SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Rewelacyjne wyniki Agory

Grupa Agory miała 14,27 mln zł zysku netto w I kw. 2007 r., wzrost o 1607,2% r/r.

Spółka medialna Agora miała 14,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2007 roku wobec 0,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie we wtorek.

Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 18,80 mln zł wobec 3,28 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 302,73 mln zł wobec 295,14 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2007 roku spółka miała 7,20 mln zł zysku netto wobec 8,49 mln zł straty rok wcześniej.

w mln zł1 kwartał 20071 kwartał 2006% zmiany r/r
Przychody302,73295,143,00%
Zysk netto14,270,841 607,2 %
EBITDA operacyjna483344,00%
Gotówka z działalności operacyjnej503830,00%


Dane z komunikatu giełdowego Agory:

  • Przychody Grupy wyniosły 303 mln zł (wzrost o 3%), przychody ze sprzedaży reklam 184 mln zł (wzrost o 11%), ze sprzedaży wydawnictw 51 mln zł (spadek o 11%), a ze sprzedaży kolekcji 47 mln zł (spadek o 9%).
  • Według szacunków Grupy wydatki na reklamę w pierwszym kwartale 2007 r. wzrosły o 10%. Zgodnie z oczekiwaniami Agory, motorem wzrostu była telewizja (13%). Wydatki na reklamę w dziennikach wzrosły o 2%.
  • Wpływy ze sprzedaży reklam w Gazecie Wyborczej wyniosły w pierwszym kwartale 2007 r. 115 mln zł, a jej udział w wydatkach na reklamę w dziennikach wyniósł 43%. Gazeta była czołowym tytułem pod względem czytelnictwa w Polsce (wskaźnik CCS, styczeń-luty 2007), a jej sprzedaż egzemplarzowa osiągnęła 474 tys. egzemplarzy i wzrosła o 13,5%.
  • Mimo niższej o 34% ceny okładkowej Gazety niż w pierwszym kwartale 2006 r. i wprowadzenia w marcu 2006 r. prenumeraty teczkowej, wpływy ze sprzedaży egzemplarzy w pierwszym kwartale 2007 r. spadły jedynie o 0,9 mln zł. To efekt dynamicznego wzrostu sprzedaży egzemplarzy Gazety oraz zastosowanej przez Spółkę strategii cenowej polegającej na różnicowaniu ceny Gazety ze względu na dołączane do niej cyklicznie płyty DVD.
  • Przychody AMS-u wyniosły 34,5 mln zł i były o ponad 24% wyższe niż w 2006 r., a EBITDA operacyjna wyniosła 5,2 mln zł. Przychody czasopism były na poziomie 23,5 mln zł (wzrost o 10%), a EBITDA operacyjna osiągnęła 3,7 mln zł. Radiostacje zwiększyły przychody o 5% i zmniejszyły stratę operacyjną do poziomu 1,3 mln zł.
  • Działalność internetowa spółki zwiększyła przychody z reklam o 65% do 4,1 mln zł.
  • Koszty działań promocyjnych i marketingowych Grupy w pierwszym kwartale 2007 r. wyniosły 50 mln zł. Koszty marketingu segmentu dzienników (w tym: Gazeta Wyborcza, Metro, Internet, kolekcje) wyniosły 42,7 mln zł i były niższe niż przed rokiem o 3,6 mln zł., w dużej mierze na skutek wycofania Nowego Dnia i obniżenia kosztów prowadzenia kolekcji wydawniczych.
  • Koszty operacyjne Grupy w pierwszym kwartale 2007 r. wyniosły 284 mln zł i spadły o 8 mln zł. Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników wyniosły 62,2 mln i obniżyły się o 2,2 mln zł.

„Poprawa rentowności to jeden z głównych celów Agory na ten rok. Wyniki pierwszego kwartału to dobry krok w tym kierunku. Zadziałały pomysły na zwiększanie wpływów i program optymalizacji kosztów. Wpływy wzrosły, spadły koszty, a wyniki rynkowe naszych przedsięwzięć są doskonałe.” - komentuje Prezes Agory Wanda Rapaczyńska.

PERSPEKTYWY
Na podstawie szacunków rozwoju rynku reklamy w pierwszym kwartale 2007 r., Spółka podtrzymuje swoje oczekiwania dotyczące 10% wzrostu wydatków na reklamę w 2007 r. Celem Agory w bieżącym roku jest zwiększenie rentowności oraz kontynuacja strategii rozwoju istniejących aktywów. Spółka przewiduje również dodatkowe nakłady finansowe na realizację planu powiększania skali przedsiębiorstwa poprzez szukanie nowych pól aktywności on- i off-line.

RYNEK DZIENNIKÓW / GAZETA WYBORCZA
Gazeta Wyborcza jako jedyna spośród największych tytułów ogólnopolskich zwiększyła sprzedaż egzemplarzy.
W omawianym okresie średnia dzienna sprzedaż Gazety wyniosła 474 tys. egzemplarzy (wzrost o 13,5%) i była o 100 tys. egzemplarzy wyższa od łącznej średniej sprzedaży Dziennika  i Rzeczpospolitej. W tym okresie spadła sprzedaż Rzeczpospolitej (-10%), Faktu (-3%) i Super Expressu (-5%) oraz dzienników lokalnych Mecomu (-8%)
i Polskapresse (-5%). Po wprowadzeniu na rynek Dziennika, średnie rozpowszechnianie płatne wszystkich gazet w okresie maj 2006 r. - marzec 2007 r. wzrosło o 90 tys. egz. (bez Nowego Dnia). Gazeta Wyborcza w styczniu - lutym 2007 r. znalazła się w czołówce pod względem tygodniowego zasięgu czytelniczego z wynikiem 19,8%
(5,95 mln czytelników). Czytelnictwo Dziennika wyniosło 8,1% (2,4 mln czytelników), Faktu 19,5%, Super Expressu 9,3%, a Rzeczpospolitej 5,5%. Udział Gazety w wydatkach na reklamę w dziennikach w pierwszym kwartale 2007 r. wyniósł 43% (wzrost o niecałe 0,5pkt% w stosunku do zeszłego roku i o ponad 4 pkt% w stosunku do czwartego kwartału 2006 r.). W omawianym okresie udział Dziennika wyniósł ponad 4% i był na poziomie czwartego kwartału 2006 r., a udział Faktu wyniósł 6% i spadł o prawie 2 pkt% w stosunku do zeszłego roku.

METRO
W styczniu - lutym 2007 r. wzrósł dzienny zasięg czytelniczy Metra. Pod względem czytelnictwa dziennego (4,5%) Metro wyprzedziło Dziennik i Rzeczpospolitą. Metro zwiększyło też znacząco wpływy z reklam (o ponad 50%), a jego udział w wydatkach na reklamę w dziennikach wzrósł do 2,5%. Po wycofaniu z rynku Metropolu na początku 2007 r., Metro stało się jedyną ogólnopolską gazetą bezpłatną ukazującą się od poniedziałku do piątku.

KOLEKCJE WYDAWNICZE
W pierwszym kwartale 2007 r. Agora zrealizowała 7 projektów seryjnych i 4 projekty jednorazowe, sprzedając łącznie 3 mln książek oraz książek z płytami CD/DVD. Przychody ze sprzedaży kolekcji wyniosły w pierwszym kwartale 2007 r. ponad 47 mln zł i były o 21 mln zł wyższe niż w czwartym kwartale 2006 r.

REKLAMA ZEWNĘTRZNA 
Przychody AMS w pierwszym kwartale 2007 r. wyniosły 34,5 mln zł i były wyższe o 24% niż rok wcześniej. Szacowany udział AMS w rynku reklamy zewnętrznej w pierwszym kwartale 2007 r. (bez reklamy tranzytowej) wzrósł w stosunku do pierwszego kwartału 2006 r. o 2,1 pkt% do poziomu 28,7%.

CZASOPISMA
W pierwszym kwartale 2007 r. czasopisma Agory zwiększyły wynik na poziomie EBITDA o 3,4 mln zł. Przychody ze sprzedaż egzemplarzowej wyniosły 11 mln zł, a sprzedaż reklam przyniosła 12,3 mln zł (o 19% więcej niż rok wcześniej). Udział czasopism w rynku reklamy magazynów ogólnopolskich w pierwszym kwartale 2007 r. wyniósł 5,3% (wzrost o około 0,7 pkt %).

RADIO
Przychody stacji lokalnych Agory ze sprzedaży reklam w pierwszym kwartale 2007 r. wyniosły 14,5 mln. zł (wzrost o ponad 7% ). Przychody z reklam radia Roxy FM wzrosły o 51% , a Radia TOK FM o 42,4%. Udział TOK FM w rynku słuchalności stacji radiowych w Warszawie w grupie celowej wzrósł do 6,1% (3,6% udział rok wcześniej), a we wszystkich miastach nadawania TOK FM do 3,5% (2,7% rok wcześniej).

INTERNET
W pierwszym kwartale 2007 r. wpływy ze sprzedaży reklam internetowych wzrosły o 65% w stosunku do analogicznego okresu 2006 r. (bez uwzględnienia wpływów z ogłoszeń w wortalach). W lutym 2007 r. zasięg Gazeta.pl wśród polskich internautów wyniósł 39%, a liczba użytkowników portalu wyniosła ponad 5 mln osób
(o 19% więcej niż rok wcześniej). W omawianym okresie powstały nowe serwisy, w tym: Pogoda.Gazeta.pl czy Moda.Gazeta.pl oraz rozwijały się inne, jak Sport.pl czy wertykale GazetaPraca.pl i GazetaDom.pl, które zajmowały w lutym 2007 r. czołowe miejsca wśród internetowych ofert tego typu w Polsce. Serwis GazetaWyborcza.pl jest największym serwisem gazetowym w kraju.

Źródła danych:
Rynek reklamy: Dane dotyczące poziomu rynkowych wydatków na reklamę w treści niniejszego komunikatu są szacowane przez Agorę z uwzględnieniem poziomu średniego rabatu i podawane są w cenach bieżących. Jako podstawę do szacunków użyto wydatków cennikowych z następujących źródeł: monitoring Expert Monitor, monitoring Agory SA. Wydatki na reklamę w telewizji oraz w Internecie za 2006 rok i lata poprzednie oparte są na szacunkach domu mediowego Starlink. Szacunki rynku reklamy zewnętrznej pochodzą z danych Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej.

Sprzedaż dzienników Dane dotyczące liczby rozpowszechnianych egzemplarzy dzienników według Związku Kontroli i Dystrybucji Prasy (ZKDP). Używane w niniejszym komentarzu pojęcie "sprzedaż" oznacza "rozpowszechnianie płatne razem" z deklaracji składanych przez wydawców do Związku Kontroli i Dystrybucji Prasy.
Czytelnictwo dzienników: Dane o czytelnictwie dzienników pochodzą z Polskich Badań Czytelnictwa, badania realizowanego przez firmę MillwardBrown SMG/KRC na losowej, ogólnopolskiej próbie Polaków powyżej 15 roku życia. . Użyto wskaźników: CCS - Czytelnictwa Cyklu Sezonowego, informującego o odsetku respondentów deklarujących czytanie przynajmniej jednego wydania tytułu w ciągu 7 dni poprzedzających wywiad oraz wskaźnika CPW – czytelnictwo przeciętnego wydania. Wielkość próby ogólnopolskiej: styczeń-luty 2007 r. n = 8 100.
Prasa bezpłatna: ZKDP, styczeń-marzec 2007, rozpowszechnianie bezpłatne razem.
Reklama zewnętrzna: Raport o wielkości sprzedaży reklamy zewnętrznej Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej obejmujący firmy: AMS SA., Cityboard Media, Clear Channel Poland, Stroeer Out of Home Media, News Outdoor Poland, Gigaboard Polska, Mini Media/Publiprox, Business Consulting, CAM Media oraz nowego członka Izby – Defi Poland. Raport ten jest opracowany przez IGRZ w oparciu o faktyczne dane finansowe przekazywane przez podmioty współtworzące Izbę.
Słuchalność: RadioTrack, MillwardBrown SMG/KRC (wszystkie miejsca słuchania, wszystkie dni słuchania i wszystkie kwadranse), dla stacji lokalnych: w miastach nadawania stacji Agory i grupie wiekowej 15+ za okres styczeń-marzec (próba dla 2006: 11 378 oraz dla 2007:11 430); dla TOK FM: miasto nadawania Warszawa za okres styczeń-marzec w grupie wiekowej 15+ (próba dla 2006: 1 499 oraz dla 2007: 1 501); dla TOK FM: miasta nadawania za okres styczeń-marzec w grupie wiekowej 15+ (próba dla 2006: 7 816 oraz dla 2007: 7 840).
Oglądalność: Dane dotyczące liczby użytkowników (real users) i odsłon pochodzą z badania Megapanel PBI/Gemius. Dane obejmują użytkowników w wieku 7 lub więcej lat, łączących się z serwerów znajdujących się na terenie Polski,. Dane dotyczące ilości użytkowników w serwisach internetowych Agory audytowane są przez Gemius SA.

Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

Dołącz do dyskusji: Rewelacyjne wyniki Agory

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl