprzęt komputerowy, a 29,6 tys. zł na programy komputerowe i inne aktywa niematerialne i prawne. Spółka zaznaczyła, że inwestuje głównie w „wymianę szybko starzejącego się pod względem technologicznym i ekonomicznym sprzętu komputerowego oraz rozwoju i rozbudowie portali internetowych”. W br. planuje przeznaczyć na to 334 tys. zł.

W ub.r. Bonnier Business Polska zanotowało 2,77 mln zł zysku sprzedażowego, wobec 6 mln zł w 2017 roku, natomiast zysk operacyjny zmalał z 5,8 do 2,3 mln zł.

3 mln zł dywidendy od Prawomaniaków, odpis na udziały Informedia Polska

Oprócz eRanking.pl wydawca ma 100 proc. udziałów w spółkach Prawomianiacy (zajmuje się e-learningiem) i Informedia Polska (zajmuje się realizacją eventów). W ub.r. pierwsza zanotowała 3,19 mln zł wpływów sprzedażowych i 1,32 mln zł zysku netto, wobec 3,34 mln zł przychodów i 1,88 mln zł zysku rok wcześniej. W czerwcu ub.r. Bonnier Business Polska zdecydowało, żeby z zysku w 2017 roku i części niepodzielonego jeszcze zysku we wcześniejszych latach wypłacić 3 mln zł dywidendy.

Za to Informedia Polska nie zanotowała już w ub.r. żadnych wpływów sprzedażowych, a jej wynik netto pogorszył się w skali roku z 594,8 tys. zł zysku do 365,2 tys. zł straty. Bonnier Business Polska dokonało odpisu w wysokości 454,7 tys. zł aktualizującego całą wartość posiadanych akcji tej spółki. Natomiast rok wcześniej Informedia Polska spłaciła 2,93 mln zł zobowiązań finansowych wobec wydawcy.

W ub.r. Bonnier Business Polska zwiększyło z 941,3 tys. zł do 1,07 mln zł odpisy na należności. Firma nie podała, czy ma to związek z kryzysem Ruchu, który w ramach przyspieszonego postępowania układowego zamierza większym wierzycielom spłacić tylko 15 proc. należności, a mniejszym - 50 proc. (zawarte układy pod koniec maja nie zostały zaakceptowane przez sąd). Koszty finansowe wydawcy wzrosły z 877 tys. zł do 1,29 mln zł.

Dzięki dywidendzie od Prawomianiaków zysk brutto i netto Bonnier Business Polska zmalały mniej niż zysk sprzedażowy i operacyjny. Zysk brutto poszedł w dół z 4,95 do 4,02 mln zł, a zysk netto - z 3,93 do 3,5 mln zł. W ub.r. firma zapłaciła 525,5 tys. zł podatku dochodowego, wobec 1,02 mln zł rok wcześniej.

Zysk na pokrycie wcześniejszych strat, 18 mln zł pożyczki od właściciela

100 proc. udziałów Bonnier Business Polska należy do szwedzkiej firmy Bonnier Business Press. Właściciel zdecydował, że zeszłoroczny zysk netto w całości zostanie przeznaczony na pokrycie strat z wcześniejszych lat, tak samo postąpiono z zyskiem z 2017 roku. Dzięki temu łączna strata firmy z dotychczasowej działalności zmalała z 76,01 mln zł na koniec 2017 roku do 72,08 mln zł na koniec ub.r.

Wydawca „Pulsu Biznesu” w maju 2017 roku zawarł umowę z AB Bonnier Finans pozwalającą pożyczyć do 21 mln zł. Firma wykorzystała 18 mln zł z tej puli, oprocentowanie wynosi 4,04 proc., ma zostać spłacona od maja 2020 roku.

Kapitał podstawowy Bonnier Business Polska wynosi niezmiennie 2 mln zł, kapitał zapasowy - 94,64 mln zł, natomiast kapitał własny wzrósł z -2,8 mln zł do 702,8 tys. zł.

Firma nie raportuje swoich wyników finansowych w ujęciu skonsolidowanym. W sprawozdaniu zaznaczyła tylko, że jej cała grupa kapitałowa w ub.r. zanotowała 65,46 mln zł oraz zatrudniała 224 osoby, o pięć więcej niż rok wcześniej.

Jak sobie radzą inne wydawnictwa na polskim rynku

Wydawnictwo Bauer w ub.r. zanotowało spadek wpływów sprzedażowych o 6,2 proc. do 464,33 mln zł, natomiast jego zysk netto zmalał ze 119,8 do 94,39 mln zł. Firma wydała 19,5 mln zł na aktualizacji wartości aktywów niefinansowych, toczyły się wobec niej działania prawne na łączną kwotę 7,75 mln zł.

W ub.r. grupa kapitałowa Polska Press zanotowała spadek wpływów sprzedażowych o 0,8 proc. do 426,3 mln zł oraz 9,64 mln zł zysku netto (wobec 4,76 mln zł rok wcześniej). Samo wydawnictwo Polska Press osiągnęło wzrost przychodów z reklam o 2,8 proc., natomiast jego wpływy ze sprzedaży prasy i usług poligraficznych zmalały o 7,5 proc.

W ub.r. Edipresse Polska, jedna z kilku spółek, w których grupa Edipresse realizuje swoją działalność mediową w Polsce, zanotowała spadek przychodów sprzedażowych netto o 5,7 proc. do 153,66 mln zł i 26,44 mln zł straty netto, z czego 20,3 mln zł jest księgowym efektem restrukturyzacji prawnej grupy polegającej na przeniesieniu udziałów między spółkami w naszym kraju. Firma odpisała 8,34 mln zł należności od Ruchu. Cała grupa kapitałowa Edipresse Polska zanotowała w ub.r. 175,04 mln zł przychodów (po spadku o 5,9 proc. w skali roku) i 9,91 mln zł straty netto.

W ub.r. grupa kapitałowa Agora zanotowała spadek wpływów sprzedażowych o 2,1 proc. do 1,14 mld zł i 9,4 mln zł zysku netto. Wzrosły jej przychody z biletów w kinach Helios i sprzedaży „Gazety Wyborczej”, a zmalały z reklam kinowych.

W ub.r. wydawnictwo Burda Media Polska zanotowało spadek wpływów sprzedażowych o 8,2 proc. do 145 mln zł, a jego zysk netto zmalał z 2,65 mln zł do 679 tys. zł, do czego przyczyniły się odpisy zapasów i należności. Mocno zmniejszyły się przychody ze sprzedaży magazynów i książek, a minimalnie wzrosły wpływy reklamowe. Liczba pracowników zmalała o 19.

W ub.r. firma ZPR Media, wydająca wówczas „Super Express”, miała 50,49 mln zł wpływów ze sprzedaży prasy i książek, 19,36 mln zł z reklam prasowych, 8,83 mln zł z internetowych i 3,12 mln zł z telewizyjnych. Dokonała 9,2 mln zł odpisów dotyczących głównie należności od Ruchu. Łącznie zanotowała spadek wpływów sprzedażowych o 47,4 proc. do 130,62 mln zł, wskutek sprzedaży spółek telewizyjnych i magazynów.

Spółka Vistera wydająca miesięcznik „Vogue Polska” w ub.r. zanotowała 19,64 mln zł wpływów sprzedażowych, 25,23 mln zł kosztów operacyjnych i 5,63 mln zł straty netto. W br. chce zwiększyć nakład magazynu i pozyskać do niego nowych reklamodawców.

W ub.r. Niezależne Wydawnictwo Polskie, wydawca tygodnika „Gazeta Polska”, zanotował 18 mln zł przychodów sprzedażowych (wobec 15,09 mln zł rok wcześniej), a wynik netto spółki poprawił się z 539,9 tys. zł straty do 311,9 tys. zł zysku. Zarząd firmy podkreśla, że dzięki uruchomieniu własnego działu sprzedaży reklam wpływy z tego źródła zwiększyły się o 33,2 proc. Narzeka natomiast na duży wzrost kosztów druku i ogromną presję płacową na rynku pracy.

W ub.r. firma Spes wydająca „Nasz Dziennik” zanotowała spadek przychodów sprzedażowych o 8 proc. do 18,21 mln zł, a jej wynik netto pogorszył się w skali roku z 1,56 do 3,12 mln zł. Spółka zatrudnia 89 osób, ograniczyła koszty usług obcych, a więcej wydała na wynagrodzenia oraz zużycie materiałów i energii.

W ub.r. Polska Agencja Prasowa zanotowała wzrost skonsolidowanych przychodów sprzedażowych o 4 proc. do 52,56 mln zł oraz 3,65 mln zł straty netto (wobec 2,04 mln zł straty rok wcześniej). Zmalały przychody ze sprzedaży serwisów ogólnoinformacyjnych i ekonomicznych oraz Centrum Prasowego, a wzrosły z PAP Foto, obsługi medialnej i wynajmu. Na koniec ub.r. firma zatrudniała 401 osób.

W ub.r. spółka Forum wydająca „Gazetę Polską Codziennie” zanotowała spadek przychodów sprzedażowych o 6,7 proc. do 14,75 mln zł oraz 1,75 mln zł straty netto, wobec 32,3 tys. zł zysku rok wcześniej. Wydawca liczy na pozyskanie nowych reklamodawców i wpływy z obecności na kongresach gospodarczych.

Dołącz do dyskusji: Bonnier Business Polska: mniej ze sprzedaży „Pulsu Biznesu” i eventów, dużo więcej z e-commerce, 3 mln zł od Prawomaniaków

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl